Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 12-08-2022

A-G Wattel: omslagstelsel voor PEB in strijd met goedkoopmansgebruik
BV X had per 1 januari 2016 nog € 666.946 aan te verrekenen verliezen uit 2007, die konden worden verrekend tot uiterlijk 1 januari 2017. In haar aangifte Vpb 2016 vermeldde BV X een belastbare winst van € 551.206 en een belastbaar bedrag van € 0. Op haar fiscale balans...
Opbrengsten van reclameactiviteiten en personeelsleningen bij gemeente belast
In het kader van de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen per 1 januari 2016 had gemeente X vooroverleg met de inspecteur over twee activiteiten: (1) een reclameactiviteit en (2) een activiteit met betrekking tot personeelsleningen. Wat de reclameactiviteit betreft, ging het om (concessie)overeenkomsten die X met drie landelijk...
Persoonlijke gegevens van ambtenaren en van UBS-werknemers geheim
X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB 2006 tot en met 2014 met vergrijpboeten die aan hem in het kader van het Project Groepsverzoek Zwitserland-UBS en het Project Duitse Info-UBS waren opgelegd. De geheimhoudingskamer van Rechtbank Den Haag besliste dat het verzoek van de inspecteur om geheimhouding gerechtvaardigd was. De...
CFK-uitkering ex-voetballer volgens A-G in Australiƫ niet in Nederland belast
Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) was belast met de uitvoering van de voor beroepsvoetballers in Nederland in het leven geroepen overbruggingsregeling. Op grond van het Reglement Betaald Voetbal werd aan contractspelers een aanspraak op een overbruggingsuitkering toegekend. In verband met de aanspraak was de voetbalclub een fondspremie verschuldigd die de voetbalclub...
Waardedruk van deelnemingsrechten teakplantage bestond al in 2015/2016
X bezat participaties in plantages met teakbomen in BraziliĆ« en Costa Rica die hij had gekocht van A en B voor respectievelijk € 72.700 en € 500.000. De door B uitgegeven participaties waren in 2011 ingetrokken en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen waren ingebracht in beleggingsfonds C dat werd...
Informatiebeschikkingen ondanks niet-beschikbare stukken terecht
X en zijn broer Y verkochten kweekbenodigdheden en luchtbehandelingsartikelen voor onder meer de teelt van cannabis. Beiden beschikten over een bankrekening bij UBS in Zwitserland, maar gaven die niet op in hun aangiften IB. De inspecteur vroeg in februari 2016 om informatie hierover. Na herhaalde verzoeken om uitstel, retourneerden X...
Fiscaal loon op jaaropgave van gemeente-uitkering correct
X ontving in 2019 een uitkering van de gemeente. Hij gaf in zijn aangifte IB 2019 het bedrag van de uitkering en de hierop ingehouden loonheffing aan. Verder gaf hij een uitkering van een kapitaalverzekering van € 4.490 op. De inspecteur legde de aanslag IB op overeenkomstig de aangifte maar...
Ambtshalve verminderingen van andere Rijnvarenden geen "gelijke gevallen"
Rijnvarende X ging in beroep nadat de inspecteur zijn verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen IB/PVV en ZVW 2011 en 2012 vanwege overschrijding van de vijfjaarstermijn niet in behandeling had genomen. De verzoeken waren weliswaar na afloop van de vijfjaarstermijn ingediend, maar volgens X hadden EU-Verordening 883/2004 en de bijbehorende...
Herstel vochtproblemen en nieuwe keuken in monument niet aftrekbaar
X en zijn fiscaal partner Y waren in 2016 eigenaar van twee rijksmonumentale panden. De een was in 2016 verkocht en tot 1 oktober bestemd als hun eigen woning en de andere werd daarna bewoond als eigen woning. In zijn aangifte IB 2016 claimde X aftrek van € 49.032 als...