Amerikaans beleggingsfonds kreeg dividendbelasting niet terug

Datum: 13 maart 2018

X was gevestigd in de VS en naar Amerikaans recht een rechtspersoon. Zij was een "open-end" diversed management company en haar ondernemingsactiviteiten bestonden uit het beleggen van het in haar geïnvesteerde vermogen. X was geen paraplufonds, maar had wel verschillende soorten participaties uitgegeven. Ze was in de VS onderworpen aan winstbelasting en viel onder het zogeheten RIC-regime (Regulated Investment Company). X verzocht om teruggaaf van ruim € 3 mln aan dividendbelasting, die was ingehouden vanaf 2006 tot en met 2011. Zij beriep zich op de vrijheid van kapitaalverkeer en stelde dat zij vergelijkbaar was met een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (fbi). Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging er veronderstellenderwijs van uit dat het verschil in behandeling tussen X en een fbi een (verboden) beperking van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen vormde, maar besliste vervolgens dat de standstill-bepaling van artikel 64 VWEU van toepassing was. Daaraan deed niet af dat de teruggaveregeling met ingang van 1 januari 2008 was gewijzigd in een afdrachtverminderingsregeling, omdat de afdrachtvermindering op de voornaamste punten identiek was aan de oude teruggaveregeling. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 14-12-2018