Per fax ingediend bezwaarschrift tijdig verzonden én tijdig ontvangen

Datum: 14 mei 2018

X stuurde op 28 september 2016 een e-mail naar de gemeente Vught waarin hij herinnerde aan zijn brief van 3 juni 2016 met betrekking tot de op 30 april 2016 gedagtekende WOZ-beschikking 2015 voor zijn woning. De gemeente verklaarde het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. X ging in beroep en stelde dat zijn gemachtigde op 3 juni 2016 per gewone post en per fax een bezwaar had ingediend, maar volgens de gemeente waren die niet ontvangen. Hof Den Bosch besliste echter dat X met (1) een kopie van het faxbericht, (2) het faxbewijs waarop als verzendresultaat "ok" stond en het faxnummer van de gemeente, (3) faxrapporten van de softwareleverancier van de gemachtigde en (4) twee prints uit het CRM-systeem van de gemachtigde waarop stond dat faxvoorbladen waren gemaakt, aannemelijk had gemaakt dat het faxbericht op 3 juni naar de gemeente was verzonden. Het Hof vond het ook aannemelijk dat de gemeente het faxbericht had ontvangen. Het was volgens het Hof niet uit te sluiten dat er bij de gemeente iets fout was gegaan. Het Hof verklaarde het bezwaar ontvankelijk en droeg de gemeente op om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 18-01-2019