Bezwaar tegen naheffing te laat, maar voor boete verschoonbaar: boete verminderd

Datum: 13 februari 2018

X diende op 18 november 2016 een bezwaar in tegen de op 2 november 2016 ontvangen aankondiging van een naheffingsaanslag MRB. Hij maakte op 20 februari 2017 nogmaals bezwaar nadat hij op 12 december 2016 de naheffingsaanslag MRB met 100% boete (€ 4.872) had ontvangen. De inspecteur verklaarde dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Het eerste bezwaarschrift had hij nooit ontvangen. X ging in beroep. Rechtbank Gelderland besliste dat uit de door X overgelegde urenstaat van zijn gemachtigde wel bleek dat die op 18 november 2016 werkzaamheden had verricht voor X, maar daaruit bleek volgens de Rechtbank niet dat het bezwaarschrift daadwerkelijk was verzonden. X had ook niet aannemelijk gemaakt dat hij de naheffingsaanslag niet had ontvangen. De Rechtbank concludeerde dat het bezwaar tegen de naheffingsaanslag te laat was ingediend. Voor de ontvankelijkheid van het bezwaar tegen de boete was dit volgens de Rechtbank anders. In het licht van de verdeling van de bewijslast ter zake van de ontvankelijkheid bij de boetebeschikking lag het volgens de Rechtbank op de weg van de inspecteur om te bewijzen dat X de boetebeschikking had ontvangen. De verzending aan het juiste adres vormde daarvoor een aanwijzing, maar was niet voldoende en andere informatie was niet voorhanden. Volgens de Rechtbank moest er daarom van worden uitgegaan dat X de boetebeschikking niet had ontvangen op het moment dat hij opnieuw bezwaar maakte. Daarmee was de overschrijding van de bezwaartermijn ten aanzien van de boetebeschikking volgens de Rechtbank verschoonbaar. Vervolgens besliste de Rechtbank dat de inspecteur niet had onderbouwd dat X daadwerkelijk de gehele naheffingsperiode van 4 augustus 2014 tot en met 16 mei 2016 in Nederland over de auto beschikte, en verminderde daarom de boete. De Rechtbank vond een boete van € 600 passend. Dat was het bedrag aan belasting dat voor een kwartaal verschuldigd zou zijn geweest.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.