Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 20-03-2018

Geen griffierecht voor BV, wel € 10.000 gebruikelijk loon voor bestuur van DGA
BV X werd in augustus 2016 opgeheven. BV X had in de jaren 2011 tot en met 2014 geen gebruikelijk loon uitgekeerd aan DGA A. De inspecteur paste de gebruikelijk-loonregeling toe en legde aan BV X naheffingsaanslagen LB op met vergrijpboeten. BV X ging in beroep tegen het griffierecht (4...
Informatiebeschikking in bezwaarfase geen oneigenlijke vertragingstactiek fiscus
In november 2014 startte de inspecteur bij BV X een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften BTW. De FIOD nam dit onderzoek over en begin 2016 werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Op 25 februari 2016 legde de inspecteur voor ruim € 1 mln dadelijk en ineens invorderbare naheffingsaanslagen BTW...
Opbouw beroeps- of bedrijfstakpensioen bij zwangerschap zelfstandige
De staatssecretaris heeft op vragen van de Tweede Kamerleden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) geantwoord dat zelfstandige beroepsbeoefenaren onder omstandigheden bij een zwangerschap tijdelijk minder pensioen in de beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling kunnen opbouwen. Door de zwangerschap kan het inkomen lager zijn, waardoor het pensioengevend inkomen lager kan uitvallen....
Fiscale fietsregeling wordt vereenvoudigd
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de fiscale fietsregeling gaat vereenvoudigen om een fiets van de zaak aantrekkelijker te maken. De regeling wordt samen met brancheverenigingen uitgewerkt en zal worden meegenomen in het pakket Belastingplan 2019. De regeling moet per 1 januari 2020 ingaan. Fietsers moeten...
Belastingdienst kon aanbod schuldsanering afwijzen
Ondernemer X bood zijn schuldeisers een schuldregeling aan. Hij zou een door het Zelfstandigenloket Flevoland in het vooruitzicht gesteld BBZ-krediet ter beschikking stellen aan zijn gezamenlijke schuldeisers tegen finale kwijting van het restant. Hierdoor zou 74% van zijn belastingschulden en 37% van de schulden aan concurrente schuldeisers worden voldaan. De...
Kamervragen over bescherming ZZP'ers tegen identiteitsfraude
De Tweede Kamerleden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) stelden onlangs vragen over de situatie dat het BSN-nummer van ZZP'ers integraal is opgenomen in hun BTW-identificatienummer. De Tweede Kamerleden Lodders en Wörsdörfer (beiden VVD) hebben de staatssecretaris in aanvulling hierop gevraagd naar andere hiaten in de bescherming van ondernemers....
Gerenoveerd verzorgingstehuis was niet-woning voor OZB
BV X bezat een verzorgingstehuis dat dateerde uit 1975 en in 2012 was gerenoveerd om het geschikt te maken voor bewoners met een zwaardere zorgvraag. De kosten van de renovatie bedroegen ongeveer € 3 mln. De gemeente stelde de WOZ-waarde van het tehuis per 1 januari 2016 vast op een...
Pre pro rata horeca met coffeeshop naar omzetverhoudingen
X exploiteerde horecabedrijven, waaronder coffeeshops, een hotel, een bar en een café en verkocht verder kleding en souvenirs in onder meer twee winkels en via internet. In de coffeeshops werden cannabis- en hennephoudende producten (hhs-producten) verkocht. X trok alle aan haar in rekening gebrachte BTW af, met uitzondering van de...
Legesaanslagen bouwvergunningen van tafel door niet-kenbare NEN-norm
De gemeente Almere legde A, B, C en D legesaanslagen op voor het in behandeling nemen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het bouwen van woningen. De legesaanslagen waren bepaald aan de hand van de bouwsom die forfaitair werd berekend op basis van de inhoud van de te bouwen woning. De...
OZB-woningtarief voor bedrijfspand met bovenwoning
X en Y kochten in juni 2014 een bedrijfspand met bovenwoning voor € 155.000, waarbij de koopsom was onderverdeeld in € 96.875 voor de bovenwoning en € 58.125 voor het bedrijfsdeel. In augustus 2015 verkreeg X na een verdeling de volledige eigendom. De gemeente de WOZ-waarde voor 2016 vast op...
Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd
De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd. Het Handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft en daarbij zelf zijn administratie doet. Het Handboek is vooral gericht op de eenmanszaak, maar bevat ook informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Het...