Verlaagd BTW-tarief voor (seks)lustopwekkende middelen

Datum: 18 May 2017

X exploiteerde een seksshop. In dat kader verkocht zij producten als Libidoforte, Spanish fly en Rush herbal poppers. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BTW op, omdat het verlaagde BTW-tarief volgens hem niet van toepassing was op die producten. Rechtbank Den Haag was het daarmee eens, maar X ging met succes in hoger beroep. Hof Den Haag besliste dat de producten voor oraal gebruik dienden en ook bestanddelen – in hoofdzaak van plantaardige en/of dierlijke afkomst – bevatten die eigen waren aan voor menselijk gebruik bestemde voedingsmiddelen en daarom waren aan te merken als eet- en drinkwaren die pleegden te worden aangewend voor menselijke consumptie. Dat de producten werden aangeprezen en gebruikt als een (seks)lustopwekkend middel, stond volgens het Hof niet aan de toepassing van het verlaagde BTW-tarief in de weg. De wetgever stond namelijk een ruim begrip voedingsmiddelen voor. Daarbij paste het niet om een tariefonderscheid te maken al naar gelang met welk doel producten werden geconsumeerd, al was het maar omdat zo’n onderscheid onuitvoerbaar was. Ook producten die niet direct deden denken aan voedingsmiddelen, zoals snoep (waaronder kauwgum) en koek, vielen onder de werkingssfeer van het verlaagde tarief. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X gegrond.

Twitter
Facebook
LinkedIn