Aan stand van verliezen op aanslagbiljet geen vertrouwen te ontlenen

Datum: 10 januari 2018

Op de aanslag Vpb 2013 van BV X stond dat het totaalbedrag van de niet-verrekende verliezen op 7 maart 2015 € 153.838 bedroeg en bestond uit verrekenbare en niet-verrekenbare verliezen uit het verleden plus het (eventuele) vastgestelde verlies van dit boekjaar. De inspecteur verrekende bij de aanslag Vpb 2014 slechts € 117.670 aan verliezen. BV X ging in beroep en stelde dat € 153.838 moest worden verrekend. Rechtbank Noord-Holland handhaafde de aanslag. De wettelijke regeling met betrekking tot de verrekening van verliezen was volgens de Rechtbank duidelijk: verliezen werden op grond van artikel 20, lid 2, Wet Vpb verrekend met belastbare winsten van de negen volgende jaren, mits het verlies was vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Van het ultimo 2013 nog aanwezige verlies van € 153.838 was € 36.168 afkomstig uit 2003. Dit verlies was in 2014 (en 2013) dus niet meer verrekenbaar. Aan de enkele mededeling op de aanslagbiljet 2013 dat er een bedrag aan nog niet verrekende verliezen was van € 153.838 kon BV X volgens de Rechtbank geen in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen dat het gehele verlies van € 153.838 in 2014 nog verrekenbaar was. De Rechtbank verwierp ook stelling van BV X dat van een schuld jegens BV B alsnog een bedrag van € 26.613 niet moest vrijvallen ten gunste van de belastbare winst 2014. Volgens de Rechtbank verplichtte goed koopmansgebruik pas tot het nemen van winst als vaststond of zo goed als zeker was dat een schuld niet of niet volledig zou worden voldaan en de omvang van het ter zake daarvan verkregen voordeel vaststond. Volgens de Rechtbank was op 31 december 2014 zo goed als zeker dat de schuld aan BV B niet zou worden voldaan, aangezien BV X zelf had gesteld dat de vordering van BV B was verjaard, BV B nooit invorderingsmaatregelen jegens haar had genomen en zij zelf nog een tegenvordering van € 270.000 jegens BV B geldend zou kunnen maken. De vrijval van de schuld had daarom terecht voor een bedrag van € 150.576 in 2014 plaatsgevonden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.