KB Lux (Rekeningenproject)

Zwartspaardersdossier 1

In oktober 2001 werd bekend dat de Belastingdienst een onderzoek was gestart naar Nederlandse ingezetenen die in het buitenland bankrekeningen aanhielden of hadden aangehouden, waarbij het vermoeden bestond dat daarvan geen aangifte was gedaan. Het onderzoek kreeg de naam Rekeningenproject en bleek te zijn opgezet nadat Nederland van België microfiches van de Kredietbank Luxemburg (KB Lux) in handen had gekregen.

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties in Fiscaal up to Date tot nu toe. De link leidt naar het artikel zoals het in ons vakblad is opgenomen. De achterliggende brondocumenten kunt u met behulp van het Fida-nummer in onze databank vinden.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

FutD Titel Bron
2017-2375 Informatiebeschikking KB Lux-saldo ondanks vrijspraak in strafzaak intact Hof Amsterdam 1-8-2017, nr. 16/00334 (Fida 20176032)
2017-2350 € 1.000 te weinig geheven belasting onvoldoende voor omkering bewijslast Hoge Raad 22-9-2017, nr. 17/00701 (Fida 20176000)
2017-2306 Man moest vragen over KB Lux-rekening zijn (ex-)vrouw beantwoorden Rechtbank Noord-Holland 30-8-2017, nr. 16/2316 (Fida 20175872)
2017-2131 Dwangsom van € 0,5 mln voor verzwegen KB Luxrekening was verbeurd Rechtbank Den Haag 30-6-2017, nr. C/09/530049/KG ZA 17/431 (Fida 20175466)
2017-2025 Dwangsomveroordeling weigerachtige KB Lux’er verhoogd naar € 500.000 Hof Den Haag 11-4-2017, nr. 200.173.375/01 (Fida 20175297)
2017-1943 Informatiebeschikking voor eerder veroordeelde zwartspaarder overeind Hof Arnhem-Leeuwarden 25-7-2017, nr. 15/01490 (Fida 20175220)
2017-1941 KB Lux’er hoefde geen informatie te verstrekken die de bank niet (meer) had Hof Arnhem-Leeuwarden 11-7-2017, nr. 15/01235 (Fida 20174921)
2017-1842 Boeten van 50% voor KB Lux’er niet in strijd met gedragslijn Belastingdienst Rechtbank Noord-Holland 14-7-2017, nr. 15/4298 (Fida 20174849)
2017-1539 Uitspraak nog niet onherroepelijk en niet voor herziening vatbaar Hoge Raad 23-6-2017, nr. 1700513 (Fida 20174020) en nr. 17/00514 (Fida 20174021)
2017-1481 Naar 60% verminderde boete van zwartspaarster voldoende gematigd Rechtbank Noord-Holland 7-6-2017, nr. 15/3339 (Fida 20173996)
2017-1453 Informatieplicht vervalt niet zoals bewaarplicht na 7 jaar* Hoge Raad 9-6-2017, nr. 16/00303 (Fida 20173846) en A-G 3-2-2017 (Fida 20173951)
2017-1379 Beroep op vertrouwensbeginsel KB-Luxer faalde: navorderingen intact Hof Den Bosch 10-2-2017, nr. 15/00936 (Fida 20172946)
2017-1083 Navordering voortvarend, maar deels toegerekend aan echtgenote Hof Den Bosch 10-2-2017, nr. 15/00285 (Fida 20171650)
2017-1022 Doel informatiebeschikking was achterhalen waar vermogen was gebleven Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9-3-2017, nr. 15/7278 (Fida 20172587)
2017-0802 Informatiebeschikking in stand ondanks ontkenning rekeninghouderschap Hof Den Bosch 20-1-2017, nr. 15/00833 (Fida 20171707)
2017-0801 Geen boeten voor in hoger beroep bekennende zwartspaarder Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 12/00365 (Fida 20171740)
2017-0742 Navordering langdurig ontkennende KB Lux’er voldoende voortvarend Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 15/01060 (Fida 20171435)
2017-0740 Onder dreiging van dwangsom verstrekte informatie verlaagde boete niet Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 15/00430 (Fida 20171547)
2017-0735 Bewijsvermoeden onvoldoende voor opleggen van boete aan KB Lux’er Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 15/01022 (Fida 20171495)
2017-0733 € 1.000 te weinig geheven belasting te laag voor omkering bewijslast Hof Den Bosch 12-1-2017, nr. 15/00643 (Fida 20171505)
2017-0688 Informatieverzoek over buitenlandse rekeningen geen ongeoorloofde druk Hof Amsterdam 3-1-2017, nr. 14/00713 (Fida 20171244)
2017-0681 Inspecteur kreeg via bestuurlijke lus gelegenheid om alsnog te horen Hof Arnhem-Leeuwarden 7-3-2017, nr. 15/01490 (Fida 20171349)
2017-0606 Informatiebeschikkingen KB Lux-echtpaar voor 2011 en 2012 terecht Hoge Raad 10-3-2017, nr. 16/04758 (Fida 20171176) en nr. 16/04759 (Fida 20171175)
2017-0541 Dwangsomsanctie voor informatieplichtige geen EVRM-straf* Hoge Raad 24-2-2017, nr. 15/02182 (Fida 20170990)
2017-0446 Uitvoering dwangsomvonnis KB Lux’er geen misbruik executiebevoegdheid Hof Den Haag 31-1-2017, nr. 200.183.295/01 (Fida 20170759)
2017-0420 Navordering inkomen KB Lux’er intact ondanks vrijspraak in strafzaak Hoge Raad 17-2-2017, nr. 16/02973 (Fida 20170828) en 16/02978 (Fida 20170829)
2017-0156 Frustratie over vernietigde navordering KB Lux’er onvoldoende voor cassatie Ministerie van Financiën, nr. DGB2014-29 (Fida 20170147)
2017-0148 Herzieningsverzoek zinloos omdat uitspraak door Hoge Raad was vernietigd Hof Den Haag 28-12-2016, nr. 14/00648(Fida 20170187)
2017-0108 Hof twijfelde niet aan betrouwbaarheid van microfiches KB Lux Hof Den Bosch 7-10-2016, nr. 15/00080 (Fida 20170041)
2017-0096 Staatssecretaris eens met normale bewijslastverdeling KB Lux-navordering Ministerie van Financiën, nr. DGB 2015-4623 (Fida 20170055)
2016-3044 Inspecteur had geen omkering bewijslast nodig voor navordering KB Lux’er Hof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2016, nr. 14/00643 (Fida 20167256)
2016-2985 Bewijslast omgekeerd omdat opgenomen KB Lux-saldo niet was aangegeven Rechtbank Gelderland 24-11-2016, nr. 15/808 (Fida 20166847) en nr. 15/820 (Fida 20166841)
2016-2831 Navordering inkomen KB Lux’er intact ondanks vrijspraak in strafzaak Hof Amsterdam 28-4-2016, nr. 15/00506 (Fida 20166430) en nr. 15/00529 (Fida 20166426)
2016-2830 Verzoek om opheffing lijfsdwang zwijgende KB Lux’er afgewezen Rechtbank Noord-Nederland 26-10-2016, nr. C/17/151216/KG ZA 16-281 (Fida 20166630)
2016-2829 Fiscus bewees keuzemenu van KB Lux niet: dwangsom en beslag van tafel Hof Den Bosch 15-11-2016, nr. 200.189.592/01 (Fida 20166499)
2016-2686 Inlichtingen na informatiebeschikking volgens Rechtbank onvoldoende Rechtbank Noord-Holland 28-10-2016, nr. 14/5285 (Fida 20166231)
2016-2550 Onherroepelijke navorderingsaanslagen KB Lux niet verder verminderd Rechtbank Den Haag 20-7-2016, nr. C/09/492388/HA ZA 15-813 (Fida 20165955)
2016-2425 Verwijzingshof moet ook beslissen over immateriële SV in verwijzingszaak Hoge Raad 7-10-2016, nr. 16/01721 (Fida 20165742) en nr. 16/01723 (Fida 20165743)
2016-2387 Informatiebeschikking KB Lux’er voor 2011 en 2012 net als voor 2009 terecht Hof Amsterdam 16-8-2016, nr. 15/00758 (Fida 20165589) en 15/00790 (Fida 20165585)
2016-2045 Immateriële SV van € 1.500 voor eind 2002 ingediende bezwaarschriften Rechtbank Noord-Holland 22-7-2016, nr. 14/799 (Fida 20164682) en nr. 13/4133 (Fida 20164686)
2016-2018 Gebruik van microfiches mocht ondanks wetenschap van onregelmatigheden Hoge Raad 12-8-2016, nr. 16/00172 (Fida 20164759)
2016-2016 Identificatie in tranches bij Rekeningenproject voortvarend genoeg Hoge Raad 12-8-2016, nr. 15/05969 (Fida 20164757)
2016-1899 Navordering IB van KB Lux’er over 11 jaren volledig van tafel Hof Arnhem-Leeuwarden 5-7-2016, nr. 14/00732 (Fida 20164538)
2016-1838 Beide echtgenoten aangeslagen voor buitenlands inkomen* Rechtbank Gelderland 19-7-2016, nr. 13/7999 (Fida 20164219) en nr. 13/8004 (Fida 20164214)
2016-1707 Identificatie van KB Lux’er in tweede poging wel geslaagd Hoge Raad 8-7-2016, nr. 15/05048 (Fida 20163960)
2016-1534 Ontvanger hoefde verschuldigdheid KB Lux-aanslagen niet meer te toetsen Nationale Ombudsman 25-4-2016, nr. 2015.12575 (Fida 20163466)
2016-1533 Erkenning KB Lux-rekening leidde niet tot vervallen spoedeisend belang Hof Den Haag 31-5-2016, nr. 200.162.057/01 (Fida 20163422) en nr. 200.162.064/01 (Fida 20163424)
2016-1530 Gezondheid vermeende zwartspaarder beperkte informatieplicht niet Hof Amsterdam 7-6-2016, nr. 15/00730 (Fida 20163438)
2016-1507 Verstrekte KB Lux-bankafschriften te gebruiken voor boeten Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/03690 (Fida 20163550)
2016-1506 Inspecteur niet voortvarend door 1,5 jaar stilzitten na betwiste identificatie Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/02817 (Fida 20163549)
2016-1505 Navordering bij KB Lux’er was voldoende voortvarend Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/04485 (Fida 20163554)
2016-1504 Redelijk vermoeden voldoende voor vaststellen informatiebeschikking Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/03893 (Fida 20163552)
2016-1489 Onjuiste Hofuitspraken over omkering bewijslast na 1-7-2011* Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/00694 (Fida 20163523) en nr. 15/02692 (Fida 20163527)
2016-1460 Informatiebeschikking intact omdat ex van KB Lux’er gegevens kon opvragen Hof Den Haag 4-5-2016, nr. 15/00803 (Fida 20163346)
2016-1397 Informatiebeschikking voor fiscale partner van KB Lux’er niet onrechtmatig Rechtbank Noord-Holland 16-5-2016, nr. 14/1345 (Fida 20163150)
2016-1369 Dwangsomeis tegen vermeende KB Lux’er met Alzheimer afgewezen Hof Amsterdam 22-12-2015, nr. 200.158.398/01 (Fida 20162981)
2016-1191 Navordering gehandhaafd: gerechtigdheid moeder niet aannemelijk Hoge Raad 13-5-2016, nr. 15/02324 (Fida 20162726)
2016-1102 Cassatie KB Lux-ontkenner tegen informatiebeschikking niet-ontvankelijk Hoge Raad 29-4-2016, nr. 15/04594 (Fida 20162485)
2016-1101 Informatiebeschikking voor KB Lux-tegoed na eerdere strafzaak terecht Hoge Raad 29-4-2016, nr. 15/00355 (Fida 20162484)
2016-1098 KB Lux-zaak verwezen: uitspraak over informatiebeschikking onbegrijpelijk Hoge Raad 29-4-2016, nr. 15/00470 (Fida 20162456)
2016-1070 Inspecteur was niet snel genoeg na kennisname FIOD van KB Lux-rekening Rechtbank Noord-Holland 31-3-2016, nr. 14/1022 (Fida 20162273)
2016-1045 Verzoek om prejudiciële vragen over gebruik bewijs afgedaan met art. 81 RO Hoge Raad 22-4-2016, nr. 15/02134 (Fida 20162388)
2016-0871 Eerder onjuist bevonden identificatie KB Lux’er in latere procedure juist Rechtbank Den Haag 2-2-2016, nr. 15/1787 (Fida 20161923)
2016-0869 Herhaald verzoek om uitstel geen reden voor langere termijn van berechting Hof Arnhem-Leeuwarden 22-3-2016, nr. 14/01093 (Fida 20161954)
2016-0862 Vervolgvragen over andere buitenlandse tegoeden was fishing expedition Hof Arnhem-Leeuwarden 22-3-2016, nr. 15/00227 (Fida 20161958)
2016-0805 Aan te hoge SV tijdens cassatieprocedure was geen vertrouwen te ontlenen Hof Amsterdam 11-2-2016, nr. 14/00257 (Fida 20161778)
2016-0791 Navordering in Rekeningenproject was voldoende voortvarend geweest Hoge Raad 25-3-2016, nr. 15/00351 (Fida 20161865)
2016-0650 Fiscus behield spoedeisend belang voor kort geding met informatievordering Hof Arnhem-Leeuwarden 23-2-2016, nr. 200.155.272 (Fida 20161350)
2016-0572 Verjaringskwesties bij invordering niet door belastingrechter te beoordelen Hoge Raad 4-3-2016, nr. 15/00690 (Fida 20161223)
2016-0523 Wegingsfactor 1 voldoende voor boetezaak onder € 100 Hof Amsterdam 16-2-2016, nr. 13/00663 (Fida 20161024)
2016-0522 Toch processueel belang bij verzoek immateriële SV maar geen undue delay Hof Amsterdam 16-2-2016, nr. 13/00663 (Fida 20161024)
2016-0498 Wettelijke rente bij immateriële SV gaat pas lopen vier weken na de uitspraak Hoge Raad 26-2-2015, nr. 14/05747 (Fida 20161139)
2016-0328 Gegevensuitwisseling Liechtensteinse Stiftungen “spontaan”* Hoge Raad 5-2-2016, nr. 15/00008 (Fida 20160713)
2016-0271 Tipje van sluier van project debet- en creditcards opgelicht* Ministerie van Financiën 26-1-2016, nr. DGB/2015/5326 U (Fida 20160524)
2016-0214 Fiscus had in de herkansing succes met de identificatie van een KB Lux’er Hof Den Haag 16-9-2015, nr. 14/01681 (Fida 20160436)
2016-0213 Dwangsom verdubbeld van KB Lux-weigeraar met bankgegevens vanaf 1997 Hof Den Haag 23-6-2015, nr. 200.148.645/01 (Fida 20160389)
2016-0120 Inspecteur kon boeten deels opleggen op basis van bewijsvermoeden Hoge Raad 15-1-2016, nr. 15/00663 (Fida 20160269)
2016-0117 Door fiscus gewiste IBS-gegevens door vrije bewijsleer zonder gevolgen Hoge Raad 15-1-2016, nr. 15/00182 (Fida 20160267)
2015-2976 Zeer complexe KB Lux-zaken vergden langere behandelingsduur Hof Amsterdam 11-6-2015, nr. 13/00278 (Fida 20157305)
2015-2967 Informatiebeschikking voor 2009 vanwege KB Lux-rekening in 1994 juist Hoge Raad 11-12-2015, nr. 15/00385 (Fida 20157433)
2015-2879 Bewijslast niet omgekeerd; hoogte van KB Lux-correcties niet aannemelijk Hof Amsterdam 17-9-2015, nr. 14/00104 (Fida 20157082) en nr. 14/00109 (Fida 20157087)
2015-2878 Verzet tegen invordering definitieve KB Lux-navorderingen tevergeefs Rechtbank Rotterdam 7-10-2015, nr. C/10/469093/HA ZA 15-128 (Fida 20157068)
2015-2871 Identificatie in tranches in Rekeningenproject toch voortvarend genoeg Hof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2015, nr. 12/00273 (Fida 20157122)
2015-2860 Unieke tenaamstelling bewees bezit van rekening bij KB Lux Hoge Raad 27-11-2015, nr. 15/00131 (Fida 20157178) en nr. 15/00132 (Fida 20157179)
2015-2818 Navorderingen vernietigd omdat identificatie KB Lux’er te lang duurde Hof Amsterdam 20-10-2015, nr. 14/00311 (Fida 20156952)
2015-2716 Informatie-eis beperkt tot KB Lux, maar maximale dwangsom hoger Hof Arnhem-Leeuwarden 3-11-2015, nr. 200.171.031/01 (Fida 20156642)
2015-2711 Jurisprudentie EHRM verhinderde vordering onder dwangsom KB Lux’er niet Hof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2015, nr. 200.153.613 (Fida 20156569)
2015-2699 Hof vernietigde ten onrechte ook uitspraak over proceskosten en griffierecht Hoge Raad 6-11-2015, nr. 14/06535 (Fida 20156636)
2015-2661 Fiscus was volgens Hof toch snel genoeg geweest met KB Lux-navordering Hof Amsterdam 15-10-2015, nr. 13/00596 (Fida 20156483)
2015-2546 Hof wilde zaak van KB Lux-ontkenner en eega niet tegelijk behandelen Hof Amsterdam 1-9-2015, nr. 14/00119 (Fida 20156146)
2015-2545 Hof vernietigt informatiebeschikking voor echtgenote KB Lux-ontkenner Hof Amsterdam 1-9-2015, nr. 14/00119 (Fida 20156146) en 24-9-2015, nr. 14/00120 (Fida 20156144)
2015-2366 Dwangsom van maximaal € 1,5 mln voor KB Lux’ers hield stand Hof Arnhem-Leeuwarden 25-8-2015, nr. 200.144.894 (Fida 20155776)
2015-2364 Twee series navorderingsaanslagen KB Lux’er voortvarend genoeg opgelegd Hof Den Bosch 21-8-2015, nr. 14/00398 (Fida 20155783)
2015-2296 Correctie KB Lux-rekening beperkt tot vordering op medegerechtigde zoon Hoge Raad 18-9-2015, nr. 15/00778 (Fida 20155708)
2015-2291 Fiscus opent jacht op superrijken Ministerie van Financiën 16-9-2015, nr. DGB/2015/4367U (Fida 20155670)
2015-2260 Dwangsom van € 5.000 per dag voor KB Lux’ers, maar wel gemaximeerd Hof Arnhem-Leeuwarden 7-7-2015, nr. 200.155.357 (Fida 20155513)
2015-2248 Boete met 40% verminderd wegens termijnoverschrijding van 12 jaar Rechtbank Gelderland 10-9-2015, nr. 14/3810 (Fida 20155538)
2015-2134 Erfgenamen gedwongen om informatie over KB Lux-rekening te verstrekken Rechtbank Den Haag 23-6-2015, nr. C/09/487005 KG ZA 15/515 (Fida 20155371)
2015-2129 Reguliere bewijslastverdeling KB Lux-correcties werd inspecteur fataal Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-6-2015, nr. 13/1764 (Fida 20155358)
2015-2086 Redelijk vermoeden was toereikend voor informatiebeschikking Hof Den Bosch 16-7-2015, nr. 14/00741 (Fida 20155210)
2015-2049 Verklaring en verstrekking KB Lux-bankafschriften te gebruiken voor boeten Hof Den Bosch 2-7-2015, nr. 14/00894 (Fida 20155122)
2015-2036 KB Lux-zaak lag te lang stil in 2002/2003: navorderingsaanslagen vernietigd Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-6-2015, nr. 12/5919 (Fida 20155079)
2015-2018 Immateriële SV verminderd omdat hierom pas in hoger beroep was verzocht Hoge Raad 14-8-2015, nr. 14/05958 (Fida 20155149) en nr. 14/05962 (Fida 20155150)
2015-1842 Enkele ontkenning van bezit buitenlandse rekening was onvoldoende Rechtbank Den Haag 10-6-2015, nr. 14/10395 (Fida 20154704)
2015-1808 Voor informatiebeschikking irrelevant of KB Lux-rekening in 2010 bestond Hof Den Haag 10-6-2015, nr. 14/01368 (Fida 20154600) en nr. 14/01369 (Fida 20154597)
2015-1599 Alleen factor 1,5 en boeten KB Lux stonden na verwijzing ter discussie Hof Amsterdam 11-6-2015, nr. 13/00289 (Fida 20154059) en nr. 13/00286 (Fida 20154078)
2015-1392 Kort geding in 2015 over vanaf 2002 bekende KB Lux-rekening gehonoreerd Rechtbank Den Haag, nr. C/09/485069/KG ZA 15-376 (Fida 20153507)
2015-1274 Fiscus niet voortvarend genoeg met 1,5 jaar stilzitten na betwiste identificatie Hof Arnhem-Leeuwarden 7-5-2015, nr. 13/00503 (Fida 20153340)
2015-1218 Nadelige beslissing in andere zaak geen reden voor wraking Hof Den Bosch 11-3-2015, nr. 228042015 (Fida 20153182)
2015-1215 Erven van rekeninghouder KB Lux zorgden zelf voor bewijsnood Hof Arnhem-Leeuwarden 7-5-2015, nr. 14/00458 (Fida 20153149)
2015-1156 Niet onderbouwde, modelmatige correcties KB Lux hielden niet stand Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9-4-2015, nr. 12/6703 (Fida 20153010) en nr. 13/2349 (Fida 20153001)
2015-1149 Verdeling banksaldo over moeder en zoon niet bewezen: navordering intact Hof Den Haag 8-4-2015, nr. 14/00193 (Fida 20152897)
2015-1128 Voortvarendheidseis soepeler bij projectmatige aanpak Hoge Raad 1-5-2015, nr. 14/02874 (Fida 20153044)
2015-1123 Afstemming samenloop civiel kort geding en fiscaal proces Hoge Raad 24-4-2015, nr. 14/02407 (Fida 20152964)
2015-1122 Fiscus winnaar in afdwingen van gegevens en inlichtingen Hoge Raad 24-4-2015, nr. 14/02417 (Fida 20152968) nr. 14/02420 (Fida 20152965), nr. 14/02421 (Fida 20152974) nr. 14/02416 (Fida 20152971), nr. 14/02414 (Fida 20152962) nr. 14/02422 (Fida 20152956) en nr. 13/05136 (Fida 20152977)
2015-1094 Informatiebeschikkingen door “match” met microfiches terecht Hof Amsterdam 5-3-2015, nr. 14/00355 (Fida 20152763) nr. 14/00356 (Fida 20152761) en nr. 14/00529 (Fida 20152762)
2015-1092 Rekeninghouder bewees afname van KB Lux-saldo tot nihil niet Hof Amsterdam 5-3-2015, nr. 14/00570 (Fida 20152781)
2015-1015 Modelmatig berekende KB Lux-correcties van tafel Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-3-2015, nr. 13/4731 (Fida 20152583)
2015-0960 Geen prejudiciële vragen over gebruik bewijs(vermoedens) in KB Lux-zaak Hof Arnhem-Leeuwarden 31-3-2015, nr. 13/1097 (Fida 20152442)
2015-0881 Hof geloofde niet dat f 14 mln van KB Lux’er een aanbetaling op lening was Hof Arnhem-Leeuwarden 31-3-2015, nr. 13/00527 (Fida 20152374)
2015-0855 Navorderingen KB Lux’er over 1995 tot en met 2005 gehandhaafd Hoge Raad 3-4-2015, nr. 14/04085 (Fida 20152409)
2015-0785 Lang stilzitten fiscus niet aannemelijk: navordering voldoende voortvarend Hoge Raad 27-3-2015, nr. 14/03249 (Fida 20152193)
2015-0666 Onder dwang afgegeven bankafschriften toch wilsonafhankelijk Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-1-2015, nr. 12/7201 (Fida 20151769)
2015-0587 Geen PKV noch teruggaaf griffierecht na intrekken informatiebeschikking Hof Den Haag 28-1-2015, nr. 14/00624 (Fida 20151470)
2015-0499 Echtpaar moest immateriële schadevergoeding delen Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-1-2015, nr. 12/6540 (Fida 20151313)
2015-0462 Omvang saldo 1994 betekende dat in 2009 niet vereiste aangifte was gedaan Rechtbank Den Haag 13-11-2014, nr. 13/7520 (Fida 20151207) en nr. 13/6930 (Fida 20151206)
2015-0459 Fiscus had beet na tweede identificatieronde KB Lux’er Rechtbank Den Haag 13-11-2014, nr. 13/9346 (Fida 20151209)
2015-0458 Tweede, gelijkluidende informatiebeschikking in bezwaarfase niet mogelijk Rechtbank Den Haag 13-11-2014, nr. 13/7254 (Fida 20151208)
2015-0435 Stukken over afdoening KB Lux-zaken niet verder openbaar Rechtbank Oost-Brabant 11-2-2015, nr. 14/2113 (Fida 20151194)
2015-0401 Informatiebeschikking voor echtgenote overleden rekeninghouder KB Lux Rechtbank Den Haag 22-1-2015, nr. 14/2760 (Fida 20151080)
2015-0396 KB Lux-saldo was vordering op zoon voor in 1994 opgenomen bedrag Hof Den Haag 31-12-2014, nr. 13/01736 (Fida 20151018)
2015-0391 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was Hof Arnhem-Leeuwarden 3-2-2015, nr. 13/00521 (Fida 20150932)
2015-0366 Fiscus mocht niet buiten de rechter om informatie afdwingen Hof Arnhem-Leeuwarden 3-2-2015, nr. 14/01157 (Fida 20151118)
2015-0321 Successie-inspecteur mocht wachten op afronding inkeer door IB-inspecteur Hof Den Bosch 30-1-2015, nr. 13/01079 (Fida 20150862)
2015-0315 Informatie-eis lopende identificatieproces KB Lux’er volgens A-G mogelijk >Advocaat-Generaal 19-12-2014, nr. 14/02407 (Fida 20150878)
2015-0306 A-G bepleit 2e gebruiksrestrictie bij afgedwongen informatie >Advocaat-Generaal 19-12-2014, nr. 14/02417 (Fida 20150883)
2015-0273 SV van € 8.500 voor overschrijding redelijke termijn met 100 maanden Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2014, nr. 12/7272 (Fida 20150595)
2015-0271 Informatiebeschikking vernietigd maar kosten bezwaarfase niet vergoed Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2014, nr. 13/1914 (Fida 20150515)
2015-0266 Tenaamstelling KB Lux-rekening wees niet op grootouders met zelfde naam Hof Den Haag 7-1-2015, nr. 13/1403 (Fida 20150736)
2015-0262 KB Lux-procedures echtpaar gaven niet tweemaal spanning en frustratie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2014, nr. 13/1913 (Fida 20150523)
2015-0242 Zaken niet “samenhangend” door datum indiening beroepen Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2014, nr. 13/6799 (Fida 20150514)
2015-0214 Beboetbare feiten in KB Lux-verwijzingszaken bewezen, 64% boete intact Hof Den Bosch 12-12-2014, nr. 14/00235 (Fida 20150234) en nr. 14/00237 (Fida 20150233)
2015-0130 Informatiebeschikking voor aantal jaren eerder opgeheven KB Lux-rekening Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, nr. 13/01254 (Fida 20150132)
2015-0119 Strafzaak van invloed op informatiebeschikking KB Lux’er Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, nr. 13/01227 (Fida 20150134)
2015-0096 Ontkenning buitenlands tegoed na strafzaak: informatiebeschikking terecht Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, nr. 13/01226 (Fida 20150118)
2015-0091 Bezit van rekening bij KB Lux aannemelijk door unieke tenaamstelling Hof Den Haag 26-11-2014, nr. 14/00124 (Fida 20150061) en nr. 14/00116 (Fida 20150076)
2015-0090 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels uitgaan van bewijsvermoeden Hof Amsterdam 18-12-2014, nr. 14/00068 (Fida 20150059) en nr. 14/00070 (Fida 20150060)
2015-0047 Ambtelijke instructies voor opleggen KB Lux-aanslagen 2011, 2012 en 2013 Belastingdienst 17-12-2014 (Fida 20147692)
2015-0032 Door KB Lux’er na huiszoeking FIOD gesloten VSO was rechtsgeldig Hof Den Haag 12-11-2014, nr. 13/00454 (Fida 20147694)
2015-0013 Niet-overleggen aangiften KB Lux’er te compenseren door ander bewijs Hof Den Bosch 4-12-2014, nr. 13/01176 (Fida 20147626)
2014-2874 Vier maanden nietsdoen maakte navordering toch niet “onvoortvarend” Hof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014, nr. 12/00056 (Fida 20147221)
2014-2868 Beroep niet-ontvankelijk omdat informatiebeschikking was vervallen Hof Den Haag 12-11-2014, nr. 14/00075 (Fida 20147135)
2014-2866 Informatiebeschikking terecht omdat verloop van tegoeden van belang bleef Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31-10-2014, nr. 13/3472 (Fida 20146957)
2014-2863 Bezwaren tegen onrechtmatigheid van VSO waren te laat Hof Den Haag 19-11-2014, nr. 13/01264 (Fida 20147136)
2014-2859 Boete verviel omdat uitstel voor doen van aangifte nog niet was verstreken Hof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014, nr. 13/01104 (Fida 20147232)
2014-2756 In beslag genomen KB Lux-bewijs door Belgische politie vervalst? De Standaard 17-11-2014 (Geen brondocument)
2014-2500 Ondanks te vroeg ingesteld beroep toch recht op immateriële SV van € 6.500 Hof Den Bosch 3-10-2014, nr. 12/00543 (Fida 20146270)
2014-2499 Navorderingsaanslag met verkeerd aanslagnummer tijdig opgelegd Hof Den Bosch 3-10-2014, nr. 12/00543 (Fida 20146270)
2014-2496 Rekeninghouderschap KB Lux in hoger beroep niet te betwisten Hof Den Haag 3-9-2014, nr. 13/01440 (Fida 20146299)
2014-2476 Latere rechtspraak over bewijs boete geen reden voor herziening uitspraak Hoge Raad 24-10-2014, nr. 14/02268 (Fida 20146383)
2014-2432 Navordering KB Lux’er ondanks eerdere identificatie broer voortvarend Hof Den Haag 8-10-2014, nr. 12/00606 (Fida 20146114)
2014-2425 Boete was aan te vechten omdat niet was afgezien van bezwaar en beroep Hof Den Bosch 12-9-2014, nr. 12/00165 (Fida 20146217)
2014-2239 KB Lux-navorderingen van de baan omdat laag saldo al was besteed Rechtbank Gelderland 25-9-2014, nr. 14/242 (Fida 20145802)
2014-2236 Bewijs beboetbare feiten KB Lux-rekening geleverd met bewijsvermoeden Hof Arnhem-Leeuwarden 16-9-2014, nr. 13/01056 (Fida 20145806)
2014-2235 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er Hof Arnhem-Leeuwarden 16-9-2014, nr. 13/01055 (Fida 20145805)
2014-2223 KB Lux-bewijs was door informatie van meewerkers betrouwbaar bewijs Rechtbank Noord-Holland, 26-8-2014, nr. 13/2996 (Fida 20145723)
2014-2200 Geen PKV voor voorbereiden van niet-ingediend processtuk Hoge Raad 29-9-2014, nr. 14/01474 (Fida 20145792)
2014-2141 Alleen enkele KB Lux-vergrijpboeten over oudere jaren vervielen Hoge Raad 19-9-2014, nr. 14/00553 (Fida 20145673)
2014-2082 KB Lux-stukken ten onrechte buiten beschouwing gelaten Hoge Raad 12-9-2014, nr. 13/05881 (Fida 20145516)
2014-1997 Toetsmoment informatiebeschikking voor Hof onduidelijk Hof Amsterdam 1-5-2014, nr. 13/00385 (Fida 20145260)
2014-1988 Dwangsom vermeende KB Lux’er verhoogd tot € 0,5 mln Hof Den Bosch 26-8-2014, nr. 200.130.757/01 (Fida 20145334)
2014-1914 Navorderingsaanslagen 1991/1992 in KB Lux-zaak voortvarend opgelegd Hof Den Haag 14-5-2014, nr. 13/00250 (Fida 20145077)
2014-1762 Belastingdienst mocht informatie vorderen tijdens lopend hoger beroep Rechtbank Gelderland 7-7-2014, nr. C/05/263735/KG ZA 14-219 (Fida 20144560)
2014-1718 Inspecteur bewees bezit van KB Lux-vermogen uit 1994 in 2005 Hof Den Haag 16-7-2014, nr. 13/00653 (Fida 20144507)
2014-1708 Verklaring bij FIOD en strafvonnis bewezen identificatie rekeninghouder Rechtbank Gelderland 10-7-2014, nr. 13/5088 (Fida 20144416)
2014-1699 SV in verwijzingsprocedure reden voor rente over SV Hof Den Haag 18-6-2014, nr. 14/00023 (Fida 20144473)
2014-1569 Geen immateriële schadevergoeding voor procedure van ruim 10,5 jaar Rechtbank Noord-Holland 20-6-2014, nr. 13/2311 (Fida 20143990)
2014-1568 PKV ondanks overleggen van gegevens ná instellen van beroep Hof Amsterdam 5-6-2014, nr. 12/00091 (Fida 20144128)
2014-1558 KB Lux-vermogen niet gegroeid door aankoop van duurdere nieuwe woning Hof Amsterdam 19-6-2014, nr. 09/00241 (Fida 20144139)
2014-1510 Geen immateriële schadevergoeding na 10 jaar ontkennen van rekeningbezit Rechtbank Gelderland 24-6-2014, nr. 13/5915 (Fida 20143887)
2014-1508 Motivering in 2013 verhinderde SV voor vanaf 2008 ingediende bezwaren Rechtbank Noord-Holland 10-6-2014, nr. 13/1852 (Fida 20143845)
2014-1506 Veelheid en diversiteit van procedures verlengden redelijke termijn Rechtbank Gelderland 24-6-2014, nr. 13/704 (Fida 20143915)
2014-1502 Te late indiening bezwaar voor rekening van emigrant Hof Den Haag 4-6-2014, nr. 12/00768 (Fida 20143942)
2014-1498 Aanbod inspecteur tot horen van ambtenaren als getuige, geaccepteerd Hof Arnhem-Leeuwarden 17-6-2014, nr. 13/0748 (Fida 20143971)
2014-1441 Brief van KB Lux leverde bewijs van beboetbare feiten Rechtbank Gelderland 12-6-2014, nr. 13/4744 (Fida 20143723)
2014-1436 Immateriële SV voor overschrijding redelijke termijn in verwijzingsprocedure Hof Amsterdam 5-6-2014, nr. 07/01019 (Fida 20143717)
2014-1423 KB Lux-boeten over 1992 en 1993 op grond van vuistregels alsnog van tafel Hoge Raad 20-6-2014, nr. 13/02043 (Fida 20143784)
2014-1394 Opheffen KB Lux-rekening maakte informatiebeschikking niet ongeldig Rechtbank Den Haag 22-5-2014, nr. 13/5504 (Fida 20143522) en 28-5-2014, nr. 13/8672 (Fida 20143514) en nr. 13/9425 (Fida 20143518)
2014-1375 Herziening uitspraak gedurende verwijzingsprocedure afgewezen Hoge Raad 13-6-2014, nr. 13/03232 (Fida 20143581)
2014-1370 Alleen op bewijsvermoedens gebaseerde KB Lux-boeten vernietigd Hoge Raad 13-6-2014, nr. 13/01624 (Fida 20143558)
2014-1325 Erfgenamen hadden eigen recht op vergoeding van immateriële schade Rechtbank Den Haag 22-5-2014, nr. 13/5598 (Fida 20143426)
2014-1324 Informatiebeschikkingen terecht ondanks opheffing KB Lux-rekening in 2005 Rechtbank Den Haag 22-5-2014, nr. 13/5512 (Fida 20143418)
2014-1253 KB Lux-termijndeposito wees op belegging voor de lange termijn Rechtbank Den Haag 8-5-2014, nr. 13/3657 (Fida 20143208)
2014-1163 Met enkel ontkennen van KB Lux-rekening niet voldaan aan informatieplicht Rechtbank Noord-Holland 11-4-2014, nr. 13/1070 (Fida 20142948) en nr. 13/1069 (Fida 20142943)
2014-1090 Prints uit systemen van Belastingdienst bewezen niet-aangeven inkomen Rechtbank Noord-Nederland 1-4-2014, nr. 11/1948 (Fida 20142806)
2014-1089 Geen boete voor vrouw van wie de echtgenoot KB Lux-rekening had Rechtbank Noord-Holland 3-4-2014, nr. 13/3264 (Fida 20142837)
2014-1019 Informatie-eis lopende identificatieproces KB Lux’er afgewezen Hof Amsterdam 25-2-2014, nr. 200.127.817 (Fida 20142603)
2014-0994 Misidentificaties geen reden voor herziening KB Lux-uitspraak Hof Amsterdam 10-4-2014, nr. 13/00748 (Fida 20142475)
2014-0936 Geen PKV omdat navorderingen KB Lux’er vervielen door openheid na 11 jaar Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-3-2014, nr. 12/7167 (Fida 20142196)
2014-0935 Hof geloofde identiteitsfraude met KB Lux-rekening na diefstal paspoort niet Hof Arnhem-Leeuwarden 8-4-2014, nr. 200.139.110/01 (Fida 20142348)
2014-0845 Deel KB Lux-boeten vernietigd op grond van arrest over bewijsvermoeden Hoge Raad 11-4-2014, nr. 13/00913 (Fida 20142224), nr. 13/00915 (Fida 20142225), nr. 13/00916 (Fida 20142226) en nr. 13/00917 (Fida 20142227)
2014-0818 Rechtsvragen over KB Lux-affaire ter boordeling van EHRM >Leget & Diersmann 3-4-2014 (Fida 20142104)
2014-0797 Latere rechtspraak over misidentificatie KB Lux geen reden voor herziening Hof Arnhem-Leeuwarden 26-3-2014, nr. 13/00643 (Fida 20141968)
2014-0779 Op bewijsvermoedens gebaseerde KB Lux-boeten wederom vernietigd Hoge Raad 4-4-2014, nr. 13/00882 (Fida 20142073) en nr. 13/00883 (Fida 20142074)
2014-0740 Inspecteur geen recht op beroep op waarborgen van het EVRM Rechtbank Den Haag 9-1-2014, nr. 13/1612 (Fida 20141530) en nr. 13/1599 (Fida 20141548)
2014-0716 Inspecteur bewees beboetbaar feit alleen met bewijsvermoeden Hoge Raad 28-3-2014, nr. 13/00673 (Fida 20141889)
2014-0714 Hof kende te hoge immateriële SV toe voor samenhangende zaken Hoge Raad 28-3-2014, nr. 12/04512 (Fida 20141885) en nr. 12/04517 (Fida 20141886)
2014-0656 Cassatie staatssecretaris tegen immateriële schadevergoeding tevergeefs Hoge Raad 21-3-2014, nr. 12/04652 (Fida 20141797)
2014-0655 Immateriële SV bij samenhangende zaken gemaximeerd tot 1 x € 500 Hoge Raad 21-3-2014, nr. 12/04057 (Fida 20141778)
2014-0645 Nieuwe eis voor schadevergoeding bij prejudiciële verwijzing Hoge Raad 21-3-2014, nr. 13/00478 (Fida 20141780)
2014-0602 Dagvaarding kort geding geen voor bezwaar vatbare informatiebeschikking Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4-3-2014, nr. 14/543 (Fida 20141470)
2014-0564 Aankruisen vakje op keuzeformulier impliceerde intrekking bezwaren Rechtbank Den Haag 13-2-2014, nr. 13/6330 (Fida 20141323)
2014-0490 Vrijspraak in strafzaak geen beletsel voor navordering KB Lux-tegoed Rechtbank Den Haag 10-2-2014, nr. 13/2703 (Fida 20141114)
2014-0466 Alle informatie van zwartspaarders wilsafhankelijk Hof Amsterdam 25-2-2014, nrs. 200.128.834/01, 200.128.835/01, 200.128.845/01, en 200.128.838/01 (Fida 20141131 tot en met Fida 20141134)
2014-0288 Geen vergrijpboete bij ontbreken uitnodiging tot doen van aangifte Rechtbank Noord-Holland 7-1-2014, nr. 12/5816 (Fida 2014050320140503)
2014-0285 Boeten bij KB Lux-saldo onder f 100.000 niet te baseren op bewijsvermoedens Rechtbank Gelderland 6-2-2014, nr. 12/4661(Fida 20140607)
2014-0244 Per abuis KB Lux-rekening na wisselen valuta niet geloofwaardig Rechtbank Noord-Holland 15-1-2014, nr. 13/3178 (Fida 20140405)
2014-0220 Langere berechtingstermijn door complexiteit KB Lux-zaak Hof Amsterdam 9-1-2014, nr. 11/00810 (Fida 20140408)
2014-0217 Geen KB Lux-boeten oudere jaren ondanks aanzienlijk saldo Hoge Raad 31-1-2014, nr. 12/05571 (Fida 20140452), nr. 12/05572 (Fida 20140453) en nr. 12/05573 (Fida 20140454)
2014-0211 Teamroom KB Lux 2: aanvullende stukken over afdoening KB Lux-zaken Belastingdienst 14-1-2014 (Fida 20140296)
2014-0189 Informatiebeschikking ook mogelijk bij al jaren opgeheven KB Lux-rekening Rechtbank Den Haag 27-12-2013, nr. 13/2712 (Fida 20140268)
2014-0180 KB Lux-navorderingsaanslagen waren met schermprints bekendgemaakt Hoge Raad 24-1-2014, nr. 12/04029 (Fida 20140376)
2014-0179 Hof miskende KB Lux-arrest over uitkomst modelmatige berekening Hoge Raad 24-1-2014, nr. 12/03501(Fida 20140328) en nr. 12/03498 (Fida 20140327)
2014-0178 Hof mocht niet voorbij gaan aan verzoek om schadevergoeding Hoge Raad 24-1-2014, nr. 12/03558 (Fida 20140329)
2014-0171 Opnieuw serie arresten over boeten in KB Lux-zaken Hoge Raad 24-1-2014, nr. 13/02856 (Fida 20140333) en nr. 13/02878 (Fida 20140348)
2014-0096 Navordering over jaren na opheffing KB Lux-rekening van tafel Hof Den Bosch 12-12-2013, nr. 10/00128 (Fida 20140108)
2014-0094 Inkeerregeling alleen voor rekening die inspecteur nog niet bekend was Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2013, nr. 05/00079 (Fida 20140052)
2014-3123 Lagere immateriële schadevergoeding na aanhouden zaak tot arrest Hof Den Bosch 5-12-2013, nr. 12/00404 (Fida 20137836)
2013-3092 Navorderingsaanslagen waren wel voortvarend genoeg opgelegd Hoge Raad 20-12-2013, nr. 12/03312 (Fida 20137942)
2013-3091 Hof had verzoek om SV vóór sluiting onderzoek moeten behandelen Hoge Raad 20-12-2013, nr. 12/03305 (Fida 20137938), nr. 12/03306 (Fida 20137939) en nr. 12/03309 (Fida 20137940)
2013-2924 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek geoorloofd Hof Den Bosch 7-11-2013, nr. 11/00483 (Fida 20137358)
2013-2847 Boete verminderd tot 30% wegens erkenning bezit KB Lux-rekening Hoge Raad 22-11-2013, nr. 12/03460 (Fida 20137323) en nr. 12/03461 (Fida 20137324)
2013-2834 Navorderingsaanslagen voldoende voortvarend opgelegd Hoge Raad 22-11-2013, nr. 12/03376 (Fida 20137289)
2013-2793 Beroep op bewijsnood in kort geding om KB Lux-gegevens verworpen Rechtbank Limburg 6-11-2013, nr. C/04/123337/KGZA13-116 (Fida 20136963)
2013-2671 Fiscus mag vragen stellen op basis van redelijke vermoedens Hoge Raad 1-11-2013, nr. 12/02791 (Fida 20136809) en 12/02792 (Fida 20136810)
2013-2623 KB Lux-boeten wegens overschrijding redelijke termijn met 30% verlaagd Hoge Raad 25-10-2013, nr. 12/02862 (Fida 20136692)
2013-2619 Geen boete bij primitieve aanslag vóór verstrijken aangiftetermijn Hoge Raad 25-10-2013, nr. 12/00287 (Fida 20136665)
2013-2586 Rekeninghouder en mederekeninghouder KB Lux elk voor geheel gerechtigd Rechtbank Den Haag 1-10-2013, nr. 13/1351 (Fida 20136444)
2013-2585 Niet-afgeven informatiebeschikking stond in de weg aan omkering bewijslast Rechtbank Den Haag 1-10-2013, nr. 13/1158 (Fida 20136449)
2013-2575 Identificatie vermeende KB Lux’er liep spaak op tenaamstelling van rekening Rechtbank Den Haag 20-8-2013, nr. 12/11568 (Fida 20136416)
2013-2573 Aan civiel kort geding hoefde geen informatiebeschikking vooraf te gaan Rechtbank Oost-Brabant 27-9-2013, nr. C/01/263907/KG ZA 13-367 (Fida 20136401)
2013-2499 Fiscus verliest cassatie tegen vernietigde boeten bij gering KB Lux-saldo Hoge Raad 11-10-2013, nr. 12/00291 (Fida 20136363)
2013-2498 KB Lux-boeten vernietigd omdat bewijs alleen met vermoedens was geleverd Hoge Raad 11-10-2013, nr. 12/02322 (Fida 20136342)
2013-2497 KB Lux voor VB 2000 verwezen in verband met bewijsvermoeden voor boete Hoge Raad 11-10-2013, nr. 12/00346 (Fida 20136340)
2013-2451 Vermoeden KB Lux-rekening ontzenuwd: (navorderings)aanslagen van tafel Rechtbank Den Haag 11-9-2013, nr. 13/1376 (Fida 20136095), nr. 13/1368 (Fida 20136102) en nr. 13/440 (Fida 20136107)
2013-2404 Informatiebeschikking was niet in strijd met vertrouwensbeginsel Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-8-2013, nr. 13/1869 (Fida 20136028)
2013-2403 Rechtbank vond persoonsverwisseling bij KB Lux-rekening niet aannemelijk Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-8-2013, nr. 12/4744 (Fida 20136007)
2013-2370 Hof Den Bosch krijgt ervan langs in KB Lux-cassatiezaken Hoge Raad 27-9-2013, nr. 12/00704 (Fida 20136057), nr. 12/00721 (Fida 20136058), nr. 12/00726 (Fida 20136059), nr. 12/00735 (Fida 20136060) en nr. 12/00738 (Fida 20136061)
2013-2342 Verklaring KB Lux dat rekening was opgeheven ontoereikend Rechtbank Amsterdam 6-5-2013, nr. C/13/538813/KG ZA 13-374 (Fida 20135822)
2013-2335 Voorzieningenrechter past nemo tenetur-beginsel ook ambtshalve toe Rechtbank Amsterdam 11-9-2013, nr. C/13/538768/KG ZA 13-361 (Fida 20135817)
2013-2298 Voorlopige voorziening om civiel kort geding te verbieden niet succesvol Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-8-2013, nr. 13/3686 (Fida 20135745)
2013-2291 Pleidooi van KB Lux’er in kort geding om informatie vooralsnog succesvol Rechtbank Oost-Brabant 29-8-2013, nr. C/01/263908/KG ZA 13/368 (Fida 20135768)
2013-2247 Verwijzingshof vernietigt boeten in KB Lux-zaak Hof Den Haag 26-4-2013, nr. 12/00731 (Fida 20135536)
2013-2238 Halvering van boeten in KB Lux-verwijzingszaak Hof Den Haag 26-4-2013, nr. 12/00268 (Fida 20135503)
2013-2222 Vragen naar bezit van KB Lux-rekening was geen fishing expedition Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-7-2013, nr. 11/1862 (Fida 20135609)
2013-2219 Betrekkelijk hoge dwangsom voor afdwingen informatie passend Hof Arnhem-Leeuwarden 13-8-2013, nr. 200.098.656 (Fida 20135486)
2013-2151 Fiscus vist weer achter het net in KB Lux-(verwijzings)zaken Hof Den Haag 26-4-2013, nr. 12/00339 (Fida 20135293), nr. 12/00389 (Fida 20135291) en nr. 12/00079 (Fida 20135482); Hof Den Haag 26-4-2013, nr. 11/00946 (Fida 20135307), nr. 12/00158 (Fida 20135313), nr. 11/00950 (Fida 20135289), nr. 12/00199 (Fida 20135497), nr. 12/00076 (Fida 20135479), nr. 12/00087 (Fida 20135492) en nr. 12/00059 (Fida 20135478); Rechtbank Noord-Holland 23-8-2013, nr. 12/5930 (Fida 20135370)
2013-2107 Opnieuw dwangsommen ter verkrijging van informatie KB Lux-gegevens Rechtbank Limburg 26-7-2013, nr. C/04/123339/KG ZA 13-117 (Fida 20135148) en nr. C/04/123335/KG ZA 13-115 (Fida 20135147)
2013-2071 Stelling overschrijding redelijke termijn bij boete houdt niet verzoek om SV in Hof Den Haag 21-5-2013, nr. 12/00363 (Fida 20135080)
2013-2066 Regels voor bepalen van boete in zaak KB Lux-weigeraar Hof Den Haag 21-5-2013, nr. 12/00363 (Fida 20135080)
2013-1987 Inspecteur kreeg alleen boete voor 1994 van KB Lux’er bewezen Hof Den Haag 11-1-2013, nr. 11/00899 (Fida 20134881)
2013-1969 Informatie via dwangsom alleen bruikbaar voor nieuwe jaren Rechtbank Gelderland 25-7-2013, nr. C/05/245106/KGZA 13-317 (Fida 20134799)
2013-1903 Staat eist in appel verhoging dwangsom van KB Lux-ontkenner Rechtbank Noord-Holland 18-4-2013, nr. C/14/144822/KG ZA 13-107 (Fida 20134494)
2013-1849 € 5.000 dwangsom per dag voor niet-verstrekken informatie Rechtbank Limburg 15-7-2013, nr. C/03/181434/ KG ZA 13-247 (Fida 20134370)
2013-1829 Bezit van KB Lux-vermogen uit 1994 ook in 2005 nog aannemelijk Rechtbank Den Haag 25-6-2013, nr. 12/10902 (Fida 20134172)
2013-1825 Schatting van KB Lux-saldo in 2008 op basis van saldo uit 1994 was redelijk Rechtbank Den Haag 28-5-2013, nr. 13/39 (Fida 20134260)
2013-1787 Grieven tegen vergeten belastingvrije som bij KB lux-inkomen te laat Hoge Raad 12-7-2013, nr. 12/01414 (Fida 20134314)
2013-1786 Boete bij KB Lux’er alleen voor jaar van microfiche bewezen Hoge Raad 12-7-2013, nr. 11/05219 (Fida 20134313)
2013-1691 KB Lux-rekening kon volgens Rechtbank niet zijn vergeten Rechtbank Noord-Holland 7-6-2013, nr. 13/340 (Fida 20134000)
2013-1676 Vuistregels Hoge Raad over bewijsvermoeden bij KB Lux-boete Hoge Raad 28-6-2013, nr. 11/04152 (Fida 20134045)
2013-1621 Vermindering KB Lux-boeten met 40% voor correcties op basis van schatting Rechtbank Gelderland 30-5-2013, nr. 06/5563 (Fida 20133767)
2013-1619 Hof had na verwijzing door Hoge Raad naar ander Hof geen taak meer Hof Den Haag 15-5-2013, nr. 12/00511 (Fida 20133784)
2013-1607 Feitenrechters moeten volgens A-G bewijsketen in KB Lux-zaken beoordelen Conclusie A-G 30-5-2013, nr. 12/02791 (Fida 20133950) en 12/02792 (Fida 20133951)
2013-1524 Boetebeleid KB Lux-bekenners gold niet voor zwijger Rechtbank Den Haag 24-4-2013, nr. 12/3496 (Fida 20133473)
2013-1459 Beboetbaar feit bij navordering KB Lux-tegoeden voor elk jaar bewezen Hof Den Haag 11-1-2013, nr. 11/00889 (Fida 20133362) en nr. 11/00890 (Fida 20133363)
2013-1420 Bij overschrijding uitspraaktermijn heropening zitting voor SV Hoge Raad 7-6-2013, nr. 12/01565 (Fida 20133406), nr. 12/01582 (Fida 20133407), nr. 12/01583 (Fida 20133408), nr. 12/01598 (Fida 20133409) en nr. 12/01614 (Fida 20133410)
2013-1244 Schatting van aan postbezorger opgelegde KB Lux-aanslagen was redelijk Rechtbank Den Haag 7-2-2013, nr. 11/3840 (Fida 20132789)
2013-1232 Afgedwongen informatie niet bruikbaar voor boeten Rechtbank Amsterdam 6-5-2013, nr. C/13/538785/KG ZA 13-366 (Fida 20132892)
2013-1139 Afwachten tot klacht was afgedaan volgens Rechtbank nodeloos stilzitten Rechtbank Breda 22-6-2012, nr. 11/2187 (Fida 20132555)
2013-1048 Informatie KB Lux’er afdwingbaar met civiele dwangsom Rechtbank Noord-Holland 18-4-2013, nr. C/14/144818/KG ZA 13-104 (Fida 20132521)
2013-1019 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB Hof Amsterdam 7-3-2013, nr. 12/00535 (Fida 20132304), nr. 12/00532 (Fida 20132305) en nr. 12/00315 (Fida 20132307)
2013-1017 Boeten bij navorderingen KB Lux-tegoed slechts voor twee jaar bewezen Hof Amsterdam 7-3-2013, nr. 12/00337 (Fida 20132308) en nr. 12/00338 (Fida 20132309)
2013-1016 In cassatie verworpen stellingen konden later niet weer aan de orde komen Hof Amsterdam 7-3-2013, nr. 12/00289 (Fida 20132306)
2013-1014 Werkelijke proceskostenvergoeding na onvoortvarend handelen inspecteur Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1-2-2013, nr. 11/4322 (Fida 20132336)
2013-1006 Inspecteur bewees beboetbaar feit bij navordering KB Lux-tegoeden Hof Den Haag 11-1-2013, nr. 11/00891 (Fida 20132256)
2013-0995 Hof had rekening moeten houden met verstrekte KB Lux-rekeningafschriften Hoge Raad 12-4-2013, nr. 12/01592 (Fida 20132351)
2013-0994 Hof was volgens Hoge Raad niet voortvarend genoeg bij uitspraak KB Lux’er Hoge Raad 12-4-2013, nr. 12/01566 (Fida 20132347)
2013-0992 Hoge Raad verwijst nogmaals KB Lux-zaken voor boeten en factor 1,5 Hoge Raad 12-4-2013, nr. 12/01591 (Fida 20132350) en nr. 12/01601 (Fida 20132355)
2013-0975 Wederom kort gedingen tegen vermeende zwartspaarders KB Lux Ministerie van Financiën 8-4-2013 (Fida 20132261)
2013-0926 Navordering VB van KB Lux-tegoed zonder boete gehandhaafd Hoge Raad 5-4-2013, nr. 12/05105 (Fida 20132246)
2013-0902 Nieuw draaiboek en instructies voor afdoening KB Lux: Teamroom KB Lux 2 Belastingdienst 18-2-2013 (Fida 20132026)
2013-0813 Navordering na eerdere twijfel over identificatie was voldoende voortvarend Rechtbank Oost-Nederland 19-3-2013, nr. 12/2569 (Fida 20131808)
2013-0746 Geen schadevergoeding omdat lange procesduur fiscus niet viel te verwijten Rechtbank Breda 17-12-2012, nr. 11/3131 (Fida 20131607)
2013-0722 KB Lux-boete hoeft niet percentage van belasting te zijn Hoge Raad 15-3-2013, nr. 12/00097 (Fida 20131748)
2013-0650 Voor stelling over rentevrijstelling gold niet de verzwaarde bewijslast Hoge Raad 8-3-2013, nr. 12/00448 (Fida 20131619)
2013-0612 Boeten in KB Lux-zaak na verwijzing opnieuw 20% lager Hof Amsterdam 14-2-2013, nr. 12/00536 (Fida 20131359)
2013-0607 Nieuwe KB Lux-correcties gehandhaafd door ongewijzigde omstandigheden Hof Amsterdam 7-2-2013, nr. 11/00692 (Fida 20131360) en nr. 11/00694 (Fida 20131364)
2013-0539 Boeten bij VB van KB Lux’er vervallen, boeten bij IB wel bewezen Hof Den Haag 18-10-2012, nr. 11/00764 (Fida 20131060), nr. 11/00766 (Fida 20131061), 26-10-2012, nr. 11/00830 (Fida 20131063) en nr. 11/00831 (Fida 20131064)
2013-0509 Dubbele heffing bij aanslagen ter behoud van rechten aanvaardbaar Hoge Raad 22-2-2013, nr. 11/05690 (Fida 20131282)
2013-0424 Boete bij KB Lux-meewerker uiteindelijk gematigd tot 12% Hof Den Haag 8-6-2012, nr. 04/04084 (Fida 20130773)
2013-0417 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang Hof Amsterdam 24-1-2013, nr. 12/00533 (Fida 20130874)
2013-0416 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening overleden echtgenoot Hof Amsterdam 24-1-2013, nr. 12/00537 (Fida 20130877)
2013-0415 Inspecteur kreeg bewijs voor boeten in drie van de vier KB Lux-zaken rond Hof Den Haag 16-11-2012, nr. 11/00582 (Fida 20130882), nr. 11/00583 (Fida 20130885), nr. 11/00584 (Fida 20130886) en nr. 11/00586 (Fida 20130888)
2013-0396 Boeten bij KB Lux’er vervallen omdat inspecteur deze niet kon bewijzen Hof Den Haag 23-11-2012, nr. 11/00928 (Fida 20130784)
2013-0343 Schatting met correctiefactor 1,5 voor ontkenner KB Lux-rekening onredelijk Rechtbank Den Haag 13-12-2012, nr. 07/2430 (Fida 20130580)
2013-0342 Chambaz-arrest stond niet in de weg aan inlichtingenplicht Rechtbank Den Haag 13-12-2012, nr. 07/960 (Fida 20130577)
2013-0280 Boete verminderd wegens onzekerheid over gerechtigdheid KB Lux-rekening Hof Amsterdam 17-1-2013, nr. 12/00530 en nr. 12/00531 (Fida 20130483 en 20130493)
2013-0262 Boete van 30% na snelle openheid van zaken over verzwegen bankrekening Hof Den Haag 25-5-2012, nr. 04/02487 (Fida 20130459)
2013-0261 Navorderingsaanslag met onjuist aanslagnummer was rechtsgeldig Rechtbank Breda 3-8-2012, nr. 11/3131 (Fida 20130385)
2013-0210 Zaak terug naar inspecteur omdat hij bezwaarschrift niet had aanhouden Rechtbank Breda 21-12-2012, nr. 12/1605 (Fida 20130157)
2013-0207 In 1994 gehouden KB Lux-rekening geen bewijs van onjuiste aangifte 2003 Hof Amsterdam 27-12-2012, nr. 09/00027 (Fida 20130277)
2013-0138 Microfiche KB Lux was geen op de zaak betrekking hebbend stuk Hoge Raad 11-1-2013, nr. 12/01054 (Fida 20130142)
2013-0026 Inspecteur bewees boeten KB Lux-navordering voor alle jaren Hof Den Haag 24-2-2012, nr. 11/00383 (Fida 20127234)

Bekijk publicaties van voorgaande jaren