Project Vierde Categorie

Zwartspaardersdossier 4

Naar aanleiding van een (tweede) verzoek van Fiscaal up to Date op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) over fiscaal tipgeversbeleid met betrekking tot het project Derde Categorie (Rabo Lux) was bekend geworden dat er een project Vierde Categorie bestond. Ook met betrekking tot dat project is sprake van informatie die is verkregen van een tipgever die hiervoor is beloond op grond van een overeenkomst met de Belastingdienst. Het zou gaan om voor de fiscus verzwegen beleggingsvermogen dat in een nog onbekend buitenland is gestald, maar inmiddels is het project een stille dood gestorven.

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties in Fiscaal up to Date sinds het (eerste) WOB-verzoek van Fiscaal up to Date van eind augustus 2013. De link leidt naar het artikel zoals het in ons vakblad is opgenomen. De achterliggende brondocumenten kunt u in onze databank vinden met behulp van het Fidanummer. Publicaties over de tipgever en het tipgeversbeleid met betrekking tot het Project Derde Categorie kunt u vinden bij het zwartspaardersdossier Project Derde Categorie.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

FutD Titel Bron
2017-0999 Boete voor niet-verstrekken landenrapport maximaal € 820.000 Tweede Kamer 12-4-2017, 34651, nr. 13 (Fida 20172492)
2017-0127 A-G: Handvest bij boete voor weigering inlichtingenverzoek* Advocaat-Generaal EU-Hof 10-1-2017, nr. C-682/15 [Berlioz] (Fida 20170159)
2014-0337 Project Vierde Categorie blijkt storm in glas water Ministerie van Financiën 11-2-2014, nr. DGB/2014/93U (Fida 20140848)
2014-0336 Mist rondom (fiscaal) tipgeversbeleid niet opgetrokken Ministerie van Financiën 11-2-2014, nr. DGB/2014/93U (Fida 20140848)
2014-0263 Beantwoording van vragen over tipgevers bij fiscale fraude uitgesteld Ministerie van Financiën 28-1-2014, nr. DGB/2014/510 (Fida 20140057)
2014-0066 Vragenvuur over tipgevers en beloningen bij fiscale fraude Tweede Kamer 7-1-2014, nr. 2014Z00098 (Fida 20140057)
2013-3020 Inkeren of witwassen? Even Apeldoorn bellen… Belastingdienst Holland-Midden/kantoor Hoofddorp 10-7-2007 (Fida 20137741)
2013-2672 Fiscus sluit weer deal met tipgever: project Vierde Categorie Ministerie van Financiën 26-9-2013, nr. DGB/2013/5266U (Fida 20136754)
2013-2434 Tweede Kamer misleid over fiscaal tipgeversbeleid Ministerie van Financiën 18-9-2013, nr. DGB/2013/4678 U (Fida 20135879)