Nederland ligt volgens staatssecretaris niet dwars in EU en OESO-verband

Datum: 12 december 2017

Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer opnieuw verzekerd dat de aanpak van belastingontwijking de hoogste prioriteit heeft voor het kabinet. Hij geeft deze verzekering in een reactie op de berichtgeving van de NOS dat Nederland zou dwarsliggen bij de aanpak van belastingontwijking in EU-verband. Nederland is voorstander van een krachtige en proactieve voortzetting van de aanpak van belastingontwijking. Daarvoor zet het kabinet concrete stappen in internationaal verband. Verder wijst de staatssecretaris op de voorgenomen invoering van bronheffingen op dividend, rente en royalty’s naar low tax jurisdictions en in misbruiksituaties. Hierover zal de staatssecretaris de Tweede Kamer in februari 2018 uitgebreider informeren. In die brief komt ook de brede kabinetsinzet bij de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en brievenbusconstructies aan de orde. Ook onder het vorige kabinet is een groot aantal significante maatregelen tegen belastingontwijking genomen, vooral in internationaal verband. Nederland heeft actief en constructief meegewerkt met de OESO om te komen tot de voorstellen in het kader van het BEPS-project. In EU-verband zijn richtlijnen met maatregelen tegen belastingontwijking (ATAD1) en tegen hybridemismatches (ATAD2) aangenomen en belangrijke stappen gezet om transparantie te vergroten, zoals de automatische informatie-uitwisseling over rulings. Bij al deze maatregelen heeft Nederland zich ingezet voor een snelle totstandkoming. Van het frustreren van de totstandkoming of het anderszins dwarsliggen was geen sprake, laat staan dat Nederland met een veto heeft gedreigd of dit heeft overwogen. De staatssecretaris herkent zich dan ook niet in het beeld dat in de berichtgeving van de NOS wordt geschetst.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.