Conceptwetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie

Datum: 17 May 2017

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling voor internetconsultatie aangeboden. Houdstercoöperaties worden inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor wat betreft de opbrengsten uit kwalificerende lidmaatschapsrechten. Tegelijkertijd wordt een meer gelijke behandeling voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen nagestreefd. De inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividenden in ondernemingsstructuren wordt uitgebreid naar deelnemingsverhoudingen waarbij de directe aandeelhouder is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling. Deze uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling gaat gepaard met een wijziging en tegelijkertijd aanscherping van de huidige antimisbruikbepalingen in de dividend- en vennootschapsbelasting.

Twitter
Facebook
LinkedIn