Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 26-02-2020

Manager ondanks minderheidsbelang niet in dienstbetrekking
BV X was in 2006 opgericht door BV A en BV F die vanaf de oprichting elk 50% van de aandelen hielden. D was directeur-grootaandeelhouder (DGA) van BV A en G was DGA van BV F. In de statuten van BV X was BV A als bestuurder genoemd en konden...
Overboeking naar subrekening Liechtensteinse Stiftung geen schenking
B richtte in 1975 een Liechtensteinse Stiftung (A) op. Het beheer van het stichtings-vermogen berustte bij een maatschappij in Liechtenstein. Na het overlijden van B in 1995 werden zijn echtgenote en vier kinderen aangewezen als begunstigden van A. Op grond van het reglement van A werden toen subrekeningen voor de...
Aanslag havengeld voor als pleziervaartuig ogend schip overboord
X dreef een onderneming in scheepsbenodigdheden en beschikte over een als showroom dienstdoend schip. Hij was het niet eens met de aan hem over 2018 opgelegde aanslag haven- en kadegelden voor pleziervaartuigen. Volgens X werd zijn schip bedrijfsmatig gebruikt. Het was geen pleziervaartuig, maar een binnenschip in de zin van...
Reiskosten met anonieme ov-chipkaart geen aftrekbare zorgkosten
Mevrouw X claimde in haar aangifte IB 2015 een aftrek van specifieke zorgkosten van € 2.331. De inspecteur accepteerde een aftrek van € 2.081. Mevrouw X ging in beroep en herhaalde dat ook de reiskosten met het openbaar vervoer voor 94 bezoeken aan diverse praktijken aftrekbaar waren. Hof Amsterdam besliste...
Gemachtigde van bestuursorgaan geweigerd door ontoereikende machtiging
X ging in beroep tegen twee WOZ-beschikkingen 2019 van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (SWW). Rechtbank Midden-Nederland weigerde A als gemachtigde van de Belastingsamenwerking SWW, omdat zijn machtiging tot en met 31 december 2019 liep en niet duidelijk was of A daarna nog bevoegd was om als gemachtigde...
BTW op zonnepanelen op scholen voor 50% aftrekbaar
X verzorgde basisonderwijs in vier provincies. Zij had voor zeven schoollocaties zonnepanelen aangeschaft. De opgewekte stroom werd deels door de scholen zelf verbruikt. Door de aanschaf van de zonnepanelen en de leveringen van stroom aan de energiemaatschappij was X ondernemer voor de BTW. De voorbelasting op de zonnepanelen bracht X...
Informatiebeschikking na inlichtingen uit Jersey over betrokkenheid bij trust
X richtte in 1985 een trust op naar het recht van het eiland Jersey en plaatste vermogen onder het trustverband. Tot het vermogen behoorden aandelen in twee Ltd's. De beheerder van de trust was een Ltd op Jersey. Bij de aanslagregeling IB 2002 tot en met 2006 rekende de inspecteur...
Noemer voorkomingsbreuk voor voetbaltrainingen in Spanje verhoogd
Profvoetballer X ging in 2015 twee keer met zijn club op trainingskamp in Spanje, één keer negen dagen en één keer twee dagen. In zijn aangifte IB 2015 verzocht hij om een aftrek elders belast voor elf buitenlandse werkdagen. Hij ging daarbij uit van in totaal 230 werkdagen. De inspecteur...
Nederlandse DB over € 34 mln dividend Singapore-BV aan DGA op Antillen
De naar Nederlands recht opgerichte BV X fungeerde als personal holding van haar enig aandeelhouder Y, die in 2006 naar Sint Maarten emigreerde. BV X verplaatste haar vestigingsadres en de formele zetel van haar bestuur in 2006 naar Singapore. BV X deed in 2010 drie dividenduitkeringen van in totaal €...
Ex-partner geen inzage in pensioendossier over afkoop PEB van DGA
A was directeur en enig aandeelhouder van BV C, waarbinnen A een pensioen in eigen beheer (PEB) opbouwde. Sinds 2010 had A een geregistreerd partnerschap met mevrouw B. In oktober 2016 stuurde accountant X een brief naar al zijn klanten over de wetswijziging in verband met de uitfasering van het...
Minder BTW door kortingen Nederlandse apotheek aan Duitse verzekerden?
Apotheek Z leverde vanuit Nederland receptplichtige geneesmiddelen naar Duitsland aan verplicht en aan particulier verzekerden. In beide gevallen verrichtte Z betalingen die werden aangeduid als "prijskortingen". De leveringen aan de verplicht verzekerden bracht Z in rekening aan de ziektekostenverzekeraars. Hierbij ging Z er vanuit dat de plaats van de leveringen...