Gemeente weigerde terecht afgifte WOZ-beschikkingen aan erfgenaam

Datum: 10 August 2017

Mevrouw X was als erfgenaam mede-eigenaar geworden van een pand. De gemeente wees het verzoek van mevrouw X af om voor dat pand WOZ-beschikkingen af te geven voor 2012 en 2013. Mevrouw X ging in beroep. Rechtbank Limburg verwierp de stelling van mevrouw X dat de WOZ-beschikking 2012 niet op haar naam was gesteld. De executeur had namens de gezamenlijke erfgenamen tegen de WOZ-beschikking 2012 en de gemeente richtte de uitspraak op bezwaar volgens de Rechtbank aan de erven en daarmee ook aan mevrouw X. De Rechtbank besliste dat niet was voldaan aan artikel 26, lid 1, Wet WOZ. Ook een uitspraak op bezwaar was volgens de Rechtbank immers een beschikking. Verder volgde volgens de Rechtbank uit artikel 24, lid 4, Wet WOZ dat bekendmaking van een dergelijke beschikking bij meer genothebbenden aan één van hen mocht plaatsvinden zodat niet aan iedere erfgenaam afzonderlijk een beschikking hoefde te worden gestuurd. De Rechtbank verwierp de stelling van mevrouw X dat de gemeente het in 2013 door de executeur gemaakte bezwaar had moeten aanmerken als een verzoek om een WOZ-beschikking 2013. Uit artikel 28 Wet WOZ volgde volgens de Rechtbank dat alleen een beschikking op grond hiervan kon worden afgegeven, als daartoe een expliciet verzoek was gedaan. De Rechtbank besliste dat die mogelijkheid ook nog bestond nadat de gemeente het door de executeur gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk had verklaard, maar dat van deze mogelijkheid geen gebruik was gemaakt. De Rechtbank besliste verder dat de gemeente niet op deze mogelijkheid had hoeven wijzen en verklaarde de beroepen ongegrond.

Twitter
Facebook
LinkedIn