2012 en ouder

2012
2012-3083 Informatiebeschikking na aanhoudende ontkenning KB Lux-rekening Rechtbank Leeuwarden 11-12-2012, nr. 12/702 (Fida 20127189)
2012-3069 A-G: KB Lux-boeten niet opleggen aan de hand van informatie van derden Conclusie Advocaat-Generaal 22-11-2012, n. 12/00097 (Fida 20127171)
2012-3046 Beleid fiscus bij opleggen aanslagen 2009 en 2010 vermeende KB Lux’ers Belastingdienst Oost-Brabant 21-11-2012, nr. 0405.96.576 (Fida 20127006)
2012-2986 Voorbehoud in VSO betekende niet dat prematuur bezwaar was gemaakt Hof Arnhem 20-11-2012, nr. 11/00742 (Fida 20126988)
2012-2876 Rechtbank had aangiftegegevens in KB Lux-zaak moeten opvragen Hof Den Haag 18-7-2012, nr. 09/00382 (Fida 20126565)
2012-2869 Herzieningsverzoeken in KB Lux-zaken niet gehonoreerd Hof Amsterdam 24-10-2012, nrs. 11/00932 (Fida 20126629) en 11/00934 (Fida 20126630)
2012-2853 Inspecteur mocht stukken uit andere procedure belastingplichtige inbrengen Hoge Raad 16-11-2012, nr. 12/00967 (Fida 20126705)
2012-2817 Informatiebeschikking voor ontkenner Rekeningenproject vernietigd Rechtbank Breda 20-9-2012, nr. 12/1937 (Fida 20126444)
2012-2809 Toerekenen KB Lux-saldo aan beide rekeninghouders volgens A-G onredelijk Conclusie Advocaat-Generaal 11-10-2012, nr. 11/05690 (Fida 20126532)
2012-2768 Gebruik microfiches KB Lux bleef volgens Rechtbank toelaatbaar Rechtbank Breda 5-10-2012, nr. 11/2040 (Fida 20126415)
2012-2700 Beroep op vrijwillige verbetering in KB Lux-zaak was te laat Hof Amsterdam 4-10-2012, nr. 07/01020 (Fida 20126206)
2012-2669 Zwartspaarders onder druk door dreiging met kort geding Belastingdienst 18-6-2012 (Fida 20126182) en 1-10-2012 (Fida 20126183)
2012-2531 Voortvarend gehandeld ondanks afwachten strafrechtelijk traject Hof Den Bosch 20-9-2012, nr. 09/00709 (Fida 20125783)
2012-2500 Klein, negatief KB Lux-saldo in 1994 verhinderde navordering niet Hoge Raad 5-10-2012, nr. 11/05560 (Fida 20125855)
2012-2416 Stamboomonderzoek in hoger beroep bewees juiste identificatie KB Lux’er Hoge Raad 28-9-2012, nr. 11/05569 (Fida 20125757)
2012-2337 Schatting van KB Lux-saldi was niet redelijk Hoge Raad 21-9-2012, nr. 11/04081 (Fida 20125563)
2012-2285 Na tussenuitspraak konden KB Lux-gegevens niet meer worden overgelegd Hoge Raad 14-9-2012, nr. 11/05179 (Fida 20125385)
2012-2284 Hoge Raad verwijst KB Lux-zaak naar Hof voor beoordeling boete Hoge Raad 14-9-2012, nr. 11/01019 (Fida 20125355)
2012-2248 Van boete van 100% in KB Lux-zaak bleef uiteindelijk 35% over Hof Den Haag 31-7-2012, nr. 09/00739 (Fida 20125213)
2012-2198 Vermindering boete na erkenning bezit KB Lux-rekening Hof Den Haag 6-6-2012, nr. 08/00482 en 08/00493 (Fida 20125090 en Fida 20125107)
2012-2130 Gebroken bedrag bewees dat KB Lux-rekening vóór 1994 was geopend Rechtbank Breda 14-6-2012, nr. 06/3394 (Fida 20124831)
2012-1985 Boeten bij navordering van gering KB Lux-saldo vernietigd Hof Den Bosch 9-12-2011, nr. 04/01607 (Fida 20124658)
2012-1984 Strafrechtelijk onderzoek niet van invloed op verplichtingen belastingheffing Hof Amsterdam 19-7-2012, nr. 07/01018 (Fida 20124646)
2012-1945 Navorderingsaanslagen in KB Lux-zaak waren bekendgemaakt Hof Amsterdam 5-7-2012, nr. 09/00302 (Fida 20124504)
2012-1849 Verlengde navorderingstermijn, 1,5-factor en boete opnieuw voor Hoge Raad Hoge Raad 13-7-2012, nrs. 11/01170, 11/01171, 11/01222, 11/01223, 11/01239, 11/01264, 11/01273, 11/01325 en 11/01326 (Fida 20124328 tot en met 20124333 en 20124335, 20124336 en 20124337)
2012-1807 Zeven maanden stilliggen van contact door inspecteur niet onredelijk lang Rechtbank Den Haag 29-6-2012, nr. 11/6214 (Fida 20124075)
2012-1701 Hof Den Bosch verminderde boeten in KB Lux-procedure Hof Den Bosch 29-12-2011, nr. 04/01492 (Fida 20123738)
2012-1551 KB Lux-zaken voor termijnoverschrijding wellicht geen gevoegde zaken Raad voor de rechtspraak 24-4-2012 (Fida 20123412), 16-5-2012 (Fida 20123411) en Belastingdienst 16-5-2012 (Fida 20123413)
2012-1392 Fiscus voldeed weer niet aan bewijslast van KB Lux-arrest van 15 april 2011 Hof Amsterdam 3-5-2012, nr. 10/00049 (Fida 20123128) en nr. 10/00051 (Fida 20123122)
2012-1386 Verloop van 23 maanden tot opleggen navordering was niet voortvarend Rechtbank Arnhem 3-4-2012, nr. 06/5715 (Fida 20122892)
2012-1344 Inspecteur kreeg boeten bij navorderingen VB bij KB Lux’er niet bewezen Hof Amsterdam 29-3-2012, nr. 10/00147 (Fida 20122948)
2012-1343 Inspecteur bewees KB Lux-boeten voor elk jaar van navordering Hof Amsterdam 29-3-2012, nr. 10/00228 (Fida 20122962)
2012-1342 Inspecteur kon geen bewijs leveren voor KB Lux-boeten van ontkenner Hof Amsterdam 29-3-2012, nr. 10/00227 (Fida 20122952)
2012-1290 Navordering KB Lux voldoende voortvarend afgehandeld Hof Leeuwarden 26-4-2012, nr. 04/00879 (Fida 20122841)
2012-1222 Berekening van na te vorderen bedrag voldoende voortvarend afgehandeld Rechtbank Breda 21-3-2012, nr. 11/1893 (Fida 20122663)
2012-1158 Handmatige identificatie in KB Lux-geval onvoldoende voortvarend Rechtbank Arnhem 5-4-2012, nr. 06/345 (Fida 20122544)
2012-1133 Factor van 1,5 voor ontkenners KB Lux moest worden geëlimineerd Hoge Raad 20-4-2012, nr. 11/03539 (Fida 20122580) en 11/03542 (Fida 20122581)
2012-1070 Hoge Raad verwijst nogmaals KB Lux-zaken voor beoordeling van boeten Hoge Raad 13-4-2012, nr. 11/01440 (Fida 20122401) en nr. 11/01441 (Fida 20122402)
2012-1008 Ondernemer ontzenuwde bewijsvermoeden van groot KB Lux-vermogen niet Hof Leeuwarden 27-3-2012, nr. 04/00630 (Fida 20122200)
2012-0990 Hoge Raad verwijst nieuwe reeks KB Lux-zaken voor beoordeling van boeten Hoge Raad 6-4-2012, nr. 10/04801 (Fida 20122284), nr. 11/01378 (Fida 20122286) en 11/01392 (Fida 20122287)
2012-0989 Factor van 1,5 voor ontkenners KB Lux moest worden geëlimineerd Hoge Raad 6-4-2012, nr. 11/02224 (Fida 20122290)
2012-0925 Geen 12-jaarstermijn wegens sloom corrigeren van KB Lux- en CLL-tegoeden Rechtbank Leeuwarden 28-2-2012, nr. 10/2004 (Fida 20122092) en nr. 10/2006 (Fida 20122103)
2012-0896 Hof had factor 1,5 bij KB Lux-schattingen moeten elimineren Hoge Raad 30-3-2012, nr. 11/02222 (Fida 20122084)
2012-0761 Jaarlijks rendement op KB Lux-rekening uitgangspunt voor boete Hof Den Bosch 29-12-2011, nr. 04/01501 (Fida 20121671)
2012-0698 Verwijzingshof zag geen reden voor verdere matiging boete in KB Lux-zaak Hof Den Haag 6-1-2012, nr. 11/00237 (Fida 20121489)
2012-0691 Erkenning bezit KB Lux-rekening leidde tot verdere vermindering boete Hof Den Haag 3-2-2012, nrs. 04/02523, 04/02460 en 04/02517 (Fida 20121479, 20121480 en 20121482)
2012-0685 Vermindering van KB Lux-boete tot 75% wegens opgewekt vertrouwen Hoge Raad 9-3-2012, nr. 11/00853 (Fida 20121597)
2012-0682 Prejudiciële vragen over navorderingstermijn andere EU-landen niet nodig Hoge Raad 9-3-2012, nr. 11/01819 (Fida 20121601)
2012-0675 Opnieuw KB Lux-zaken verwezen voor beoordeling van boeten per jaar Hoge Raad 9-3-2012, nr. 11/00166 (Fida 20121571)
2012-0674 KB Lux-correcties verminderd omdat rekening was opgeheven Hoge Raad 9-3-2012, nr. 11/01129 (Fida 20121573)
2012-0545 Boete bij KB Lux-meewerker uiteindelijk gematigd tot op 40% Hof Amsterdam 9-2-2012, nr. 07/01040 (Fida 20121220)
2012-0521 KB Lux-zaken opnieuw verwezen voor beoordeling van boeten per jaar Hoge Raad 24-2-2012, nr. 11/00149 (Fida 20121254) en nr. 11/01396 (Fida 20121255)
2012-0477 Grief tegen niet-toekennen belastingvrije som was te laat Hof Amsterdam 2-2-2012, nr. 11/00810 (Fida 20121080)
2012-0447 KB Lux-zaken wederom verwezen voor beoordeling van boeten per jaar Hoge Raad 17-2-2012, nr. 10/05449 (Fida 20121105) en nr. 11/01414 (Fida 20121119)
2012-0417 Schadeclaim voor traagheid na afdoening Nauta-protocolzaken afgewezen Redactie Fiscaal op to Date 13-2-2012 (geen brondocument)
2012-0401 Kennisname KB Lux-stukken beperkt wegens opsporingsbelang Hof Amsterdam 26-1-2012, nr. 07/01018 (Fida 20120920)
2012-0278 Fiscus dreigt met kort geding bij informatievordering over afgedane jaren Belastingdienst 16-1-2012 (Fida 20120383)
2012-0264 Microfiche KB Lux was geen stuk dat op zaak betrekking had Hof Amsterdam 19-1-2012, nr. 07/01019 (Fida 20120531)
2012-0261 Kennisname stukken beperkt tot Amsterdamse versie KB Lux-draaiboek Hof Amsterdam 29-9-2011, nr. 10/00225 (Fida 20120522)
2012-0234 KB Lux-zaken wederom verwezen om boeten per jaar te beoordelen Hoge Raad 27-1-2012, nr. 10/04991 (Fida 20120548) en nr. 11/01375 (Fida 20120555)
2012-0233 Navordering vernietigd omdat KB Lux-rente ná emigratie was genoten Hoge Raad 27-1-2012, nr. 10/05100 (Fida 20120554) en nr. 11/01420 (Fida 20120560)
2012-0195 Schatting KB Lux-vermogen was redelijk, maar inspecteur bewees boete niet Rechtbank Haarlem 12-12-2011, nr. 10/6294 (Fida 20120345)
2012-0148 Inspecteur onderbouwde beroep op interne compensatie niet afdoende Hof Amsterdam 29-12-2011, nr. 06/00388 (Fida 20120223)
2012-0136 Na sluiting onderzoek ingebrachte schadeclaim was niet tardief Hof Amsterdam 5-1-2012, nr. 11/00617 (Fida 20120246)
2012-0125 Massaliteit eisende projectmatige aanpak excuus voor niet-voortvarendheid Hof Amsterdam 29-12-2011, nr. 04/02832 (Fida 20120275)
2012-0116 Rente moest tijdsevenredig worden toegerekend aan KB Lux-rekeninghouders Hoge Raad 13-1-2012, nr. 11/01558 (Fida 20120308) en nr. 11/01561 (Fida 20120309)
2011
2011-3174 Inspecteur verminderde alsnog KB Lux-boeten wegens gebrek aan bewijs Hof Den Haag 16-12-2011, nr. 11/00232 (Fida 20116978)
2011-3169 Inspecteur kon boeten bij KB Lux-navordering slechts voor 2 jaar bewijzen Hof Amsterdam 15-12-2011, nr. 05/00137 (Fida 20116897)
2011-3096 Boete van 50% voor meewerker KB Lux aanvaardbaar Hoge Raad 16-12-2011, nr. 11/00970 (Fida 20116818)
2011-3026 Boeten van 80% bij navordering KB Lux-rekening gehandhaafd Hoge Raad 9-12-2011, nr. 11/00968 (Fida 20116666)
2011-2991 Boeten in KB Lux-zaak ondanks ontbreken rechtstreeks bewijs gehandhaafd Hof Amsterdam 24-11-2011, nr. 04/02812 (Fida 20116464)
2011-2957 Wederom KB Lux-zaken verwezen voor beoordeling van boeten Hoge Raad 2-12-2011, nrs. 10/04796, 10/04797, 10/04798, 10/04799, 10/04800, 10/04802, 10/04808 (Fida 20116502 tot en met 20116508) en nrs. 11/01373, 11/01377, 11/01394, 11/01395, 11/01416, 11/01422, 11/01423 (Fida 20116510 tot en met 20116516)
2011-2949 Niet-voortvarendheid fiscus in KB Lux-project onvermijdelijk? Hof Den Bosch 10-11-2011, nr. 04/01848 (Fida 20116341)
2011-2888 Hoge Raad herstelt kenbare misslag in dictum in KB Lux-procedures Hoge Raad 25-11-2011, nr. 10/03625 (Fida 20116351), nr. 10/03624 (Fida 20116350) en nr. 10/05582 (Fida 20116362)
2011-2887 Nog meer KB Lux-zaken verwezen voor beoordeling boete Hoge Raad 25-11-2011, nr. 10/03388 (Fida 20116348), nr. 10/3390 (Fida 20116349), nr. 10/03270 (Fida 20116347), nr. 10/05247 (Fida 20116357), nr. 10/05248 (Fida 20116358), nr. 10/05249 (Fida 20116359), nr. 10/05250 (Fida 20116360) en nr. 10/03348 (Fida 20116387)
2011-2886 Schattingen waren gezien KB Lux-arresten van 15 april 2011 correct Hoge Raad 25-11-2011, nr. 11/01534 (Fida 20116364)
2011-2885 Hoge Raad nuanceert regels over aanvullend bewijs KB Lux-boeten Hoge Raad 25-11-2011, nr. 11/01393 (Fida 20116363)
2011-2834 Nieuwe beroepsprocedure door ongewijzigde omstandigheden onsuccesvol Hof Amsterdam 3-11-2011, nr. 09/00246 (Fida 20116000)
2011-2813 Vergevorderde leeftijd KB Lux’er geen reden voor boetematiging Hoge Raad 18-11-2011, nr. 11/00349 (Fida 20116181)
2011-2767 Fiscus bewees mede met stamboomonderzoek juiste identificatie KB Lux’er Hof Leeuwarden 8-11-2011, nr. 10/00069 (Fida 20115893)
2011-2639 Na tussenuitspraak overleggen van bankafschriften KB Lux was te laat Hof Amsterdam 20-10-2011, nr. 11/00248 (Fida 20115557)
2011-2635 Inspecteur bewees boete bij KB Lux’er alleen voor jaar van microfiche (1994) Hof Amsterdam 20-10-2011, nr. 07/00562 (Fida 20115563)
2011-2576 Per ongeluk verstrekt microfiche met namen van KB Lux’ers was geheim Hof Den Bosch 11-8-2011, nr. 04/01492 (Fida 20115384)
2011-2545 Hof miskende dat bewijslast voor boete van jaar tot jaar op inspecteur rustte Hoge Raad 21-10-2011, nr. 10/04598 (Fida 20115464), nr. 11/01217 (Fida 20115468), nr. 10/03311 (Fida 20115461), nr. 10/03314 (Fida 20115462) en nr. 10/03315 (Fida 20115463)
2011-2511 KB-Lux navorderingen vernietigd bij wachttijd van 17 maanden Hof Amsterdam 29-9-2011, nr. 04/02839 (Fida 20115248)
2011-2506 KB-Lux navorderingen van tafel omdat identificatie niet betrouwbaar was Hof Amsterdam 6-10-2011, nr. 04/02831 (Fida 20115249)
2011-2480 Zaak terug naar inspecteur omdat geen afstand was gedaan van hoorrecht Hoge Raad 14-10-2011, nr. 11/00331 (Fida 20115313)
2011-2004 Hoge Raad moet eisen motivering KB Lux-boeten verduidelijken Hof Den Haag 1-4-2011, nr. 04/02447 (Fida 20111810) en Ministerie van Financiën 22-8-2011, nr. DGB2011-4030 (Fida 20114264)
2011-1983 Ook te lage correcties voor KB Lux-rekening moesten worden onderbouwd Hof Amsterdam 4-8-2011, nr. 07/00722 (Fida 20114010)
2011-1979 Omkering bewijslast geen reden vermindering boete bij KB Lux navordering Hof Amsterdam 11-8-2011, nr. 08/01171 (Fida 20114063)
2011-1978 Tegoed KB Lux-rekening aan beide rekeninghouders toe te rekenen Hof Amsterdam 4-8-2011, nr. 08/00835 (Fida 20114049)
2011-1958 Inspecteur kon boeten bij KB Lux navordering niet bewijzen Hof Amsterdam 4-8-2011, nr. 04/03073 (Fida 20114008)
2011-1920 Wachten op uitkomst strafrechtelijk onderzoek geen voortvarend handelen Rechtbank Breda 17-6-2011, nr. 08/315 (Fida 20113835)
2011-1885 KB Lux-correcties zwijgers gehandhaafd, maar zaken verwezen voor boeten Hoge Raad 12-8-2011, nr. 10/01754 (Fida 20113940) en nr. 10/01757 (Fida 20113941)
2011-1884 KB Lux-correcties weer bevestigd, maar verwezen voor boete Hoge Raad 12-8-2011, nr. 10/03624 (Fida 20113944), nr. 10/05582 (Fida 20113946) en nr. 10/03625 (Fida 20113945)
2011-1679 Fiscus verspeelde twaalfjaarstermijn met half jaar stilzitten Rechtbank Haarlem 19-1-2011, nr. 09/4653 (Fida 20113427)
2011-1656 Fiscus niet in cassatie tegen uitspraak over al te trage identificatie KB Lux’er Redactie Fiscaal up to Date 5-7-2011 (geen brondocument)
2011-1354 Hoge Raad verwijst wederom zaak voor beoordeling KB Lux-boeten Hoge Raad 10-6-2011, nr. 09/04556 (Fida 20112730) en nr. 10/00557 (Fida 20112716)
2011-1336 Fiscus bewaart aangiftegegevens maar mondjesmaat Belastingdienst 17-5-2011 (Fida 20112565)
2011-1307 Hoogste Belgische rechter bevestigt vrijspraak in KB Lux De Standaard 31-5-2011 (Fida 20112561)
2011-1262 VB van KB Lux’er vernietigd omdat fiscus zonder reden te lang niets deed Rechtbank Haarlem 14-3-2011, nr. 05/287 (Fida 20112401)
2011-1173 Weekers laat zwartspaarders de dans niet ontspringen Ministerie van Financiën 12-5-2011, nr. DGB2011/2394U (Fida 20112237)
2011-1021 Kb Lux’er vrijuit doordat fiscus na identificatie te laks was Hof Arnhem 19-4-2011, nr. 06/00295 (Fida 20112021)
2011-0902 Hoge Raad laat KB Lux-schatting in tact, verwijzing voor boete Hoge Raad 15-4-2011, nr. 09/03075 (Fida 20111765) en nr. 09/05192 (Fida 20111766)
2011-0743 Fiscus moet alle originele en ongeschoonde KB Lux-stukken verstrekken Hof Den Bosch 22-3-2011 (Fida 20111404)
2011-0424 Navordering van KB Lux-tegoed van 9-jarige dochter vernietigd Hof Amsterdam 3-2-2011, nr. 04/02810 (Fida 20110816)
2011-0215 Rechtbank Arnhem eist inzage in volledige informatieset KB Lux Rechtbank Arnhem 23-12-2010, nr. 07/1315 (Fida 20110325)
2011-0157 Brussels strafhof veegt vloer aan met KB Lux-bewijs Hof van Beroep Brussel 14-12-2010, nr. 2010/4779 (Fida 20110245)
2011-0064 Gevorderde leeftijd KB Lux’er geen reden voor boetematiging Hof Den Bosch 30-12-2010, nr. 04/1946 (Fida 20110027)
2010
2010-2855 Vervolging Belgische KB Lux-strafzaken door illegale wanpraktijken ongeldig De Tijd 10-12-2010 (Fida 20105936)
2010-2536 VSO gehandhaafd na afstand rechtsmiddelen en niet-bewezen wilsgebreken Hof Amsterdam 14-10-2010, nr. 04/02821 (Fida 20105270)
2010-2349 Geheimhoudingskamer kon niet oordelen over originele microfiche KB Lux Hof Den Bosch 4-10-2010, nr. 05/00164 (Fida 20104942)
2010-2286 KB Lux’er niet gebonden aan door inspecteur opgesteld concept-VSO Hof Amsterdam 23-9-2010, nr. 04/04923 (Fida 20104774)
2010-2274 Aanbod getuigenverhoor in KB Lux-zaken door Hof Amsterdam afgewezen Hof Amsterdam 23-9-2010, nr. 04/02820, nr. 04/02853, nr. 04/02833 en nr. 04/02752 (Fida 20104770, 20104773, 20104769 en 20104771)
2010-2253 Berekeningswijze KB Lux-correcties reden voor boetematiging Hof Amsterdam 16-9-2010, nr. 05/00589 (Fida 20104782) en nr. 05/00588 (Fida 20104780)
2010-2125 Conclusie AG over redelijke schatting navorderingsaanslagen KB Lux Conclusie Advocaat-Generaal 14-7-2010, nr. 09/05192 (Fida 20104455) en nr. 09/03075 (Fida 20104456)
2010-1859 Rechtbank Breda verlaagt correctiefactor KB Lux-ontkenner van 1,5 naar 1 Rechtbank Breda 21-6-2010, nr. 05/4909 (Fida 20103819)
2010-1792 Hof Den Bosch wenst uitleg en overlegging van alle KB Lux-processtukken Hof Den Bosch 8-7-2010 (Fida 20103581)
2010-1727 Grieven over verdeling gecorrigeerd KB Lux-vermogen te laat aangevoerd Hof Amsterdam 1-7-2010, nr. 10/00266 (Fida 20103502) en nr. 10/00292 (Fida 20103499)
2010-1540 Geen heropening voor verlengde navorderingstermijn Hof Amsterdam 10-6-2010, nr. 04/03717,nr. 04/03718, nr. 04/03028, nr. 04/03029, nr. 04/03030, nr. 04/03032, nr. 04/03033, nr. 04/03034, nr. 04/03035 (Fida 20103280 t/m Fida 20103284)
2010-1130 Belastingdienst gaat aangehouden KB Lux-bezwaarschriften afhandelen Belastingdienst 27-4-2010 (Fida 20102398)
2010-1129 Omgekeerde bewijslast KB-Lux navordering geen reden voor boetematiging Rechtbank Leeuwarden 31-3-2010, nr. 07/2317 (Fida 20102377)
2010-1128 KB Lux-navorderingen volgens Hof A’dam voldoende voortvarend opgelegd Hof Amsterdam 18-3-2010, nr. 04/03852 (Fida 20102311) en 1-4-2010, nr. 04/03617 (Fida 20102310)
2010-1127 Hof Amsterdam negeerde uitspraak Brusselse Rechtbank over KB Lux-bewijs Hof Amsterdam 25-3-2010, nr. 04/03361 (Fida 20102321)
2010-1103 Instructie voor corrigeren van rekeningprojectaanslagen 2007 en 2008 Belastingdienst (Fida 20102083)
2010-1043 Microfiche schiep vermoeden, maar was geen bewijs van KB Lux-rekening Rechtbank Leeuwarden 31-3-2010, nr. 07/1462 (Fida 20102226)
2010-1038 Verzoek heropening KB Lux door stelplicht bij verlengde navorderingstermijn Mr. S. Bharatsingh 22-4-2010, nr. 04/02755 (Fida 20102212)
2010-0910 Tijdsduur prejudiciële procedure irrelevant voor undue delay Hoge Raad 9-4-2010, nr. 43448bis (Fida 20101921), nr. 43791bis (Fida 20101922), nr. 07/10306 (Fida 20101924) en nr. 07/12980 (Fida 20101925)
2010-0879 Openbare behandeling fiscale boetezaken op rechterlijke agenda Hof Den Bosch 26-3-2010, nr. 04/01501 (Fida 20101790)
2010-0830 Hof herziet eerdere beslissing tot overlegging integrale KB Lux-draaiboek Hof Arnhem 16-3-2010, nr. 04/01262 (Fida 20101742)
2010-0780 Geheimhoudingskamer vraagt door België uitgedraaide microfiches KB Lux Hof Den Bosch 16-3-2010 (Fida 20101566)
2010-0517 Toepassing verlengde navorderingstermijn vergt maatwerk Hoge Raad 26-2-2010, nr. 43050 (Fida 20101116) en nr. 43670 (Fida 20101119), Hoge Raad persbericht 26-2-2010 (Fida 20101149)
2010-0317 KB Lux-navordering vernietigd wegens onbetrouwbare identificatie Hof Amsterdam 14-1-2010, nr. 04/03604 (Fida 20100537)
2010-0071 KB Lux’ers niet vervolgd wegens ontoelaatbaarheid bewijs Rechtbank Brussel 8-12-2009, nr. 78.97.28259696 (Fida 20095956)
2009
2009-2079 Twaalfjaarstermijn zwartspaarders disproportioneel? Conclusie AG 18-8-2009, nr. 43050bis (Fida 20094300) en nr. 43670 (Fida 20094301)
2009-2036 Verlengde navorderingstermijn volgens AG terecht toegepast Conclusie Advocaat-Generaal 7-8-2009, nr. 07/10306 (Fida 20094178)
2009-1912 Rechtbank akkoord met ruwe schatting KB Lux inkomsten Rechtbank Den Haag 2-9-2009, nr. 07/5850 (Fida 20093829)
2009-1579 Correctie wegens rekening bij KB Lux bleef in stand Rechtbank Den Haag 24-6-2009, nr. 06/8292 (Fida 20093200)
2009-1385 Correctiefactor van 1,5 bij KB Lux-ontkenners van tafel Hof Amsterdam 2-7-2009, nr. 04/03329 (Fida 20092852) en Hof Amsterdam persbericht 2-7-2009 (Fida 20092916)
2009-1235 EG-Hof nuanceert toepassing verlengde navorderingtermijn EG-Hof van Justitie 11-6-2009, nr. C-155/08 en C-157/08 [X/Passenheim] (Fida 20092496)
2009-1187 Zaken over verlengde navorderingstermijn niet aangehouden Rechtbank Den Haag 20-5-2009, nr. 07/8125 (Fida 20092374) en nr. 07/2643 (Fida 20092392)
2009-1093 Verwerping erfenis door erfgenaam KB-Luxer maakt beroep niet-ontvankelijk Hof Amsterdam 7-5-2009, nr. 04/027555 (Fida 20092190)
2009-0661 Geheimhoudingskamer akkoord met beperkte openbaarheid KB Lux-stukken Rechtbank Den Haag 23-3-2009, nr. 07/5850 (Fida 20091309)
2009-0479 RC concludeert tot beperkte kennisname microfiches KB Lux Rechtbank Haarlem 12-2-2009, nr. 07/616 (Fida 20090911)
2009-0346 Fiscus moet alle KB Lux-microfiches ongeschoond aan Rechtbank laten zien Rechtbank Den Haag 26-1-2009, nr. 07/5850 (Fida 20090589)
2009-0301 KB Lux-draaiboek niet verder openbaar dan Amsterdamse versie Hof Amsterdam 17-12-2008, nr. 07/00562 (Fida 20090627), nr. 07/00617 (Fida 20090629) en nr. 07/00616 (Fida 20090628)
2009-0118 Vermeende KB-Lux’er alsnog veroordeeld tot 10.000 euro boete Hof Arnhem 18-12-2008, nr. 21-001475-08 (Fida 20090249)

2008

2008-2560 Fiscus houdt bezwaarschriften vermeende KB Lux’ers verder aan Belastingdienst 3-12-2008 (Fida 20084845)
2008-1794 EG-Hof heeft prejudiciële vragen over verlengde navorderingstermijn gevoegd EG-Hof van Justitie 26-5-2008, nr. C-155/08 [X] en C-157/08 [Passenheim] (Fida 20083306)
2008-1439 Aanhouden van beslissing op bezwaar van KB Lux’er geen undue delay Hof Leeuwarden 27-6-2008, nr. 627/04 (Fida 20082670)
2008-1424 Met verwijzing naar andere KB Lux-zaken was niet voldaan aan stelplicht Rechtbank Haarlem 30-6-2008, nr. 05/1761 (Fida 20082628)
2008-1356 Hof Amsterdam heropent eerder gesloten KB Lux-zaken Hof Amsterdam 23-6-2008, nr. BK/BK-04/02810 (Fida 20082520)
2008-0892 KB Lux-stukken zijn “op de zaak betrekking hebbende stukken” Hoge Raad 25-4-2008, nr. 43448 (Fida 20081687)
2008-0891 Hoge Raad geeft ruime werking aan artikel 8:42 AWB Hoge Raad 25-4-2008, nr. 43791 (Fida 20081688)
2008-0610 Hof motiveerde vrijspraak KB Lux-verdachte onvoldoende Hoge Raad 18-3-2008, nr. 00974/07 (Fida 20081122)
2008-0609 Ook prejudiciële vragen over twaalfjaarstermijn bij inkeer Hoge Raad 21-3-2008, nr. 43670 (Fida 20081110)
2008-0608 Prejudiciële vragen over verlengde navorderingstermijn Hoge Raad 21-3-2008, nr. 43050 (Fida 20081111) en Ministerie van Financiën 21-3-2008 (Fida 20081144)
2008-0094 Melding zwarte bankrekening na ontvangst brief van fiscus boeteloze inkeer? Ministerie van Financiën nr. DGB 2006-1208 (Fida 20080116)
2008-0088 Hoge Raad houdt KB Lux-proefprocedure aan De Telegraaf 10-1-2008 (Fida 20080105), Hoge Raad persbericht 11-1-2008 (Fida 20080104)
2007
2007-2225 Hof Amsterdam zoekt actief naar andere buitenlandse bankrekeningen Hof Amsterdam november 2007 (Fida 20074012)
2007-2101 Termijn undue delay startte bij eerste vragenbrief fiscus Rechtbank Arnhem 7-11-2007, nr. 06/1509 (Fida 20073785)
2007-2088 Rechtbank stelde geen hoge eisen aan redelijke schatting KB Lux-aanslagen Rechtbank Haarlem 23-10-2007, nr. 06/2893 (Fida 20073656)
2007-1847 Toezegging omtrent conforme vaststelling aanslag KB Lux’er was vervallen Rechtbank Haarlem 15-5-2007, nr. 05/6859 (Fida 20073242)
2007-1757 Interne instructie voor opleggen van KB Lux-aanslagen over 2004 en 2005 Belastingdienst 11-9-2007 (Fida 20073078)
2007-1011 Klacht bij Europese Commissie over verlengde navorderingstermijn Financieele Dagblad 24-5-2007 (Fida 20071719)
2007-0987 Rechtbank bepaalde rendement op KB Lux-rekening op 5,5% Rechtbank Den Haag 8-5-2007, nr. 05/3121 (Fida 20071721)
2007-0964 Te laat bezwaar bij KB Lux-vaststellingsovereenkomst niet verschoonbaar Hof Amsterdam 26-4-2007, nr. 04/2869 (Fida 20071657)
2007-0835 Tweede conclusie over op zaak betrekking hebbende stukken in KB Lux-zaak Conclusie AG 3-4-2007, nr. 43449 (Fida 20071427)
2007-0713 Volgens AG geen relevantiecriterium bij artikel 8:42 AWB Conclusie Advocaat-Generaal 3-4-2007, nr. 43448 (Fida 20071285)
2007-0623 Geheimhoudingskamer A’dam blijft bij beperkte overlegging KB Lux-stukken Hof Amsterdam 21-3-2007, nr. 04/03329 (Fida 20070994) en nr. 04/03350 (Fida 20070995)
2007-0594 Vaststellingsovereenkomst KB Lux volgens Wattel ongeldig Conclusie Advocaat-Generaal 15-3-2007, nr. 42257 (Fida 20070977)
2007-0499 Conclusies over openbaarmaking stukken in KB Lux-affaire Conclusies AG 14-2-2007, nr. 42715 (Fida 20070858), nr. 42716 (Fida 20070859) en nr. 42717 (Fida 20070860)
2007-0158 Fiscus overhandigt Hoge Raad het complete KB Lux-draaiboek Ministerie van Financiën 18-1-2007, nr. DGB 2006-6503 (Fida 20070286)
2007-0060 Geheimhoudingskamer eist openbaarmaking KB Lux-stukken Rechtbank Breda 3-1-2007, nr. 05/2586 (Fida 20070013)
2007-0042 Correctietabellen KB Lux wederom aangepast Belastingdienst 22-11-2006 (Fida 20064062)
2006
2006-2314 Geen boeteverval voor meewerkende spijtoptant KB Lux Belastingdienst Amsterdam 30-11-2006 (Fida 20063978)
2006-2243 Nog enige strafrechtelijke stuipen in KB Lux-affaire Hof Den Bosch 25-8-2006, nr. 20-008566-05 (Fida 20063881), Hof Den Bosch 4-7-2006, nr. 20-010199-05 (Fida 20063883), Hof Den Bosch 4-7-2006, nr. 20-010154-05 (Fida 20063884), Hof Den Bosch 23-12-2005, nr. 20-003510-04 (Fida 20063882)
2006-2193 Gebruik gestolen KB Lux-microfiches in strafzaak toelaatbaar Hoge Raad 14-11-2006, nr. 02324/05 (Fida 20063825) en Conclusie Advocaat-Generaal 6-6-2006, nr. 02324/05 (Fida 20063826)
2006-2006 Wederom vrijspraak omdat KB Lux-microfiche onvoldoende bewijs was Hof Den Bosch 31-10-2006, nr. 20-009304-05 (Fida 20063463)
2006-1995 Geen aanslagen na twijfel over identificatie als KB Lux’er Hof Amsterdam 31-8-2006, nr. 04/03566 (Fida 20063479)
2006-1958 Geheimhoudingsneurose wordt fiscus fataal in KB Lux-zaken Hof Arnhem 25-10-2006, nr. 04/01343 (Fida 20063390) en nr. 05/00077 (Fida 20063391)
2006-1813 Omkering bewijslast wegens niet-geven informatie over KB Lux Hof Amsterdam 15-9-2006, nr. 05/00476 (Fida 20062999) en Hof Amsterdam 31-8-2006, nr. 05/00729 (Fida 20063000)
2006-1727 Rechtbank negeert verklaring voormalig KB Lux-projectleider Rechtbank Haarlem 24-8-2006, nr. 05/4623 (Fida 20062865)
2006-1658 Inspecteur blijft integrale openbaarmaking KB Lux-stukken weigeren Belastingdienst 1-9-2006, nr. 04/01343 (Fida 20062651)
2006-1526 Ook Rechtbank Breda eist integrale openbaarmaking KB Lux-stukken Rechtbank Breda 3-7-2006, nr. 05/2586 (Fida 20062499)
2006-1244 KB Lux-aanslagen niet geschorst, maar schatting was wel te hoog Hof Amsterdam 4-7-2006, nr. 05/00073 (Fida 20062101)
2006-1239 Draaiboek toch niet op KB Lux betrekking hebbende stukken? Rechtbank Arnhem 20-6-2006, nr. 05/2759 (Fida 20062136) en Hof Den Haag 23-6-2006, nr. 04/02486 (Fida 20062125) en nr. 04/02466 (Fida 20062121)
2006-1238 Intrekking betalingsuitstel vermeende KB Lux’er rechtmatig? Belastingdienst/Zuidwest 30-6-2006 (Fida 20062083)
2006-1117 Strafontslag voor belastingambtenaar met KB Lux-rekening Centrale Raad van Beroep 6-4-2006, nr. 04/4935 (Fida 20061931)
2006-1079 Borrelpraat in “Amsterdamse versie” van KB Lux-draaiboek Belastingdienst 1-6-2006 (Fida 20061799)
2006-0786 Hof Arnhem eist integrale openbaarmaking KB Lux-stukken Hof Arnhem 20-4-2006, nr. 04/01343 (Fida 20061308)
2006-0741 Hof Amsterdam nuanceert openbaarmaking KB Lux-stukken Hof Amsterdam 19-4-2006, nr. 04/04923 (Fida 20061215)
2006-0569 Ook bij Hof Arnhem andere belastingkamer in 8:29-vraag bij KB Lux-zaken Hof Arnhem 21-3-2006, nr. 04/01343 (Fida 20060914)
2006-0568 Geen cassatie tegen niet-ontvankelijkverklaard OM in KB Lux-strafzaak Hof Den Haag 19-10-2005, nr. 22-007008-04 (Fida 20060940)
2006-0424 Hof bepaalde rendement op KB Lux-rekening semi-zwijger op 5% Hof Amsterdam 21-2-2006, nr. 04/03488 (Fida 20060709)
2006-0421 Ook Hof Arnhem verzoekt om draaiboek en nieuwsbrieven in KB Lux-zaken Hof Arnhem 24-2-2006, nr. BK/M2-04/01343 (Fida 20060691)
2006-0357 Hof Arnhem gaat KB Lux-procedures in één week behandelen Hof Arnhem 10-2-2006, nr. 04/01343 (Fida 20060556)
2006-0163 Rekenexercities van fiscus in KB Lux-project ondeugdelijk Notitie en brief dr. A.G. Gerards en mr. J.P.G.M. van der Graaf 27-1-2006 (Fida 20060261)
2006-0145 Fiscus bestrijdt aparte geheimhoudingskamer inzake 8:29-procedures Belastingdienst Amsterdam 12-1-2006 (geen brondocument)
2006-0110 Hof beslist in nauta-procedures van meewerkende KB Lux’ers Hof Amsterdam 18-1-2006, nr. 03/04509 (Fida 20060178) en nr. 04/02343 (Fida 20060177)
2005
2005-2212 KB Lux-berekeningen deugen volgens interne accountants van fiscus niet Belastingdienst 24-3-2005 (Fida 20053995) en Ministerie van Financiën 10-11-2005, nr. DGB2005-06177 (Fida 20054028)
2005-2172 Openbaar ministerie krijgt bewijs KB Lux’ers niet rond Rechtbank Maastricht 26-10-2005, nr. 03/095012-04 (Fida 20053976) en Openbaar Ministerie functioneel parket 9-11-2005 (Fida 20053988)
2005-2121 Fiscus stelt gewitkwast KB Lux-draaiboek en nieuwsbrieven ter beschikking Belastingdienst Amsterdam 24-10-2005 (Fida 20053836)
2005-2102 Nieuwe klacht van KB Lux tegen Belgische onderzoeksrechter Leys De Standaard 22-10-2005 (Fida 20053810)
2005-2047 Vaststellingsovereenkomst met fiscus belette strafvervolging KB Lux’er Hof Den Haag 19-10-2005, nr. onbekend (Fida 20053790)
2005-2001 Vrijspraak omdat KB Lux-microfiche geen enkel bewijs vormde Hof Amsterdam 12-10-2005, nr. 21-005526-04 (Fida 20053698)
2005-1916 Microfiche bewees fraude in 1996 en 1997 niet: vrijspraak Hof Amsterdam 30-9-2005, nr. 23-001863-04 (Fida 20053501)
2005-1902 Ontvanger mocht niet optreden in civiel kort geding KB Lux-affaire Rechtbank Den Bosch 27-9-2005, nr. 131359/KGZA05-595 (Fida 20053475)
2005-1851 OvJ blaast strafzitting KB-Lux zaak te elfder ure af Bharatsingh advocaten en belastingadviseurs 29-9-2005 (Fida 20053450)
2005-1850 Kamervragen over achterhouden bewijs in KB Lux-zaak Tweede Kamer vragen 30-9-2005, nr.2050600630 (Fida 20053471)
2005-1800 Desastreuze nederlaag voor fiscus in KB Lux-zaak Hof Den Bosch 22-9-2005, nr. 04/00345 (Fida 20053358)
2005-1703 Ex-projectleider KB Lux-affaire biedt hulp bij inkeer: Even Apeldoorn bellen? De Telegraaf 7-9-2005 (Fida 20053116)
2005-1185 Boete van inkerende KB Lux’er gehalveerd Hof Den Haag 8-4-2005, nr. 04/01824 (Fida 20052188)
2005-1140 Instellen boekenonderzoek bij KB Lux’er was onbehoorlijk Nationale Ombudsman 3-6-2005, nr. 2005/160 (Fida 20052025)
2005-1097 In KB Lux-zaken wordt ook met mondelinge ambtsinstructies gewerkt! Belastingdienst Oost-Brabant kantoor ‘s-Hertogenbosch 31-5-2005 (Fida 20052006)
2005-1088 OvJ niet-ontvankelijk in vervolging KB Lux-rekeninghouder Rechtbank Den Haag 25-3-2005, nr. 09/017035-01 (Fida 20051914)
2005-1016 Vaststellingsovereenkomst KB Lux ook volgens Hof A’dam rechtsgeldig Hof Amsterdam 13-5-2005, nr. 03/03663 (Fida 20051755)
2005-0989 Draaiboek rekeningenproject moet verder openbaar Hof Den Bosch 13-5-2005, nr. 03/01592 (Fida 20051773)
2005-0694 Geldboete van € 150.000 voor verzwegen KB Lux-rekening Rechtbank Utrecht 1-4-2005, nr. 16/995002-04 (Fida 20051250)
2005-0658 Politiedwang jegens reeds beboete KB Lux’ers was onrechtmatig Hof Den Haag 31-5-2005, nr. 04/1431 (Fida 20051207)
2005-0451 Notitie inzake opleggen van aanslagen IB 2001-2002 aan KB Lux’ers Belastingdienst datum en nummer onbekend (Fida 20050837)
2005-0398 Beroep ondanks expliciet afzien van rechtsgang ontvankelijk Hof Den Bosch 1-2-2005, nr. 02/04453 (Fida 20050744)
2005-0361 Veroordelingen in eerste hoger-beroepstrafzaken KB Lux Hof Leeuwarden 10-2-2005, nr. 24-001521-03 (Fida 20050714), nr. 24-001731-03 (Fida 20050659) en nr. 24-001730-03 (Fida 20050715)
2005-0273 KB Lux-microfiches volgens Almelose Rechtbank “logische schakel” Rechtbank Almelo 31-1-2005, nr. 08/002020-01 (Fida 20050483)
2004
2004-2398 Nieuwe uitspraak op bezwaar van ontkenner in KB Lux-affaire Belastingdienst Rijnmond/Kantoor Rotterdam 15-12-2004 (Fida 20044533)
2004-2259 Behoorlijke procesorde bij KB Lux-zaak niet geschonden Rechtbank Leeuwarden 6-12-2004, nr. 17/029023-01 (Fida 20044359)
2004-2103 Veroordeling ondanks hevige twijfel aan KB Lux-bewijs Rechtbank Den Haag 5-11-2004, nr. 09/755055-2 (Fida 20043955)
2004-2046 Nadere richtlijnen bij uitstelbeleid KB Lux-aanslagen Ministerie van Financiën 8-11-2004 (Fida 20043796)
2004-1980 KB Lux bewaart klantgegevens gedurende 10 jaar Kredietbank Luxemburg, brief ongedateerd (Fida 20043617)
2004-1863 Mogelijk onderzoek naar rol Belgische magistraten in KB Lux-dossier De Tijd 6-4-2004 (Fida 20043473)
2004-1863 Mogelijk onderzoek naar rol Belgische magistraten in KB Lux-dossier De Tijd 6-4-2004 (Fida 20043473)
2004-1727 Fiscus mag KB Lux-informatie niet via verhoor afdwingen Rechtbank Den Haag 22-9-2004, nr. KG04/1104 (Fida 20043217), Rechtbank Utrecht 8-9-2004, nr. 16/200206-02 (Fida 20043233), nr. 16/200208-02 (Fida 20043217), nr. 16/200207-02 (Fida 20043231), nr. 16/200204-02 (Fida 20043230), nr. 16/200048-02 (Fida 20043217) en nr. 16/200205-02 (Fida 20043263)
2004-1673 Fiscus negeert vragen over KB Lux-affaire Ministerie van Financiën 15-9-2004, nr. DGB 2004 04421 (Fida 20043094)
2004-1672 Kort geding inzake verbod verhoor KB Lux-ontkenner Processtukken kort geding 15-9-2004 (Fida 20043115)
2004-1622 KB Lux-weigeraars vervolgd voor niet-geven van informatie Ministerie van Financiën persbericht 8-9-2004, nr. 2004-128 (Fida 20043029)
2004-1591 Uitstel van betaling bij KB Lux-beroepszaken onder voorwaarden Belastingdienst 31-8-2004 (Fida 20042953)
2004-1546 Nieuwe ontwikkelingen in KB Lux-affaire Belastingdienst Amsterdam 15-7-2004 (Fida 20042881), Ministerie van Justitie 24-8-2004 (Fida 20042886), Cour d’Appel de Liège 19-5-2004, nr. 2003/RG/1003 (Fida 20042885), Belastingdienst (Fida 20042915)
2004-1516 Cijfermatige overzichten KB Lux-zaken per 7 juli 2004 Belastingdienst 7-7-2004 (Fida 20042801)
2004-1513 Toch uitstel van betaling bij KB Lux-beroepszaken Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Helmond 6-8-2004 (Fida 20042705)
2004-1400 Geen uitstel van betaling voor beroepszaken van KB Lux-zwijgers Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Helmond 30-7-2004 (Fida 20042580)
2004-1344 Uitspraken op bezwaren van KB Lux-zwijgers en -ontkenners Belastingdienst Oost-Brabant Kantoor Tilburg, 13-7-2004 (Fida 20042422)
2004-1135 Bezwaren KB Lux-meewerkers kunnen worden aangehouden Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam 16-6-2004 (Fida 20041979) en Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Tilburg 21-6-2004 (Fida 20042026)
2004-1067 Antwerpse Rechtbank acht KB Lux-aanslagen nietig wegens willekeur Rechtbank Antwerpen 2-6-2004, nr. 03-1267 (Fida 20041865)
2004-1032 KB Lux-zwijgers nogmaals bedreigd met strafvervolging Belastingdienst Holland Midden – kantoor Leiden, 1-6-2004 (Fida 20041740)
2004-0915 Beroep tegen brief inzake aanhouden KB Lux-bezwaar niet-ontvankelijk Hof Den Haag 6-5-2004, nr. 03/01578 (Fida 20041575) en nr. 03/01579 (Fida 20041576)
2004-0849 Belastingdienst mag KB Lux-bezwaar niet aanhouden Nationale Ombudsman 29-4-2004, nr. 2004/146 (Fida 20041470)
2004-0799 Uitspraken op KB Lux-bezwaarschriften van Nauta Dutilh Ministerie van Financiën 28-4-2004, nr. DGB 2004-02307 (Fida 20041392)
2004-0751 Spigthoff coördineert schadevergoedingsproces KB Lux Redactie Fiscaal up to Date 22-4-2004 (geen brondocument)
2004-0716 Wederom veroordeling van bekennende verdachte in KB Lux-zaak Rechtbank Zwolle 6-4-2004, nr. 07.794515-01 (Fida 20041186)
2004-0601 CRB-register voor KB Lux-identificatie gekocht of gekregen? Rijksdienst voor het Wegverkeer 17-6-2003, VIV 2003/6506 (Fida 20040993) en College Bescherming Persoonsgegevens 25-6-2003, z2003-0663 (Fida 20040997)
2004-0542 Ook Amsterdamse Hof trof geen voorlopige voorziening in KB Lux-zaken Hof Amsterdam 2-3-2004, nr. 04/00393 (Fida 20040865)
2004-0462 Overzicht gerechtelijke KB Lux-procedures Belastingdienst Zaandam 8-3-2004 (Fida 20040794)
2004-0358 Rechtbank achtte cautie bij KB Lux-verdachte niet te laat Rechtbank Alkmaar 19-2-2004, nr. 14.060137-02 (Fida 20040640)
2004-0358 Rechtbank achtte cautie bij KB Lux-verdachte niet te laat Rechtbank Alkmaar 19-2-2004, nr. 14.060137-02 (Fida 20040640)
2004-0357 Hoge Raad beperkt Informatieplicht niet met zwijgrecht Hoge Raad 27-2-2004, nr. 37465 (Fida 20040622)
2004-0266 Hertoghs-uitspraken op KB Lux-bezwaarschriften Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Tilburg 28-1-2004 (Fida 20040488)
2004-0224 Geen beroep tegen Brief inzake aanhouden KB Lux-bezwaar Hof Amsterdam 23-1-2004, nr. 03/02453 (Fida 20040362)
2004-0178 Inhoud informatieset voor gemachtigden KB Lux-gedupeerden Belastingdienst Kennisgroep Coördinatie Uitvoering Landelijke Acties, januari 2004 (Fida 20040229)
2004-0139 Fiscus concentreert afhandeling KB Lux-zaken per kantoor Belastingdienst Kennisgroep Coördinatie Uitvoering Landelijke Acties, januari 2004 (Fida 20040229)
2004-0138 Voorlopige voorziening ondanks KB Lux-aanslagen afgewezen Hof Den Bosch 14-1-2004, nr. 03/02555 (Fida 20040182)
2004-0060 Geen hoger beroep tegen vrijgesproken KB Lux-verdachten Redactie Fiscaal up to Date 5-1-2004 (geen brondocument)
2003
2003-2292 Openbaar ministerie verliest derde slag in strafzaak KB Lux Rechtbank Breda 11-12-2003, nr. 3499-01 (Fida 20034065) en nr. 02/003498-01 (Fida 20034074)
2003-2233 KB Lux-navordering verhoogd met boete van ruim 113%! Belastingdienst Den Bosch 21-11-2003 (Fida 20033866)
2003-2196 Openbaar Ministerie verliest Tweede slag in strafzaak KB- Lux Rechtbank Groningen 24-11-2003, nr. 076014-01 (Fida 20033832)
2003-2117 Kort geding tegen verval Zf-verzekering zelfstandige na KB Lux-aanslagen Redactie Fiscaal up to Date 13-11-2003 (Geen brondocument)
2003-2094 KB Lux-gedupeerde in hoger beroep tegen vonnis Rechtbank Groningen Redactie Fiscaal up to Date 4-11-2003 (geen brondocument)
2003-2008 Ministerie ontkent boeteloze navordering KB Lux Fiscaal up to Date fax 1-10-2003 (Fida 20033427), Ministerie van Financiën 3-10-2003, nr. DGB2003-05320U (Fida 20033204), Notaris mr. J.J.M. ten Berge te Nijmegen brief 30-10-2003 (Fida 20033439) en Belastingdienst/Amsterdam brief 21-8-2003 (Fida 20033426)
2003-1960 FIOD kreeg KB Lux microfiches reeds in 1995 aangeboden FIOD Amsterdam 26-11-1996 (Fida 20033295)
2003-1892 Openbaar ministerie wint eerste strafzaak KB Lux Rechtbank Groningen 16-10-2003, nr. 076010-01 (Fida 20033292)
2003-1413 Vrijwillige verbetering geaccepteerd in KB Lux Redactie Fiscaal up to Date 30-7-2003 (geen brondocument)
2003-1133 Comité P. over wangedrag Belgische politie in KB Lux-dossier Redactie Fiscaal up to Date 23-6-2003 (geen brondocument)
2003-1098 Nadere toelichting op procesaanpak KB Lux-dossier Fiscaal up to Date telefonische informatie 13-6-2003 (geen brondocument)
2003-0992 Procesaanpak fiscus in KB Lux-affaire Redactie Fiscaal up to Date 22-5-2003 (geen brondocument)
2003-0890 Amsterdamse strafzaak KB Lux krijgt bizar en bitter einde Redactie Fiscaal up to Date 9-5-2003 (geen brondocument), Ministerie van Financiën 9-5-2003, nr. DGB2003-02083 (Fida 20031514) en Belastingdienst/ Rijnmond kantoor Dordrecht 8-5-2003 (Fida 20031526)
2003-0842 KB Lux-microfiches volgens Belgische Rechter niet bruikbaar Correctionele Rechtbank Hasselt 30-4-2003, nr. 78.97.1357-00 (Fida 20031416)
2003-0801 België geeft geen informatie over KB Lux-rekeninggegevens Redactie Fiscaal up to Date 24-4-2003 (geen brondocument)
2003-0747 Derde offensief fiscus in KB Lux-affaire Belastingdienst/ Oost-Brabant/kantoor Oss 16-4-2003 (Fida 20031254), Faxbericht 17-4-2003 (Fida 20031256 en Fida 20031257), Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Eindhoven 16-4-2003 (Fida 20031253) en Ministerie van Financiën 14-4-2003, nr. DGB 2003-02140 (Fida 20031297)
2003-0688 KB Lux schadeplichtig voor schending bankgeheim na diefstal microfiches La Cour d’Appel de Luxembourg 2-4-2003, nr. 26258 (Fida 20031098)
2003-0671 Fiscus verklaart bezwaar KB Lux-aanslag niet ontvankelijk Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort 7-4-2003 (Fida 20031099)
2003-0631 Nog enige achtergronden bij het rekeningenproject Ministerie van Financiën (ongedateerd), nr. DGB 2003-01184 U (Fida 20031053) en RDW 10-3-2003, nr. VIV 2003/2823 (Fida 20031058)
2003-0625 Commissie voor de Verzoekschriften wijst klacht over rekeningenproject af Tweede Kamer 20-3-2003, 28619, nr. 76 (Fida 20030993)
2003-0509 Fiscus behandelt niet-Nauta-zaken niet Belastingdienst/ Holland-Noord, kantoor Zaandam 4-3-2003 (Fida 20030780)
2003-0493 Voorzieningenrechter schorst KB Lux-navordering Hof Den Haag 12-3-2003, nr. 02/04900 (Fida 20030831)
2003-0468 Informatieverplichtingen volgens AG Wattel niet beperkt door zwijgrecht Conclusie AG 30-1-2003, nr. 37465 (Fida 20030759) en nr. 37466 (Fida 20030760)
2003-0315 Fiscus houdt KB Lux-bezwaarschriften zonder toestemming aan Belastingdienst/ Holland-Midden/kantoor Leiden 7-2-2003 (Fida 20030501)
2003-0212 België laks in beantwoording vragen over bewijs in KB Lux-affaire Redactie Fiscaal up to Date 28-1-2003 (geen brondocument)
2003-0200 Fiscus moet werkinstructie klachtenregeling naleven Nationale Ombudsman 23-1-2003, nr. 2003/014 (Fida 20030360)
2003-0153 Nauta Dutilh maakte afspraken met fiscus over KB Lux-zaken Ministerie van Financiën 22-1-2003, nr. WT03-01 (Fida 20030261)
2002
2002-2451 Niet-overleggen onderzoeksrapport KB Lux strijdig met goede procesorde Rechtbank Breda 15-11-2002, nr. 02/1116 (Fida 20024456)
2002-2302 Achtergronden curieuze correctiebedragen KB Lux-dossier Redactie Fiscaal up to Date 6-12-2002 (geen brondocument)
2002-2254 KB Lux-microfiches bewezen volgens Brusselse rechter niets Rechtbank Brussel 4-10-2002, nr. 2001/6889/A (Fida 20024276)
2002-2036 Fiscus haalt gegevens van KB Lux-betrokkenen uit Apeldoorn Ministerie van Financiën 24-9-2002, nr. DGB-05322 (Fida 20023812) Belastingdienst/ Particulieren/ Ondernemingen Zaandam 21-10-2002 (Fida 20023788)
2002-1847 Nieuwe werkwijze fiscus in KB Lux-rekeningenproject Belastingdienst/ Ondernemingen ‘s-Hertogenbosch brief 23-9-2002 (Fida 20023381)
2002-1787 Speelt fiscus blufpoker bij rekeningenproject? Belastingdienst/ Ondernemingen Eindhoven 12-9-2002, nr. WOB 2002/04 (Fida 20023281)
2002-1763 Onderzoek naar rechtmatigheid bewijs rekeningenproject Rechtbank Amsterdam 12-9-2002, nr. 13/120067-01 (Fida 20023261)
2002-1718 Achtergronden KB Lux-project waren geen processtukken Rechtbank Utrecht 1-7-2002, nr. RK 02/210 (Fida 20023160)
2002-1611 Antwoorden op WOB-verzoek inzake rekeningenproject Ministerie van Financiën 13-8-2000, nr. DGB 2002-03624 (Fida 20022948)
2002-1536 Ombudsman behandelt klacht over “rekeningenproject” niet Redactie Fiscaal up to Date 2-8-2002 (geen brondocumenten)
2002-1535 Microfiches KB Luxemburg onvoldoende bewijskracht De Standaard 2-8-2002 (Fida 20022869) en Rechtbank Brussel 28-6-2002, nr. 01/3718 (Fida 20022872)
2002-1350 Interessante achtergronden over het rekeningenproject Belastingdienst/ FIOD-ECD Haarlem (Fida 20022495)
2002-1288 Voortgang in “rekeningenproject” Belastingdienst Redactie FutD 26-6-2002 (Geen brondocument) en Ministerie van Financiën 28-5-2002 (Fida 20022475)
2002-1251 Nieuwe stelling fiscus in project buitenlandse bankrekeningen Belastingdienst/ ondernemingen ‘s-Hertogenbosch 11-6-2002 (Fida 20022239)
2002-1125 Klacht over compromis “rekeningenproject” Belastingdienst Redactie Fiscaal up to Date 4-6-2002 (geen brondocument)
2002-0958 Omkering bewijslast bij buitenlandse bankrekeningen Belastingdienst/ Particulieren Oss 26-4-2002 (Fida 20021713) en Belastingdienst Particulieren/ Ondernemingen Leiden 2-5-2002 (Fida 20021714)
2002-0639 Compromissen terzake van buitenlandse bankrekeningen Redactie Fiscaal up to Date
2002-0603 Aantrekkelijk compromis inzake verzwegen buitenlandse bankrekening Belastingdienst 13-3-2002 (Fida 20021079)
2002-0150 Inkeermogelijkheid buitenlandse bankrekeninghouders Ministerie van Financiën persbericht 15-1-2002, nr. 2002-010 (Fida 20020163)
2002-0147 Kennis over buitenlandse bankrekening gebaseerd op gestolen informatie? De Telegraaf 12-1-2002 (Fida 20020131)
2001
2001-2326 Antwoord op kamervragen over onderzoek naar buitenlandse rekeningen Ministerie van Financiën persbericht 7-12-2001, nr. 01/328 (Fida 20014369)
2001-2259 EHRM beperkte informatieplicht met zwijgrecht EHRM 3-5-2001, nr. 3182796 (Fida 20014228)
2001-2192 Kamervragen over onderzoek naar buitenlandse bankrekeningen NRC Handelsblad 10-11-2001 (Fida 20013986) en Tweede Kamer 13-11-2001, vragen nr. 2010202220 (Fida 20013953)
2001-2069 Fiscus start onderzoek naar buitenlandse bankrekeningen Belastingdienst 31-10-2001 (Fida 20013738)