Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 16-08-2019

A-G Ettema: 2%-tarief overdrachtsbelasting ook voor kluskavels
In opdracht van de gemeente Den Haag werd een voorheen als bedrijfs- en kantoorpand gebruikt gebouw getransformeerd in een gebouw met zogenoemde kluskavels die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. X en Y kochten beiden in oktober 2016 van de gemeente zo'n kluskavel. Ten tijde van de verkrijging was...
Navordering door compromis niet mogelijk buiten vijfjaarstermijn
Tot de nalatenschap van de in 2002 overleden Z behoorden alle aandelen in BV A met een waarde van ruim € 15,7 mln. BV A had een vordering van ruim € 11,4 mln op een deelneming. De inspecteur legde aan de erfgenamen (twee nichten) en twee zussen (X en Y)...
A-G: door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
Vof X handelde in (gebruikte) personenauto's. Zij was eigenaar van een BMW. De eerste eigenaar had de auto destijds geëxporteerd. In verband daarmee was in december 2013 teruggaaf BPM wegens export verleend. In maart 2014 was de auto door de toenmalige eigenaar en houder van de auto opnieuw geïmporteerd en...
Meer dan twee jaar in gebruik zijnde recreatiewoning voor WOZ waarderen excl. BTW
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde van € 197.000 over 2018 van zijn recreatiewoning. X was het niet eens met de gemeente Noordwijk dat de WOZ-waarde inclusief BTW moest worden bepaald. Rechtbank Den Haag verwees naar een arrest van de Hoge Raad van 9 februari 2007 waarin was beslist...
WOB over familiebank gehonoreerd maar levert geen informatie op
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek van 12 juni 2019 "naar beleid eigen woning leningen bij particulieren" een aantal documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt. Een aantal documenten is in het geheel niet openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om het "memo handhavingsplan eigen woning" en de "concept handreiking familieleningen". Uit...
Kamerleden willen weten of er nu wel of geen deal is tussen Uber en fiscus
De Tweede Kamerleden Bruins (ChristenUnie) en Omtzigt (CDA) hebben de staatssecretaris vragen gesteld over het bericht dat is vernomen van bronnen met kennis van details, dat er toch geen deal is tussen de Belastingdienst en Uber over een aftrekpost. Zij willen weten of de staatssecretaris of de Belastingdienst over het...
Wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ingediend
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming hebben bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ingediend. Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Awb over elektronisch bestuurlijk verkeer. Het wetsvoorstel geeft (rechts)personen het recht om de meer officiële berichten, zoals aanvragen en...
Verzuimboete voor niet voldoen BTW op aangifte terecht aan f.e. opgelegd
Fiscale eenheid (f.e.) voor de BTW X vermeldde in haar BTW-aangifte voor het eerste kwartaal van 2018 een te betalen bedrag van € 249.993, maar voldeed dit bedrag niet. De inspecteur legde aan X een naheffingsaanslag op met een verzuimboete van € 5.278 op grond van artikel 67c AWR. X...
A-G: vooraftrekverzuim deed niet af aan BTW-vergrijpboete bij opzet
BV X was eigenaar van twee golfbanen, waarvan zij er sinds 2008 één verhuurde aan dochtermaatschappij BV Y. In april 2011 reikte BV X aan BV Y een factuur uit in verband met de verhuur over de periode november 2008 tot en met april 2011. Bij een controle van de...
Verzuimboete voor te laat ingediende aangifte bleef in stand
X ontving een aanslag IB 2015 met een verzuimboete van € 369, omdat hij net als in de jaren 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014 te laat aangifte had gedaan. X ging in beroep tegen de verzuimboete en stelde dat hij de aanmaning om aangifte te doen nooit had...
Aanbieders internetpokerspelen buiten EU gevestigd, naheffingen KSB intact
X woonde in Nederland en nam deel aan buitenlandse internetpokerspelen via de website Pokerstars.eu. Hij behaalde daarmee in januari 2015 een winst van € 8.609, waarvoor de inspecteur hem een naheffingsaanslag kansspelbelasting (KSB) oplegde. Rechtbank Gelderland vernietigde de naheffingsaanslag. De inspecteur ging in hoger beroep en stelde dat de vestigingsplaats...
Vragen over informatieverstrekking Belastingdienst/Toeslagen in CAF-11-zaak
De Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) hebben de staatssecretaris vragen gesteld over de informatie die de regering aan de Nationale Ombudsman heeft gegeven over de kinderopvangtoeslag in de CAF-11-zaak. De Kamerleden willen weten of het klopt dat de Belastingdienst/Toeslagen aan de Ombudsman heeft meegedeeld dat 235 vraagouders in...
Dwangsommen voor niet-doen uitspraak in giften-zaak Islamitische Universiteit
X maakte in januari 2018 pro forma bezwaar tegen (navorderings)aanslagen IB over 2012, 2013 en 2014, waarbij een correctie was aangebracht in verband met contante giften aan de Islamitische Universiteit Europa (IUE). De inspecteur verleende uitstel voor het motiveren van het bezwaar totdat het proces-verbaal van de FIOD met betrekking...