Dwangsomveroordeling weigerachtige KB Lux’er verhoogd naar € 500.000

Datum: 9 August 2017

Nadat X was geïdentificeerd als houder van een bankrekening bij KB Lux vroeg de inspecteur hem om informatie over die rekening. Toen X bleef weigeren, spande de Staat (het ministerie van Financiën) uiteindelijk een civiel kort geding aan. De voorzieningenrechter van Rechtbank Rotterdam wees de vordering toe op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag, gemaximeerd op € 250.000. De Belastingdienst liet het vonnis aan X betekenen, maar X verstrekte geen informatie. Toen het maximum van € 250.000 aan verbeurde dwangsommen werd bereikt, verzocht de Staat de rechter om de dwangsom per dag te verhogen naar € 5.000. De civiele rechter van Hof Den Haag stelde vast dat X nog steeds ontkende, terwijl vaststond dat hij een rekening bij de KB Lux had gehad. Het Hof zag hierin onvoldoende reden om de dwangsom per dag te wijzigen, maar zag wel aanleiding het maximum voor de toekomst te verhogen tot € 500.000 zodat ook na de betekening van deze uitspraak voor X een prikkel bleef bestaan om te voldoen aan de veroordelingen. Het Hof verwierp het verzoek van X om aan de dwangsomveroordelingen de clausule te verbinden dat de dwangsommen vatbaar waren voor matiging. Het Hof was het met de Staat eens dat een dergelijke matigingsclausule in strijd was met het stelsel van de wet.

Twitter
Facebook
LinkedIn