Van Lanschot Bankiers (Project BZN)

Zwartspaardersdossier 2

De Belastingdienst startte begin 2007 met het project “Bank Zonder Naam” (BZN), een nieuw onderzoek naar Nederlandse ingezetenen die in het buitenland één of meer bankrekening(en) aanhielden of hadden aangehouden en daarvan geen opgaaf hadden gedaan. Enkele maanden later bleek dat het project betrekking had op Van Lanschot Bankiers (VLB) in Luxemburg en dat het was opgestart nadat België in het kader van een spontane gegevensuitwisseling gegevens aan Nederland had verstrekt over Nederlandse ingezetenen met een VLB-bankrekening.

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties in Fiscaal up to Date tot nu toe. De link leidt naar het artikel zoals het in ons vakblad is opgenomen. De achterliggende brondocumenten kunt u met behulp van het Fida-nummer in onze databank vinden.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

FutD Titel Bron
2017-1896 Geen reden tot twijfel aan identificatie van rekeninghouder Van Lanschot Hof Den Bosch 6-4-2017, nr. 16/00121 (Fida 20173560)
2017-1169 Van Lanschotter ontliep 60% boete door niet-ondertekenen van VSO Hof Den Bosch 10-3-2017, nr. 15/00164 (Fida 20172730)
2017-1168 Informatiebeschikkingen VLB-rekeninghouders ook na beantwoording intact Hof Den Bosch 10-3-2017, nr. 16/00135 (Fida 20173098)
2017-0732 Hof uiteindelijk akkoord met jaarlijkse groei van 23,5% VLB-vermogen Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 10/00626 (Fida 20171532)
2017-0395 Verwijzingshof vond navordering zwarte rekening snel genoeg opgelegd Hof Den Haag 25-1-2017, nr. BK-15/00349 (Fida 20170654)
2017-0386 Erven zwartspaarder kregen € 4.500 schadevergoeding door traag proces Rechtbank Gelderland 7-2-2017, nr. AWB15/5629 (Fida 20170644)
2017-0248 Lagere boete voor Van Lanschotter die rekening erkende niet verder verlaagd Hoge Raad 27-1-2017, nr. 16/04192 (Fida 20170508)
2017-0077 Inspecteur voldeed niet aan verplichtingen maar navordering toch intact Hoge Raad 6-1-2017, nr. 16/03601 (Fida 20170128)
2017-0024 Vertraging door hercheck identificatie rekeninghouders BZN acceptabel Hof Den Haag 30-11-2016, nr. BK-15/00660 (Fida 20167613)
2016-2427 Zowel eerste als tweede serie navorderingsaanslagen voldoende voortvarend Hoge Raad 7-10-2016, nr. 16/01750 (Fida 20165780)
2016-2321 Boete lager voor Van Lanschotter die door adviseur medewerking opschortte Hof Amsterdam 12-7-2016, nr. 14/00329 (Fida 20165357)
2016-2200 Hercheck noodzakelijk voor identificatie ontkennende VLB-rekeninghouders Rechtbank Noord-Nederland 22-12-2015, nr. 13/682 (Fida 20165118)
2016-1964 Boete zwartspaarder verlaagd door openheid van zaken in beroepsfase Rechtbank Noord-Nederland 22-12-2015, nr. 13/10 (Fida 20164631)
2016-1898 Tweede serie navorderingen Van Lanschotter niet voortvarend opgelegd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8-7-2016, nr. 13/5130 (Fida 20164463)
2016-1661 Navordering intact ondanks weigering inzage in rekeningstandenlijsten VLB Hof Amsterdam 26-5-2016, nr. 12/00436 (Fida 20163709)
2016-1489 Onjuiste Hofuitspraken over omkering bewijslast na 1-7-2011 Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/00694 (Fida 20163523) en nr. 15/02692 (Fida 20163527)
2016-1430 Applicatie BZN met rentecorrectie van 23,5% was art. 8:42-Stuk Hof Den Bosch 20-5-2016, nr. 10/00626 (Fida 20163336)
2016-0594 Ook tweede serie navorderingen Van Lanschotter voldoende voortvarend Hof Den Haag 17-2-2016, nr. 13/00086 (Fida 20161245)
2016-0437 Belastingdienst voldoende voortvarend bij project Bank Zonder Naam Hoge Raad 19-2-2016, nr. 15/00266 (Fida 20160955), nr. 15/00267 (Fida 20160956) , nr. 15/00268 (Fida 20160957) , nr. 15/00269 (Fida 20160958) , nr. 15/00270 (Fida 20160959) , nr. 15/00271 (Fida 20160960) , nr. 15/00272 (Fida 20160961)
2016-0328 Gegevensuitwisseling Liechtensteinse Stiftungen “spontaan” Hoge Raad 5-2-2016, nr. 15/00008 (Fida 20160713)
2016-0271 Tipje van sluier van project debet- en creditcards opgelicht Ministerie van Financiën 26-1-2016, nr. DGB/2015/5326 U (Fida 20160524)
2016-0118 Navorderingsaanslagen Van Lanschotter snel genoeg opgelegd Hoge Raad 15-1-2016, nr. 15/00353 (Fida 20160268)
2015-2740 Hof te streng voor fiscus bij redelijke schatting vermogen Hoge Raad 13-11-2015, nrs. 14/01701 (Fida 20156783), 14/01722 (Fida 20156784), 14/01723 (Fida 20156785) , 14/01744 (Fida 20156786) , 14/01747 (Fida 20156787) 14/01748 (Fida 20156788) , 14/01750 (Fida 20156789) , 14/01751 (Fida 20156790) en 14/01949 (Fida 20156791)
2015-2622 Navordering bij weduwe en kinderen snel genoeg opgelegd Hof Den Bosch 11-9-2015, nr. 14/00730 (Fida 20156241)
2015-2591 Hogere schadevergoeding door in andere zaak gestelde prejudiciële vragen Hof Den Bosch 11-9-2015, nr. 14/00736 (Fida 20156235)
2015-2043 Opvragen gegevens van “Van Lanschotter” geen “fishing expedition” Hof Arnhem-Leeuwarden 11-8-2015, nr. 14/00488 (Fida 20155176)
2015-1793 Verklaring EDP-auditor in VLB-zaak geen reden voor herziening Hofuitspraak Hof Den Haag 24-6-2015, nr. 14/01020 (Fida 20154590)
2015-1711 Korte overschrijding 6 maanden voor voortvarendheidseis niet van belang Hoge Raad 10-7-2015, nr. 14/06502 (Fida 20154521)
2015-1436 Zwartspaarder kon na verwijzing in cassatie nog openheid van zaken geven Hoge Raad 12-6-2015, nr. 14/04048 (Fida 20153844) , nr. 14/04069 (Fida 20153853) en nr. 14/04066 (Fida 20153854)
2015-1305 Via kort geding afgedwongen stukken niet zelfincriminerend Hoge Raad 29-5-2015, nr. 14/00584 (Fida 20153465)
2015-1151 Uitspraak niet herzien, omdat getuige eerder niet was gehoord Hof Den Haag 8-4-2015, nr. 14/00653 (Fida 20152912)
2015-1128 Voortvarendheidseis soepeler bij projectmatige aanpak Hoge Raad 1-5-2015, nr. 14/02874 (Fida 20153044)
2015-0993 Wrakingszaak verlengde redelijke termijn van twee jaar voor undue delay niet Hoge Raad 17-4-2015, nr. 14/02923 (Fida 20152697)
2015-0854 Lagere boete voor Van Lanschotter door omkering bewijslast en schattingen Hoge Raad 3-4-2015, nr. 14/03458 (Fida 20152407)
2015-0800 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst kon onderzoeken Hof Den Bosch 20-3-2015, nr. 10/00499 (Fida 20152039)
2015-0668 Bij BZN geen bijzondere omstandigheden die organisatiewijziging vereisten Hof Arnhem-Leeuwarden 10-3-2015, nr. 12/00238 (Fida 20151748)
2015-0579 Informatiebeschikking voor jaren dat bezit rekening VLB niet vaststond Hof Den Haag 28-1-2015, nr. 13/01761 (Fida 20151506)
2015-0403 Inspecteur mocht wachten met opleggen tweede serie BZN-aanslagen Hof Den Bosch 12-12-2014, nrs. 13/00155 (Fida 20151156) en 13/00466 (Fida 20151147)
2015-0269 Aanzienlijk saldo bij VLB in 1996 voldoende voor vragen over 2008-2010 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2014, nr. 13/1747 (Fida 20150563)
2015-0213 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd Hof Arnhem-Leeuwarden 23-12-2014, nr. 13/00350 (Fida 20150347)
2015-0148 Blote ontkenning rekening maakte behandeling bezwaar niet complexer Hof Den Bosch 19-12-2014, nr. 14/00067 (Fida 20150271) en nr. 14/00089 (Fida 20150303)
2015-0118 Ook “garantie” bij afgedwongen wilsonafhankelijk materiaal? Advocaat-Generaal 19-12-2014, nr. 14/00584 (Fida 20150238)
2015-0093 Van Lanschot-tegoeden toch voldoende voortvarend nagevorderd Hof Den Bosch 19-12-2014, nr. 14/00390 (Fida 20150085)
2015-0025 Navordering bij hardnekkige ontkenning VLB-rekening voortvarend Hof Den Haag 19-11-2014, nr. 13/01721 (Fida 20147730)
2014-0547 Dwangsommen in BZN-zaak toegekend ondanks late ingebrekestelling Hof Arnhem-Leeuwarden 18-2-2014, nr. 13/00379 (Fida 20141226)
2014-0546 Eerste fase BZN-project duurde te lang: navorderingsaanslagen van tafel Hof Arnhem-Leeuwarden 18-2-2014, nr. 13/00372 (Fida 20141242)
2014-0311 en 2014-0312 Fiscus was voortvarend genoeg ondanks mogelijkheid eerdere identificatie Hof Den Bosch 19-12-2013, nr. 11/00335 (Fida 20140657)
2014-0291 Inspecteur niet voortvarend door verloop eerder bezwaar af te wachten Rechtbank Noord-Holland 5-11-2013, nr. 13/428 (Fida 20140558)
2014-0290 Zoon was economisch gerechtigd tot banktegoed VLB op naam van moeder Hof Den Bosch 19-12-2013, nr. 11/00713 (Fida 20140525)
2014-0273 Zesmaandenregel uitgangspunt voor voortvarendheidstoets Hof Den Bosch 19-12-2013, nr. 10/00649 (Fida 20140519), nr. 12/00093 (Fida 20140521) en nr. 12/00485 (Fida 20140523)
2014-0133 Inspecteur mocht banksaldi opvragen via informatiebeschikking Rechtbank Gelderland 14-1-2014, nr. 13/1236 (Fida 20140175)
2014-0074 A-G bepleit richtlijnen Hoge Raad voor voortvarendheidseis Conclusie Advocaat-Generaal 19-12-2013, nr. 13/03554 (Fida 20140089)
2014-0010 Instemming met aanhouding bezwaarschriften verlengde redelijke termijn Hof Arnhem-Leeuwarden 3-12-2013, nr. 13/00435 (Fida 20138006)
2013-2782 Echtgenoot had moeten weten van zwarte VLB-rekening Rechtbank Den Haag 22-10-2013, nr. 12/9221 (Fida 20136974)
2013-2130 Navordering verzwegen buitenlands VLB-vermogen voldoende voortvarend Hof Den Haag 3-7-2013, nr. 12/00654 (Fida 20135266)
2013-2080 Rechtbank handhaaft informatiebeschikking voor 2008-2010 in BZN-zaak Rechtbank Den Haag 27-6-2013, nr. 12/7772 (Fida 20135075)
2013-2078 Geen bewijs van medegerechtigdheid tot HSBC-rekening van (schoon)moeder Rechtbank Den Haag 27-6-2013, nr. 12/7783 (Fida 20135078), nr. 12/7871 (Fida 20135085) en nr. 12/7867 (Fida 20135087)
2013-2053 Fiscus wederom onderuit met “all inclusive”-aanslag Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5-8-2013, nr. 12/1720 (Fida 20135062)
2013-1971 Lumpsum-aanslag BZN’er: boete en heffingsrente vernietigd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-1-2013, nr. 09/2847 (Fida 20134697) en nr. 09/2831 (Fida 20134702); Rechtbank Breda 19-12-2012, nr. 09/2868 (Fida 20134761), nr. 09/2852 (Fida 20134766), nr. 09/2910 (Fida 20134718) en nr. 09/2894 (Fida 20134723)
2013-1950 Rechtbank handhaaft informatiebeschikking voor Van Lanschot-saldo 2007 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-1-2013, nr. 12/2770 (Fida 20134633)
2013-1917 Wachten met tweede serie navorderingen paste niet in Passenheim-doctrine Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-1-2013, nr. 09/2915 (Fida 20134655), nr. 09/2930 (Fida 20134650), nr. 09/2962 (Fida 20134670), nr. 09/2957 (Fida 20134686) en nr. 09/2978 (Fida 20134691); Rechtbank Breda nr. 09/2952 (Fida 20134756) en nr. 09/2935 (Fida 20134739)
2013-1916 Vermogen vóór 2001 ten onrechte niet belast bij meestverdienende partner Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-1-2013, nr. 09/2873 (Fida 20134634)
2013-1730 Navorderingsaanslagen waren voortvarend opgelegd aan BZN-ontkenner Rechtbank Den Haag 29-5-2013, nr. 12/4870 (Fida 20134131)
2013-1501 Fiscus haalt bakzeil door traagheid in zoekslag naar BZN’er Hof Arnhem-Leeuwarden 11-6-2013, nr. 11/00670 (Fida 20133625)
2013-1265 Beperkte personeelscapaciteit geen excuus voor stilzitten Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2-5-2013, nr. 12/5894 (Fida 20132984) en nr. 12/5958 (Fida 20132985)
2013-0924 Aanslagen en boeten BZN’er door laksheid fiscus van tafel Hof Arnhem-Leeuwarden 26-3-2013, nr. 12/00127 (Fida 20132180)
2013-0883 Door elf maanden stilzitten verloor fiscus twaalfjaarstermijn voor navordering Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-2-2013, nr. 12/1386 (Fida 20132012)
2013-0601 Fiscus bewees niet dat buitenlandse rekening in 1995 niet was aangegeven Rechtbank Breda 6-12-2012, nr. 11/4181 (Fida 20131417) en nr. 11/4180 (Fida 20131415)
2013-0533 Handmatig opleggen van navorderingen BZN was voldoende voortvarend Rechtbank Oost-Nederland 21-2-2013, nr. 12/1115 (Fida 20131220)
2013-0522 Inspecteur mocht kort geding afwachten vóór opleggen navorderingen BZN Rechtbank Oost-Nederland 21-2-2013, nr. 11/5507 (Fida 20131255)
2013-0270 Weduwe belast voor tegoeden van ruim € 10 mln bij Van Lanschot Luxemburg Rechtbank Den Haag 29-11-2012, nr. 12/913 (Fida 20130396)
2013-0266 Inspecteur mocht bezwaar tegen aanslagen afwachten vóór afdoening rest Rechtbank Den Haag 29-11-2012, nr. 12/1271 (Fida 20130400)
2013-0265 Fiscus mocht heffingsonderzoek afwachten vóór opleggen BZN-navordering Rechtbank Den Haag 29-11-2012, nr. 11/9706 (Fida 20130417)
2013-0113 Inkomenscorrectie rekeninghouder Van Lanschot Bankiers gehandhaafd Rechtbank Den Haag 29-11-2012, nr. 12/467 (Fida 20127359)

Bekijk publicaties van voorgaande jaren