Investering van beleggingsadviseur was privévermogen

Datum: 12 oktober 2017

X was in loondienst werkzaam als beleggingsadviseur en hield zich onder meer bezig met de verkoop van beleggingsproduct A. In maart 2007 investeerde X zelf € 400.000 in beleggingsproduct A en financierde deze investering deels met een extra hypotheek op zijn woning. In de loop van 2007 werd X ontslagen, waarna hij in april 2008 een eenmanszaak startte en beleggingsproduct A ging verkopen. Aanvankelijk werden met A forse rendementen behaald en investeerde X nog eens € 100.000 in A, maar begin 2009 bleek dat sprake was van een piramidespel. Vanaf maart 2009 werd een deel van het geïnvesteerde geld terugbetaald. In zijn aangiften IB 2008, 2009 en 2010 nam X de investering in A in aanmerking als ondernemingsvermogen. In totaal ontving X uiteindelijk ruim € 230.000 retour. De inspecteur stelde na een onderzoek dat de belegging in A moest worden aangemerkt als privévermogen. Hof Den Bosch was het daarmee eens. Een belegging vormde doorgaans geen ondernemingsvermogen, maar privévermogen. Dit kon anders zijn als de belegging plaatsvond binnen het kader van de normale uitoefening van de onderneming, als sprake was van tijdelijk overtollige liquiditeiten of als de belegging diende voor de noodzakelijke versterking van het eigen vermogen. Daarvan was volgens het Hof in het geval van X echter geen sprake. De investering vervulde geen functie binnen de normale uitoefening van de onderneming en was dus niet dienstbaar aan de onderneming. Daaraan deed niet af dat X bedrijfsmatig adviseerde en handelde in het beleggingsproduct. Net zo min als andere beleggers, had X invloed op de waardeontwikkeling. Na het doen van de investering was het voor X afwachten wat de belegging en het rendement zouden doen. In die zin was hij volgens het Hof een belegger als alle anderen. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.