Ontslagfee uit BV van teruggekeerde expat geen lijfrente

Datum: 19 May 2017

X trad in maart 1977 in dienst bij werkgever Y. Tot april 1997 was hij uitgezonden naar Schotland en Brunei en daarna naar de VS, waar hij tot en met 30 september 2010 werkte en woonde. Op 19 oktober 2010 vestigde X zich weer in Nederland. Zijn dienstverband eindigde en X ontving een ontslagvergoeding van € 375.205 die hij in een stamrecht-BV (BV Z) stortte. BV Z stelde dat geen loonheffing hoefde te worden ingehouden op de uitkeringen omdat de heffing over de ontslagvergoeding toekwam aan de VS. Hof Den Bosch besliste dat de ontslagvergoeding kwalificeerde als lijfrente waarover Nederland mocht heffen. X ging in cassatie. De Hoge Raad besliste dat het recht op periodieke uitkeringen dat een (ex-)werknemer had verkregen van zijn (ex-)werkgever in het kader van de beĆ«indiging van de dienstbetrekking geen lijfrente was. Dat gold ook als de (ex-)werkgever de verplichting tot het doen van die periodieke uitkeringen tegen betaling had overgedragen aan een stamrecht-BV die de (ex-)werknemer zelf had opgericht. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden voor een verder onderzoek naar de aard van de uitkering. Als volgens het Hof sprake is van pensioen kan Nederland heffen als woonland op grond van artikel 19 verdrag VS-NL. Als volgens het Hof geen sprake is van een pensioen, moet het Hof volgens de Hoge Raad onderzoeken of Nederland over de uitkering kan heffen op grond van artikel 16 verdrag VS-NL en zal moeten worden onderzocht of de ontslagvergoeding ten laste is gekomen van een Nederlandse werkgever van belanghebbende en niet is doorbelast naar de VS, zoals de inspecteur subsidiair bij de Rechtbank had gesteld.

Twitter
Facebook
LinkedIn