Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 18-11-2019

 

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede Kamer Eerste Kamer
Implementatiewet UBO-register 35179 Bij KB
Wet vliegbelasting 35205 Bij KB
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216 1-1-2020
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 35241 1-1-2020
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 35255 1-7-2020
Belastingplan 2020 35302 1-1-2020
Overige fiscale maatregelen 2020 35303 1-1-2020
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord 35304 1-1-2020
Wet bronbelasting 2021 35305 1-7-2021
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven 35306 Bij KB
Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten 35307 1-1-2020