Marge-auto referentievoertuig voor ingevoerde BTW-auto

Datum: 27 januari 2017

X deed op 18 januari 2013 aangifte BPM voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister van een gebruikte BMW, die hij voor € 52.460 (incl. BTW) had gekocht in Duitsland. Hij berekende de verschuldigde BPM op € 8.115 aan de hand van een koerslijst van X-Ray. Volgens die koerslijst was de handelsinkoopwaarde € 60.859, waarbij X ervan uitging dat sprake was van een auto die was verhandeld met gebruikmaking van de BTW-margeregeling (marge-auto). De inspecteur legde een naheffingsaanslag BPM op. Hij ging ervan uit dat sprake was van een auto die was ingekocht met berekening van BTW (BTW-auto). Volgens de koerslijst was de handelsinkoopwaarde van de auto dan € 66.116. Hof Den Haag besliste dat X voor de laagste waarde op de koerslijst mocht kiezen, ongeacht hoe hij eigenaar was geworden van de auto en ongeacht de fiscale herkomst van de auto. Het Hof besliste in gelijk zin in zaken van BV Y en BV Z. De staatssecretaris ging in cassatie. De Hoge Raad besliste dat bij de berekening van de waardedaling van de referentieauto moest worden uitgegaan van enerzijds de prijs waarvoor de referentieauto in nieuwe staat door een particulier was aangekocht (en bij welke prijsvorming rekening werd gehouden met het wettelijk verschuldigde bedrag aan BPM voor de registratie als ongebruikte auto en het wettelijk verschuldigde bedrag aan BTW voor de levering) en anderzijds van de prijs waarvoor de referentieauto in dezelfde gebruikte staat als de auto waarvoor de verschuldigde BPM moest worden bepaald, door een handelaar van een particulier werd aangekocht. Voor de berekening van de afschrijving kwam volgens de Hoge Raad zonder meer niet in aanmerking de inkoopwaarde voor een BTW-auto, aangezien deze inkoopwaarde niet was gebaseerd op de prijs die door een wederverkoper werd gehanteerd bij aankoop van personenauto’s van een particulier. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.