EU-Hof: recht op toegang tot informatie en documenten bij BTW-controles

Datum: 14 november 2017

Het echtpaar Ispas ontwikkelde samen vastgoed. Bij een belastingcontrole werd vastgesteld dat zij vijf vergunningen hadden verkregen voor de bouw van appartementen en zij de op basis daarvan gebouwde appartementen vanaf december 2007 hadden verkocht. De Roemeense belastingdienst vond dat het echtpaar met het sluiten met 73 verkoopovereenkomsten belastingplichtig voor de BTW was en legde twee belastingaanslagen op van ieder € 114.000, € 100.000 vertragingsrente en een boete wegens te late betaling van € 1.700. Het echtpaar Ispas ging in beroep en stelde dat de belastingaanslagen nietig waren omdat de rechten van de verdediging waren geschonden. Het echtpaar meende dat de Roemeense belastingdienst in plaats van hen alleen uit te nodigen voor een slotdiscussie, hun ambtshalve toegang had moeten geven tot alle relevante informatie op basis waarvan zij het belastingcontroleverslag had opgesteld en de twee belastingaanslagen had vastgesteld, zodat het echtpaar die informatie later kon betwisten. Zij vroegen de Roemeense rechter om het EU-Hof van Justitie hierover een prejudiciĆ«le vraag te stellen. Het echtpaar vroeg zich af wat de gevolgen waren van het feit dat buiten de belastingcontrole om, informatie en bewijzen waren verzameld en dit in de voorafgaande administratieve procedure geen toegang was gegeven tot die informatie. Zij wilden weten of een dergelijk verzuim kon worden verholpen door in de gerechtelijke procedure toegang tot die documenten te geven. Het EU-Hof besliste dat particulieren in administratieve procedures voor de controle en de vaststelling van de maatstaf van heffing van BTW de mogelijkheid moesten hebben om op hun verzoek de informatie en documenten te ontvangen die waren opgenomen in het administratieve dossier en die door de overheidsinstantie in aanmerking waren genomen bij het nemen van haar besluit, tenzij een beperking van de toegang tot die informatie en documenten gerechtvaardigd was door doelstellingen van algemeen belang.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.