Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 09-04-2018

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 Bij KB