Inkeerder ook te beboeten voor aangiften gedaan vóór 2010

Datum: 10 november 2017

X deed op 29 december 2014 opgave van zijn buitenlandse vermogen dat hij aanhield bij de KBC Bank in België. Hij sloot vervolgens een VSO over een op te leggen navorderingsaanslag IB over 2003 tot en met 2013. Daarbij werd ook een boete opgelegd van € 21.488 voor 2003 tot en met 2011, zijnde 30% van de verschuldigde nagevorderde belasting over die jaren. X ging in beroep en stelde dat over de tijdvakken tot 30 juni 2009 geen boete kon worden opgelegd, omdat dit in strijd was met artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR. Artikel 67n AWR (tekst per 2 juli 2009) moest volgens X buiten toepassing blijven voor zover de beboetbare feiten (het doen van onjuiste aangiften IB) vóór 2 juli 2009 waren begaan. Ten tijde van het begaan van de beboetbare feiten luidde de inkeerregeling namelijk zo, dat geen vergrijpboete zou zijn opgelegd. Pas later was de inkeerregeling gewijzigd. De inkeer op 29 december 2014 leidde daarom volgens X tot een zwaardere bestraffing van eerder begane feiten. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daar niet mee eens. Als werd ingekeerd vóór de versobering van een algemene inkeerregeling, zou het EVRM zich ertegen verzetten dat een onmiddellijke werking van die versobering zou meebrengen dat een zwaardere straf werd opgelegd dan mogelijk was op basis van de inkeerregeling die gold op het moment van inkeer. In dit geval vond inkeer echter plaats ná de wijziging van de inkeerregeling en na de daarbij gegeven overgangstermijn. X wist of moest hebben geweten dat het inkeren volgens de nieuwe inkeerregeling na het verstrijken van de daarbij gegeven overgangstermijn niet meer straffeloos zou kunnen. Artikel 7 EVRM en artikel 15 IBVPR verzetten zich dan volgens de Rechtbank niet tegen de keuze van de wetgever om in zo’n geval de nieuwe inkeerregeling van toepassing te achten. De boete was in overeenstemming met de paragrafen 5, 7, 8 en 25 BBBB en het besluit van 2 september 2013. De boete was volgens de Rechtbank ook passend en geboden gelet op de ernst van het gepleegde vergrijp en de omstandigheden van het geval.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.