Geldboete van € 50.000 voor BV die opzettelijk te lage BTW-aangiften deed

Datum: 5 december 2017

BV X werd strafrechtelijk vervolgd omdat zij over 2013 opzettelijk onjuiste BTW-aangiften had ingediend. De advocaat van BV X pleitte voor vrijspraak omdat BV X, gelet op de deskundigheid van haar boekhouder niet had hoeven twijfelen aan haar aanname dat zij haar aangiften kon laten doen zoals zij had gedaan. De advocaat wees hierbij onder meer op een arrest van de belastingkamer van Hoge Raad van 13 februari 2009. De strafkamer van Rechtbank Amsterdam besliste dat het arrest van de belastingkamer niet aan de orde was omdat het hier niet ging om een fiscale kwestie waarin BV X geen gelijk had gekregen maar om het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken. Uit onder meer de verklaring van de bestuurder van BV X bleek dat hij niet slechts was afgegaan op het advies van zijn belastingconsulent, maar dat hij wist dat telkens opzettelijk te lage BTW werd aangegeven. Een medewerker van het administratiekantoor dat de BTW-aangiften voor BV X verzorgde, had verklaard dat het vermoeden van de Belastingdienst dat de aangiften BTW in 2013 in opdracht van BV X structureel waren verlaagd juist was. De Rechtbank concludeerde vervolgens dat BV X opzet had gehad op het (laten) doen van onjuiste aangiften. Daaraan deed niet af dat BV X van plan was geweest om bij een suppletieaangifte alsnog de juiste omzet te vermelden. De suppletieaangifte was volgens de strafrechter niet bedoeld voor het oplossen van liquiditeitsproblemen van ondernemers en bovendien waren de strafbare feiten al voltooid. De Rechtbank besliste dat BV X niet alleen opzettelijk onjuiste belastingaangifte had gedaan, maar dit ook samen en in vereniging met anderen had gedaan. De Rechtbank liet in het voordeel van BV X meewegen dat zij alsnog aan haar verplichtingen had voldaan zodat uiteindelijk de Staat niet door haar was benadeeld, en zij ook niet eerder strafrechtelijk was veroordeeld. De Rechtbank vond een geldboete van € 50.000 passend en geboden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.