Dossier: ZZP

Met de Wet DBA is geprobeerd om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking, maar in plaats van duidelijkheid, leverde de wet juist veel onduidelijkheid en onrust op onder ZZP’ers en opdrachtgevers. Daarom zet het kabinet Rutte III in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt. Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen naheffingen en boeten. Wel kunnen ze in afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als de Belastingdienst kan bewijzen dat sprake is van (1) een (fictieve) dienstbetrekking, (2) evidente schijnzelfstandigheid én (3) van opzettelijke schijnzelfstandigheid. Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt. Ook over andere onderwerpen is nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals ZZP-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking.

In de “Roadmap vervanging DBA” heeft het kabinet aangegeven met de nieuwe wetgeving die de Wet DBA zal vervangen schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te willen tegengaan en meer duidelijkheid te willen geven voor opdrachtgevers en ZZP’ers over hun arbeidsrelatie. Deze maatregelen vragen aanpassingen in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het socialezekerheidsrecht met implicaties voor de uitvoering en handhaving door onder andere de Belastingdienst en het UWV.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste artikelen van Fiscaal up to Date over de totstandkoming, inwerkingtreding en uitvoering van de Wet DBA en haar beoogde opvolger. De link leidt naar het artikel in ons vakblad Fiscaal up to Date. De achterliggende brondocumenten kunt u in onze databank vinden met behulp van het Fidanummer.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

FutD Titel Bron
2021-3071 Tweede Kamer wil allesomvattende wettelijke regeling rechtspositie ZZP’ers Tweede Kamer 23-09-2021, nr. 35 925, nr. 47 (Fida 20215157)
2021-2939 Vragenlijsten webmodule Wet DBA na WOB-verzoek openbaar Ministerie van Financiën 31-08-2021, nr. 2021-0000122976 (Fida 20214929) en nr. 2021-0000002329 (Fida 20214935)
2021-2900 Chauffeurs bij Uber BV in dienstbetrekking; CAO Taxivervoer van toepassing Rechtbank Amsterdam 13-09-2021, nr. 8937120 CV EXPL 20-22882 (Fida 20214831)
2021-2840 Antwoorden op Kamervragen over werknemerschap Deliveroo-bezorgers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10-09-2021, nr. 2021-0000140418 (Fida 20214807)
2021-1643 Onderzoek naar rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst platformwerkers Ministerie van Financiën 18-05-2021, nr. 2021-0000077477 (Fida 20212569)
2021-1137 Onderzoek naar alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’ers Ministerie van SZW 26-3-2021, nr. 2021-0000039252 (Fida 20211710)
2021-0588 Fietskoeriers Deliveroo geen ondernemers, maar werknemers Hof Amsterdam 16-2-2021, nr. 200.261.051/01 (Fida 20210868) en Tweede Kamer 17-2-2021, nr. 2021Z03278 (Fida 20210888)
2021-0470 Aanpassing modelovereenkomsten na arbeidsrelatie-arrest Ministerie van SZW 10-2-2021, nr. 2021-0000028131 (Fida 20210747)
2020-3256 Bedoeling van partijen niet van belang voor arbeidsrelatie Hoge Raad 6-11-2020, nr. 19/03369 (Fida 20206151)
2020-2415 Pakketbezorger door schijnconstructie geen ondernemer Hof Arnhem-Leeuwarden 25-8-2020, nr. 18/01256 (Fida 20204704)
2020-3434 Handhaving kwalificatie arbeidsrelatie Wet DBA pas eind 2021 Ministerie van SZW 16-11-2020, nr. 2020-0000153321 (Fida 20206416) en nr. 2020-0000154936 (Fida 20206417)
2020-2228 A-G de Bock wil duidelijkheid over begrip gezagsverhouding Advocaat-Generaal 17-7-2020, nr. 19/03369 (Fida 20204203)
2020-1852 Minimumloon ZZP’ers van tafel: verder met pilot webmodule Ministerie van SZW 15-6-2020, nr. 2020-0000083216 (Fida 20203665 en Fida 20203664)
2020-1478 Werknemers door WAB verder als ZZP’er Ministerie van SZW 6-5-2020, nr. 2020-0000022809 (Fida 20202885)
2020-0166 Arbeidsmarktonderzoek samen met ZZP-wetgeving naar Tweede Kamer Ministerie van SZW 12-12-2019, nr. 2019-0000179238 (Fida 20197491)
2019-3185 NOB: door nieuwe wet meer onduidelijkheid over ZZP-begrip NOB 4-12-2019 (Fida 20197005)
2019-3105 Webmodule opdrachtgeversverklaring in ontwikkeling Ministerie van SZW 22-11-2019, nr. 2019-0000168412 (Fida 20196752)
2019-2824 Consultatie invoering minimumtarief/zelfstandigenverklaring Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28-10-2019 (Fida 20196157)
2019-2409 Tweede Kamer wil maximale handhaving Wet DBA bij kwaadwillenden Tweede Kamer 4-9-2019, 29544, nr. 935 (Fida 20195216)
2019-2344 Toename ZZP-bemiddeling na wegvallen VAR nog niet vast te stellen Ministerie van Financiën 2-9-2019, nr. 2019-0000142945 (Fida 20195064)
2019-1701 Meer toezicht op arbeidsrelaties én minimumtarief ZZP’ers Ministerie van SZW 24-6-2019, nr. 2019-0000089400 (Fida 20193687), nr. 2019-000019532 (Fida 20193686) en Commissie 20-6-2019 (Fida 20193688)
2019-1071 Opdrachtgevers krijgen vragenlijst voor ZZP-webmodule Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5-4-2019 (Fida 20192202)
2019-0639 Ruim 50% van opdrachtgevers past ZZP-regels onjuist toe Ministerie van Financiën 5-3-2019, nr. 2019-0000036153 (Fida 20191385)
2019-0454 Koolmees wil duidelijkheid over arbeidsrelaties via rechterlijke uitspraken Ministerie van SZW 12-2-2019, nr. 2019-0000021539 (Fida 20190991)
2019-0130 Via vof werkzame post- en pakketbezorger in loondienst Rechtbank Noord-Nederland 27-11-2018, nr. 17/2053 (Fida 20190372)
2018-3145 ZZP-maatregelen strijdig met EU-recht; in 2021 nieuwe Wet DBA Ministerie van SZW 26-11-2018, nr. 2018-0000185662 (Fida 20186877)
2018-2037 Fietskoerier niet in dienstbetrekking van Deliveroo* Rechtbank Amsterdam 23-7-2018, nr. 6622665 CV EXPL 18-2673 (Fida 20184415)
2018-1910 Fiscus mocht VSO met Uniforce opzeggen vanwege Wet DBA* Rechtbank Den Haag 27-6-2018, nr. C/09/553419/KG ZA 18-505 (Fida 20184170)
2018-1749 Toezichtsplan arbeidsrelaties vanaf 1 juli 2018* Ministerie van SZW 26-6-2018, nr. 2018-0000105592 (Fida 20183936) en Belastingdienst 1-7-2018 (Fida 20184031)
2018-1665 Hoofdlijnenbrief over nieuwe ZZP-wetgeving naar parlement* Ministerie van Financiën 22-6-2018 (Fida 20183795) en Ministerie van SZW 22-6-2018, nr. 2018-0000112981 (Fida 20183796)
2018-0572 Inwerkingtreding vervanger van Wet DBA niet haalbaar vóór 2020 Ministerie van SZW 19-2-2018, nr. 2018-0000015648 (Fida 20181109)
2018-0401 Krantbezorger niet in dienst, maar resultaatgenieter* Hoge Raad 9-2-2018, nr. 17/04945 (Fida 20180791)
2018-0399 Nieuwe Wet DBA per 2020, vanaf juli 2018 handhaving malafiden* Ministerie van Financiën 9-2-2018, nr. 2018-0000019932 (Fida 20180831)
2018-0215 A-G: rechter kan criteria van dienstbetrekking niet verleggen* Advocaat-Generaal 15-12-2017, nr. 17/00395 (Fida 20180302) en 17/00397 (Fida 20180303)
2017-2520 Veel fiscale plannen in regeerakkoord 2017-2021 Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst 10-10-2017 (Fida 20176477)
2017-2465 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016 Hof Arnhem-Leeuwarden 26-9-2017, nr. 16/01174 (Fida 20176376)
2017-2051 Handhavingsbeleid Wet DBA openbaar gemaakt* Ministerie van Financiën 7-8-2017 (Fida 20175353)
2017-1981 Staatssecretaris trekt lessen uit dossier VAR en Wet DBA Tweede Kamer 27-7-2017, nr. 34036-67 (Fida 20175134)
2017-1661 Uitsluiting van fictieve dienstbetrekking in overeenkomst blijft mogelijk Ministerie van SZW 26-6-2017, nr. 2017-0000096088 (Fida 20174217)
2017-1518 Doorlooptijd modelovereenkomst Wet DBA bedraagt 14 weken Ministerie van Financiën 9-6-2017, nr. 2017-0000093128 (Fida 20173834)
2017-1326 Handhaving wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018* Ministerie van Financiën 1-6-2017, nr. 2017-0000101171 (Fida 20173547)
2017-1278 Rapport met varianten voor kwalificatie arbeidsrelatie* Ministerie van SZW 22-5-2017, nr. 2017-0000079176 (Fida 20173399)
2017-1269 Op modelovereenkomst geënte eigen overeenkomst voor toelaatbaar Ministerie van Financiën 19-5-2017, nr. 2017-0000099716 (Fida 20173385)
2017-1051 Kamervragen over ZZP’ers die opdrachten mislopen door de Wet DBA Tweede Kamer 20-4-2017, nr. 2017Z05417 (Fida 20172574)
2017-1000 Voor zomerreces duidelijkheid over opschorting Wet DBA Ministerie van Financiën 20-4-2017, nr. 2017-0000084347 (Fida 20172554)
2017-0953 Rapport over “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” voor DBA bijna afgerond Ministerie van Financiën 13 april 2017 2017-0000077119 (Fida 20172330)
2017-0654 Pakketbezorger niet in dienst van PostNL* Rechtbank Noord-Holland 17-2-2017, nr. 4641314 (Fida 20171322)
2017-0530 Wiebes weerlegt cijfers KvK over negatieve invloed Wet DBA op ZZP’ers Ministerie van Financiën 21-2-2017, nr. 2017-0000031736 (Fida 20170876)
2017-0353 Fiscus heeft zeven mogelijke kwaadwillenden bij Wet DBA in vizier Ministerie van Financiën 3-2-2017, nr. 2017-0000016616 (Fida 20170631)
2017-0351 Belastingdienst informeert ZZP’ers over uitstel handhaving Wet DBA Belastingdienst 31-1-2017 (Fida 20170524)
2017-0290 Verhaalsbepaling in modelovereenkomst Wet DBA niet ongebruikelijk Ministerie van Financiën 23-1-2017, nr. 2017-0000009482 (Fida 20170387)
2016-3199 Handvest grondrechten EU speelt geen rol bij Wet DBA Ministerie van Financiën 21-12-2016, nr. 2016-0000225133 (Fida 20167489)
2016-3126 Motie aanpak schijnzelfstandigheid in kader van DBA niet (tijdig) uitvoerbaar Ministerie van Financiën 12-12-2016, nr. 2016-0000224624 (Fida 20167334)
2016-3059 Onderzoek naar gezagsverhouding en vervangbaarheid in kader van Wet DBA Ministerie van Financiën 8-12-2016, nr. 2016-0000221738 (Fida 20167171) en nr. 2016-0000222061 (Fida 20167219)
2016-2943 VVD-filmpje Wiebes over Wet DBA creëert onduidelijkheid * Ministerie van Financiën 1-12-2016, nr. 2016-0000214987 (Fida 20167012) en 25-11-2016, nr. 2016-0000213057 (Fida 20166840) en Tweede Kamer 2-12-2016 (Fida 20167095)
2016-2931 Kamervragen over handhaving Wet DBA bij kwaadwillenden Tweede Kamer 22-11-2016, nr. 2016Z21820 (Fida 20166780)
2016-2860 Handhaving DBA bij gewone ZZP’er uitgesteld tot 1 januari 2018 * Ministerie van Financiën 18-11-2016, nr. 2016-0000206808 (Fida 20166668) en Belastingdienst 18-11-2016 (Fida 20166667)
2016-2655 Meldpunt DBA moet onbedoelde gevolgen van de Wet DBA oplossen Belastingdienst 26-10-2016 (Fida 20166096)
2016-2419 Tweede Kamer wil duidelijkheid en resultaten bij wet DBA * Tweede Kamer 4-10-2016 (Geen brondocument)
2016-2405 Antwoord op Kamervragen over “ondernemers pesten” met Wet DBA Ministerie van Financiën 26-9-2016, nr. 2016-0000154603 (Fida 20165499)
2016-2404 Invoering meldpunt arbeidsmarkteffecten in verband met Wet DBA Ministerie van Financiën 28-9-2016, nr. 2016-0000159654 (Fida 20165603)
2016-2403 Wiebes probeert Tweede Kamer gerust te stellen over uitvoering Wet DBA Tweede Kamer 26-9-2016, Aanhangsel 34 (Fida 20165554)
2016-2230 Tussenrapportage over implementatie wet DBA Ministerie van Financiën 19-9-2016, nr. 2016-0000142850 (Fida 20165301)
2016-2168 Onzekerheid over uitvoering Wet DBA leidt tot 25 Kamervragen Tweede Kamer 30-8-2016, nr. 2016Z15661 (Fida 20165046)
2016-2167 Meer dan 1.000 modelovereenkomsten door fiscus afgekeurd Ministerie van Financiën 25-8-2016, nr. 2016-0000124939 (Fida 20165042)
2016-2035 Herziening VAR kraamverzorgster achteraf te toetsen wegens schadeclaim Rechtbank Gelderland 9-8-2016, nr. 16/584 (Fida 20164672)
2016-1745 Belastingdienst volgens Wiebes coöperatief bij uitvoering DBA Ministerie van Financiën 5-7-2016, nr. DGB/2016/3070U (Fida 20163874)
2016-1732 Rechtsvermoeden dienstbetrekking van artikel 7:610a BW niet voor fiscus Ministerie van Financiën 1-7-2016, nr. DGB/2016/3005U (Fida 20163833)
2016-1691 Vragen over onzekerheden opdrachtgevers over modelovereenkomsten DBA Tweede Kamer 24-6-2016, nr. 2016Z12991 (Fida 20163762)
2016-1568 Besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking ingetrokken Ministerie van Financiën 2-6-2016, nr. BLKB2016/616M (Fida 20163412)
2016-1476 Wet DBA sluit dienstbetrekking bij ZZP’er niet 100% uit Ministerie van Financiën, 9-6-2016, nr. DGB/2016/2480U (Fida 20163351)
2016-1323 Uitsluiten fictieve dienstbetrekking en artiestenregeling in overeenkomst Belastingdienst 24-5-2016 (Fida 20162868)
2016-1321 Brandbrief van Zelfstandigen Bouw over onduidelijkheden Wet DBA Zelfstandigen Bouw 23-5-2016, nr. ZBo/CV/JL/2016-7032 (Fida 20162920)
2016-1279 Overzicht met vragen over Wet DBA: antwoorden komen vóór 31 mei 2016 Ministerie van Financiën 19-5-2016, nr. DGB/2016/2084 (Fida 20162838)
2016-1170 Wet DBA: tussenpersoonconstructie verkleint risico op naheffing niet Ministerie van Financiën 29-4-2016, nr. DGB/2016/2057 (Fida 20162517)
2016-1136 Inwerkingtreding Wet DBA en wijziging Uitvoeringsbesluit LB per 1 mei 2016 Staatsblad 28-4-2016, nr. 2016/165 (Fida 20162480) en nr. 2016/166 (Fida 20162479)
2016-1128 Fiscus toetst Wet DBA “naar redelijkheid en zonder zinloze scherpslijperij” Ministerie van Financiën 26-4-2016, nr. DGB/2016/1882U (Fida 20162431)
2016-1020 Commissie toetst door fiscus beoordeelde (model)overeenkomsten DBA Ministerie van Financiën 7-4-2016, nr. DGB/2016/1378 (Fida 20162230)
2016-0612 Handreiking DBA met hoofdlijnen voor beoordeling arbeidsovereenkomst Belastingdienst 1-3-2016 (Fida 20161336)
2016-0414 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in Staatblad Staatsblad 11-2-2016, nr. 2016-45 (Fida 20160775) en Belastingdienst 10-2-2016 (Fida 20160770)
2016-0270 VAR verdwijnt 1 mei 2016; Wet DBA wordt ingevoerd op 1 mei 2017 Eerste Kamer 26-1-2016 (Fida 20160526)
2015-2944 Belastingdienst verduidelijkt voorbeeldovereenkomsten DBA Belastingdienst 1-12-2015 (Fida 20157236)
2015-2791 Invoeringstraject beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Ministerie van Financiën 16-11-2015, nr. DB/2015/395U (Fida 20156856)
2015-2575 Inwerkingtreding DBA uitgesteld: VAR blijft tot 1 april 2016 Ministerie van Financiën 19-10-2015, nr. DB/2015/359 (Fida 20156281)
2015-2569 Nog meer vragen van Eerste Kamer over wetsvoorstel DBA Eerste Kamer 12-10-2015, 34036, nr. E (Fida 20156153)
2015-2476 Eerste modelovereenkomsten arbeidsrelatie op site fiscus Belastingdienst (Fida 20155980, Fida 20155979 en Fida 20156125)
2015-2390 Voortgang wetsvoorstel DBA in Eerste Kamer Ministerie van Financiën 25-9-2015, nr. DB/DB/2015/331U (Fida 20155864)
2015-2331 Eerste Kamer kritisch over vervanging van VAR Eerste Kamer 15-9-2015, 34036, nr. B (Fida 20155673)
2015-1759 Fiscus beoordeelt overeenkomsten volgens “Deregulering arbeidsrelaties” Belastingdienst 6-7-2015 (Fida 20154389)
2015-1511 Voortgang wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Ministerie van Financiën 15-6-2015, nr. DB/2015/226 (Fida 20153896)
2015-1250 Nota van wijziging met alternatief voor VAR en BGL Ministerie van Financiën 18-5-2015, nr. DB2015/172 (Fida 20153252)

* Artikel met redactioneel commentaar.