Dossier: WOZ-waarde

Wees alert op de juiste WOZ-waarde

Achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens en een hondenuitlaatplek naast de deur. Dit zijn inmiddels wel bekende factoren die de waarde van uw woning kunnen drukken. Minder voor de hand liggende factoren waarmee woningeigenaren de belastingrechters ook wisten te overtuigen waren de aanwezigheid van een papegaaienopvang in de buurt, geluidsoverlast van een muziekvereniging en uitzicht op het WC-raampje van de buren.

De prijs die door de meestbiedende koper zou worden besteed bij aanbieding ten verkoop op de voor de woning meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, dát is de waarde die op de beschikking moet staan voor de WOZ. De gemeente probeert bij de waardering natuurlijk zoveel mogelijk rekening te houden met alle waardebepalende factoren, maar uit de grote verzameling van uitspraken over WOZ-waarden die Fiscaal up to Date in de loop van de jaren heeft verzameld, blijkt dat gemeenten wel eens steken laten vallen en woningen daarom te hoog hebben gewaardeerd. Met een aantal – vaak interne – factoren, kunnen de gemeenten ook geen rekening houden omdat ze het niet weten als de woningeigenaar het ze niet vertelt. Denk aan: asbest, houtrot, lekkages en achterstallig onderhoud. Het is dus raadzaam om te controleren of de WOZ-waarde van uw woning wel juist is vastgesteld. De WOZ-waarde is namelijk niet alleen van belang voor de OZB, maar ook voor het eigenwoningforfait, waterschapsomslagen en soms de erf- of schenkbelasting.

Fiscaal up to Date heeft daarom een overzicht samengesteld van uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad over de effecten van bepaalde omstandigheden op de WOZ-waarde van woningen. Wellicht kunt u hiermee de WOZ-waarde van uw woning met succes aanvechten. Het overzicht is een greep uit deze verzameling van spraakmakende zaken (via het Fida-nummer krijgt u inzage in de rechterlijke uitspraak, alleen beschikbaar voor abonnees).

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

Titel Instantie Fidanr.
Urk bewees bijzondere WOZ-waarde verhogende positie voor winkels niet Hof Arnhem-Leeuwarden 2-2-2021, nr. 20/00477 20210800
WOZ verlaagd door niet-verstrekte grondstaffels en onduidelijke kavelwaarde Rechtbank Midden-Nederland 21-8-2020, nr. 19/4901 20210403
Verkoopcijfer buurappartement drukte WOZ-waarde met € 19.000 Rechtbank Noord-Holland 21-12-2020, nr. 20/321 20207335
Taxatierapport met fysieke (inpandige) opname beter dan dat van gemeente Hof Amsterdam 15-12-2020, nr. 19/01366 20207307
Overlast nabijgelegen voetbalclub drukte WOZ-waarde met € 75.000 Rechtbank Noord-Holland 18-12-2020, nr. 20/861 20207281
Grotere afstand tot duinen verlaagde WOZ-waarden woning en camping Rechtbank Noord-Holland 10-12-2020, nr. 20/88 20207157
Rechtbank zet vergelijkingsobjecten opzij; WOZ-waarde verminderd Rechtbank Noord-Holland 25-11-2020, nr. 19/4496 20207081
Slechtere ligging door weinig lichtinval WOZ-waardedrukkend Rechtbank Noord-Holland 22-10-2020, nr. 19/3806 20206851
WOZ-waarde monumentenwoning € 147.000 lager door 7 meter hoge plafonds Rechtbank Noord-Holland 27-11-2020, nr. 20/1359 20206912
Ligging naast sportveld en scholen drukte WOZ-waarde met € 38.000 Rechtbank Noord-Holland 16-11-2020, nr. 19/4500 20206720
WOZ-waarde appartement € 29.000 lager door lekkageproblemen Rechtbank Noord-Holland 8-9-2020, nr. 19/4221 20205972
Slechtere ligging in goede wijk drukte WOZ-waarde woning met € 200.000 Rechtbank Noord-Holland 6-10-2020, nr. 19/3449 20205642
WOZ-waarde verlaagd met € 5.000 voor aandeel in VVE Rechtbank Limburg 19-3-2020, nr. 19/2006 20203574
WOZ-waarde € 10 per m² lager door asbest in dakplaten Rechtbank Noord-Holland 9-4-2020, nr. 18/3313 20202511
Loze ruimte van 50 m² in puntdak drukte WOZ-waarde met € 20.000 Rechtbank Den Haag 3-12-2019, nr. 19/5519 20200752
WOZ-waarde tweekapper verlaagd door verschillende grondstaffels Hof Arnhem-Leeuwarden 14-1-2020, nr. 18/00885 20200422
WOZ-waarde bouwterrein na verkennend bodemonderzoek € 135.000 lager Hof Den Bosch 9-1-2020, nr. 17/00859 20200313
Onderhoudsreserve VvE vergelijkingsobjecten blijft van belang voor WOZ Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5-12-2019, nr. 18/6692 20200261
Lichtinval autokoplampen drukte WOZ-waarde woning op T-splitsing Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019, nr. 18/00957 20197553
WOZ-waarde incourante woning met zwembad flink verlaagd Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019, nr. 18/00950 20197552
Funderingsproblemen drukte WOZ-waarden panden A’damse grachtengordel Hof Amsterdam 10-10-2019, nr. 18/00432 20197540
WOZ-waarde met € 16.000 verminderd door overlast houtkachel van buren Rechtbank Midden-Nederland 29-11-2019, nr. 18/2220 20197336
WOZ-correctie van € 10 per m² voor asbest in bedrijfspand Rechtbank Oost-Brabant 19-7-2019, nr. 18/2955 20196452
Waardedruk van 20% voor overlast hangjongeren bij tweekapper Hof Den Bosch 9-5-2019, nr. 18/00228 20196223
Waardedruk van 33% voor vervuilde bodem door naastgelegen autosloperij Hof Den Bosch 12-7-2019, nr. 18/00368 20196125
WOZ-waarde door ligging naast coffeeshop met € 12.000 verlaagd Hof Arnhem-Leeuwarden 20-8-2019, nr. 18/00862 20195042
Uitbreidingsplannen varkenshouderij fors WOZ-waardedrukkend Rechtbank Den Haag 30-4-2019, nr. 18/6167 20192685
WOZ-waarde lager door andere uitleg wet remmende meeropbrengst Rechtbank Noord-Nederland 23-1-2019, nr. 18/575 20191009
Woning aan minder drukke weg geen reden voor verhoging WOZ met € 12.000 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-1-2019, nr. 17/01139 20190690
Horizonvervuiling door windmolenpark drukte WOZ-waarde met € 7.000 Rechtbank Oost-Brabant 25-1-2019, nr. 18/1586 20190765
WOZ-waarde in strijd met bestemmingsplan bewoonde woning € 33.000 lager Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018, nr. 18/613 20190275
WOZ-waarde woning door slechte onderhoudsstaat ruim € 40.000 lager Hof Arnhem-Leeuwarden 8-1-2019, nr. 17/00733 20190382
Vergelijkingspanden in andere dorpskernen niet bruikbaar voor WOZ-waarde Hof Den Bosch 9-8-2018, nr. 17/00529 20186106
Op 400 m gelegen psychiatrische kliniek drukte WOZ-waarde woonboerderij Hof Arnhem-Leeuwarden 10-7-2018, nr. 16/00938 20184403
Gemeente onderuit met op aannames gebaseerde WOZ-waarde Hof Den Bosch 26-4-2018, nr. 17/00295 20184281
Aardbeving kan ook zonder schade WOZ-waarde drukken Hoge Raad 30-3-2018, nr. 17/01039 20181952
WOZ-waarde van woning op voormalige vuilstortplaats niet nihil Hof Den Bosch 21-12-2017, nr. 16/03387 20180591
Nadeel van snelweg, spoor en seksclub zat voor WOZ al in grondprijs Rechtbank Oost-Brabant 27-11-2017, nr. 16/3753 20178038
WOZ-waarde slooppand in aanvliegroute Schiphol met € 86.000 verminderd Hof Amsterdam 19-9-2017, nr. 16/00457 20176499
€ 45.000 waardedruk voor gedateerde bungalow met achterstallig onderhoud Hof Arnhem-Leeuwarden 7-11-2017, nr. 15/01454 20177371
Gemeente had rekening moeten houden met ontbreken woonbestemming Rechtbank Overijssel 31-8-2017, nr. 17/1056 20175705
Door erfgenamen verkocht identiek buurpand geschikt WOZ-referentieobject Hof Arnhem-Leeuwarden 27-6-2017, nr. 16/00844 20175221
WOZ-waarde “drive in” rijtjeshuis verlaagd van € 169.000 naar € 142.000 Hof Arnhem-Leeuwarden 16-5-2017, nr. 16/00254 20174909
Nabijgelegen UMTS-mast verminderde WOZ-waarde met bijna € 20.000 Rechtbank Oost-Brabant 22-6-2017, nr. 16/3785 20174819
Koopsom ondanks persoonlijke omstandigheden representatief voor WOZ Hoge Raad 12-05-2017, nr. 16/04410 20173054
WOZ-waarde van chalets op recreatiepark met ongeveer 33% verlaagd Hof Amsterdam 24-1-2017, nr. 15/00734 20172495
Ongunstige indeling van woning drukte WOZ-waarde met maximaal 5% Hof Amsterdam 9-2-2017, nr. 15/00843 20172084
Hoge plafonds drukten WOZ-waarde van appartement Hof Amsterdam 23-6-2016, nr. 15/00013 20170663
WOZ-waarde woning buiten risicogebied lager door risico op aardbeving Rechtbank Noord-Nederland 15-12-2016, nr. 15/4217 20167504
WOZ-waarde € 16.000 lager omdat het uitzicht toch niet zo prachtig was Hof Den Haag 27-9-2016, nr. 16/00245 20165787
Door verborgen gebrek forse correctie op koopprijs voor WOZ-waarde Hof Den Haag 1-6-2016, nr. 15/00992 20163373
WOZ-waarde door gebroken fundering en houtrot aanzienlijk lager Hof Arnhem-Leeuwarden 26-1-2016, nr. 15/00039 20160696
Fors lagere WOZ-waarde door stank-/geluidsoverlast en technische gebreken Hof Arnhem-Leeuwarden 12-1-2016, nr. 14/00907 20160257
Verkoop op basis van erfpacht alleen indicatie van WOZ-waarde opstal Hof Den Bosch 11-12-2015, nr. 14/00674 20160015
Verzakte muur en lekkende kelder drukten WOZ-waarde Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/01251 20157637
WOZ-waarde sloopwaardig pand 35% te hoog vastgesteld Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015, nr. 14/00620 20157642
WOZ-waarde woning verminderd door overlast landbouwverkeer Hof Den Bosch 11-9-2015, nr. 14/00529 20155858
WOZ-waarde lager omdat verschil met vergelijkingspand niet duidelijk werd Hof Arnhem-Leeuwarden 25-8-2015, nr. 14/00587 20155375
WOZ-waarde woning door bouwkundige gebreken gelijk aan grondwaarde Hof Arnhem-Leeuwarden 23-6-2015, nr. 14/00505 20154362
WOZ-waarde fors lager door overlast van mestvergistingsinstallatie Hof Arnhem-Leeuwarden 30-6-2015, nr. 14/00908 20154370
Uitbreiding A12 en aanleg rondweg verlaagden WOZ-waarde met € 36.000 Hof Den Haag 4-3-2015, nr. 14/00581 20152895
WOZ-waarde nog eens € 13.000 lager door tegenoverliggend flatgebouw Hof Arnhem-Leeuwarden 3-3-2015, nr. 14/00493 20151766
Arbeidsmigranten op bungalowpark reden voor lagere WOZ-waarde Hof Den Haag 29-7-2014, nr. 13/01652 20145892
WOZ-waarde uitgewoond appartement met € 23.000 verminderd Hof Arnhem-Leeuwarden 26-8-2014, nr. 13/01041 20145454
Slechte staat damwand drukte WOZ-waarde met € 19.000 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-8-2014, nr. 13/00612 20145202
Structurele hoge waterstand en schimmel drukten WOZ-waarde met € 20.000 Hof Den Haag 5-8-2014, nr. 14/00113 20145145
Deplorabele staat woning drukte WOZ-waarde met € 12.000 Hof Amsterdam 3-7-2014, nr. 12/00346 20145009
WOZ-waarde fors lager omdat gemeente met teveel grond en inhoud rekende Hof Arnhem-Leeuwarden 24-6-2014, nr. 13/00597 20144187
Oostkapelle wat ligging en wind betreft geen Zoutelande: WOZ-waarde verlaagd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-4-2014, nr. 13/4908 20143039
Waardedruk van € 11.000 voor scheuren in muren en staat van dakkapel Hof Arnhem-Leeuwarden 3-6-2014, nr. 13/00640 20143413
WOZ-waarde door vervuiling voormalige stortplaats met ruim 35% omlaag Hof Arnhem-Leeuwarden 4-3-2014, nr. 13/00208 20141592
Misbruik door jongelui van tuin aan water drukte WOZ-waarde woning Hof Arnhem-Leeuwarden 11-2-2014, nr. 12/00205 20140968
Waardevermindering van 25% voor bodemverontreiniging Hoge Raad 31-1-2014, nr. 13/03957 20140490
Ligging woning aan rondweg was waardedrukkende omstandigheid Rechtbank Noord-Nederland 7-6-2013, nr. 12/4343 20140214
Bovengrondse hoogspanningsleiding verminderde WOZ-waarde met € 37.000 Hof Den Haag 27-5-2013, nr. 12/00404 20140048
WOZ-waarde € 35.000 lager door geluidsoverlast van muziekvereniging Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2013, nr. 12/5447 20137248
WOZ-waardedruk van meer dan € 100.000 voor wateroverlast souterrain Hof Arnhem-Leeuwarden 9-4-2013, nr. 12/00046 20132548
Dreigende executieverkoop was WOZ-waardedrukkend Hof Arnhem-Leeuwarden 29-1-2013, nr. 12/00018 20130952
Burenruzie verminderde WOZ-waarde als dit potentiële koper beïnvloedde Hof Arnhem-Leeuwarden 8-1-2013, nr. 12/00048 20130100
WOZ-waarde verminderd door economische crisis Hof Den Haag 15-6-2012, nr. 11/00346 20124072
WOZ-waarde verminderd wegens ligging langs drukke weg Hoge Raad 11-5-2012, nr. 12/00069 20123076
WOZ-waarde grachtenpand wegens verzakking € 143.000 lager Hof Amsterdam 26-4-2012, nr. 11/00072 20122965
Asbest leidde ook zonder noodzaak tot verwijdering tot lagere WOZ-waarde Hof Amsterdam 2-2-2012, nr. 11/00552 20122504
Houtworm en asbest in dakbeschot leidden tot lagere WOZ-waarde Hof Leeuwarden 27-3-2012, nr. 11/00109 20122186
WOZ-waarde met € 40.000 verminderd wegens stankoverlast Hoge Raad 17-2-2012, nr. 11/03369 20121152
Verlaging WOZ-waarde met bijna 5% voor plaatsing UMTS-telefoniemasten Hof Amsterdam 12-1-2012, nr. 10/00095 20120536
Ligging woning bij druk kruispunt leidde tot lagere WOZ-waarde Rechtbank Breda 7-12-2011, nr. 11/3523 20120474
Bodemverontreiniging, wateroverlast en schoolplein leidden tot lagere WOZ Rechtbank Dordrecht 10-1-2012, nr. 11/34 20120326
Geluidsoverlast van treinverkeer verminderde WOZ-waarde met € 16.000 Hof Arnhem 22-11-2011, nr. 11/00268 20116563
Naastgelegen bordeel en verzakkingen drukten WOZ-waarde met ruim 10% Rechtbank Den Haag 1-6-2011, nr. 10/8694 20113401
Uit de hand gelopen burenruzie drukte WOZ-waarde met € 75.000 Hof Amsterdam 28-4-2011, nr. 09/00808 20113249
Waardedruk van € 41.000 voor tunnelbak en hangplek jongeren Hoge Raad 29-4-2011, nr. 10/03620 20112052
Drugstoerisme in Bergen op Zoom verminderde WOZ-waarde Rechtbank Breda 7-2-2011, nr. 10/3342 20111123
Waardedruk van € 22.000 door geluidsoverlast van Randstadrail Hof Den Haag 25-3-2011, nr. 10/00203 20110608
WOZ-waarde verminderd wegens Reeperbahn-effect Hof Den Bosch 29-7-2010, nr. 08/00797 20105429
Vochtschade aan binnenzijde woning verminderde WOZ-waarde met € 15.000 Hof Den Haag 22-6-2010, nr. 09/00425 20103594
Rompslomp voor bestemmingswijziging drukte WOZ-waarde met 10% Hof Den Haag 23-6-2010, nr. 09/00764 20103401
Vermindering WOZ-waarde wegens overlast naastgelegen veehouderij Rechtbank Dordrecht 20-11-2009, nr. 07/1088 20101778
WOZ-waarde met € 97.000 verminderd wegens overlast van hondenkennel Hof Den Haag 19-1-2010, nr. 09/00537 20101482
WOZ-waarde van sloopwoning nabij luchthaven fors verminderd Hof Amsterdam 5-11-2009, nr. 07/00324 20095358
Fundering- en gevelschade verminderden WOZ-waarde met € 55.000 Hof Den Haag 25-8-2009, nr. 07/00563 20093727
Schade aan woning door verslaafde leidde tot lagere WOZ-waarde Hof Den Haag 30-6-2009, nr. 08/00034 20093041
Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde Hof Den Haag 7-7-2009, nr. 07/00627 20093961
Nabijheid van spoorlijn verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300 Rechtbank Almelo 28-10-2008, nr. 08/368 20084377
Waardedruk nabijgelegen luchthaven en verkeersweg was 5% Hof Arnhem 5-10-2007, nr. 07/00037 20073502
Waardedruk door asbestvervuiling bedroeg in totaal € 47.740 Hof Arnhem 5-7-2007, nr. 06/00399 20072684
Naast woning gelegen pretpark drukte WOZ-waarde Rechtbank Middelburg 29-12-2006, nr. 06/239 20070061
Nabijheid hondenuitlaatplaats verminderde WOZ-waarde met f 5.000 Hoge Raad 11-02-2005 nr. 3992 20050630
Slagschaduwhinder windmolen verminderde WOZ-waarde Hoge Raad 17-12-2004, nr. 39644 20044508
Naburig papegaaienbedrijf verminderde WOZ-waarde met € 10.000 Hof Arnhem 9-8-2004, nr. 02/03453 20043208
Niet-ontplofte bom in tuin verminderde WOZ-waarde met € 22.689 Hof Den Haag 3-8-2004, nr. 03/03484 20042740
Naburige kippenmesterij leidde tot vermindering WOZ-waarde Hof Leeuwarden 20-2-2004, nr. 1403/02 20040631
Skatebaan leidde tot vermindering WOZ-waarde Hof Arnhem 23-4-2003, nr. 02/03112 20032205
WC-raampje van buren had waardedrukkend effect op woning Hof Den Haag 16-8-2000, nr. 97/03153 20003476