Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot eind oktober 2018:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de linkjes direct de samenvatting uit FutD raadplegen.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

 

1. Ingestelde cassaties in oktober 2018

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
18/04202 Eigenrisicodragerschap WGA ondanks te laat ingediende garantieverklaring
Hof Den Haag, 28-08-2018
BK-18/00504 2018-2374
18/04241 Uitgaven zelfgekweekte wiet ook voor Crohn-patiënte niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-08-2018
17/00270 2018-2776
18/04243 Rioolheffing voor gehuurde garagebox 1 km van woning intact
Hof Amsterdam, 21-08-2018
17/00111 2018-2332
18/04244 Alleen op bankoverzicht vermelde rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
17/00912 2018-2570
18/04245 Aanslag rioolheffing 2013 gemeente Nijmegen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-08-2018
17/00022 2018-2469
18/04258 Verklaring van kroegbaas bewees tijdige terpostbezorging beroepschrift
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01281 2018-2372
18/04315 Geen getuigenverhoren over op klikbrief gebaseerde naheffing zwart loon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00567 2018-2440
18/04360 Onhaalbaarheid van 4%-rendement op vermogen niet aannemelijk gemaakt
Hof Den Haag, 04-09-2018
BK-18/00411 2018-2451
18/04370 Lijfrente-uitkeringen belast omdat premies eerder wél waren afgetrokken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01321 2018-2448
18/04425 Forse naheffingen en boeten voor zwarte lonen schoonmaakbedrijf overeind
Hof Amsterdam, 06-09-2018
17/00358 2018-2781
18/04445 Zorghotel en 44 appartementen voor WOZ 45 aparte objecten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-09-2018
17/01304 2018-2596
18/04500 Rijnvarende kreeg geen schadevergoeding na overschrijding bezwaartermijn
Hof Den Haag, 02-10-2018
BK-18/00534 2018-2716
18/04507 Bezwaar na rekken termijn door professionele gemachtigde niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00107 2018-2779
18/04508 Lening oude woning kon na drie jaar mee naar nieuwe woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00009 2018-2543*
18/04585 Kampeerauto-tarief BPM voor ingevoerde tweedehands Fiat Ducato
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00400 2018-2809
18/04586,
18/04587,
18/04588,
18/04589
Aanslagen rioolheffing Drechtsteden toch bevoegd opgelegd
Hof Den Haag, 19-09-2018
BK-17/00898,
BK-17/00899,
BK-17/00897,
BK-17/00900
2018-2601

 

2. Ingetrokken cassaties in oktober 2018

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
17/06026 Geen aftrek voor voorziening, afwaardering vordering en verlies effecten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-11-2017
16/00673 2017-2970
18/02380 Voor in 2015 geproduceerde en 2016 ingevoerde auto gold BPM-tarief 2016
Hof Den Haag, 18-05-2018
BK-17/00931 2018-1506
18/03300 Te laat bezwaar emigrant verschoonbaar ondanks niet-melden nieuw adres
Rechtbank Zeeland/West-Brabant, 22-03-2017
BRE16/3833 2017-1933

 

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in oktober 2018

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving FutD-nummer
15/00194,
15/00878
Rente door per-elementbenadering niet in aftrek beperkt
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2751*
16/02062 Strafrechtelijke veroordeling wegens niet-informeren adviseur over a.b.?
Hoge Raad, 16-10-2018
2018-2842
16/04577 Uiteindelijke vernieuwbouw niet beslissend voor BTW-levering
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2617*
17/00174,
17/00175
Onttrekking grondwater alsnog vrijgesteld na wijziging vergunning
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2680
17/00373,
17/00374
Verzoek om getuigenverhoor moet worden gespecificeerd
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2618*
17/02451 Inspecteur mocht nog informatiebeschikking nemen in bezwaarfase
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2628
17/02608,
17/02812,
17/02816
BTW-schoolstructuren gemeenten grotendeels gestrand
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2752*
17/03815 Fiscus hoefde door OvJ niet-vrijgegeven stukken niet te geven
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2619*
17/03922 Alcoholpremix met fruitsmaak ingedeeld als gedestilleerde drank
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2690
17/04499 Cassatie tegen vaststelling uit riool gepompt Urean30 door Hof tevergeefs
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2759
17/05135 HIR viel vrij vóór aandelenverkoop door toepassing artikel 12a Wet Vpb
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2682
17/05136 Waardedaling pand voor voeging in f.e. niet aannemelijk
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2683
17/05463 Schatting van gebruikelijk loon voor acht BV’s intact
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2758
17/05507,
17/05508
Bezwaren tegen aangiften KSB “zonder voorwerp” niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2632
17/05547 Belastingschulden relevant bij beoordeling draagkracht voor boetematiging
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2678
17/06153 Akkoord bij Hof verhinderde later geen andere herverdeling van box III
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2679
18/00335 Aan BV toekomende declaraties belast als ROW
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2684
18/00436,
18/00437,
18/00438,
18/00439
Rijnvarenden met Luxemburgse E101-verklaring in Nederland premieplichtig
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2626
18/01140 Beroep op betalingsonmacht niet-ontvankelijk na eerdere afwijzing daarvan
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2627
18/01354 Vlieguren, cursus Duits en medische keuring geen scholingsuitgaven piloot
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2629
18/01488 Betalingen uit PGB van broer bij zorgverlenende zus belast als ROW
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2630
18/01492,
18/01562,
18/01563,
18/01564,
18/01567
Beslissing over tegen niet-verleende step-up en niet-ontvankelijkheid intact
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2760
18/01619,
18/01620
Belastingrechter mag zaak aanhouden tot A1-verklaring onherroepelijk is
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2625
18/01697 Aanvraag tot herziening van veroordeling voor BTW-fraude afgewezen
Hoge Raad, 02-10-2018
2018-2653
18/02279 Gemeente mocht in bezwaarfase e-mailen met gemachtigde
Hoge Raad, 19-10-2018
2018-2757
18/02559 Cassatie tegen niet-bewezen contante giften niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2687
18/02735 Geen prorogatie mogelijk tegen ambtshalve beslissing
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2685
18/02736 Cassatie discriminerende weigering giftenaftrek versneld niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2688
18/02737 Cassatieberoep tegen geweigerde aftrek Luzac-college te laat ingediend
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2689
18/02764 Uit de wet voortvloeiende belastingen geen aftrekbare giften
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2686
18/02945 Cassatieberoep rijnvarende niet-ontvankelijk door ontbreken motivering
Hoge Raad, 12-10-2018
2018-2681
18/03698 Geen cassatie mogelijk tegen uitspraak van ABRvS
Hoge Raad, 05-10-2018
2018-2631

 

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 05-11-2018

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
18/03790 Aandeel in nog niet tenaamgestelde Belgische woning in box III belast
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00601 2018-2849
18/04585 Naheffing BPM naar kampeerauto-tarief voor ingevoerde tweedehands Fiat Ducato
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00400 2018-2809
18/04425 Forse naheffingen en boeten voor zwarte lonen schoonmaakbedrijf overeind
Hof Amsterdam, 06-09-2018
17/00358 2018-2781
18/04507 Bezwaar na rekken termijn door professionele gemachtigde niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00107 2018-2779
18/04241 Uitgaven zelfgekweekte wiet ook voor crohn-patiënte niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-08-2018
17/00270 2018-2776
18/03107 Pseudo-eindheffing over loon inclusief aandelenrechten bleef in stand
Hof Amsterdam, 14-06-2018
17/00390 2018-2775
18/04500 Rijnvarende kreeg geen schadevergoeding na overschrijding bezwaartermijn
Hof Den Haag, 02-10-2018
BK-18/00534 2018-2716
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
18/03279 Grieven tegen verzuimboete niet ondubbelzinnig ingetrokken: boete toch intact
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00230 2018-2711
18/03472 Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03517 2018-2709
18/03569 Naheffing fictieve voorbelasting overeind; boete van tafel
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03736 2018-2708
18/03046 Belastingrente terecht door in aangifte Vpb verkeerd aangegeven verlies
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00711 2018-2707
18/03582 Op singulier wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling erfenis
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00403 2018-2706
18/03729 Naheffing BTW bleef in stand omdat vof in Nederland was gevestigd
Hof Den Bosch, 19-07-2018
16/03912 2018-2705
18/03677,
18/03702
Appartementen in B&B aangemerkt als woning: geen willekeurige afschrijving
Hof Den Bosch, 19-07-2018
16/03775,
16/03773
2018-2692
18/03278 Aan ex-werkgever (nog) niet terugbetaalde kosten geen negatief loon
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00229 2018-2674*
18/04212 Ondanks beperkende erfpachtvoorwaarden belastingplicht voor WOZ & OZB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00004 2018-2654
18/03544 Telefonische onbereikbaarheid geen reden om niet te horen
Hof Den Bosch, 12-07-2018
16/03824 2018-2651
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/04586,
18/04587,
18/04588,
18/04589
Aanslagen rioolheffing Drechtsteden toch bevoegd opgelegd
Hof Den Haag, 19-09-2018
BK-17/00898,
BK-17/00899,
BK-17/00897,
BK-17/00900
2018-2601
18/03543 Rioolheffing voor recreatiewoningen discriminatie, aanslagen wel in stand
Hof Den Bosch, 29-06-2018
17/00460 2018-2600
18/04445 Zorghotel en 44 appartementen voor WOZ 45 aparte objecten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-09-2018
17/01304 2018-2596
18/02729 Navorderingen voor door adviseur structureel onjuist gedane aangiften
Hof Den Bosch, 15-06-2018
17/00324 2018-2584
18/03639 Inkomen uit voortgezette hennephandel om Justitie te voldoen nagevorderd
Hof Den Bosch, 12-07-2018
16/00046 2018-2583
18/03487 Volharden in verrekening ondanks eerdere uitspraken misbruik procesrecht
Hof Den Bosch, 29-06-2018
17/00218 2018-2573
18/04244 Alleen op bankoverzicht vermelde rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
17/00912 2018-2570
18/03614 Japans pensioenfonds bewees dividendgerechtigdheid niet: geen teruggaaf DB
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00296 2018-2568
18/03269 Afrekenen over waardestijging bloot eigendom na einde tbs door overlijden vader
Hof Den Bosch, 21-06-2018
17/00135 2018-2563
18/04508 Lening oude woning kon na drie jaar mee toch nog mee naar nieuwe woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00009 2018-2543*
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/02980 In België wonende redacteur met Nederlandse werkgever in Nederland belast
Hof Den Bosch, 15-06-2018
16/03815 2018-2541*
18/03846 Beroep was geen misbruik van recht en dus ontvankelijk
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00747 2018-2517
18/04245 Aanslagen rioolheffing 2013 gemeente Nijmegen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-08-2018
17/00022 2018-2469
18/03829 Naheffing MRB met 100% boete voor bank in laadruimte bestelauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
18/00056 2018-2468
18/04360 Onhaalbaarheid van 4%-rendement op vermogen niet aannemelijk gemaakt
Hof Den Haag, 04-09-2018
BK-18/00411 2018-2451
18/03884 Handelen van inspecteur inconsequent maar wekte geen vertrouwen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
18/00006 2018-2450
18/04370 Lijfrente-uitkeringen belast omdat premies eerder wél waren afgetrokken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01321 2018-2448
18/04315 Geen getuigenverhoren over op klikbrief gebaseerde naheffing zwart loon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00567 2018-2440
18/03134 Inspecteur verspeelde recht om bewijs te vragen van kosten verbouwing
Hof Den Bosch, 08-06-2018
16/03859 2018-2378
18/03132 DGA niet aansprakelijk voor Vpb-schuld verkochte BV
Hof Den Bosch, 08-06-2018
17/00004 2018-2377
18/04202 Eigenrisicodragerschap WGA ondanks te laat ingediende garantieverklaring
Hof Den Haag, 28-08-2018
BK-18/00504 2018-2374
18/04258 Verklaring van cafébaas bewees tijdige terpostbezorging beroepschrift
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01281 2018-2372
18/03938 Paardenactiviteit voor de BTW geen economische activiteit maar hobby
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00833 2018-2371
18/04092 Correctie voor privégebruik moest volgens Hof via naheffing LB
Hof Amsterdam, 14-08-2018
17/00194 2018-2357*
18/04107 Weer afwijking forfaitaire PKV voor gemachtigde met duizenden BPM-zaken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-08-2018
16/00380 2018-2344
18/04243 Rioolheffing voor gehuurde garagebox 1 km van woning intact
Hof Amsterdam, 21-08-2018
17/00111 2018-2332
18/04085 Beroep op schending verdedigingsbeginsel na compromis tevergeefs
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-08-2018
16/00395 2018-2323
18/02942 Gemeente hield bij WOZ-waarde genoeg rekening met nadelen snelweg A2
Hof Den Bosch, 01-06-2018
17/00650 2018-2301
18/03450 Gemachtigde stuurde volgens Hof juist aan op schending hoorplicht
Hof Den Haag, 29-06-2018
BK-18/00512 2018-2296
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/02954 Waardevermindering van 100% voor schadeauto’s niet bewezen
Hof Den Haag, 01-06-2018
BK-18/00157 2018-2294
18/02591,
18/02931
Negeren verzoek telefonisch horen leidde niet tot schending hoorplicht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00210,
17/00475
2018-2290
18/03266 Eigenaar schip in Nederland was de exploitant: Rijnvarende sociaal verzekerd
Hof Den Haag, 20-06-2018
BK-17/00906 2018-2289
18/03870 Belanghebbende kwam door hoger beroep niet in nadeliger positie
Hof Amsterdam, 14-08-2018
17/00607 2018-2287
18/03661 Inspecteur merkte brief gemachtigde terecht aan als bezwaarschrift
Hof Amsterdam, 05-07-2018
17/00239 2018-2286
18/03891,
18/03892
Forfaitaire PKV beperkt omdat gemachtigde optrad in duizenden BPM-zaken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
16/00630,
16/00458
2018-2282
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/03982 Schenking dvd’s aan kringloopwinkel niet aannemelijk: naheffing BTW
Hof Den Haag, 15-08-2018
BK-18/00349 2018-2278
18/02813 Navordering ook zonder nieuw feit na wijziging verdeling in aangifte
Hof Amsterdam, 17-05-2018
17/00130 2018-2276
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/03131 Informatiebeschikking rechtmatig op moment van nemen beschikking
Hof Amsterdam, 05-06-2018
17/00229 2018-2262
18/02775 Opzet bij niet-voldoen BTW-schuld niet voor volle bedrag aannemelijk
Hof Den Bosch, 18-05-2018
17/00517 2018-2256*
18/02760 Inhoudingsplicht voor BV die kost en woning van Poolse arbeiders betaalde
Hof Den Bosch, 18-05-2018
16/03896 2018-2255*
18/03521 Hoge UTB’s voor douane-expediteur door fraude van opdrachtgever
Hof Amsterdam, 28-06-2018
16/00536 2018-2239
18/03843 In beslag genomen administratie geen reden voor herziening Hofuitspraak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-07-2018
17/00851 2018-2230
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03849,
18/03850
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
Hof Den Haag, 07-08-2018
BK-18/00503,
BK-18/00502
2018-2195
18/03468 Inspecteur wekte geen vertrouwen over afmetingen voor MRB-kwarttarief
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00995 2018-2177
18/03772 BPM-naheffing verlaagd door terechte keuze voor historisch tarief 2012
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
16/01468 2018-2170
18/03720 Datum van registratie volgens Hof potentieel middel voor manipulatie BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-07-2018
17/00465 2018-2169
18/03623 Franchisegever in fastservicefoodmarket ingedeeld in sector 44 en niet in 45
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00695 2018-2168
18/03750 Geen overgangsregeling BTW-integratieheffing voor woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00846 2018-2162
18/02440 Neder-Amerikaan mocht vertrouwen op onbelastbaarheid lijfrente-uitkering
Hof Den Bosch, 26-04-2018
16/03586 2018-2149*
18/03317 Parkeernaheffing alleen over niet-betaalde 3 minuten dus per saldo EUR 0,13
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/01279 2018-2135
18/03555 Leges intact omdat besluit UAV 2012 was bekendgemaakt in Staatscourant
Hof Amsterdam, 05-07-2018
15/00725 2018-2133
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03556 Koopsom vakantiehuis door risico BTW-herziening niet de WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00967 2018-2128
18/03243 Immateriële schadevergoeding van EUR 2.500 in zaak over EUR 31 BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
16/00097 2018-2127
18/03724 Rechter mocht pas op zitting verstrekte specificatie weigeren als bewijs
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00932 2018-2109
18/03318 Vrijwilligerswerk in monumentale tuin verlaagde drempel aftrekbare kosten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00866 2018-2101
18/03508 Uitdeling van EUR 5 mln wegens lening voor kostbare verbouwing woning DGA
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00684 2018-2100
18/03341 Invoering KSB geen verboden buitensporige last speelautomatenexploitant
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00606 2018-2079
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/03554 Inflatie irrelevant bij toets individuele buitensporige last box III-heffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00875 2018-2070
18/03567 Wel bijtelling, maar geen boete privégebruik bestelauto hoveniersbedrijf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00839 2018-2067
18/02981 Nederlander bewees inwonerschap en fiscale onderworpenheid in VS niet
Hof Den Haag, 30-05-2018
BK-17/00890 2018-2062
18/03739 Groepsverzoek aan Zwitserse Belastingdienst geen fishing expedition
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00901 2018-2058
18/03518 Afzijdige bestuurder aansprakelijk voor LB-schulden re-integratiestichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00920 2018-2051
18/02339 Naheffing MRB van EUR 6.801 voor auto met Duits kenteken vernietigd
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00649 2018-2013
18/03427 Gelijkheidsbeginsel bij foutieve andere WOZ-beschikkingen niet geschonden
Hof Den Haag, 29-06-2018
BK-18/00423 2018-2010
18/03500 Naheffing BTW twee jaar na boekenonderzoek was voldoende voortvarend
Hof Den Haag, 29-06-2018
BK-18/00390 2018-2002
18/02552 Saldomethode voor onzuiver pensioen Wereldbank vanaf pensioendatum
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00165 2018-1991
18/03662 Niet-berekende rente op r/c-stand leidde tot uitdeling aan DGA
Hof Den Haag, 11-07-2018
BK-17/00934 2018-1987
18/03133 Verzoek tot contact opnemen voor hoorgesprek gelijk aan uitnodiging hoorgesprek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-06-2018
17/00850 2018-1868
18/02381 Hoorplicht niet geschonden omdat bezwaar volledig was gehonoreerd
Hof Den Bosch, 19-04-2018
17/00283 2018-1867
18/03236 Recht op jonggehandicaptenkorting niet aannemelijk gemaakt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00834 2018-1865
18/03325 Nederlandse Rijnvarende kon Cypriotische premies niet aftrekken
Hof Den Haag, 26-06-2018
BK-17/00790 2018-1864
18/03272 Holding met alleen doorbelastingen aan dochters geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00847 2018-1857
18/03059 R/c-opname van EUR 800.000 voordeel uit a.b. met aftrek fictief loon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
17/00564 2018-1852
18/03377 Bouwbedrijf bewees voorgenomen belast gebruik loods na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00704 2018-1851
18/03178 Perpetual securities geen kapitaalverstrekking: EUR 3,4 mln rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-06-2018
17/00203 2018-1850
18/02732 Gewezen Italmoda-vennoot hoofdelijk aansprakelijk
Hof Amsterdam, 14-06-2018
08/00599 2018-1826*
18/03268 Door causaliteit toch recht op deelnemingsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00475 2018-1825*
18/03235 Foutparkeerder bewees aan Rechtbank verstuurde volmacht niet
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00414 2018-1803
18/01879 Gemeente kon bezwaar na onderzoek kennelijk niet-ontvankelijk verklaren
Hof Den Haag, 02-05-2018
BK-17/00776 2018-1794
18/02384 Liquidatie-uitkering meer dan 10 jaar na emigratie in Nederland belast
Hof Den Bosch, 19-04-2018
16/03902 2018-1771
18/03271 Door beroerte niet afgetrokken hypotheekrente niet jaren later aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/01140 2018-1764
18/03224 BTW-aftrek voor gemeente voor terbeschikkingstellen sportvelden
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-17/00961 2018-1742*
18/02941 Gecompenseerde BTW behoorde tot kostprijs voor toetsing opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00957 2018-1724
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/01939 In hoger beroep over Irimie-rente eerst beschikking invorderingsrente vereist
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00907 2018-1712
18/02684 Werkzaamheden bezwaaradviescommissies ministeries met BTW belast
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00346 2018-1701
18/03217 Verlaging heffingskorting voor vrijgesteld salaris in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00404 2018-1699
18/02355 Verliesverrekeningsbeschikking ook mogelijk bij navorderingsaanslag Vpb
Hof Den Haag, 18-04-2018
BK-17/00709 2018-1693
18/02470 Immateriële SV verhoogd omdat zaak niet onder procedure-afspraak viel
Hof Amsterdam, 08-05-2018
17/00280 2018-1692
18/02362 Schrijven van boek over 27 jaar durende afwikkeling erfenis geen onderneming
Hof Den Haag, 18-04-2018
BK-17/00769 2018-1686
18/02575 Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00432 2018-1681
18/02421 Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos
Hof Den Bosch, 26-04-2018
17/00329 2018-1680
18/03223 Gemeente kon BTW op outplacementkosten oud-wethouder compenseren
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00004 2018-1662*
18/02422 Naast elkaar gelegen appartementen van één gezin niet één eigen woning
Hof Amsterdam, 26-04-2018
17/00022 2018-1661*
18/02344 Timmerfabriek geen afdrachtvermindering voor training Slimmer produceren
Hof Amsterdam, 17-04-2018
16/00468 2018-1629
18/02841 BTW tijdens leegstand niet aftrekbaar, maar geen boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00895 2018-1626
18/01975 Omzet wedkantoor paardenraces belast met BTW
Hof Amsterdam, 13-03-2018
17/00343 2018-1605*
18/03125,
18/03128
Hof Den Bosch: 2% box III rendement haalbaar, maar geen buitensporige last
Hof Den Bosch, 15-06-2018
17/00166,
17/00167
2018-1602*
18/02894 BTW-compensatie en naheffing volgens Hof gezamenlijk af te handelen
Hof Den Haag, 25-05-2018
18/00334 2018-1574
18/02789 Geen afdrachtvermindering onderwijs door oncontroleerbare POK’s
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-05-2018
17/00557 2018-1569
18/02880 In GBA ingeschreven weggebruiker bewees hoofdverblijf in Frankrijk niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00882 2018-1508
18/02897 Gepensioneerde juridisch adviseur woonde niet in Thailand: aanslag Zvw intact
Hof Den Haag, 25-05-2018
BK-17/00791 2018-1498
18/02845 Alleen ontkennen van inkomen onvoldoende voor verlaging van aanslag
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00335 2018-1497
18/02827 Strafvonnis leidend voor belastingrechter bij vermeende hennepinkomsten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/01147 2018-1482
18/00241 Op door advocaat zelf verstrekte gegevens gebaseerde naheffing BTW intact
Hof Den Haag, 08-12-2017
BK-17/00442 2018-1480
18/02576 Opnamen in rekening-courant was loon: naheffing plus boete intact
Hof Den Haag, 04-05-2018
BK-17/00920 2018-1475
18/02843 BTW-aftrek op leegstand monumentpand onjuist, maar wel pleitbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00915 2018-1474
18/02895 Appartementsrecht in verbouwd kantoorpand belast met 2% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag, 25-05-2018
BK-18/00021 2018-1456*
18/02522 Gemeente geen recht op laag MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Hof Den Haag, 01-05-2018
BK-17/00787 2018-1436
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02168,
18/02169
PKV van EUR 500 omdat inspecteur in BPM-zaken verweerschrift weer niet indiende
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03914,
17/00068
2018-1422
18/02206 Verhuurderheffing geen individuele en buitensporige last
Hof Amsterdam, 03-04-2018
17/00393 2018-1420
18/02160 Koel- en rijpingscellen voor overdrachtsbelasting onroerende zaak
Hof Amsterdam, 17-04-2018
17/00613 2018-1418
18/02051 Aan familiestichting verkochte villa geen eigen woning
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03505 2018-1390*
18/02747 Afdrachtvermindering terecht toegepast, naheffing en boete vernietigd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00208 2018-1353
18/02471 BPM voor auto met Spaans kenteken: kortstondig gebruik niet aannemelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/00908 2018-1352
18/02437 Forse schade jonge auto kwam volledig op waarde voor BPM in mindering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/01510 2018-1351
18/02690 Wijziging MRB-oldtimerregeling geen individuele buitensporige last
Hof Amsterdam, 08-05-2018
17/00282 2018-1347
18/02382 Eigenhandige verrekening was geen betaling van verschuldigde BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-05-2018
17/00102 2018-1341
18/01881 Informatiebeschikking intact in structuur met Panamese Private foundation
Hof Den Bosch, 22-03-2018
16/03716 2018-1340
18/01368 Grondslag crisisheffing niet anders bij nettoloonafspraken
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00186 2018-1318*
18/02375 SV ondanks niet-ontvankelijkverklaring beroep inclusief rentevergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2018
16/01288 2018-1279
18/01973 Geen BTW-aftrek op advocaatkosten voor IB-procedures DGA
Hof Den Bosch, 30-03-2018
16/03864 2018-1276
18/01717 Brief- in plaats van woonadres voldoende voor alleenstaandeouderkorting
Hof Den Bosch, 22-03-2018
17/00186 2018-1269*
18/01700 Golfbaan en clubhuis voor BTW twee verschillende zaken
Hof Den Bosch, 30-03-2018
17/00432 2018-1268*
18/02567 Schenking OZL-aandelen aan dochter vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Hof Amsterdam, 01-05-2018
17/00379 2018-1266*
18/02204 Uitpondingsstrategie doorgewinterde vastgoed-BV niet per se grove schuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
16/01101 2018-1248
18/02330,
18/02332,
18/02333
Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00467,
BK-17/00469,
BK-17/00471
2018-1247
18/02266 Manager kinderopvangconcern nagevorderd voor goedkoop verkregen aandelen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00343 2018-1241
18/02268 Doorcertificering voorkwam aanmerkelijk belang
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00398 2018-1224*
18/02353 Lagere WOZ-waarden voor Cruiseschip van DUO en fiscus in Groningen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00215 2018-1204
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa EUR 400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/02329 Rente Credit Suisse niet aftrekbaar; geen schuldparallellie
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00466 2018-1180*
18/01568 Beroep tegen Markense dagtoeristenbelasting zonneklaar ongegrond
Hof Amsterdam, 08-03-2018
17/00288 2018-1162
18/01264 Verzoek om terugbetaling douanerechten knoflook alsnog afgewezen
Hof Amsterdam, 13-02-2018
17/00433 2018-1148
18/01495 UTB voor Bengaals porselein te laat uitgereikt, douaneschuld verjaard
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00489 2018-1147
18/01938 Hof kent PKV toe in met honderden BPM-zaken verknochte procedure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
15/01321 2018-1140
18/02074 Geen aftrek voor particulier onderwijs van zoon met lees- en rekenproblemen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00352 2018-1136
18/02158 Correctie voor contante Zwitserse ontvangsten na klikbrief
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-04-2018
17/00501 2018-1118
18/01670 Boeten van 100% na gebruik afroommodule in beginsel passend en geboden
Hof Den Bosch, 27-03-2018
16/03620 2018-1117
18/01585,
18/01856
Kinderen schenkbelasting verschuldigd 24 jaar na schenking van ouders
Hof Den Haag, 28-03-2018
BK-17/00737,
BK-17/00738
2018-1116
18/01687 Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00319 2018-1111
18/01108 Verhuurder van complex voor arbeidsmigranten toeristenbelastingplichtig
Hof Den Bosch, 16-02-2018
16/03784 2018-1076
18/01907 Geen rente over griffierecht wel over schadevergoeding in BPM-zaak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
15/01396 2018-1075
18/01677 WOZ-waarde al zo laag dat garage met asbest daarin was verdisconteerd
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00374 2018-1068
18/02002 Koeriers-v.o.f. schijnconstructie: chauffeurs geen vennoot maar in dienst
Hof Den Haag, 03-04-2018
BK-17/00495 2018-1054
18/01955 Dotatie aan bestemmingsreserve geen last ter zake
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
16/01241 2018-1007
18/01954 WOZ-waarde niet te bepalen volgens wiskundige regressieanalyse
Hof Den Haag, 28-03-2018
BK-17/00863 2018-1005
18/01389 BPM-naheffing voor door TÜV berekende CO2-uitstoot Ford Mustang intact
Hof Den Haag, 23-02-2018
BK-17/00748 2018-0998
18/01558 Stelling over niet-ontvangen hebben aanslag ook in hoger beroep te mager
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00888 2018-0994
18/00086 Inspecteur bewees tijdigheid naheffingsaanslag BTW met uitdraai en rapport
Hof Den Haag, 08-12-2017
BK-17/00498 2018-0992
18/01964 Inspecteur belastte terecht EUR 505.000 niet aangegeven a.b.-dividend
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00716 2018-0989
18/01961 Verzendrapport aanslagbiljet bewees te late indiening bezwaarschrift
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00715 2018-0988
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01694 Geen strijd met verdediging door zonder voorprocedure afgegeven UTB’s
Hof Amsterdam, 08-03-2018
16/00153 2018-0919
18/01735 Ook overdrachtsbelasting over aan verkoper betaalde fee voor uitstel van levering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-03-2018
17/00703 2018-0913
18/02006 Verlener AWBZ-thuiszorg was geen ondernemer maar in dienstbetrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
17/00740 2018-0909
18/01960 Geen BTW over privégebruik van een niet zakelijk gebruikt bouwwerk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
16/01256 2018-0905
18/01686 Woningcorporatie kon fout op openingsbalans met foutenleer herstellen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-03-2018
17/00666 2018-0903
18/01914,
18/01920
Dwangsom voor trage besluitvorming geen loon politieagent en militairen
Hof Amsterdam, 20-03-2018
16/00539,
16/00544
2018-0883*
18/01645 Lagere PKV en SV in BPM-zaak door duizenden verknochte zaken zelfde gemachtigde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-03-2018
15/00930 2018-0852
18/01642 Naheffing BPM van de baan, maar wel forse reprimande voor gemachtigde
Hof Den Bosch, 15-03-2018
16/03503 2018-0851
18/01666 Naheffing crisisheffing geliquideerde tandarts-BV van tafel
Hof Den Bosch, 15-03-2018
16/03558 2018-0799*
18/01479 Fiscus moet EUR 10.000 betalen voor niet-tijdig afgegeven VAR
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00329 2018-0714*
18/01310 Rioolverordening Steenwijkerland na hoger beroep toch volledig verbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00514 2018-0690
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01579 Aangiftepraktijk met omzet van EUR 257 geen bron van inkomen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-03-2018
17/00835 2018-0679
18/00977 Aanslagen van in België wonende DGA van Nederlandse BV met omkering intact
Hof Den Bosch, 01-02-2018
15/00486 2018-0658
18/01450 Geen f.e.-BTW voor onderwijsinstelling met gelieerde BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00277 2018-0642*
18/01352 Negatieve waarde van renteswaps niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-02-2018
BK-17/00749 2018-0641*
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01103 Verhuur kajuitjachten door zeilschool belast met 6% BTW
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/00332 2018-0607
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
18/01266 Bestuurder door voorgezette bedrijfsuitoefening toch aansprakelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
17/00404 2018-0552
18/01347 Bewijs in tipgeverszaak onbruikbaar: navordering van tafel
Hof Den Bosch, 20-02-2018
16/00009 2018-0525*
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
18/01048,
18/01081,
18/01082
Melkproduct voor kinderen geen kindervoeding
Hof Amsterdam, 01-02-2018
17/00191,
17/00193,
17/00192
2018-0505
18/00957 Rapport Amerikaans laboratorium bewees oorsprong knoflook
Hof Amsterdam, 30-01-2018
15/00858 2018-0504
18/00689 Ambtshalve kennisgeving geen uitspraak op bezwaar: dwangsom toegekend
Hof Amsterdam, 21-12-2017
16/00566 2018-0491
18/01184 BTW op advocaatkosten terecht nageheven door gebrek aan verband met activiteiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
16/00905 2018-0481
18/00983,
18/00984
Aansprakelijkstelling ondanks niet verstrekken FIOD-dossier in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
16/01500,
16/01501
2018-0480
18/01139 Causaal verband met overlijden voldoende voor erftaks fictieve verkrijging aandelen
Hof Den Haag, 09-02-2018
BK-17/00832 2018-0461*
18/00529 Gelijkheidsbeginsel verhinderde reclametaks Amsterdamse abri’s en mupi’s
Hof Amsterdam, 02-01-2018
16/00461 2018-0443
18/00772 Geen immateriële SV omdat was gevraagd om uitstel voor motiveren bezwaar
Hof Den Bosch, 19-01-2018
17/00620 2018-0435
18/01030 WVA ook voor niet afzonderlijk in CROHO-register vermelde opleiding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-01-2018
16/01086 2018-0427
17/05138 Netbeheerder kon geen beroep doen op contractuele gedoogplicht
Hof Amsterdam, 21-09-2017
16/00533 2018-0381
17/05140 Precarioheffing terecht maar na compromis met netbeheerder verlaagd
Hof Amsterdam, 21-09-2017
16/00547 2018-0380
18/00923,
18/00924
Navordering voor zwarte omzet uit 8.000 IB-aangiften van één IP-adres intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-01-2018
16/01155,
16/01159
2018-0363
18/00356 Overschrijding bezwaartermijn parkeerbelastingzaak fataal
Hof Den Haag, 19-12-2017
17/00739 2018-0320
18/00472 Foutparkeerder/niet-kentekenhouder kon niet in bezwaar tegen naheffing
Hof Den Haag, 19-12-2017
BK-17/00736 2018-0319
18/00246 CO2-uitstoot bleef beperkt tot wettelijke maximum in Wet BPM
Hof Den Bosch, 07-12-2017
17/00171 2018-0317
18/00874 Gelijkheidsbeginsel niet geschonden door lagere BPM-teruggaaf bij export
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
15/01393 2018-0315
18/00433 Hof vernietigde naheffing die was gebaseerd op vooronderstelling
Hof Den Bosch, 21-12-2017
13/01027 2018-0300
18/00274 Overheadvergoeding van zorgverzekeraars bij zorggroep belast met BTW
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00318 2018-0294
18/00356,
18/00357
Afdrachtvermindering voor volgen van beroepspraktijkvorming
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/03874,
16/03882
2018-0292
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00053 Te hoog vastgesteld verlies door fout van inspecteur niet te herzien
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/03598 2018-0281
18/00873 Voor coöperaties werkende belastingadviseur geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
17/00270 2018-0263*
18/00480 Box III-heffing volgens Hof A’dam ook al voor 2013 te hoog
Hof Amsterdam, 23-01-2018
17/00202 2018-0262*
18/00956 Bonusaandelen voor directie oneigenlijk gebruik voor werkkostenregeling
Hof Amsterdam, 25-01-2018
16/00421 2018-0257*
18/00427 Legesverordening toch verbindend na uitleg gemeente in hoger beroep
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
16/01084 2018-0246
18/00366 Gebruiksretributie voor zoetwater was détournement de pouvoir
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/00107 2018-0243
18/00252 Immateriële SV gematigd wegens samenhang, maar wel rente over SV
Hof Den Bosch, 14-12-2017
17/00188 2018-0237
18/00405 Alcoholhoudende drank bij restaurantdiensten belast met 21% BTW
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/03807 2018-0235
18/00806 Bezwaar naar verkeerd faxnummer sturen: onredelijk gebruik procesrecht
Hof Amsterdam, 11-01-2018
16/00538 2018-0234
18/00759 Minder dan 10% zakelijk gebruikte woonboerderij geen bedrijfsvermogen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-01-2018
17/00129 2018-0224
18/00690 Vermogensrendementsheffing 2014 volgens Hof A’dam te hoog
Hof Amsterdam, 16-01-2018
17/00112 2018-0211*
18/00661,
18/00663,
18/00665
Correcties internationale winstverschuiving samenhangend voor schadevergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2018
16/01458,
16/01452,
16/01449
2018-0165
18/00135 Hogere KIA voor auto van dierenarts in maatschap
Hof Den Bosch, 30-11-2017
16/00292 2018-0162*
18/00354 Fiscale rechter zag geen schending eigendomsrecht van militair door WUL
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01236 2018-0146
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
18/00350 Bij pre-prorata sportzaal gemeente gebruik in uren passende verdeelsleutel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-12-2017
17/00563 2018-0109*
18/00309 Gemeente had uitspraaktermijn terecht verdaagd: dwangsom van tafel
Hof Den Haag, 15-12-2017
BK-17/00506 2018-0066
17/05180 Financieringsrente in mindering op resultaat winstaandeel Mijnbouwwet
Hof Den Haag, 26-09-2017
BK-17/00245 2018-0065
18/00329 Inspecteur mocht vrijgevallen balansschulden BTW in IB navorderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-12-2017
17/00510 2018-0033
18/00288 Afstandseis 30%-regeling toetsen bij tewerkstelling in Nederland
Hof Den Haag, 19-12-2017
BK-17/00706 2018-0032
18/00219 EUR 24 mln dividend belast als a.b.-winst verzekerings-BV
Hof Den Haag, 05-12-2017
17/00403 2017-3144*
18/00136 Per vergissing ingehouden maar niet afgedragen LB niet in IB te verrekenen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-11-2017
17/00399 2017-3118
17/05894 Wsf en Besluit Wsf deels onverbindend door materieel terugwerkende kracht
Hof Amsterdam, 01-11-2017
16/00592 2017-3114
18/00087 Hogere BTW-aftrek door plaatsen zonnepanelen op woning met kantoor
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-11-2017
16/01522 2017-3104
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
17/04558 Hof ziet nog een derde regel in medebelanghebbende-arrest Hoge Raad
Hof Amsterdam, 24-08-2017
16/00031 2017-3009*
17/06138 Kaakchirurg in opleiding geen IB-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-11-2017
17/00696 2017-2973
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05803 Verlies uit middellijk lucratief belang niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-11-2017
16/01187 2017-2871*
17/05713,
17/05714
Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00467,
15/00468
2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/05600 Afdrachtvermindering voor onderdeel van HBO-opleiding bedrijfskunde
Hof Den Bosch, 19-10-2017
16/00286 2017-2773
17/05608 Hof accepteert doelmatigheidsgrens voor inlenersaansprakelijkheid
Hof Den Bosch, 19-10-2017
14/00995 2017-2769
17/05953 Lucratief belang van EUR 1,5 mlndoor kwade trouw navorderbaar
Hof Den Haag, 07-11-2017
BK-17/00390 2017-2746*
17/05438 Pro rata aftrek BTW omdat uitlenen van gelden niet bijkomstig was
Hof Den Bosch, 06-10-2017
15/00792 2017-2705
17/05587 BTW op opfokkosten voor jongvee niet te herzien
Hof Den Bosch, 19-10-2017
16/00275 2017-2677*
17/05606,
17/05609,
17/05610
Proefprocedures: box III-heffing niet in strijd met eigendomsrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-10-2017
17/00292,
17/00499,
17/00498
2017-2633
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/04862 Op grond van relatiebeding betaalde goodwill niet tweemaal aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-09-2017
16/01428 2017-2369
17/04336 Niet-ingehouden LB was vorderbaar maar niet inbaar en dus niet genoten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-09-2017
16/01337 2017-2368
17/05027 Stamrechtvrijstelling gold niet voor aanvullende ontslagvergoeding in 2014
Hof Den Bosch, 14-09-2017
16/03482 2017-2365
17/04058 Aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur terecht, maar verminderd
Hof Den Bosch, 13-07-2017
14/00486 2017-2240
17/04503,
17/04504
Rente over immateriële SV leverde geen teruggave griffierecht en PKV op
Hof Den Bosch, 24-08-2017
16/03496,
16/03495
2017-2236
17/04930 Hoofdelijke aansprakelijkheid moeder-BV was niet aanvaard als aandeelhouder
Hof Den Bosch, 07-09-2017
16/03447 2017-2226
17/04584 Meestbegunstigingsclausule verdrag Zuid-Afrika ruim uitgelegd
Hof Den Bosch, 17-08-2017
15/01361 2017-2209*
17/03702 Onderwijsstichting vormde f.e. voor BTW met schoonmaak-BV
Hof Den Haag, 23-06-2017
BK-16/00444 2017-2161
17/03484 Box III-heffing inkeerders geen buitensporige last
Hof Den Haag, 07-06-2017
16/00558 2017-2160
17/04083 Teruggaafverzoek BTW op oninbare facturen te laat
Hof Den Bosch, 13-07-2017
16/00007 2017-2159
17/04018 KOR niet voor Duitse verhuurders vakantiewoning omdat er geen v.i. was
Hof Den Bosch, 13-07-2017
16/03353 2017-2128
17/04516 Alleenstaande ouderkorting voor weduwnaar met kind in justitiële inrichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01369 2017-2123
17/04489 Geen teruggaaf herzienings-BTW voor als overheid handelende gemeente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01149 2017-2120
17/04543 Schenking aandelen OZL ook volgens Hof vrij van overdrachtsbelasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01058 2017-2050*
17/03159 UTB op datum dagtekening ter post bezorgd: douaneschuld niet verjaard
Hof Amsterdam, 23-05-2017
16/00204 2017-2030
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03824 Geen sociaal-culturele BTW-vrijstelling voor KNMG opleiding en registratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-07-2017
16/00483 2017-1892
18/01576 Hof onbevoegd over vermeende fouten van inspecteur na intrekking beroep
Hof Den Bosch, 09-06-2017
16/03605 2017-1848
17/03710 EUR 19,5 mln fraude door belastingambtenaar niet fiscaal navorderbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-06-2017
16/01062 2017-1598*
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
17/03603 Deels binnen f.e. verhuurd pand voor HIR niet zelfde economische functie
Hof Den Haag, 13-06-2017
BK-16/00344 2017-1553
17/03140 Stakingslijfrentepremie verlaagde bijdrage-inkomen Zvw niet
Hof Den Haag, 14-06-2017
BK-17/00302 2017-1472
17/02368 Voor ex betaalde hypotheekrente geen aftrekbare onderhoudsverplichting
Hof Den Bosch, 06-04-2017
15/01441 2017-1346
17/02108 Betrokkenheid bij sigarettenoverslag: accijnsnaheffing van EUR 1,7 mln
Hof Den Haag, 17-03-2017
BK-16/00343 2017-1298
17/01725 Verlaagd BTW-tarief voor (seks)lustopwekkende middelen
Hof Den Haag, 24-02-2017
BK-16/00451 2017-1236
17/02551 Voordeel uit garantstelling deels onbelast door “vennootschappelijke betrekkingen”
Hof Amsterdam, 18-04-2017
16/00307 2017-1058*
17/01767 Don Bosco en Maasdriel direct van toepassing: naheffingsaanslag intact
Hof Amsterdam, 07-03-2017
16/00235 2017-0873
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
17/01760 Historische kostprijs basis voor afschrijving op zelfontwikkelde software
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-03-2017
16/00834 2017-0664
17/01695 UTB vermindering omdat voorwaarden preferentiële tarief waren vervuld
Hof Amsterdam, 21-02-2017
16/00167 2017-0574
17/01211 Ook naar aanloop van verkoop deelneming gemaakte kosten niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-01-2017
16/00228 2017-0368*
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
17/00303 Oorsprong aannemelijk maken was voldoende, overtuigend aantonen niet nodig
Hof Amsterdam, 22-12-2016
15/00724 2017-0281
17/00916 Geen accijnsteruggaaf voor onder toezicht vernietigde, gestolen sigaretten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2017
BK1031/15 2017-0280
17/00799 BTW-herziening in één keer niet in strijd met BTW-Richtlijn
Hof Amsterdam, 10-01-2017
16/00255 2017-0239*
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/04162 Naheffing BTW over door juwelier verzwegen omzet intact
Hof Amsterdam, 30-06-2016
15/00781 2016-1960
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
18/03541 ZVW-bijdrage Nederduitser geen AWBZ-premie, dus niet verrekenbaar met IB
Hof Den Bosch, 15-04-2016
15/00838 2016-1902
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van EUR 2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van EUR 694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van EUR 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
15/01940 Ambtshalve aanslag van EUR 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur EUR 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met EUR 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00279 Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke boeten voor betalen van zwart loon
Hof Arnhem, 04-12-2012
12/00149 2013-0154
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van EUR 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759