Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 27-12-2017

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 Bij KB
Wet terugvordering staatssteun 34753 Bij KB
BTW-behandeling van vouchers 34755 1-1-2019
Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen 34771 1-1-2018
Belastingplan 2018 34785 1-1-2018
Overige fiscale maatregelen 2018 34786 1-1-2018
Afschaffing BTW-landbouwregeling 34787 1-1-2018
Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling 34788 1-1-2018
Wijziging Wet IB 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 34819 1-1-2019