Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 25-09-2017

Verkoopwinst van ruim € 200.000 op kantoorpand geen belast resultaat DGA
Registeraccountant X was enig aandeelhouder van BV A en via die BV eigenaar van 51% van de aandelen BV B, een accountantskantoor. In maart 2012 ging een concurrerend accountantskantoor (BV Z) failliet en verkocht BV Z het kantoorpand voor de executiewaarde van € 670.000. In de koopovereenkomst stond als koper...
BV maakte hoogte van lagere marktwaarde van voorraad units niet aannemelijk
BV X hield zich bezig met het exploiteren van onroerende zaken en het ontwikkelen van onroerendezaakprojecten. In 2009 en 2010 realiseerde BV X 26 bedrijfsunits die bestemd waren voor de verkoop. De gemiddelde kostprijs bedroeg € 58.511. BV X gaf in haar aangifte Vpb 2010 een verlies aan van €...
Verhuurderheffing voor leegstaande woningen van woningcorporatie?
Woningcorporatie X voldeed over 2015 bijna € 8 mln aan verhuurderheffing. X ging vervolgens in bezwaar en beroep tegen deze voldoening en stelde dat zij geen verhuurderheffing was verschuldigd voor 170 van haar woningen die op 1 januari 2015 leegstonden, omdat die niet kwalificeerden als huurwoning. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde in...
Econfinraad en Commissie willen belastingheffing digitale economie
Op de Ecofinraad van 16 september 2017 is gesproken over de uitdagingen van de digitale economie voor de Vpb en mogelijkheden voor belastingontwijking. De Europese Commissie (EC) heeft mede naar aanleiding hiervan op 21 september 2017 de mogelijkheden voor een heffing over digitale activiteiten van multinationals gepresenteerd. In de discussie...
Rechter moest afwijking van beslissing Accountantskamer motiveren
X was directeur en grootaandeelhouder van BV A, die in een joint venture met partners in Kenia bloemen importeerde. Registeraccountant Y verrichtte vanaf 2003 werkzaamheden voor BV A. In 2009 ontstonden er problemen rond de financiering van de investering in de joint venture. X zou de aandelen van de Keniaanse...
Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux'er niet van informatieverstrekking
X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB en VB over 1990 tot en met 2001, die waren opgelegd omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening had aangehouden bij de KB Lux. Lopende die procedure vroeg de inspecteur in oktober 2012 om informatie over buitenlandse bankrekeningen in verband met de aangifte...
Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde toch ontvankelijk
De gemeente verklaarde het bezwaar van X tegen de WOZ-waarde 2015 niet-ontvankelijk omdat X een hogere WOZ-waarde bepleitte (€ 410.000) dan de € 300.000 die de gemeente had vastgesteld. X ging in beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat de wetgever met de wijziging van artikel 29 Wet WOZ per 1 oktober...
Verhuurderheffing 2013 geen ongeoorloofde ongelijke behandeling
Zeven verhuurders en eigenaren van in totaal 2.808 huurwoningen ging in beroep tegen de door hen over 2013 voldane verhuurderheffing. Volgens de verhuurders was de verhuurderheffing in strijd met artikel 14 EVRM, met artikel 26 IVBPR, met de artikelen 16, 17 en 21 van het EU-Handvest en met artikel 107...