Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 14-09-2017

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
BTW-constructies met (on)roerende zaken 30061 Bij KB
Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst 33714 Bij KB
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 1-1-2017
Wet terugvordering staatssteun 34753 Bij KB
BTW-behandeling van vouchers 34755 1-1-2019
Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen 34771 1-1-2018