Schadevergoeding van € 200.000 voor adviseren truststructuur

Datum: 5 december 2017

De civiele kamer van Rechtbank Rotterdam heeft Accountants- en belastingadviesorganisatie Baker Tilly Berk veroordeeld tot het vergoeden van de schade die een cliënt had geleden door een door haar geadviseerde truststructuur. De civiele rechter vond dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur zijn cliënten niet mocht adviseren met betrekking tot het tot stand brengen van een structuur die neerkwam op belastingontduiking. Hij zou zijn cliënten niet bloot moeten stellen aan een groot risico op toekomstige problemen met de Belastingdienst met voorzienbaar ingrijpende negatieve financiële consequenties en een reëel risico op strafrechtelijke vervolging. De Rechtbank verwierp de stelling van Baker Tilly Berk dat de structuur fiscaal ontoelaatbaar was geworden door handelingen die de cliënt zelf had verricht. Handelingen van de cliënt hadden de truststructuur niet achteraf fiscaal ontoelaatbaar gemaakt. De structuur zoals deze door Baker Tilly Berk was geadviseerd, was volgens de Rechtbank van aanvang af fiscaal ontoelaatbaar. De Rechtbank vond wel dat de door de cliënt geleden schade ook een gevolg was van het feit dat cliënt ervoor had gekozen om alleen in zijn eigen financiële belang maximaal gebruik te maken van de geadviseerde trustconstructie. De Rechtbank verminderde daarom de door de cliënt geclaimde vergoeding met 50%. De Rechtbank veroordeelde Baker Tilly Berk tot het betalen van een voorschot op de (uiteindelijk eventueel in een schadestaatprocedure) vast te stellen schadevergoeding van € 200.000. Daarnaast werd Baker Tilly Berk veroordeeld € 127.372.24 aan in rekening gebrachte advieskosten aan cliënt terug te betalen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.