A-G: Onterechte IACK geen navorderbare automatiseringsfout

Datum: 9 maart 2018

X claimde in zijn aangifte IB 2010 de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst kende daarop automatisch ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) toe. Bij het regelen van de aanslag weigerde de inspecteur de zelfstandigen- en startersaftrek, waardoor X ook geen recht meer had op de IACK. Door een programmeerfout in de software van de Belastingdienst gebeurde dit echter niet automatisch en ontving X de IACK toch. Nadat de programmeerfout bij de Belastingdienst was ontdekt, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op. Hof Arnhem-Leeuwarden was het met X eens dat de navorderingsaanslag moest worden vernietigd. Het toch toekennen van een IACK was volgens het Hof aan te merken als een beoordelingsfout die niet kon worden hersteld met artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR, zelfs als ervan zou moeten worden uitgegaan dat dit was gebeurd zonder dat de aanslagregelaar het recht op de IACK expliciet had beoordeeld. De staatssecretaris ging in cassatie en stelde dat geen sprake was en een beoordelingsfout, omdat bij de fout geen sprake was geweest van een expliciete beoordeling. A-G IJzerman heeft een conclusie genomen in deze zaak. Hij heeft de Hoge Raad geadviseerd het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren. Volgens de A-G eindigde de rol van het systeem in dit geval na de uitwerping. Daarna is er iets fout gegaan bij de (verdere) handmatige beoordeling van de aangifte. Volgens hem is er daarom geen sprake van een fout ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van de aangifte van X.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 14-12-2018