Kosten geldig houden vliegbrevet en medische keuring piloot aftrekbaar

Datum: 9 juni 2017

X volgde in 2008 en 2009 een opleiding tot piloot. Eind 2009 behaalde hij zijn vliegbrevet dat één jaar geldig was. Om de geldigheid van het vliegbrevet te behouden, volgde X een speciaal programma met een vlieginstructie, een theorieles en profcheck. In 2014 trad X in dienstbetrekking bij A. In zijn aangifte IB 2012 trok X € 1.986 af als scholingsuitgaven. De inspecteur weigerde de aftrek maar Rechtbank Gelderland besliste dat X de scholingsuitgaven kon aftrekken. De inspecteur ging in hoger beroep. Hij bestreed toen niet meer dat het door X in 2012 gevolgde programma kwalificeerde als een opleiding of studie in de zin van artikel 6.27, lid 1, Wet IB 2001, maar de in de aftrek begrepen kosten van de medische keuring ( € 229) waren volgens de inspecteur niet aftrekbaar. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste echter dat ook die kosten aftrekbaar waren. Tot het door X gevolgde programma behoorde ook een verplichte lesvlucht die niet zonder een (positieve) medische keuring kon worden afgelegd. Volgens het Hof stonden de kosten van de medische keuring daarom in een rechtstreeks verband met de door X gevolgde opleiding of studie. Het Hof verklaarde het hoger beroep van de inspecteur ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.