Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 17-10-2017

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
BTW-constructies met (on)roerende zaken 30061 Bij KB
Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst 33714 Bij KB
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 1-1-2017
Wet terugvordering staatssteun 34753 Bij KB
BTW-behandeling van vouchers 34755 1-1-2019
Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen 34771 1-1-2018
Belastingplan 2018 34785 1-1-2018
Overige fiscale maatregelen 2018 34786 1-1-2018
Afschaffing BTW-landbouwregeling 34787 1-1-2018
Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling 34788 1-1-2018