Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 21-01-2020

Ongelimiteerde borgstelling: geen afwaardering regresvordering eigen BV
In 2010 werd BV Y onder toezicht van bijzonder beheer van de bank gesteld in verband met liquiditeitsproblemen door de economische crisis. In december 2010 verhoogde de bank het krediet van BV Y en haar dochter-BV's tot € 400.000 op voorwaarde dat middellijk aandeelhouder X zich borg zou stellen voor...
Pro rata vastgoed-BV gecorrigeerd voor verkoopopbrengst woningen
BV X hield zich bezig met het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken, waaronder in ieder geval de verhuur van panden in de zakelijke markt. Zij maakte deel uit van een f.e. voor de BTW. BV X had in 2006 ten minste vier appartementen verkocht en vrijgesteld van BTW...
Antwoord op vragen over splitsen Belastingdienst, Douane en Toeslagen
De minister heeft antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn brief van 11 januari 2020 over het versterken van de besturing van de Belastingdienst. Wij ontlenen hieraan het volgende: De exacte taakverdeling tussen de twee nieuwe staatssecretarissen zal bij hun benoeming worden gecommuniceerd. Wel is...
Inschakelen nieuwe gemachtigde verlengde redelijke termijn bezwaarfase
Ondernemer X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB over 2010 tot en met 2014 en naheffingsaanslagen BTW over 2010 tot en met 2015. Op de zitting sloten X en de inspecteur een compromis over de winst uit onderneming, waarna Rechtbank Gelderland de navorderings- en naheffingsaanslagen verminderde. De Rechtbank kende X...
Aanvullende Kamervragen over niet-naleven van regels door ANBI's
Het Tweede Kamerlid mevrouw Lodders (VVD) heeft Kamervragen gesteld over het niet-naleven van de regelgeving door ANBI's. Zij wil weten hoeveel ANBI-instellingen in de afgelopen tien jaar daadwerkelijk zijn gecontroleerd door de Belastingdienst en op welke manier die controle plaatsvindt. Zij wil verder weten aan welke precieze eisen een ANBI...
Onderzoek naar uitbesteden taken Belastingdienst aan andere uitvoerders
ABDTOPConsult heeft op verzoek van de voormalige staatssecretaris onderzocht welke (huidige en nieuwe) taken of werkzaamheden van de Belastingdienst door andere uitvoerders verricht zouden kunnen worden. De veronderstelling hierbij was dat er verschillende manieren zijn om de uitvoering van (fiscale) wet- en regelgeving vorm te geven en dat dit niet...
Ook subjectieve aspecten van belang bij WOZ-waardering woning
Mevrouw X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2018 van haar geschakelde woning uit 1997 en bepleitte een waarde van € 193.000 in verband met de gedateerdheid van de woning. Rechtbank Limburg verwierp de stelling van de gemeente dat subjectieve aspecten bij de waardering buiten beschouwing moesten blijven. Van een...