RB: handelsvergunning onjuist criterium voor BTW op geneesmiddelen

Datum: 10 August 2017

Op 17 juli 2017 werd het conceptwetsvoorstel met de aanscherping van de definitie voor geneesmiddelen voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor internetconsultatie aangeboden. Hierin wordt voorgesteld om de toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor geneesmiddelen vanaf 1 januari 2018 afhankelijk te stellen van de afgifte van een (parallel)handelsvergunning of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in en commentaar hierop laten weten dat het RB begrip heeft om de onduidelijkheid rondom het begrip geneesmiddel in de BTW te voorkomen, maar is van mening dat het voorgestelde criterium van de handelsvergunning niet de gewenste oplossing geeft voor de omschrijving van het begrip geneesmiddelen van post a.6 van Tabel I. Volgens het RB wordt met dit criterium zeer waarschijnlijk de fiscale neutraliteit geschonden omdat deze producten met elkaar concurreren, en er vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument nauwelijks verschil is tussen geneesmiddelen met en zonder handelsvergunning.

Twitter
Facebook
LinkedIn