Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 29-10-2018

Wetsvoorstellen Stand van zaken
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 Bij KB
Wet spoedreparatie fiscale eenheid 34959 Dag na datum uitgifte Stb
Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen 34853 Dag na datum uitgifte Stb
Belastingplan 2019 35026 1-1-2019
Overige fiscale maatregelen 2019 35027 1-1-2019
Wet bedrijfsleven 2019 35028 1-1-2019
Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 35029 1-1-2019
Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking 35030 1-1-2019
Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen 35031 Bij KB
Wet implementatie art. 1 richtlijn elektronische handel 35032 1-1-2019
Wet modernisering kleineondernemersregeling 35033 1-1-2020