Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 14-1-2019

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Wet spoedreparatie fiscale eenheid 34959 Dag na datum uitgifte Stb
Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen 34853 Dag na datum uitgifte Stb
Wet fiscale arbitrage 35110 30-6-2019