Bestuurder van Ltd aansprakelijk voor loonheffing van Nederlandse CV

Datum: 13 april 2018

X was manager van A Ltd, die was opgericht naar het recht van het VK en niet in Nederland was gevestigd. Op 30 april 2015 richtte A Ltd CV B in Nederland op en werd beherend vennoot. X was volledig gevolmachtigde van CV B. De ontvanger stelde X in april 2016 hoofdelijk aansprakelijk voor door CV B onbetaald gelaten naheffingsaanslagen LB. X ging in beroep en stelde dat hij niet kon worden aangemerkt als bestuurder in de zin van artikel 33 IW. Rechtbank Noord-Holland besliste dat de CV was aan te merken als een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 33, lid 1, onderdeel a, IW. A Ltd was als beherend vennoot van CV B een volledig aansprakelijke vennoot als bedoeld in artikel 33, lid 2, IW, en zowel A Ltd als de CV waren lichamen in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel b, AWR. A Ltd moest volgens de Rechtbank daarom worden aangemerkt als bestuurder in de zin van artikel 33 IW. In artikel 33, lid 3, IW was bepaald dat indien een bestuurder van een lichaam (in dit geval CV B) zelf een lichaam was (in dit geval A Ltd), onder bestuurder ook werd verstaan ieder van de bestuurders van het laatste lichaam. X was volgens de Rechtbank bestuurder van A Ltd. Gelet op zijn in het handelsregister opgenomen bevoegdheden, kon X wezenlijke invloed uitoefenen op de gedragingen van A Ltd. Daaraan deed niet af dat X geen eigenaar was van de aandelen in A Ltd. X was terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van CV B.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.