Vraag- en antwoordbesluit over innovatiebox vanaf 2017

Datum: 4 december 2017

De staatssecretaris heeft een vraag- en antwoordbesluit uitgebracht over de innovatiebox van de artikelen 12b tot en met 12bg en het overgangsrecht van artikel 34d Wet Vpb. In het besluit is een vraag en antwoord opgenomen over het netto-omzetcriterium, over de nexusbreuk en de totale en kwalificerende uitgaven, en over het overgangsrecht en de forfaitaire regeling. Het besluit is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking getreden. In het besluit zijn twee goedkeuringen opgenomen:

  • Als een belastingplichtige de S&O-afdrachtvermindering toepast ten aanzien van een kwalificerend immaterieel activum waarvoor de S&O-werkzaamheden zijn verricht waarop deze S&O-afdrachtvermindering betrekking heeft, mag deze belastingplichtige het bedrag van deze S&O-afdrachtvermindering als kwalificerende en totale uitgaven in aanmerking nemen voor de nexusbreuk.
  • Als een belastingplichtige onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden heeft verricht waarvoor een S&O-verklaring is verkregen en deze werkzaamheden vóór 1 juli 2016 in een zelf voortgebracht immaterieel activum hebben geresulteerd, heeft de belastingplichtige in respectievelijk 2015 en 2016 kunnen kiezen voor de forfaitaire regeling van de innovatiebox van artikel 7aa (oud) Uitvoeringsbesluit Vpb. Als de belastingplichtige vanaf 2017 niet langer voldoet aan de voorwaarden van de (nieuwe) innovatiebox, mag de belastingplichtige deze (oude) forfaitaire regeling ook in respectievelijk 2017, en 2017 en 2018 toepassen. Bij gebruikmaking van deze goedkeuring mag deze belastingplichtige ten aanzien van dat immaterieel activum niet meer (daaropvolgend) de forfaitaire regeling van artikel 12bd Wet Vpb toepassen.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.