Dossier: Zwartspaarders

In oktober 2001 werd bekend dat de Belastingdienst een onderzoek was gestart naar Nederlandse ingezetenen met buitenlandse bankrekeningen, waarbij het vermoeden bestond dat daarvan geen aangifte was gedaan.

Het onderzoek kreeg de naam Rekeningenproject en bleek te zijn opgezet nadat Nederland van België microfiches van de Kredietbank Luxemburg (KB Lux) in handen had gekregen. In 2007 volgde het Project “Bank Zonder Naam” (BZN), dat betrekking bleek te hebben op Van Lanschot Bankiers in Luxemburg en dat was opgestart nadat België in het kader van een spontane gegevensuitwisseling gegevens aan Nederland had verstrekt over Nederlandse ingezetenen met een VLB-bankrekening. Daarna kwam het Project Derde Categorie (Rabobank Luxemburg) nadat de FIOD en de Belastingdienst in maart 2009 via een tipgever gegevens van enkele honderden Nederlandse zwartspaarders bij verschillende banken in Europa had bemachtigd. Lukt het met dergelijke gegevens niet om informatie van vermeende zwartspaarders los te krijgen, dan zet de Belastingdienst sinds enige tijd het middel van een civiel kort geding in, waarbij een aanzienlijke dwangsom wordt geëist als men niet meewerkt.  Het meest recente project heeft de naam “Vierde Categorie” gekregen, waarbij ook informatie is verkregen van een tipgever. Het zou het gaan om voor de fiscus verzwegen beleggingsvermogen dat in een nog onbekend buitenland is gestald.

Fiscaal up to Date publiceert regelmatig over zwartspaarders in het algemeen en de afzonderlijke projecten en de civiele kort gedingen in het bijzonder. De publicaties in Fiscaal up to Date zijn onderverdeeld in: