Prijs in loterij van werkgever was loon

Datum: 11 oktober 2017

X vermeldde in zijn aangifte IB 2013 een loon van BV A van € 43.487. De inspecteur corrigeerde de aangifte, omdat X volgens de jaaropgave van BV A een inkomen van € 66.723 had genoten. Dat bedrag bestond uit € 43.487 aan loon, een bonus van € 3.205 en een gewonnen prijs van € 20.031. De bonus had X ontvangen voor het aanbrengen van drie nieuwe medewerkers bij BV A. Voor medewerkers die ten minste drie nieuwe medewerkers hadden aangebracht, had BV A wereldwijd een loterij gehouden. X had als winnaar van deze loterij € 20.031 ontvangen. X accepteerde de correctie in verband met de bonus, maar stelde dat de geldprijs niet tot zijn loon kon worden gerekend. Hof Amsterdam besliste echter net als Rechtbank Noord-Holland dat de prijs loon uit dienstbetrekking vormde. Daarvoor was bepalend de mate van (causaal) verband met de dienstbetrekking, en niet uitsluitend of de bate een beloning vormde voor de door de werknemer verrichte arbeid. Volgens het Hof behoorde het door X van zijn werkgever ontvangen prijs in de door de of vanwege de werkgever georganiseerde loterij tot een voordeel dat, rekening houdende met de maatschappelijke opvattingen, geacht werd zakelijk aan de dienstbetrekking te worden toegerekend). De door X gemaakte vergelijking met van de werkgever ontvangen loten in de staatsloterij en de daarmee verkregen prijzen miskende volgens het Hof dat het daarbij niet ging om een door de werkgever ten behoeve van (bepaalde) werknemers georganiseerde loterij. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.