Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 06-07-2020

 

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede Kamer Eerste Kamer
Implementatiewet UBO-register 35179 Bij KB
Wet vliegbelasting 35205 Bij KB
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216 1-1-2020
Fiscale verzamelwet 2021 35437 1-1-2021
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 1-1-2023
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 35520 Dag na datum Stb