Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot eind maart 2020:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de links direct de samenvatting uit FutD raadplegen.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

1. Ingestelde cassaties in mei 2020

Maand: 2020-05

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
20/01200 Melding UBS-rekening ná Zwitsers groepsverzoek boetevrije inkeer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00882 2020-1193
20/01493 In beroep verstrekken van dieettabel hielp niet; geen aftrek ziektekosten
Hof Den Haag, 13-03-2020
belanghebbende BK-19/00692 2020-1305
20/01501 BTW-aftrek voor gemeente op bouwkosten aan stichting overgedragen MFA
Hof Den Haag, 31-03-2020
BK-19/00261 2020-1189
20/01506,
20/01507
Ambtshalve aanslagen belastingadvies-BV fors verlaagd door detentie DGA
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01057,
18/01055
2020-1210
20/01515 Informatiebeschikking voor man wegens UBS-rekening van vrouw overeind
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-19/00231 2020-1112
20/01521 Private bank bewees afwijkend werkelijk gebruik BTW pro rata
Hof Den Bosch, 27-03-2020
18/00313 2020-1020
20/01522 Pro forma bezwaar geen tijdig verzoek om ambtshalve vermindering
Hof Den Bosch, 27-03-2020
19/00544 2020-1118
20/01523,
20/01524,
20/01525
Informatiebeschikking voor man wegens UBS-rekening van vrouw overeind
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-19/00232,
BK-18/00772,
BK-18/00771
2020-1112
20/01527 Na administratief beroep tegen betalingsuitstel restte alleen civiele rechter
Hof Amsterdam, 31-03-2020
19/00277 2020-1746
20/01536 Personenauto voor gratis gehandicaptenvervoer niet MRB-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00550 2020-1145
20/01545 Vergelijkingsmethode voor WOZ-waarde van pand met dubbele bestemming
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00744 2020-1757
20/01549 BTW-vrijstelling voor diensten medisch pedicure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
19/00845 2020-1169*
20/01559 Aantal objecten voor rioolheffing niet baseren op BAG-administratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
belanghebbende 19/00903 2020-1417
20/01560 Chinese zonnepanelen na verval verbinteniscertificaat niet douanerechtenvrij
Hof Amsterdam, 31-03-2020
belanghebbende 19/00614 2020-1222
20/01561 Autobezitter en niet deurwaarder verantwoordelijk voor schorsing kenteken
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00520 2020-1245
20/01566 Bij pleitbaar standpunt geen kenbare fout voor navordering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
18/00676 2020-1261*
20/01569 Almaar niet-reagerende adviseur verspeelde recht om te worden gehoord
Hof Den Haag, 24-03-2020
belanghebbende BK-19/00538 2020-1128
20/01571 Opeisen dagafschriften buitenlandse bankrekening legitiem en proportioneel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01048 2020-1281
20/01572 Leges voor aanleg glasvezelkabelnetwerk toch conform Machtigingsrichtlijn
Hof Den Bosch, 02-04-2020
18/00680 2020-1144
20/01587 Vereiste IB-aangifte niet gedaan met niet-invullen vakje 37
Hof Den Haag, 01-04-2020
BK-19/00736 2020-1083*
20/01589 Uitdeling en forse boete voor oplopende r/c-stand van plastisch chirurg
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00178 2020-1279
20/01590 Te laat beroep tegen boete met oude bewijsregels toch ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00179 2020-1280
20/01594 Melding UBS-rekening ná Zwitsers groepsverzoek boetevrije inkeer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00662 2020-1193
20/01596 Adviseur bleef winstgenieter na gedeeltelijke praktijkverkoop en emigratie
Hof Amsterdam, 28-04-2020
19/01302 2020-1642
20/01601 Melding UBS-rekening ná Zwitsers groepsverzoek boetevrije inkeer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00892 2020-1193
20/01605 Met twee wielen op stoep wegzetten van auto ľľk parkeren: naheffing intact
Hof Den Haag, 01-05-2020
belanghebbende BK-19/00781 2020-1476
20/01606 Oud-controller met 45.000 beboet voor omkatten privékosten naar huur
Hof Amsterdam, 07-04-2020
18/00614 2020-1641
20/01611 PrivÚgebruik woning door vennoten van vof zonder BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
bestuursorgaan 19/00731 2020-1499*
20/01617 Aanvullende 10%-a.b.-heffing bij DGA na VSO over aflossen r/c-schuld
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-18/01093 2020-1102
20/01618 Meerwaarde van 2,2 mln op verbouwd postkantoor bij DGA belast
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00417 2020-1185
20/01619,
20/01622,
20/01623
Bij inbreng gestorte lijfrentepremies door verstrekte lening niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 07-04-2020
19/00204,
19/00205,
19/00207
2020-1282
20/01625 Van filmparticipaties buiten fiscale voordelen geen voordeel te verwachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00298 2020-1195
20/01638 Wetgever mocht spaarders en beleggers in 2015 in box III gelijk behandelen
Hof Den Bosch, 07-05-2020
17/00687 2020-1523
20/01639 WOZ-waarde onverkoopbaar agrarisch perceel volgens Hof € 100.000
Hof Den Bosch, 17-04-2020
19/00333 2020-1328
20/01640 DGA geen belang bij hoger beroep na vermindering aanslagen IB
Hof Den Haag, 07-04-2020
BK-19/00479 2020-1383
20/01660 Sepot noch vrijspraak beletsel voor naheffing LB vof-constructie stukadoors
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-04-2020
belanghebbende 19/00277 2020-1370
20/01671 Echtpaar leefde duurzaam gescheiden: bijdragen levensonderhoud belast
Hof Amsterdam, 16-04-2020
belanghebbende 19/00838 2020-1720
20/01682 Gemachtigde bewees tijdige verzending bezwaarschrift niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
18/00455 2020-1465
20/01684 Volgen van aangifte nß aankondiging correctie navorderbare kenbare fout
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00423 2020-1445
20/01702 Vennoot aansprakelijk voor BTW-schuld ondanks uitschrijving uit KvK
Hof Den Haag, 21-04-2020
belanghebbende BK-19/00523 2020-1369
20/01706,
20/01707,
20/01709
O/G-portefeuille geen onderneming: geruisloze terugkeer, noch BOF
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
belanghebbende 19/00061,
19/00059,
19/00060
2020-1367
20/01714 Hof betreurt proces over € 0,85, maar wel proceskostenvergoeding van € 525
Hof Den Bosch, 17-04-2020
belanghebbende 19/00363 2020-1306

2. Ingetrokken cassaties in februari 2020

Maand: 2020-02

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
Financiën akkoord met fiscale afwaardering van lening aan grote klant
Ministerie van Financiën, 26-03-2020
2020-0000057954 2020-1016
20/00268 Lening aan belangrijke klant ondernemingsvermogen: afboeking aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01210 2020-0020

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in mei 2020

Maand: 2020-05

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
18/01687 Levering pand ondanks verhuur voor twee weken geen BTW-algemeenheid
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1508
18/01694,
18/01696
Stukken voor “andere afloop-criterium” binnen redelijke termijn overleggen
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1502
18/02168 BPM-tarief 2012 voor in 2014 geregistreerde auto met Duitse toelating 2013
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1354
18/02266 Standpunt over feitelijke waarde géén pleitbaar standpunt
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1607*
18/02268 Bestuurder STAK na doorgecertificering geen a.b.
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1606*
18/02339 Hof uit de bocht met schrappen MRB-naheffing voor auto met Duits kenteken
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1629
18/02775 “Schatkist komt niets tekort”-argument verhindert boete niet
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1608*
18/02880 MRB-naheffing van in GBA ingeschreven weggebruiker intact
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1630
18/03178 Perpetual securities geen kapitaal of deelnemerschaplening
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1494*
18/03772 BPM-tarief 2012 voor in 2014 geregistreerde auto met Duitse toelating 2013
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1354
18/04396 Werkzaamheden “structuuradviseur” bepalend voor vestigingsplaats APV
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1506
19/00189 Hoge Raad beperkt én verruimt bezitsperiode voor BOF
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1604*
19/00374 Méérkosten fiscus door onjuiste aangiften niet te verhalen op foute adviseur
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1564
19/00910 Hoge Raad verhoogt IMSV in herstelarrest door misslag met verknochtheid
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1503
19/01680,
19/01695
Hoge Raad beperkt én verruimt bezitsperiode voor BOF
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1604*
19/02160 Liquidatieverlies tussenholding niet aftrekbaar
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1619
19/02419,
19/02420
KIA firmanten verdelen naar rato van investering per firmant
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1347*
19/02478 Beschikking ambtshalve vermindering niet voor bezwaar vatbaar
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1353
19/02504 Cassatie naheffing BPM door te late betaling griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1505
19/02861 Bij grootschalige fraude ook niet ten laste gelegde feiten mee in strafmaat
Hoge Raad, 19-05-2020
2020-1614
19/02863 Ondernemersfaciliteiten nagevorderd wegens eerder gestaakte onderneming
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1357
19/02881 Cassatie waardedruk fijnstofuitstoot versneld niet-ontvankelijk verklaard
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1359
19/02965 Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde gehandhaafd
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1628
19/03059 Pseudo-eindheffing door uitleg dienstverband naar civiel recht overeind
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1352
19/03097 KIA firmanten verdelen naar rato van investering per firmant
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1347*
19/03195 Geen toeristenbelasting voor verhuur vakantiewoning aan arbeidsmigranten
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1626
19/03252 KIA firmanten verdelen naar rato van investering per firmant
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1347*
19/03319 Hele financiÙle situatie bezien bij buitensporigheidstoets box III
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1605*
19/03368 Belastingplichtige moet van Hoge Raad alsnog huurcontracten overleggen
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1617
19/03389 In cassatie nieuwe termijn om nog aan informatiebeschikking te voldoen
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1618
19/03604 Zorgverleenster mocht niet vertrouwen op automatisch verlengde VAR-WUO
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1507
19/03724 Geen € 81, maar EUR 7 verlettarief bij proceskostenvergoeding zelfstandig jurist
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1627
19/03727,
19/03728
BPM-tarief 2012 voor in 2014 geregistreerde auto met Duitse toelating 2013
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1354
19/03876 Afschrift besluit op bezwaar geen verplichte bijlage bij beroepschrift
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1613
19/03934 Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde gehandhaafd
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1628
19/03944 Hele financiële situatie bezien bij buitensporigheidstoets box III
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1605*
19/03959 Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde gehandhaafd
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1628
19/04139 Cassatie kinderdagverblijf over WOZ-waardedruk op niets uitgelopen
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1358
19/04223,
19/04244
Compromis verhinderde conserverende navordering buiten vijfjaarstermijn
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1621
19/04393 Vergoedingsregeling invorderingsrente EU-proof
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1632
19/04447 Afschrijving BPM kampeerauto niet baseren op koerslijst gesloten bestelauto
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1631
19/04465 Rijnvarende geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1623
19/04500 Woonboerderij en door weg gescheiden hobbywei samenstel voor WOZ
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1624
19/04831 Door verhuurcontract toch forensenbelasting voor Amelandse woning?
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1355
19/04845 Hoge Raad akkoord met legesnota van EUR 0,40 voor kopietjes op WOB-verzoek
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1356
19/04998 Niet-orthopedische schoenen vielen onder “kleding” voor aftrek zorgkosten
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1612
19/05034 Op uitkering ingehouden belasting geen aftrekbare gift
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1620
19/05355 Op aangifte van mede-erfgenaam gebaseerde aanslag overeind
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1635
19/05491 Modelmatige waardering verhinderde vergelijkingsmethode in beroep niet
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1625
19/05492 Niet-uitbetaald loon door verrekening met r/c-schuld door DGA genoten
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1509
19/05581 Verdampte verliezen niet herleefd met latere verliesverrekeningsbeschikking
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1633
19/05683 BPM-tarief 2013 mogelijk voor in 2014 in Duitsland gekentekend auto
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1615
19/05834 Geen PKV-punten voor ongevraagde reactie op verweerschrift
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1504
20/00017 Ambtshalve verminderingen deels te laat en verder niet aan de orde
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1634
20/00064 Verzoek om terugwijzing afgewezen na eerder akkoord over zelf afdoen
Hoge Raad, 01-05-2020
2020-1361
20/00084 Zeven maanden lang genoeg om in zaakstukken te verdiepen
Hoge Raad, 15-05-2020
2020-1510
20/00126 Terugbetaling privékosten aan werkgever niet aftrekbaar
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1622
20/00612 Niet-verstrekken machtiging maakte cassatieberoep niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 29-05-2020
2020-1616

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 12-06-2020

 

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
19/05224 Oostzaanse rioolheffing 2013 en 2014 deels onverbindend
Hof Amsterdam, 15-10-2019
18/00268 2020-1762
20/01545 Vergelijkingsmethode voor WOZ-waarde van pand met dubbele bestemming
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00744 2020-1757
20/01527 Na administratief beroep tegen uitstel betaling alleen burgerlijke rechter
Hof Amsterdam, 31-03-2020
19/00277 2020-1746
19/04365 Tweede hoorgesprek mocht achterwege blijven na afzegging
Hof Amsterdam, 20-08-2019
18/00400 2020-1738
20/01671 Echtpaar leefde duurzaam gescheiden: bijdragen levensonderhoud belast
Hof Amsterdam, 16-04-2020
19/00838 2020-1720
20/00851 Verdedigingsbeginsel niet geschonden bij BTW-naheffing transportbedrijf
Hof Den Haag, 24-01-2020
BK-19/00559 2020-1654
19/05282 Inkomsten uit thuiszorgwerkzaamheden geen winst uit onderneming
Hof Amsterdam, 10-10-2019
18/00404 2020-1651
20/01596 Belastingadviseur bleef winstgenieter na gedeeltelijke praktijkverkoop en emigratie naar Thailand
Hof Amsterdam, 28-04-2020
19/01302 2020-1642
20/01606 € 45.000 boete voor oud-controller wegens ingenieus omkatten privékosten naar zakelijke loodshuur
Hof Amsterdam, 07-04-2020
18/00614 2020-1641
20/01391 Vastgoed-BV bewees kwalificatie O/G voor HIR in 10 grensgevallen
Hof Amsterdam, 27-02-2020
18/00657 2020-1609*
19/01550 Boete voor niet-suppleren BTW niet verlaagd door eigen vertragingsgedrag
Hof Den Haag, 15-02-2019
BK-18/00821 2020-1568
20/01638 Wetgever mocht spaarders en beleggers in 2015 in box III gelijk behandelen
Hof Den Bosch, 07-05-2020
17/00687 2020-1523
20/01611 Privégebruik woning door vennoten van vof zonder BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00731 2020-1499*
20/01605 Met twee wielen op stoep wegzetten van auto óók parkeren: naheffing intact
Hof Den Haag, 01-05-2020
BK-19/00781 2020-1476
20/01682 Gemachtigde bewees tijdige verzending bezwaarschrift niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
18/00455 2020-1465
20/00965 Geen recht op Wajong-uitkering: geen jonggehandicaptenkorting
Hof Den Haag, 03-03-2020
BK-19/00365 2020-1456
20/01684 Volgen van aangifte na aankondiging van correctie was kenbare fout
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00423 2020-1445
20/01256 Nederbelg geen recht op teruggaaf van dividendbelasting over dividend van zijn in Nederland gevestigde BV
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00297 2020-1443
20/01559 Aantal objecten voor rioolheffing niet baseren op BAG-administratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00903 2020-1417
20/01477 Rechtbank vergat parkeernaheffing te vernietigen: alsnog PKV voor beroep
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
18/00876 2020-1416
19/05563 Inkeermoment bepalend voor boete, niet moment begaan beboetbaar feit
Hof Den Haag, 01-11-2019
BK-19/00268 2020-1393
20/01138 Inkeerder door zijn aanvullende verklaring over 12 jaar nagevorderd
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00288 2020-1392
20/01640 DGA geen belang bij hoger beroep na vermindering aanslagen IB
Hof Den Haag, 07-04-2020
BK-19/00479 2020-1383
20/01660 Sepot noch vrijspraak beletsel voor naheffing LB vof-constructie stukadoors
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-04-2020
19/00277 2020-1370
20/01702 Vennoot aansprakelijk voor BTW-schuld ondanks uitschrijving uit KvK
Hof Den Haag, 21-04-2020
BK-19/00523 2020-1369
20/01706,
20/01707,
20/01709
Omvangrijke vastgoedportefeuille geen onderneming: terugkeer uit BV niet geruisloos en schenking niet vrijgesteld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00061,
19/00059,
19/00060
2020-1367
20/01486 Verhuurd O/G in vastgoedportefeuille geen BOF-onderneming
Hof Amsterdam, 12-03-2020
18/00446 2020-1351*
20/01639 WOZ-waarde onverkoopbaar agrarisch perceel volgens Hof € 100.000
Hof Den Bosch, 17-04-2020
19/00333 2020-1328
20/01135 Twee weken reactietermijn voor informatiebeschikking kort, maar niet onredelijk kort
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00170 2020-1308
20/01714 Hof betreurt proces om €0,85 met proceskostenveroordeling van € 525
Hof Den Bosch, 17-04-2020
19/00363 2020-1306
20/01493 In beroep verstrekken dieettabel hielp niet; aftrek ziektekosten geweigerd
Hof Den Haag, 13-03-2020
BK-19/00692 2020-1305
19/05155,
19/05156
Woonplaats in Nederland; aanslag verlaagd met loon Poolse landarbeiders
Hof Den Bosch, 03-10-2019
15/01152,
15/01153
2020-1298
20/01457,
20/01460,
20/01461,
20/01462,
20/01463
Door Rechtbank vernietigde winst- en omzetcorrecties juwelierszaak na hoger beroep inspecteur intact
Hof Amsterdam, 19-03-2020
18/00217,
18/00198,
18/00214,
18/00211,
18/00197
2020-1291
20/01619,
20/01622,
20/01623
Bij inbreng in BV gestorte lijfrentepremies door meteen daarna verstrekte lening niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 07-04-2020
19/00204,
19/00205,
19/00207
2020-1282
20/01571 Opeisen dagafschriften buitenlandse bankrekening legitiem en proportioneel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01048 2020-1281
20/01590 Te laat beroep tegen boete met oude bewijsregels tóch ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00179 2020-1280
20/01589 Uitdeling en forse boete voor oplopende r/c-stand plastisch chirurg
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00178 2020-1279
20/01566 Kenbaarheidseis bij aanslag conform aangifte met pleitbaar standpunt niet vervuld: navordering van tafel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
18/00676 2020-1261*
20/01437 Ommense forensenbelasting voor gemeubileerde recreatiewoning te hoog
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/00646 2020-1248
20/01561 Autobezitter en niet deurwaarder verantwoordelijk voor schorsing kenteken
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00520 2020-1245
20/01397 Beroep taxichauffeur niet-ontvankelijk: geen PKV noch griffierecht
Hof Amsterdam, 10-03-2020
18/00748 2020-1240
20/01560 Chinese zonnepanelen door vervallen verbinteniscertificaat niet vrijgesteld
Hof Amsterdam, 31-03-2020
19/00614 2020-1222
20/01506,
20/01507
Ambtshalve aanslagen belastingadvies-BV fors verlaagd door detentie DGA
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01057,
18/01055
2020-1210
20/01466 Op toetsingsinkomen gebaseerde ambtshalve aanslag IB redelijk
Hof Den Haag, 17-03-2020
BK-19/00279 2020-1204
20/01625 Van filmparticipaties buiten fiscale voordelen geen voordeel te verwachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00298 2020-1195
20/01200,
20/01594,
20/01601
Melding UBS-rekening ná Zwitsers groepsverzoek boetevrije inkeer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00882,
19/00662,
19/00892
2020-1193
20/01501 BTW-aftrek voor gemeente op bouwkosten aan stichting overgedragen multifunctionele accommodatie
Hof Den Haag, 31-03-2020
BK-19/00261 2020-1189
20/01618 Meerwaarde van EUR 2,2 mln op verbouwd postkantoor bij DGA belast
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00417 2020-1185
20/01121 Negeren uitworpreden tbs-verlies geen ambtelijk verzuim: navordering intact
Hof Den Bosch, 13-02-2020
17/00643 2020-1184
20/01186 Aanbiedingsplicht woning aan verkoper drukte eigenwoningforfait niet
Hof Den Bosch, 13-02-2020
19/00271 2020-1170*
20/01549 BTW-vrijstelling voor diensten van medisch pedicure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
19/00845 2020-1169*
20/01419 Boeteverlaging voor via bewijsvermoeden berekende naheffing MRB
Hof Den Bosch, 02-04-2020
19/00515 2020-1148
20/01536 Personenauto voor gratis gehandicaptenvervoer niet MRB-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00550 2020-1145
20/01572 Leges voor aanleg glasvezelkabelnetwerk toch conform Machtigingsrichtlijn
Hof Den Bosch, 02-04-2020
18/00680 2020-1144
20/01434 Kenbaarheidseisen legesverordening golden ook vóór 2014
Hof Amsterdam, 12-03-2020
19/00222 2020-1140
20/01373 Inhoud woning voor WOZ-waarde niet te bepalen met luchtfoto’s
Hof Den Bosch, 02-04-2020
19/00566 2020-1137
20/01569 Gemeente mocht door almaar niet-reageren door adviseur afzien van horen
Hof Den Haag, 24-03-2020
BK-19/00538 2020-1128
20/01390 Vrijstelling energiebelasting alleen voor zink-spray installatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
19/00242 2020-1123
20/01522 Pro forma bezwaar geen tijdig gedaan verzoek ambtshalve vermindering
Hof Den Bosch, 27-03-2020
19/00544 2020-1118
20/01353 Herstelverzuimbrief zonder waarschuwing van gevolgen onduidelijk
Hof Den Haag, 24-03-2020
BK-19/00652 2020-1116
20/01469,
20/01470,
20/01473
Te late toestemming voor gebruik strafrechtelijke informatie geen gevolgen
Hof Den Bosch, 19-03-2020
17/00541,
17/00542,
17/00545
2020-1114
20/01515,
20/01523,
20/01524,
20/01525
Informatiebeschikking voor man wegens UBS-rekening vrouw overeind
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-19/00231,
BK-19/00232,
BK-18/00772,
BK-18/00771
2020-1112
20/01617 Aanvullende 10%-a.b.-heffing bij DGA na VSO over aflossen r/c-schuld
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-18/01093 2020-1102
20/01587 Vereiste IB-aangifte niet gedaan met niet-invullen vakje 37
Hof Den Haag, 01-04-2020
BK-19/00736 2020-1083*
20/01043 Voor in 2016 in Duitsland gekochte Renault Clio geen BPM-tarief voor 2015
Hof Amsterdam, 30-01-2020
18/00512 2020-1058
20/01223 Precariobelastingaanslag voor bijna 70 jaar oude luifel van winkelpand
Hof Den Bosch, 13-03-2020
19/00321 2020-1057
20/01098 Onverklaarde toename van banksaldo met maximale verzuimboete nagevorderd
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00647 2020-1030
19/00216 Vermindering verhuurderheffing niet aftrekbaar van winst woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2020
19/00062 2020-1019
20/01103 Bestuurder bij naderend bedrijfseinde niet aansprakelijk voor betalen van bank vóór betalen van belastingschulden
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00280 2020-0997*
20/01140 Ambtshalve aanslag met maximale boete van EUR 4.920 na 5 aangifteverzuimen
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00546 2020-0954
20/01049 Bijtelling dienstwoning en bestelauto voor werknemers recreatiepark intact
Hof Den Bosch, 05-03-2020
19/00299 2020-0947
20/00792 Geen PKV voor rechtsbijstand door echtgenoot met eigen advieskantoor
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00119 2020-0925*
20/00081 Self storage-bedrijf “goederenhotel”: naheffing overdrachtsbelasting voor overname vernietigd
Hof Den Haag, 22-11-2019
BK-19/00313 2020-0917*
20/01023 Box III-heffing 2014 geen individuele buitensporige last
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00195 2020-0857
20/00863 Toerekenen box III-vermogen minderjarig kind aan ouder geen discriminatie
Hof Den Bosch, 06-02-2020
16/03572 2020-0856
20/01081 Verzending uitspraak op bezwaar aan gemachtigde hoefde niet te worden bevestigd aan cliënt
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00084 2020-0793
20/01200 Uitkering voor arbeidsongeschikte geen onbelaste letselschadevergoedingen
Hof Den Haag, 28-02-2020
19/00362 2020-0792
20/00925 Zelfontwikkelde softwaretool 22,1,b Wet IB 1964-arbeid: afschrijvingscorrectie intact
Hof Den Bosch, 30-01-2020
19/00001 2020-0791
20/00921 Kroegbaas bewees hogere aftrekbare water- en energiekosten niet
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00017 2020-0783
20/01221 Leningen Belizaanse vennootschappen niet af te waarderen
Hof Den Haag, 19-02-2020
18/00615 2020-0765*
20/00977 Accepteren BTW-facturen zonder verleggingsregeling bouw onzorgvuldig
Hof Den Bosch, 30-01-2020
18/00562 2020-0721
20/01206 Naheffing accijns voor gasolie met te laag Solvent Yellow-gehalte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-02-2020
19/00766 2020-0659
20/00801 Gebreken elektronische rittenregistratie voor rekening belastingplichtige
Hof Den Bosch, 24-01-2020
19/00111 2020-0647
20/00859 Kapitalverwaltungsgesellschaft kreeg ODB voor aankoop OZL’s namens Sondervermögen terug
Hof Den Bosch, 24-01-2020
19/00138 2020-0642
20/01212 Nederlandse DB over EUR 34 mln dividend Singapore-BV aan DGA op Antillen
Hof Den Haag, 19-02-2020
BK-18/00981 2020-0639
20/00840 Ontbreken woord “navorderingsaanslag” maakte aanslag niet ongeldig
Hof Den Bosch, 24-01-2020
19/00269 2020-0586
19/05834 Ophalen band bij bandenwinkel geen laden en lossen: parkeerboete intact
Hof Den Haag, 17-12-2019
BK-18/01034 2020-0559
20/00794 Inkomenscorrectie van EUR 4,3 mln met 50% boete voor handel in vlees en paarden
Hof Den Bosch, 24-01-2020
19/00238 2020-0543
20/00796 Gepubliceerde, maar online onvindbare Verordening wel rechtsgeldig
Hof Den Bosch, 24-01-2020
18/00552 2020-0501
20/00972 Ommense forensenbelasting in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2020
18/00550 2020-0497
20/00984 Erfpachtcorrectie op Amsterdams hoekwoning op erfpacht juist toegepast
Hof Amsterdam, 28-01-2020
18/00645 2020-0495
18/00860 Lage sectorpremiepercentages voor meer/minder-urencontracten
Hof Den Haag, 21-01-2020
BK-19/00219 2020-0470
20/01024 Kwitanties contante giften aan Islamitische ANBI onwaar: geen giftenaftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2020
18/00179 2020-0468
20/00872,
20/00880
Informatiebeschikking voor trainerende maat belastingadviespraktijk intact
Hof Den Haag, 21-01-2020
BK-19/00404,
BK-19/00408
2020-0463
19/05593,
19/05595
Informatiebeschikking Hong Kong-Ltd’s ondanks privacyregels AVG intact
Hof Den Bosch, 31-10-2019
18/00366,
18/00365
2020-0446*
20/00162 Bunkerbonnen bewijs voor gasolie in schip: accijnsnaheffing van de baan
Hof Den Haag, 29-11-2019
BK-19/00277 2020-0411
20/00814 Over 8 jaar elk jaar afzonderlijke aangifteboete voor stelselmatig niet-doen van aangifte
Hof Amsterdam, 21-01-2020
1900843 2020-0397
20/00076 Hof bevestigt HIR-vrijval na uitspraak door onbevoegde Rechtbank
Hof Den Bosch, 28-11-2019
15/01010 2020-0395
20/00894 Duo-Bouw-woningen niet één eigen woning, tweede woning belast in box III
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01215 2020-0394
20/00892 Informatiebeschikking beperkt tot in inkeerbrief genoemde Zwitserse en Spaanse bank
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/00910 2020-0389
20/00799 Costa Ricaans loon niet meetellen: arbeidskorting hoger
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
18/00939 2020-0370*
20/00952 Schuur bij einde tbs aan BV voor boekwaarde door naar vof
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01226 2020-0369*
20/00923 Onderhoud graf was niet in 2004 afgekocht: aanslag grafrechten intact
Hof Amsterdam, 07-01-2020
17/00244 2020-0351
20/00781,
20/00786
Omzet- en winstcorrecties kozijnenbedrijf ook zonder omkeringsregel intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01241,
18/01239
2020-0334
20/00922 Loonadministratie pizzeria met flexibel ingezet personeel verworpen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
19/00149 2020-0332
20/00772 Winstgrens VPB-vrijstelling vereniging naar rato bepaald
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
18/01080 2020-0314*
19/05833 Bezwaar niet-kentekenhouder tegen parkeernaheffing niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 14-11-2019
19/00004 2020-0294
20/00780 Verliesbeschikking Vpb geen onvoorwaardelijk recht op verliesverrekening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
19/00100 2020-0276
20/00248 In eigen beheer uitgeven van boek geen bron van inkomen
Hof Den Bosch, 16-01-2020
18/00607 2020-0272
19/05854 Geen IMSV voor Rijnvarende door instemmen met verlenging beslistermijn
Hof Amsterdam, 12-11-2019
18/00561 2020-0209
20/00141 Rijnvarende premieplichtig: andere beslissing SVB was niet te verwachten
Hof Den Haag, 27-11-2019
BK-18/01043 2020-0207
20/00080 Verlies uit ontwikkelen nieuwe bloemenrassen niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-11-2019
BK-19/00335 2020-0197
19/03934,
19/03959
Hof akkoord met erfpachtcorrectie WOZ-waarde Amsterdam
Hof Amsterdam, 09-07-2019
19/00038,
17/00515
2020-0175*
20/00236 Aluminium wielen niet afkomstig uit Maleisië, maar uit China: UTB’s overeind
Hof Amsterdam, 17-12-2019
18/00134 2020-0137
20/00289 Intrekking beroep na compromis met praktische procedureafspraken rechtsgeldig: geen proceskostenvergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01233 2020-0130
19/05651 Dieetkosten prijsgegeven bij Rechtbank; geen behandeling in hoger beroep
Hof Amsterdam, 05-11-2019
18/00664 2020-0128
20/00058 Vergoeding van EUR 1.500 voor meewerkende echtgenote niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 18-12-2019
BK-19/00348 2020-0122
19/04923 Naar Engels recht ontbonden en niet-heringeschreven Ltd geen beroepsrecht
Hof Amsterdam, 19-09-2019
16/00023 2020-0120
19/04746 Ook fictief loon bij fictieve dienstbetrekking, bij minimale werkzaamheden en werken tegen onkostenvergoeding
Hof Amsterdam, 19-09-2019
19/00285 2020-0117
19/05845,
19/05851
Informatiebeschikking tijdens niet-afgeronde controle niet prematuur
Hof Den Haag, 27-11-2019
BK-18/00931,
BK-18/00918
2020-0116
20/00269,
20/00271
Pand geen bedrijfsvermogen: geen BTW over privégebruik voor vof-echtpaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01236,
19/00076
2020-0089*
19/05284 ANBI-status Islamitische stichting ingetrokken door niet-vervullen anti-oppoteis
Hof Amsterdam, 10-10-2019
18/00523 2020-0087*
20/00096 WOB-procedure geen reden om hoorzitting in bezwaarfase uit te stellen
Hof Amsterdam, 28-11-2019
18/00489 2020-0041
20/00118,
20/00119
Brief fiscus door ontbreken beroepsmogelijkheid geen uitspraak op bezwaar
Hof Den Haag, 11-12-2019
BK-19/00319,
19/00320
2020-0026
20/00288 Notariële akte geen factuur – bij fraude geen recht op BTW-aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01072 2020-0019
20/00146 Gebruik van niet-gecertificeerd hout verhinderde MIA en Vamil bij bouw van tennis- en golfaccommodatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/00997 2020-0017
20/00199 Ruziesplitsing door passief vermogensbeheer onzakelijk: verkrijging niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
19/00225 2020-0003*
20/00305 Box III-heffing 2015 in strijd met artikel 1 EP EVRM
Hof Den Haag, 18-12-2019
BK-18/00587 2020-0002*
20/00160 Beheerdiensten voor start-ups niet vrijgesteld van BTW
Hof Amsterdam, 05-12-2019
18/00332 2019-3367
20/00142,
20/00143
Luxemburgse premies Rijnvarenden verhinderde Nederlandse premies niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
17/00893,
17/00892
2019-3364
20/00171 Helft van storting van EUR 10 mln op en/of-rekening geen schenking aan eega
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/01036 2019-3338*
20/00102 Havengeld voor overslagbedrijf dat zelf kosten maakte voor vaarwater
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
18/00938 2019-3304
20/00084 Procesbelang niet geschonden met 7 maanden vóór zitting inbrengen van stukken
Hof Amsterdam, 26-11-2019
18/00588 2019-3285
20/00017 Terugvordering bijstand leidde niet tot ambtshalve verminderingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
19/00322 2019-3279
20/00126 Terugbetaling van zakelijke rekening gedane privéuitgaven niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
18/01037 2019-3276
19/05560,
19/05561
Overboeking van EUR 1,8 naar Zwitserse rekening uitdeling aan DGA van reisbureau
Hof Den Bosch, 31-10-2019
18/00575,
18/00584
2019-3275
20/00200 Oplopen r/c-vordering informele kapitaalstorting: geen afwaarderingsverlies
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00087 2019-3272
20/00201 Vordering op debiteur met eigen vermogen van EUR 6 mln niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00100 2019-3271
20/00202 Vordering op CV die vordering op dochter-BV prijsgaf niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00099 2019-3270
20/00128 Belastingrente beperkt tot periode dat Belastingdienst niet over belastinggeld beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
18/00960 2019-3248*
19/04055 Oud-topman zorgboerderij belast voor verrijking met AWBZ-gelden
Hof Den Bosch, 01-08-2019
15/00889 2019-3247*
19/05503 Mule Pro DXT naar objectieve kenmerken ontworpen voor personenvervoer
Hof Amsterdam, 19-11-2019
18/00543 2019-3222
19/05759 In hoger beroep rente over griffierecht plus griffierecht voor hoger beroep
Hof Den Bosch, 21-11-2019
18/00528 2019-3211
19/05501 BTW-aftrek verhinderde lagere waardering pand voor de ODB
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00688 2019-3199
20/00059 Zaak over bronvraag terecht teruggewezen naar inspecteur na schending hoorplicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
19/00418 2019-3198
19/05853 Brandstofcontrole op schip wél correct verlopen: naheffing accijns intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01125 2019-3152
19/05127 Belastingschulden niet aftrekbaar als gift
Hof Den Bosch, 03-10-2019
18/00652 2019-3151
19/05273 Box III-heffing in 2012, 2013 en 2014 geen individuele buitensporige last
Hof Den Bosch, 10-10-2019
18/00718 2019-3141
19/05453 Onbelast deel schade-uitkering garagehouder volgens Hof 30,18%
Hof Den Bosch, 24-10-2019
19/00262 2019-3136
19/05123 Niet-aangeven bijtelling auto belastingadviseur in IB en BTW grove schuld
Hof Den Bosch, 17-10-2019
18/00493 2019-3132
19/05884 Werk hoofdredacteur Indisch platform geen bron: geen verliesaftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00798 2019-3131
19/05926 Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01052 2019-3129
19/05223 Door tijdelijk terugkeer dochter in ouderlijk huis geen hypotheekrenteaftrek
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00691 2019-3127
19/05408 Schenkingsrecht over 17 jaar eerder gekregen banktegoed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00956 2019-3103*
19/04845 Legesnota van EUR 0,40 voor in reactie op WOB-verzoek verstrekte kopie
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00545 2019-3085
19/05211 Verhuurder vakantiewoningen en minicamping niet toeristenbelastingplichtig
Hof Den Bosch, 19-09-2019
18/00232 2019-3079
19/05322 Rentevergoedingen over teruggaaf, over IMSV en over PKV in BPM-zaken
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00194 2019-3075
19/05531 Teruggaafregeling BPM bij export schade-auto’s niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
17/01357 2019-3071
19/05491 Taxatierapport met beperkt aantal transacties onderbouwing WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 05-11-2019
17/00395 2019-3067
19/04998 Kosten van autoritten voor saunabezoeken geen aftrekbare ziektekosten
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00518 2019-3063
19/05034 Betalen van belasting geen vrijgevigheid maar plicht: LB geen aftrekbare gift
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00491 2019-3062
19/05885 Afwaardering vordering in box III niet onderbouwd: box III-heffing intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00880 2019-3057
19/04892 Verrekening te veel uitbetaald pensioen geen negatief loon
Hof Den Bosch, 13-09-2019
18/00639 2019-3055
19/05968 Toch geen BTW-teruggaaf voor gemeente Haren bij bouw school
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00771 2019-3050
19/05042 Mogelijkheid belastingplicht in NL méér dan theoretisch: infobeschikking juist
Hof Den Bosch, 26-09-2019
17/00593 2019-3048
19/05929 Leegstaand vakantiehuis: voor BTW beschikbaar voor privé- én zakelijk gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00712 2019-3045
19/04782 Na overlijden betaalde eigenwoningrente niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00564 2019-3026*
19/05112 Cassatie tegen door Hof geaccepteerde triple-dip-structuur
Hof Den Haag, 02-10-2019
BK-17/00943 2019-3023*
19/05533 Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet van toepassing op naheffing MRB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00355 2019-2997
19/05532 Wel rente over griffierecht maar uitspraak Rechtbank bleef toch in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00463 2019-2992
19/04054 Verzoek om uitsmeerregeling voor nabetaalde Anw-uitkering prematuur
Hof Den Bosch, 22-08-2019
18/00407 2019-2983
19/04637 Op kasopstelling van hennepteler gebaseerde navorderingsaanslagen intact
Hof Den Bosch, 30-08-2019
18/00437 2019-2979
19/04499 Inlenend grondverzetbedrijf aansprakelijk voor niet-betaalde LB uitlener
Hof Den Bosch, 30-08-2019
18/00237 2019-2975
19/05647 BTW-teruggaaf voor vof omdat woning privévermogen firmanten was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
18/01238 2019-2973
19/05684 Bouwleges niet verminderd bij wijziging project na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
19/00010 2019-2931
19/05580 Hokkerigheid en ouderdom dagactiviteitencentrum drukte WOZ-waarde niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/00560 2019-2927
19/04408 Inkomsten naast dienstbetrekking van kaakchirurg in opleiding geen WUO
Hof Den Bosch, 22-08-2019
18/00679 2019-2915
19/04999 Kroegbaas ontkwam met alsnog indienen “aangifte” niet aan omkering bewijslast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/00850 2019-2912
19/05613 Hogere verkrijgingsprijs van lidmaatschapscertificaat niet aannemelijk
Hof Den Haag, 30-10-2019
BK-18/00859 2019-2907
19/03195 Geen toeristenbelasting bij kale verhuur vakantiewoningen aan arbeidsmigranten
Hof Den Bosch, 24-05-2019
18/00222 2019-2870
19/03196 Artikel 28 WOZ-beschikking behelsde nieuwe waardevaststelling erfgenaam
Hof Den Bosch, 24-05-2019
18/00187 2019-2866
19/04139 Kinderdagverblijf bewees WOZ-waardedruk door ondermaatse bezetting niet
Hof Den Bosch, 25-07-2019
18/00462 2019-2865
19/05582 Overgangsrecht WMO geen beletsel voor belasten vergoeding uit PGB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/01225 2019-2856
19/05435 Herziene aangiften na aanpassing jaarstukken niet-verschoonbaar te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
18/00829 2019-2851
19/04395 Ruim EUR 10 mln navordering met EUR 1 mln boete voor hennephandelaar intact
Hof Den Bosch, 15-08-2019
18/00325 2019-2850
19/04081 Voor BTW-aftrek gemengd gebruikt ICT-platform geen aparte verdeelsleutel
Hof Den Bosch, 25-07-2019
18/00489 2019-2847
19/05355 Op basis van aangifte van zus gebaseerde aanslag erfbelasting intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
19/00005 2019-2840
19/05492 Niet-uitbetaald loon verrekenbaar met r/c-schuld en daarom bij DGA belast
Hof Den Haag, 22-10-2019
BK-19/00312 2019-2832
19/05452 Inspecteur hoefde toezegging over aftrek liquidatieverlies niet na te komen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
18/00235 2019-2829
19/05472 Rechtszekerheid voorkwam BTW-naheffing bouwterrein niet
Hof Den Haag, 18-10-2019
18/01114 2019-2821*
19/03603 Parkeerder kon niet vertrouwen op informatie in parkeerapp
Hof Den Bosch, 21-06-2019
18/00115 2019-2811
19/05056 Eerste aanslag BIZ-bijdrage ongeldig, maar tweede aanslag intact
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK17/00644 2019-2810
19/03323 Nederlandse procedurele regels verhinderden effectuering Unierechten niet
Hof Den Bosch, 14-06-2019
18/00502 2019-2803
19/04798 Wijziging onderbouwing in hoger beroep toegestaan, maar daardoor wel PKV-plichtig
Hof Amsterdam, 10-09-2019
18/00044 2019-2801
19/03724 Verlettarief voor PKV van zelfstandig jurist geen EUR 81 maar EUR 7 per uur
Hof Den Bosch, 27-06-2019
18/00361 2019-2794
19/04114 Periodieke betalingen erfpacht wel en andere VVE-betalingen niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-07-2019
18/00472 2019-2793
19/04893,
19/04952
Winstuitdeling met 50% boete na verkoop perceel aan eigen BV
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK18/01089,
BK18/01090
2019-2782
19/03615 Hof schoot inspecteur te hulp bij belasten winst pand volgens VSO
Hof Den Bosch, 21-06-2019
17/00480 2019-2781
19/03368 Huurcontracten bij indexatiemethode box III-panden onder informatieplicht
Hof Den Bosch, 07-06-2019
18/00202 2019-2778
19/05214 Ten onrechte toegepaste afdrachtkorting niet geadviseerd: vergrijpboeten intact
Hof Amsterdam, 08-10-2019
17/00436 2019-2777
19/05361 Geen dwangsom voor ingebrekestelling ná uitspraak op bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00780 2019-2776
19/05360 Brief van gemeente zonder rechtsmiddelenverwijzing was uitspraak bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00778 2019-2775
19/05301 Familieadviseur had regierol bij SPF: schenkingen aan kinderen belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00605 2019-2769
19/03616 Deelnemingsvrijstelling niet voor rente op earn-outvergoeding
Hof Den Bosch, 21-06-2019
18/00358 2019-2748*
19/03492 Oorzaak niet-betalen BTW niet onderzocht: boete van tafel
Hof Den Bosch, 14-06-2019
18/00203 2019-2745*
19/03178,
19/03179,
19/03180
Bewijsaanbod met leugendetector na gebruik afroommodule Chinees restaurant afgewezen
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00512,
17/00514,
17/00506
2019-2698
19/05185 UBO moest méér informatie hebben dan verstrekt: informatiebeschikking overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2019
18/00019 2019-2692
19/03617,
19/03626,
19/03628
Eerdere controle belette EUR 12 mln BTW-naheffing Loterijclub
Hof Den Bosch, 21-06-2019
14/00263,
14/00261,
14/00262
2019-2669*
19/02967 Naheffing eurovignet met ANPR-camera’s niet in strijd met EVRM
Hof Den Bosch, 17-05-2019
18/00472 2019-2648
19/05002 Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
Hof Amsterdam, 24-09-2019
1800603 2019-2622*
19/05055 Niet definitief verslag hoorzitting verhinderde doen van uitspraak op bezwaar niet
Hof Den Haag, 25-09-2019
BK-19/00238 2019-2587
19/05003 Restant persoonsgebonden aftrek niet meer aan echtgenote toerekenbaar
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01095 2019-2584
19/05004,
19/05006
Kwijtschelding rente op EUR 5 mln-lening van BV belast voordeel uit a.b.
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01096,
BK-18/01097
2019-2583
19/04790 Onderzoeksvoorstel box III-heffing parlementair advocaat toegelicht
Hof Den Haag, 04-09-2019
BK-18/00572 2019-2559*
19/04500 Door weg gescheiden woonboerderij en hobbywei samenstel voor WOZ
Hof Den Haag, 10-09-2019
BK-18/00973 2019-2535
19/04526 Niet-indienen verweerschrift in hoger beroep bleef zonder gevolgen
Hof Amsterdam, 05-09-2019
18/00661 2019-2531
19/04833 Huurwoning zieke echtgenoot niet vergelijkbaar met ziekenhuis: geen aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
18/00864 2019-2528
19/04728,
19/04731,
19/04736
Vragen fiscus over aan- en verkoop woningen door DGA fishing expedition
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
17/00077,
17/00045,
17/00073
2019-2490*
19/02160 Liquidatieverlies tussenholding nihil, dus niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 22-03-2019
18/00029 2019-2487*
19/04950 Voordeligste BPM 2012 tarief voor heringevoerde Volkswagen Transporter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
17/01298 2019-2462
19/04898 Aangifteplicht geen zelfincriminatie: vergrijpboeten KB Lux’er in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
18/00851 2019-2452
19/04831 Aanslag forensenbelasting pas op te leggen na vaststelling belastingschuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
19/00180 2019-2408
19/04698,
19/04835
Luxemburgse premies Rijnvarenden niet verrekend met Nederlandse
Hof Den Haag, 03-09-2019
BK-18/00775,
BK-18/00810
2019-2392
19/04465 Buitenlandse premies Rijnvarende niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-08-2019
BK-17/00909 2019-2391
19/04405 Kostenvergoeding voor DGA van BV met Bollywood-evenementen belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
18/01005 2019-2388
19/04922 Internethandel Hongaarse boilers met Nederlandse BTW belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-09-2019
18/00422 2019-2387
19/04563 In hoger beroep terugkomen op akkoord in strijd met goede procesorde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
17/01396 2019-2329
19/04627 Activiteiten voor BSO van echtgenote geen onderneming
Hof Den Haag, 28-08-2019
18/01063 2019-2321
19/04577 Forfaitaire PKV toereikend bij schending verdedigingsbeginsel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00082 2019-2291
19/04385 WOZ-waarde door ligging naast coffeeshop met EUR 12.000 verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-08-2019
18/00862 2019-2290
19/04447 Hof stelt geen prejudiciële vragen over afschrijving BPM kampeerauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00285 2019-2288
19/04477 Onredelijk gebruik procesrecht leidt tot EUR 20 PKV voor reiskosten van gemeente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-08-2019
18/00764 2019-2286
19/04565,
19/04566
E-101 verklaringen onder oude Rijnvarendenverdrag zonder betekenis
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00299,
18/00296
2019-2282
19/04393,
19/04412,
19/04448
Regeling voor vergoeden invorderingsrente niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00117,
18/00114,
18/00031
2019-2280
19/04464 PKV omdat gemeente niet integraal hoorverslag verstrekte
Hof Amsterdam, 15-08-2019
18/00153 2019-2266
19/04609 SVB moest premieplicht Rijnvarende vaststellen, niet belastingrechter
Hof Den Bosch, 28-08-2019
16/03797bis 2019-2265
19/04441,
19/04443
Vertrouwensbeginsel verhinderde interne compensatie box II-correctie niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00693,
18/00695
2019-2263
19/04564,
19/04567
Rijnvarenden: Luxemburgse premies in mindering op Nederlandse premies
Hof Den Bosch, 28-08-2019
17/00725,
17/00636bis
2019-2245*
19/04117 Taxatierapport bewees lagere WOZ-waarde Amsterdamse huurwoning niet
Hof Amsterdam, 23-07-2019
18/00532 2019-2232
19/03387 Tegen wil omgezette teakplantagerechten gewoon belast in box III
Hof Den Haag, 12-06-2019
BK-18/00785 2019-2217
19/04290 Betalingsonmacht bij tijdelijke betalingsmoeilijkheden te laat gemeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-08-2019
19/00001 2019-2214
19/04138 Herzienings-BTW van verkoper nageheven na vrijgestelde levering pand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-08-2019
18/00551 2019-2213
19/03998,
19/03999
Navordering na onderzoek bij malafide belastingconsulent bleef in stand
Hof Amsterdam, 09-07-2019
18/00149,
18/00145
2019-2208
19/04204 Rente van 9% op lening van ouders voor woning te hoog
Hof Den Haag, 06-08-2019
BK-18/01013 2019-2204*
19/03749 Hof handhaaft forfaitaire accijnskorting uit ingetrokken dampretourregeling
Hof Den Haag, 28-06-2019
BK-18/01075 2019-2192
19/03950 Houder van internetpoker op Isle of Man gevestigd: KSB-naheffingen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00748 2019-2187
19/03945,
19/03949
Aanbieders internetpokerspelen buiten EU gevestigd, naheffingen KSB intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00682,
17/00698
2019-2184
19/03185 Geen vertrouwen op onterecht afgegeven beschikking BTW-f.e.
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00806 2019-2182
19/04268 Verzuimboete voor te laat ingediende aangifte bleef in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-08-2019
18/00739 2019-2179
19/04223,
19/04244
Navordering door compromis niet mogelijk buiten vijfjaarstermijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-08-2019
18/00007,
18/00008
2019-2177
19/03986 Transactieoverzicht B/CLO bewees voortbestaan KB-Luxrekening: Hofuitspraak herzien
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2019
18/00453 2019-2166*
1903875 Audi A1 Sportback met alleen transportschade voor BPM nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
18/00281 2019-2150
19/03449 Navordering van te veel verrekende loonheffing zonder meer overeind
Hof Amsterdam, 11-06-2019
18/00119 2019-2147
19/03944 Rechtbank had naast IMSV in box III-procedure ook PKV moeten toekennen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2019
18/00775 2019-2145
19/03890,
19/03891,
19/03892
Terugkoop winkelruimten: uitdeling overeind, maar boete van BV vervallen en van aandeelhouders verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00532,
17/00530,
17/00529
2019-2132
19/04134 Uitdeling voor DGA die zich niet hield aan VSO over aflossing aan BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-07-2019
18/00333 2019-2131
19/03758 Termijnverzekering uit 1993 was kapitaalverzekering: uitkering in 2013 belast
Hof Amsterdam, 16-07-2019
18/00403 2019-2092
19/03442 Inbrengwaarde appartement alsnog gecorrigeerd wegens zelfbewoning
Hof Amsterdam, 02-07-2019
18/00559 2019-2084
19/03727 Toepassing artikel 16a Wet BPM verhinderde status referentievoertuig niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
17/01416 2019-2057
19/03728 Toch BPM-tarief 2014 voor in oktober 2016 geregistreerde schadeauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00145 2019-2056
19/03952,
19/03957,
19/03965,
19/03966
Erfpachters geen rechtsgang tegen niet-afgeven WOZ-beschikkingen
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00698,
18/00696,
19/00034,
18/00697
2019-2049
19/02988 Rijnvarende moet dubbele premieheffing zelf in Luxemburg aankaarten
Hof Den Haag, 29-05-2019
BK-18/00549 2019-2044
19/03129 Door Libanese rechter vastgestelde bedrag geen aftrekbare alimentatie
Hof Amsterdam, 16-05-2019
18/00284 2019-2029
19/03909 Beroepszaak over EPO-pensioen ná sluiten VSO EPO-pensioen tevergeefs
Hof Den Haag, 09-07-2019
BK-18/01052 2019-2022
19/04003 Vordering op moeder na overlijden vader fictieve verkrijging
Hof Den Haag, 09-07-2019
BK-18/00878 2019-2018
19/03745 Textielvezels op deurmat doorslaggevend voor GN-indeling
Hof Amsterdam, 04-07-2019
18/00307 2019-1980
19/03648 In hoger beroep lager inkomensgegeven ex-partner voor toeslagen
Hof Amsterdam, 25-06-2019
17/00278 2019-1979
19/02835 Geen beroep mogelijk tegen weigering aanvullende PKV door inspecteur
Hof Amsterdam, 07-05-2019
18/00230 2019-1974
19/03593 Na 5 jaar ingediend bezwaar eigenrisicodragerschap WGA niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 20-06-2019
18/00029 2019-1969
19/03913 20 jaar oude uitspraak Hof Amsterdam niet herzien
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00576 2019-1968
19/03059 Pseudo-eindheffing van EUR 1,4 mln over incentive-fee na aandelenverkoop intact
Hof Amsterdam, 16-05-2019
18/00377 2019-1960
19/03302 Lening belastingadviseur aan cliënt geen ondernemingsvermogen
Hof Den Haag, 29-05-2019
BK-18/00788 2019-1948
19/03974 Huurinkomsten tuinhuis niet belast in box I, maar wel in box III
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00398 2019-1923*
19/04383 Verhuurderheffing niet voor lege, te koop staande voormalige huurwoningen
Hof Den Haag, 03-07-2019
BK-18/00635 2019-1890
19/03226 Leidraad IW bij douanebeschikking adequate waarborg verdedigingsbeginsel
Hof Amsterdam, 21-05-2019
18/00102 2019-1889
19/03705 Overdracht pensioenaanspraken aan eigen BV bij DGA met IB belaste afkoop
Hof Den Haag, 03-07-2019
BK-18/00851 2019-1880
19/03451 Nieuwe keuken en parket monumentpand deels beperkt aftrekbaar
Hof Den Haag, 25-06-2019
BK-18/00916 2019-1877
19/03671 Vermogen van Zwitserse Stiftung belast APV-vermogen
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00920 2019-1847*
19/02658 Geen BCF-bijdrage gemeente voor isoleren pand jongerencentrum
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00847 2019-1808
19/01869 Gemeente leverde brede school niet tegen vergoeding: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 05-03-2019
17/00951 2019-1792
19/00699 Sale-and-lease-back seniorencomplex geen BTW-belaste handeling
Hof Den Haag, 04-01-2019
18/00822 2019-1788
19/03029 Bedrijfsmatige activiteiten aannemelijk: informatiebeschikking bleef in stand
Hof Den Haag, 07-05-2019
18/00613 2019-1784
19/03791 Belastingrente door begunstigd beleid verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00836 2019-1778
19/02610 Verlaagd BTW-tarief voor parkeren bij attractiepark
Hof Den Bosch, 25-04-2019
18/00102 2019-1776
19/02508 Correspondentie met advocaat niet bruikbaar voor heffing
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00005 2019-1759*
19/03530 Afvalstoffenheffing over gevaarlijke afvalstoffen niet in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00762 2019-1735
19/03504 Summiere verlies- en winstrekening onvoldoende om aanslag te betwisten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00474 2019-1727
19/02704,
19/02705
Negatieve kas van EUR 294.554 autohandel niet verklaard met lening van derde
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00613,
17/00614
2019-1726
19/02708 Onverklaarde herkomst bankstorting EUR 45.170 belast inkomen autohandelaar
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00615 2019-1725
19/02699,
19/02701,
19/02703
Inspecteur moest bij infobeschikkingen vermogensvergelijkingen overleggen
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00609,
17/00610,
17/00612
2019-1724
19/03520 Abonnementsgeld fitnesscentrum in jaar van vooruit ontvangst met BTW-belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00116 2019-1723
19/03212 Nationaal lid Eurojust door diplomatieke status niet parkeerbelastingplichtig
Hof Den Haag, 28-05-2019
BK-18/00814 2019-1671
19/03604 Zorgverleenster kon niet vertrouwen op automatisch verlengde VAR-WUO
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00486 2019-1661
19/03389 Informatiebeschikking voor kringloophoudster met UBS-tegoed intact
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00860 2019-1659
19/02382,
19/02384
Navordering voor niet-aangegeven adviesinkomsten via omkering intact
Hof Den Bosch, 04-04-2019
18/00159,
18/00158
2019-1611
19/03319 Box III-heffing voormalige echtelijke woning geen buitensporige last
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-06-2019
18/00357 2019-1591
19/03320 Te late BTW-bezwaren acupuncturist niet verschoonbaar
Hof Den Haag, 28-05-2019
BK-18/00692 2019-1587*
19/03060 Naheffing BTW voor leveringen van auto’s aan Ests bedrijf deels onterecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
18/00144 2019-1562
19/03081 Examendiensten deelden niet in BTW-onderwijsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00880 2019-1558
19/02985 Kampeerauto voor afschrijving BPM niet vergelijkbaar met bestelauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/01308 2019-1512
19/02990 Inspecteur mocht verzoek om integrale PKV zonder horen afwijzen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00948 2019-1497
19/03033 Navorderingen en boeten voor toeslagenfraude door gastouderbureau intact
Hof Den Haag, 15-05-2019
BK-18/00802 2019-1494
19/02013 Hof verwerpt pro rata verrekening pokerverliezen voor kansspelbelasting
Hof Den Bosch, 08-03-2019
17/00735 2019-1491
19/02953 Nederlandse EOB-medewerker voor heffing in box III niet gediscrimineerd
Hof Den Haag, 08-05-2019
BK-18/00857 2019-1479
19/02577 Boekwinst op door echtgenote gebruikt winkelgedeelte belast
Hof Amsterdam, 16-04-2019
17/00351 2019-1478
19/03063 ICBC-bank in New York verrichter van broking-activiteiten: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 14-05-2019
BK-18/00999 2019-1477
19/02837 Door zonnepanelen 3,1% BTW-aftrek op bouwgrond en bouwkosten woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
18/00445 2019-1473
19/02346,
19/02347
Informatiebeschikking voor trustkantoor en aandeelhouder intact
Hof Den Bosch, 12-04-2019
17/00238,
17/00406
2019-1469
19/02991 Rechter onbevoegd om zonder beschikking te beslissen over art. 30 IW-rente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00919 2019-1441
19/03169 Gibraltarese Ltd gevestigd waar UBO feitelijk leiding uitoefende
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00490 2019-1424
19/03168 Binnenlandse belastingplicht ondanks inschrijving op Guernsey
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00485 2019-1423
19/02965 Hof akkoord met Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 09-05-2019
19/00071 2019-1379
19/02848 Jongerenwerk voor Hervormde Kerk niet vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 03-05-2019
BK-18/01085 2019-1368
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
17/00474 2019-1365
19/02021 Informatieplicht ook bij mogelijke toepassing 12-jaars navorderingstermijn
Hof Den Bosch, 15-03-2019
17/00741 2019-1343*
19/02596 Fraus legis: geen renteaftrek convertible instruments
Hof Amsterdam, 18-04-2019
18/00018 2019-1342*
19/02681 Aan arbeidsmigranten verhuurde chalets niet vrijgesteld van Ommense toeristentaks
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
17/00891 2019-1333
19/02881 Fijnstof intensieve veehouderij drukte WOZ-waarde arbeiderswoninkjes niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
18/00626 2019-1328
19/02845 Ondernemer mocht ook zonder akkoord vertrouwen op brief inspecteur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
17/00958 2019-1306
19/02863 Ondernemersfaciliteiten navorderbaar door al eerder gestaakte onderneming
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
18/00001 2019-1296
19/02640 Tussenplaatsen stichting geen misbruik: aftrek van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00358 2019-1271*
19/02641 BTW beschikbaar stellen gymlokalen aan basisscholen niet-compensabel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00456 2019-1234
19/02639 Sportmakelaar Nederlandse volleyballers niet BTW-plichtig in Nederland
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00675 2019-1225
19/01595 Verlaagd BTW-tarief voor diensten family entertainment center
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00346 2019-1211*
19/02717 Kosten dwangbevel bij dwanginvordering niet onrechtmatig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00302 2019-1207*
19/02504 BPM voor in 2015 geproduceerde Land Rover berekend naar tarief 2016
Hof Den Haag, 19-04-2019
BK-18/01133 2019-1183
19/02419 Berekening van KIA bij samenwerkingsverband in vof met broer
Hof Den Haag, 03-04-2019
BK-18/01130 2019-1160
19/02153 Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap
Hof Den Haag, 27-03-2019
BK-18/00808 2019-1157
19/02227 Wifi-omzet los van verhuuromzet vakantiehuisjes belast met 21% BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-04-2019
18/00204 2019-1046
19/01458 Telefoonhandelaar mocht nultarief toepassen: EUR 175.640 BTW-teruggaaf
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00136 2019-1044
19/01216 BTW-naheffing van bij fraude betrokken autohandelaar na hoger beroep overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00457 2019-0983
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung transparant; geen teruggaaf dividendbelasting
Hof Den Bosch, 31-01-2019
18/00224 2019-0977
19/01352 Informatiebeschikking handelaar met diverse ondernemingen deels overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00755 2019-0918
19/00287 Naheffing BTW met 50% boete voor niet en verkeerd aangegeven autoverkopen
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00106 2019-0912
19/02177 Uitlatingen UWV wekten geen vertrouwen over premiepercentage
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00743 2019-0911
19/01068 Naheffing accijns voor facilitator van fraude met minerale oliën
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00554 2019-0854
19/01489 Hoog BTW-tarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
Hof Amsterdam, 07-02-2019
18/00098 2019-0843
19/01916 Navordering a.b. door draaien landelijke query erfbelasting intact
Hof Den Bosch, 08-03-2019
18/00045 2019-0805*
19/00240 Luxemburgse tabak niet voor eigen gebruik, maar toch geen accijnsnaheffing
Hof Den Bosch, 06-12-2018
16/00190 2019-0772
19/01759 Eerder geregistreerde Mercedes met 79 km op de teller geen gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
17/01356 2019-0768
19/00245 BMW met 72 km op teller en inbraakschade voor BPM toch een nieuwe auto
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00104 2019-0765
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
18/00225 2019-0740
19/01440 Kentekenparkeren in Amsterdam niet in strijd met EVRM
Hof Amsterdam, 05-02-2019
17/00577 2019-0623
19/00838 Naheffing BPM voor buitenlandse schadeauto met WOK-status
Hof Amsterdam, 08-01-2019
18/00337 2019-0617
19/01369 Winkelier/webshophouder, en niet een CV, ondernemer voor IB en BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
17/00921 2019-0584
19/01427 BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/01335 2019-0438
19/01324 Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/00898 2019-0437
19/01430 Verlies na borgstelling voor lening van stichting niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
18/00128 2019-0436
19/01553 Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00980 2019-0435
19/00488 Beslistermijn inspecteur door tijdige verzending verdaging niet verstreken
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00333 2019-0315
19/00438 Huwelijksgemeenschap nieuw feit: a.b.-winst na overlijden eega navorderbaar
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00484 2019-0302
19/01201 Belgische pensioenpremie door gelijkheid met grensarbeider toch aftrekbaar
Hof Den Bosch, 25-01-2019
17/00633 2019-0276*
19/00703 Rentevergoedingen over immateriële schadevergoeding en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00876 2019-0170
18/04604 Auto zonder huurverleden geen recht op BPM-waardedruk wegens ex-rental
Hof Den Bosch, 04-10-2018
18/00073 2019-0168
18/04689 Vier jaar oude uit USA ingevoerde demonstratieauto voor BPM nieuwe auto
Hof Amsterdam, 27-09-2018
17/00335 2019-0167
19/00705 Proefslapen, cadeaubonnen en matrassen één naar algemeen BTW-tarief belaste prestatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01119 2019-0150
19/00778 Hof verrekent voor KSB deel pokerverliezen met winsten buiten de EU
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00335 2019-0103
19/00104 Prejudiciële vragen over teruggaaf dividendtax Amerikaans beleggingsfonds
Hof Den Bosch, 04-01-2019
18/00178 2019-0091
19/00769,
19/00771,
19/00772,
19/00773
Plaats van vestiging initiatiefnemer online pokerspel bepalend voor KSB
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00139,
16/03507,
17/00087,
18/00150
2019-0075*
18/03791 Beroep tegen verrekeningsbeslissingen ontvanger alleen bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00221 2019-0027
19/00074,
19/00075
Ook bij geheel gehonoreerd bezwaar nog een procesbelang door besluit over IMSV bezwaarfase
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00401,
BK-18/00402
2019-0020
19/00191 Moeder-BV aansprakelijk voor schulden leeggetrokken dochter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
18/00023 2019-0003*
19/00101 Op Duits circuit gebruikte Jaguar F-type met 883 km op teller: niet nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
15/01588 2018-3239
18/05512 Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00423 2018-3234
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen dubbele bestraffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
17/01105 2018-3163
18/04728 Gemeente geen BTW-ondernemer voor ter beschikking stellen tennispark
Hof Den Bosch, 04-10-2018
17/00150 2018-3112
18/04732 Illegale inkomsten zonder nieuw feit navorderbaar
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03939 2018-3109
18/03680 Performance fee vermogensbeheerder toch BTW-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 10-07-2018
17/00347 2018-2964
18/04396 Navordering na inbreng in APV die in Nederland gevestigd bleek
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00690 2018-2963
19/02885 Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/01401 2018-2848
18/04901 Geen BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/00406 2018-2838*
18/04686 Deelnemingsvrijstelling niet bij short cum/ex-transactie
Hof Amsterdam, 02-10-2018
17/00317 2018-2836*
18/04864 Verwijzing naar WOZ-waardeloket leidde niet tot lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00747 2018-2800
18/04650,
18/04653
Rechtbank kon voorbijgaan aan schending hoorplicht bezwaarfase
Hof Den Haag, 12-10-2018
BK-18/00482,
BK-18/00484
2018-2793
18/04853 Winstuitdeling van EUR 12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste
Hof Amsterdam, 04-10-2018
17/00579 2018-2764
18/04603 Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00356 2018-2730
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
20/00064 Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03517 2018-2709
18/03582 Op singulier wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling erfenis
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00403 2018-2706
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/03982 Schenking dvd’s aan kringloopwinkel niet aannemelijk: naheffing BTW
Hof Den Haag, 15-08-2018
BK-18/00349 2018-2278
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/02775 Opzet bij niet-voldoen BTW-schuld niet voor volle bedrag aannemelijk
Hof Den Bosch, 18-05-2018
17/00517 2018-2256*
18/03521 Hoge UTB’s voor douane-expediteur door fraude van opdrachtgever
Hof Amsterdam, 28-06-2018
16/00536 2018-2239
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03849,
18/03850
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
Hof Den Haag, 07-08-2018
BK-18/00503,
BK-18/00502
2018-2195*
18/03772 BPM-naheffing verlaagd door terechte keuze voor historisch tarief 2012
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
16/01468 2018-2170
18/03720 Datum van registratie volgens Hof potentieel middel voor manipulatie BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-07-2018
17/00465 2018-2169
18/03750 Geen overgangsregeling BTW-integratieheffing voor woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00846 2018-2162
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/02339 Naheffing MRB van EUR 6.801 voor auto met Duits kenteken vernietigd
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00649 2018-2013
18/03272 Holding met alleen doorbelastingen aan dochters geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00847 2018-1857
18/03178 Perpetual securities geen kapitaalverstrekking: EUR 3,4 mln rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-06-2018
17/00203 2018-1850
18/02732 Gewezen Italmoda-vennoot hoofdelijk aansprakelijk
Hof Amsterdam, 14-06-2018
08/00599 2018-1826*
18/03268 Door causaliteit toch recht op deelnemingsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00475 2018-1825*
18/03224 BTW-aftrek voor gemeente voor terbeschikkingstellen sportvelden
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-17/00961 2018-1742*
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/02684 Werkzaamheden bezwaaradviescommissies ministeries met BTW belast
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00346 2018-1701
18/02575 Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00432 2018-1681
18/02421 Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos
Hof Den Bosch, 26-04-2018
17/00329 2018-1680
18/03223 Gemeente kon BTW op outplacementkosten oud-wethouder compenseren
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00004 2018-1662*
18/02841 BTW tijdens leegstand niet aftrekbaar, maar geen boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00895 2018-1626
18/02880 In GBA ingeschreven weggebruiker bewees hoofdverblijf in Frankrijk niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00882 2018-1508
18/02843 BTW-aftrek op leegstand monumentpand onjuist, maar wel pleitbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00915 2018-1474
18/02522 Gemeente geen recht op laag MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Hof Den Haag, 01-05-2018
BK-17/00787 2018-1436
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02168 PKV van EUR 500 omdat inspecteur in BPM-zaken verweerschrift weer niet indiende
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03914 2018-1422
18/02332 Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00469 2018-1247
18/02266 Manager kinderopvangconcern nagevorderd voor goedkoop verkregen aandelen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00343 2018-1241
18/02268 Doorcertificering voorkwam aanmerkelijk belang
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00398 2018-1224*
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa EUR 400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/01687 Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00319 2018-1111
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01694,
18/01696
Geen strijd met verdediging door zonder voorprocedure afgegeven UTB’s
Hof Amsterdam, 08-03-2018
16/00153,
16/00162
2018-0919
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05714 Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00468 2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/05223 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-09-2017
16/01174 2017-2465
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03370 Sectorindeling door aard van werk herzien van bouwbedrijf naar agrarisch
Hof Den Bosch, 02-06-2017
15/01128 2017-1737
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van EUR 2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03857 Geen afdrachtvermindering voor training “Slimmer Produceren”
Hof Den Haag, 06-07-2016
BK-15/00973 2016-1801
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/01006 Ambtelijk verzuim van IB-inspecteur die aangifte stamrecht-BV niet bekeek
Hof Den Haag, 20-01-2016
BK14/01622 2016-0288
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/04164,
15/04187
Fiscus moet ruim EUR 1,3 mln betalen voor buitensporige last KSB
Hof Den Haag, 29-07-2015
BK-14/00768,
BK-14/00769
2015-1952*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van EUR 694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van EUR 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
15/01940 Ambtshalve aanslag van EUR 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur EUR 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met EUR 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van EUR 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759