Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

Datum: 9 februari 2017

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Bij de Wet Overige fiscale maatregelen 2017 is een amendement aangenomen dat de tijdklemmen met inwerkingtreding bij koninklijk besluit geheel vervallen. De staatssecretaris zal een koninklijk besluit uitvaardigen waarmee de maatregelen uit het amendement in werking zullen treden met ingang van 1 april 2017. Vooruitlopend op wetgeving zal de staatssecretaris met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel laten vervallen. Op grond van de in het amendement opgenomen maatregelen wordt verder de voor de kwalificatie als KEW, SEW of BEW geldende wettelijke eis dat ten minste 15 jaar jaarlijks premies of bedragen worden voldaan gewijzigd in de eis dat de gehele looptijd jaarlijks premies of bedragen moeten worden voldaan. Hierdoor zouden bijvoorbeeld polissen met een looptijd van 30 jaar die na 20 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, niet aan de eisen voor een vrijstelling voldoen. De staatssecretaris zal in een beleidsbesluit goedkeuren dat personen bij wie de polis op de datum van dagtekening van deze brief voorziet in de (contractuele) mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken en hiervan gebruikmaken of hebben gemaakt, geacht worden te hebben voldaan aan de eis van gedurende de looptijd jaarlijks premie voldoen. Eenzelfde goedkeuring zal hij opnemen voor gevallen waarin sprake is van een overeengekomen verkorte premieduur met dien verstande dat ten minste 15 jaar premie moet zijn of worden betaald.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022