Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 15-07-2020

Alleen inhoudingsvrijstelling voor dividend van feeder-BV aan actieve houdster
Rechtbank Noord-Holland kwam in twee zaken tot verschillende uitspraken met betrekking tot de inhou-dingsvrijstelling van dividendbelasting. In de ene zaak stond artikel 4, lid 3, onder c, Wet DB in de weg aan de inhoudingsvrijstelling omdat sprake was van een volstrekt kunstmatige constructie. De andere zaak liep voor de belastingplichtige...
Celstraf voor belastingambtenaar die systemen gebruikte voor belastingadvieswerk
De strafkamer van Rechtbank Rotterdam heeft een voormalige medewerker van de Belastingdienst (X) wegens schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Hij had in zijn functie bij de Belastingdienst informatie uit de computersystemen...
Niet-toepassen 30%-regeling op non-actief gestelde werknemer geen fiscale kwestie
Mevrouw X bezat voor de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2018 een beschikking voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. De inhoudingsplichtige BV Y paste over de loontijdvakken september, oktober, november en december 2018 de 30%-regeling echter niet (meer) toe, omdat mevrouw X...
Schenkbelasting bij 180-regel pro rata in aftrek op erfbelasting
X, zijn broer Y en zus Z ontvingen op 28 december 2012 ieder een schenking van € 120.738 van hun vader. De aanslag schenkbelasting bedroeg € 11.570. De vader overleed in februari 2013. Uit de nala-tenschap verkreeg X, Y en mevrouw X elk € 3.926.165. De inspecteur merkte de schenking...
Apple en Ierland winnen staatssteunzaak
De Europese Commissie (EC) stelde in augustus 2016 vast dat Ierland vanaf 2003 tot en met 2014 in totaal € 13 mld aan belastingvoordelen had verleend aan Apple die in strijd waren met de staatssteunregels van de EU. Het ging om twee advance pricing arrangements (APA) uit 1991 en 2007...
Realisatie directoraten-generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane
In januari 2020 maakte minister Hoekstra maatregelen bekend om de besturing van de Belastingdienst te versterken. De Belastingdienst, Douane en Toeslagen worden drie zelfstandige organisatieonderdelen met een eigen directeur-generaal. Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen hebben de Tweede Kamer nu geïnformeerd over de aanpak van de vorming van de drie...
Kleinere kelderinhoud niet WOZ-waardedrukkend
Rechtbank Amsterdam verminderde de WOZ-waarde 2017 van de woning van X van € 1.279.000 naar € 1.200.000, maar Hof Amsterdam verklaarde het hoger beroep van de gemeente gegrond. Het vergelijkingsobject was enkele maanden voor de peildatum verkocht voor € 1.030.000. Het verschil tussen de WOZ-waarde van € 1.279.000 en deze...
Ombudsman gaat hersteloperatie kinderopvangtoeslag monitoren
De Nationale Ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren. Staatssecretaris Van Huffelen heeft hem dit gevraagd op verzoek van de Tweede Kamer. Gedurende de looptijd van de hersteloperatie zal de Ombudsman rapporteren over de monitor aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer. De vraag die...
Hoger inkomen ex-partner niet bewezen: geen IACK
Mevrouw X en stond in 2015 samen Y en hun twee kinderen ingeschreven op hetzelfde adres. Zij gaf in haar aangifte IB over 2015 een box I-inkomen aan van € 23.279 en claimde de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De inspecteur weigerde de IACK toe te passen. Mevrouw X ging in beroep...
Fiscus € 2.100 PKV verschuldigd door al eerder verstrekte huisartsverklaring
Mevrouw X nam in haar aangifte IB 2016 een bedrag van € 3.669 aan zorgkosten op. De inspecteur weigerde de aftrek voor € 2.115. Naar aanleiding van het door mevrouw X ingestelde beroep, ging de inspecteur alsnog akkoord met een aftrek voor de kosten van extra kleding en beddengoed voor...
Bij beoordeling WOZ-waarde alleen waarde van object als geheel relevant
X was eigenaar van twee twee-onder-één-kapwoningen uit 1920, waarvan de WOZ-waarden 2018 waren vastgesteld op € 162.000 (woning 1) en € 16.000 (woning 2). De WOZ-waarde van de sloopwaardige woning 2 was volledig gebaseerd op de grondwaarde. X ging in beroep en bepleitte WOZ-waarden van € 125.000 à € 130.000...
TOFA-regeling verlengd tot 26 juli 2020
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de aanvraagperiode voor de in het kader van de coronacrisis getroffen Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeids-krachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli 2020. De oorspronkelijke einddatum was 12 juli 2020. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door...
Schadeclaim BPM-procestijger over niet-nakomen VSO door fiscus afgewezen
BV X verleende hulp aan belastingplichtigen bij het doen van aangifte en het berekenen van de BPM. Tussen BV X en de Staat was over verschillende aspecten van de heffing van BPM verschil van mening ontstaan. Dit had geleid tot tal van bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij BV X werd bijgestaan...