Laatste waarschuwing voor fiscus voor niet-indienen verweerschrift

Datum: 22 maart 2017

X ging in hoger beroep tegen een aan hem opgelegde naheffingsaanslag BPM en klaagde erover dat de inspecteur pas heel laat een verweerschrift had ingediend. Hof Den Bosch stelde vast dat de inspecteur niet binnen de door het Hof gestelde termijn een verweerschrift had ingediend, ook niet nadat het Hof hem had gewezen op dit verzuim. Pas na ontvangst van de uitnodiging voor de zitting had de inspecteur een nader stuk ingediend, aangeduid als "verweerschrift". Volgens het Hof ging het hier niet om een incidentele fout van de inspecteur maar vond dit structureel plaats in BPM-zaken. Het Hof besliste dat de inspecteur in strijd handelde met artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens het Hof ontnam de inspecteur X hierdoor de mogelijkheid van het indienen van een conclusie van repliek en forceerde hij X om op het allerlaatste moment nog nadere stukken in te dienen als reactie op het "verweerschrift". Door zo te handelen belemmerde de inspecteur een efficiënte procesgang en miskende de inspecteur hiermee bovendien zijn positie als professionele procespartij, in het bijzonder omdat hij optrad namens de overheid. Het Hof volstond in deze zaak met een laatste waarschuwing aan de inspecteur. Het Hof besliste dat het in toekomstige zaken waarin dit gebeurt aan het handelen van de inspecteur consequenties zal verbinden bijvoorbeeld door het toekennen van een proceskostenvergoeding, ongeacht de uitkomst van het geschil.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.