BTW op verbouwing van om niet in gebruik gegeven woning niet aftrekbaar

Datum: 10 januari 2018

BV X kocht in april 2008 vrij van BTW een woning met landbouwschuur en grond en stelde deze om niet ter beschikking aan vereniging Y. In november 2008 verkocht BV X het geheel aan Y, die de koopsom schuldig bleef. De datum van levering zou nader worden bepaald. In de jaren 2009 tot en met 2012 liet BV X de woning verbouwen en bracht de BTW die daarop betrekking had in aftrek. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BTW op, omdat de voorbelasting op de verbouwing volgens hem niet aftrekbaar was. BV X ging in beroep. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat BV X niet aannemelijk had gemaakt dat de verbouwing werd of zou worden gebruikt voor belaste handelingen van haarzelf. De woning was door BV X in beheer en in gebruik gegeven aan Y. BV X had volgens de Rechtbank primair het oogmerk gehad om de aankoop te financieren ten behoeve van Y en het was van meet af aan de bedoeling dat Y de onroerende zaak zou gaan beheren en gebruiken. De vergoeding die in de koopovereenkomst uit november 2008 werd omschreven, was in wezen niet meer dan het terugbetalen van de voorfinanciering. BV X had de woning volgens de Rechtbank niet gebruikt voor handelingen die waren onderworpen aan de BTW. De BTW op de verbouwingskosten van de woning, die rechtstreeks aan het om niet in beheer en in gebruik geven van de woning waren toe te rekenen, was niet aftrekbaar.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.