Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot eind oktober 2019:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de linkjes direct de samenvatting uit FutD raadplegen.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

1. Ingestelde cassaties in januari 2020

Maand: 2020-01

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
20/00017 Terugvordering te veel bijstand leidde niet tot ambtshalve vermindering IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
belanghebbende 19/00322 2019-3279
20/00058 EUR 1.500 voor meewerkende eega geen aftrekbare vrijwilligersvergoeding
Hof Den Haag, 18-12-2019
belanghebbende BK-19/00348 2020-0122
20/00059 Zaak over bronvraag terecht terug naar inspecteur na schending hoorplicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
belanghebbende 19/00418 2019-3198
20/00076 Hof bevestigt HIR-vrijval na uitspraak door onbevoegde Rechtbank
Hof Den Bosch, 28-11-2019
belanghebbende 15/01010 2020-0395
20/00080 Verwachtingen met nieuwe bloemenrassen niet uitgekomen: geen bron
Hof Den Haag, 20-11-2019
belanghebbende BK-19/00335 2020-0197
20/00084 Procesbelang niet geschonden met nieuwe stukken 7 maanden vžžr zitting
Hof Amsterdam, 26-11-2019
belanghebbende 18/00588 2019-3285
20/00096 WOB-procedure geen reden voor uitstel van hoorzitting in bezwaarfase
Hof Amsterdam, 28-11-2019
belanghebbende 18/00489 2020-0041
20/00102 Havengeld voor overslagbedrijf dat zelf kosten maakte voor vaarwater
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
belanghebbende 18/00938 2019-3304
20/00118,
20/00119
Brief fiscus door ontbreken beroepsmogelijkheid geen uitspraak op bezwaar
Hof Den Haag, 11-12-2019
belanghebbende BK-19/00319,
19/00320
2020-0026
20/00126 Terugbetaling van zakelijke rekening gedane privÚuitgaven niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
belanghebbende 18/01037 2019-3276
20/00128 Belastingrente beperkt tot periode dat fiscus geld niet had
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
bestuursorgaan 18/00960 2019-3248*
20/00130,
20/00131
Kansspelexploitant door structureel verlies EUR 1,3 mln schadevergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
belanghebbende 17/00392,
17/00391
2019-3280
20/00141 Rijnvarende premieplichtig: andere beslissing SVB was niet te verwachten
Hof Den Haag, 27-11-2019
belanghebbende BK-18/01043 2020-0207
20/00142,
20/00143
Luxemburgse premies Rijnvarenden verhinderde Nederlandse premies niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
belanghebbende 17/00893,
17/00892
2019-3364
20/00146 Gebruik van niet-gecertificeerd hout verhinderde MIA en Vamil
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
belanghebbende 18/00997 2020-0017
20/00160 Beheerdiensten voor Bulgaarse start-ups niet vrijgesteld van BTW
Hof Amsterdam, 05-12-2019
belanghebbende 18/00332 2019-3367
20/00162 Bunkerbonnen bewezen gasolie in schip: accijnsnaheffing van tafel
Hof Den Haag, 29-11-2019
beiden BK-19/00277 2020-0411

2. Ingetrokken cassaties in januari 2020

Maand: 2020-01

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/05047 Rijnvarenden premieplichtig door onherroepelijk vaststaande A1-verklaring
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK-17/00488 2019-2529
19/05357 Verkoopkosten deelneming vielen merendeels in deelnemingsvrijstelling
Hof Den Bosch, 17-10-2019
belanghebbende 18/00716 2019-3115

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in januari 2020

Maand: 2020-01

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
16/03746bis,
16/03747bis,
16/03748bis
Duitse mini-job leidde tot verlies van deel AOW- en kinderbijslagrechten
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0251
18/00219 Buitenlandse dividenduitkering van EUR 24 mln a.b.-winst van BV
Hoge Raad, 10-01-2020
2020-0082*
18/00274 Organisatie en coũrdinatie multidisciplinaire zorg BTW-belast
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0168*
18/00350 Zaak opnieuw door negeren stelling over fout bij BTW-aftrek
Hoge Raad, 10-01-2020
2020-0084*
18/01495 PrejudiciŲle vragen over overgangsproblematiek bij verjaring douaneschuld
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0252
18/03662 Uitdeling voor renteloze r/c-schuld met nieuw feit navorderbaar
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0178
18/03802 Bewijslastverdeling afschrijving voor gebruikte schade-importauto EU-proof
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0177
18/04775,
18/04776,
18/04777
Redelijke termijn BPM-zaken ten onrechte verlengd: geen verknochtheid
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0323
19/00166 Vrijspraak in strafzaak weinig effect op belastingaanslagen
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0311*
19/00182 Niet-aangifteplichtige niet strafbaar voor onjuiste aangiften
Hoge Raad, 28-01-2020
2020-0310*
19/00202 Niet-aanvragen WMO-vergoeding voor traplift verhinderde aftrek in 2013 niet
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0318
19/00839 Auto’s uit Duitsland met 10 km op de teller voor BPM nieuwe auto’s
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0256
19/00972 BTW-naheffing vermeende carrouselfraudeur wÚÚr verwezen
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0246*
19/00976 In cassatie EUR 2 ton BTW-teruggaaf voor niet-ontvangen huur
Hoge Raad, 10-01-2020
2020-0083*
19/01167,
19/01181
Herzieningsverzoek voor boeten op tijd, maar nova dateerden nß uitspraak
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0179
19/01199 Bij rectificatie schenking niet per se streep door aanslag
Hoge Raad, 10-01-2020
2020-0085*
19/01459 Al dan niet vergoeden van BTW over PKV ter beoordeling van de rechter
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0319
19/01679 Aanslag reclamebelasting van winkel kon worden gebaseerd op WOZ-waarde
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0326
19/02104 Projectontwikkeling landbouwgrond verhoogde aanslag erfbelasting
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0254
19/02427 Illegale lozing afvalwater voor ÚÚn jaar via omkeringsregel belast
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0325
19/02444 Geen PKV door zelf pas laat verstrekken van informatie aan bestuursorgaan
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0321
19/02762,
19/02763
Hoge raad legt “aanhorigheid” bij bedrijfsgebouw ruim uit
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0169*
19/03032 Rechtbank volgens Hoge Raad de mist in gegaan bij splitsing zaak
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0320
19/03341 Deelarrest Hoge Raad over DB Duits Spezial-Sondervermũgen
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0245*
19/03374 Verzoek om herziening door niet-betalen van griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0253
19/03388 Cassatieberoep niet-ontvankelijk door niet-verstrekken van volmacht
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0180
19/03581 WOZ-bezwaar door statutaire naamwijziging BV wÚl ontvankelijk
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0322
19/03699 Waterlandse veerdienst belastingplichtig voor toeristenbelasting
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0182
19/03702 Niet-ophalen aangetekende post van griffie voor rekening belastingplichtige
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0255
19/03762 Alleen risico’s pensioenverplichting in buffer bij fictieve vervreemding a.b.
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0324
19/03803 Restwaarde kan ook bereikt zijn bij nog in gebruik zijnd pand
Hoge Raad, 31-01-2020
2020-0312*
19/04056 Automatiseringsfout in OZB-aanslag voor rekening van belastingplichtige
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0383
19/04075 Verkeerd instellen parkeerschijf voor rekening gehandicapte foutparkeerder
Hoge Raad, 24-01-2020
2020-0257
19/04118 Pipowagen bij B&B-boerderij zelfstandig belastingplichtig voor rioolheffing
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0181
19/04423 Cassatie tegen belaste ontslagvergoeding versneld niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 17-01-2020
2020-0183

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 10-01-2020

d.d. 10-01-2020

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
19/05560,
19/05561
Overboeking van  1,8 naar Zwitserse rekening uitdeling aan DGA van reisbureau
Hof Den Bosch, 31-10-2019
18/00575,
18/00584
2019-3275
19/04055 Oud-topman zorgboerderij belast voor verrijking met AWBZ-gelden
Hof Den Bosch, 01-08-2019
15/00889 2019-3247*
19/05503 Mule Pro DXT naar objectieve kenmerken ontworpen voor personenvervoer
Hof Amsterdam, 19-11-2019
18/00543 2019-3222
19/05759 In hoger beroep rente over griffierecht plus griffierecht voor hoger beroep
Hof Den Bosch, 21-11-2019
18/00528 2019-3211
19/05501 BTW-aftrek verhinderde lagere waardering pand voor de ODB
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00688 2019-3199
19/05364 Nederbelg had KBB-status en daardoor recht op aftrek eigenwoningrente
Hof Den Bosch, 17-10-2019
19/00051 2019-3177*
19/05853 Brandstofcontrole op schip wél correct verlopen: naheffing accijns intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01125 2019-3152
19/05127 Belastingschulden niet aftrekbaar als gift
Hof Den Bosch, 03-10-2019
18/00652 2019-3151
19/05273 Box III-heffing in 2012, 2013 en 2014 geen individuele buitensporige last
Hof Den Bosch, 10-10-2019
18/00718 2019-3141
19/05453 Onbelast deel schade-uitkering garagehouder volgens Hof 30,18%
Hof Den Bosch, 24-10-2019
19/00262 2019-3136
19/05123 Niet-aangeven bijtelling auto belastingadviseur in IB en BTW grove schuld
Hof Den Bosch, 17-10-2019
18/00493 2019-3132
19/05884 Werk hoofdredacteur Indisch platform geen bron: geen verliesaftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00798 2019-3131
19/05926 Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01052 2019-3129
19/05223 Door tijdelijk terugkeer dochter in ouderlijk huis geen hypotheekrenteaftrek
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00691 2019-3127
19/05408 Schenkingsrecht over 17 jaar eerder gekregen banktegoed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00956 2019-3103*
19/04845 Legesnota van  0,40 voor in reactie op WOB-verzoek verstrekte kopie
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00545 2019-3085
19/05211 Verhuurder vakantiewoningen en minicamping niet toeristenbelastingplichtig
Hof Den Bosch, 19-09-2019
18/00232 2019-3079
19/05322 Rentevergoedingen over teruggaaf, over IMSV en over PKV in BPM-zaken
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00194 2019-3075
19/05531 Teruggaafregeling BPM bij export schade-auto’s niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
17/01357 2019-3071
19/05491 Taxatierapport met beperkt aantal transacties onderbouwing WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 05-11-2019
17/00395 2019-3067
19/04998 Kosten van autoritten voor saunabezoeken geen aftrekbare ziektekosten
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00518 2019-3063
19/05034 Betalen van belasting geen vrijgevigheid maar plicht: LB geen aftrekbare gift
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00491 2019-3062
19/05885 Afwaardering vordering in box III niet onderbouwd: box III-heffing intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00880 2019-3057
19/04892 Verrekening te veel uitbetaald pensioen geen negatief loon
Hof Den Bosch, 13-09-2019
18/00639 2019-3055
19/05968 Toch geen BTW-teruggaaf voor gemeente Haren bij bouw school
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00771 2019-3050
19/05042 Mogelijkheid belastingplicht in NL méér dan theoretisch: infobeschikking juist
Hof Den Bosch, 26-09-2019
17/00593 2019-3048
19/05929 Leegstaand vakantiehuis: voor BTW beschikbaar voor privé- én zakelijk gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00712 2019-3045
19/04865 Volledige toerekening van verlies van m/v-vof aan man onzakelijke winstverdeling
Hof Den Bosch, 13-09-2019
18/00513 2019-3044
19/04924,
19/04925
Heffingskorting ook voor gewoonlijk in Zweden verblijvend echtpaar
Hof Den Bosch, 19-09-2019
18/00353,
18/00354
2019-3027*
19/04782 Na overlijden betaalde eigenwoningrente niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00564 2019-3026*
19/04562 Levering gedeeltelijk gesloopt winkelpand belast met ODB
Hof Den Bosch, 19-09-2019
18/00574 2019-3025*
19/05112 Cassatie tegen door Hof geaccepteerde triple-dip-structuur
Hof Den Haag, 02-10-2019
BK-17/00943 2019-3023*
19/05533 Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet van toepassing op naheffing MRB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00355 2019-2997
19/05532 Wel rente over griffierecht maar uitspraak Rechtbank bleef toch in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00463 2019-2992
19/04054 Verzoek om uitsmeerregeling voor nabetaalde Anw-uitkering prematuur
Hof Den Bosch, 22-08-2019
18/00407 2019-2983
19/04637 Op kasopstelling van hennepteler gebaseerde navorderingsaanslagen intact
Hof Den Bosch, 30-08-2019
18/00437 2019-2979
19/04499 Inlenend grondverzetbedrijf aansprakelijk voor niet-betaalde LB uitlener
Hof Den Bosch, 30-08-2019
18/00237 2019-2975
19/05647 BTW-teruggaaf voor vof omdat woning privévermogen firmanten was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
18/01238 2019-2973
19/03699 Exploitant veerpont Waterland dagtoeristenbelastingplichtig
Hof Amsterdam, 27-06-2019
17/00426 2019-2932
19/05684 Bouwleges niet verminderd bij wijziging project na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
19/00010 2019-2931
19/04056 Automatiseringsfout in OZB-aanslag voor rekening van eigenaar
Hof Den Bosch, 18-07-2019
18/00509 2019-2929
19/05580 Hokkerigheid en ouderdom dagactiviteitencentrum drukte WOZ-waarde niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/00560 2019-2927
19/04408 Inkomsten naast dienstbetrekking van kaakchirurg in opleiding geen WUO
Hof Den Bosch, 22-08-2019
18/00679 2019-2915
19/04999 Kroegbaas ontkwam met alsnog indienen “aangifte” niet aan omkering bewijslast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/00850 2019-2912
19/05613 Hogere verkrijgingsprijs van lidmaatschapscertificaat niet aannemelijk
Hof Den Haag, 30-10-2019
BK-18/00859 2019-2907
19/03195 Geen toeristenbelasting bij kale verhuur vakantiewoningen aan arbeidsmigranten
Hof Den Bosch, 24-05-2019
18/00222 2019-2870
19/03196 Artikel 28 WOZ-beschikking behelsde nieuwe waardevaststelling erfgenaam
Hof Den Bosch, 24-05-2019
18/00187 2019-2866
19/04139 Kinderdagverblijf bewees WOZ-waardedruk door ondermaatse bezetting niet
Hof Den Bosch, 25-07-2019
18/00462 2019-2865
19/05582 Overgangsrecht WMO geen beletsel voor belasten vergoeding uit PGB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
18/01225 2019-2856
19/02966 Informatieuitwisseling inspecteur aan UWV geen te overleggen zaakstukken
Hof Den Bosch, 09-05-2019
18/00241 2019-2853
19/05435 Herziene aangiften na aanpassing jaarstukken niet-verschoonbaar te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
18/00829 2019-2851
19/04395 Ruim  10 mln navordering met  1 mln boete voor hennephandelaar intact
Hof Den Bosch, 15-08-2019
18/00325 2019-2850
19/03522 Brief voormalige gemachtigde bewees verzending BTW-bezwaren niet
Hof Den Bosch, 12-07-2019
18/00254 2019-2848
19/04081 Voor BTW-aftrek gemengd gebruikt ICT-platform geen aparte verdeelsleutel
Hof Den Bosch, 25-07-2019
18/00489 2019-2847
19/05244 Afroommethode fictief loon niet bruikbaar bij samenwerkingsverband
Hof Den Haag, 15-10-2019
BK-19/00060 2019-2842
19/05355 Op basis van aangifte van zus gebaseerde aanslag erfbelasting intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
19/00005 2019-2840
19/05492 Niet-uitbetaald loon verrekenbaar met r/c-schuld en daarom bij DGA belast
Hof Den Haag, 22-10-2019
BK-19/00312 2019-2832
19/05452 Inspecteur hoefde toezegging over aftrek liquidatieverlies niet na te komen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
18/00235 2019-2829
19/05472 Rechtszekerheid voorkwam BTW-naheffing bouwterrein niet
Hof Den Haag, 18-10-2019
18/01114 2019-2821*
19/03603 Parkeerder kon niet vertrouwen op informatie in parkeerapp
Hof Den Bosch, 21-06-2019
18/00115 2019-2811
19/05056 Eerste aanslag BIZ-bijdrage ongeldig, maar tweede aanslag intact
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK17/00644 2019-2810
19/03323 Nederlandse procedurele regels verhinderden effectuering Unierechten niet
Hof Den Bosch, 14-06-2019
18/00502 2019-2803
19/04798 Wijziging onderbouwing in hoger beroep toegestaan, maar daardoor wel PKV-plichtig
Hof Amsterdam, 10-09-2019
18/00044 2019-2801
19/03724 Verlettarief voor PKV van zelfstandig jurist geen  81 maar  7 per uur
Hof Den Bosch, 27-06-2019
18/00361 2019-2794
19/04114 Periodieke betalingen erfpacht wel en andere VVE-betalingen niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-07-2019
18/00472 2019-2793
19/03409 Handel in magneetsieraden geen bron van inkomen
Hof Den Bosch, 07-06-2019
18/00492 2019-2786
19/04893,
19/04952
Winstuitdeling met 50% boete na verkoop perceel aan eigen BV
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK18/01089,
BK18/01090
2019-2782
19/03615 Hof schoot inspecteur te hulp bij belasten winst pand volgens VSO
Hof Den Bosch, 21-06-2019
17/00480 2019-2781
19/03368 Huurcontracten bij indexatiemethode box III-panden onder informatieplicht
Hof Den Bosch, 07-06-2019
18/00202 2019-2778
19/05214 Ten onrechte toegepaste afdrachtkorting niet geadviseerd: vergrijpboeten intact
Hof Amsterdam, 08-10-2019
17/00436 2019-2777
19/05361 Geen dwangsom voor ingebrekestelling ná uitspraak op bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00780 2019-2776
19/05360 Brief van gemeente zonder rechtsmiddelenverwijzing was uitspraak bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00778 2019-2775
19/05301 Familieadviseur had regierol bij SPF: schenkingen aan kinderen belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
18/00605 2019-2769
19/03616 Deelnemingsvrijstelling niet voor rente op earn-outvergoeding
Hof Den Bosch, 21-06-2019
18/00358 2019-2748*
19/03376 Verhuur deel woonhuis aan zoons voor BTW geen economische prestatie
Hof Den Bosch, 07-06-2019
17/00673 2019-2747*
19/03492 Oorzaak niet-betalen BTW niet onderzocht: boete van tafel
Hof Den Bosch, 14-06-2019
18/00203 2019-2745*
19/03178,
19/03179,
19/03180
Bewijsaanbod met leugendetector na gebruik afroommodule Chinees restaurant afgewezen
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00512,
17/00514,
17/00506
2019-2698
19/05372 Binnenschipper akkoord met prorogatie; geen voorkoming dubbele belasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
19/00011 2019-2696
19/05310 Op e/o-rekening gestorte pensioenuitkeringen niet 50% belast bij echtgenote
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
19/00144 2019-2694
19/05185 UBO moest méér informatie hebben dan verstrekt: informatiebeschikking overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2019
18/00019 2019-2692
19/02762,
19/05285
Cassatie tegen ruime uitleg begrip ” aanhorigheid” bij agrarische gebouwen
Hof Den Bosch, 02-05-2019
18/00190,
18/00716
2019-2670*
19/03617,
19/03626,
19/03628
Eerdere controle belette  12 mln BTW-naheffing Loterijclub
Hof Den Bosch, 21-06-2019
14/00263,
14/00261,
14/00262
2019-2669*
19/02967 Naheffing eurovignet met ANPR-camera’s niet in strijd met EVRM
Hof Den Bosch, 17-05-2019
18/00472 2019-2648
19/05002 Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
Hof Amsterdam, 24-09-2019
1800603 2019-2622*
19/04613 Beroep tegen dwangsombesluit niet bij fiscale, maar bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 03-09-2019
18/00320 2019-2595
19/05055 Niet definitief verslag hoorzitting verhinderde doen van uitspraak op bezwaar niet
Hof Den Haag, 25-09-2019
BK-19/00238 2019-2587
19/04607 Prins Carnaval kreeg zakelijkheid van reis- en overige kosten niet bewezen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-09-2019
18/00821 2019-2585
19/05003 Restant persoonsgebonden aftrek niet meer aan echtgenote toerekenbaar
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01095 2019-2584
19/05004,
19/05006
Kwijtschelding rente op  5 mln-lening van BV belast voordeel uit a.b.
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01096,
BK-18/01097
2019-2583
19/04790 Onderzoeksvoorstel box III-heffing parlementair advocaat toegelicht
Hof Den Haag, 04-09-2019
BK-18/00572 2019-2559*
19/04500 Door weg gescheiden woonboerderij en hobbywei samenstel voor WOZ
Hof Den Haag, 10-09-2019
BK-18/00973 2019-2535
19/02690 Pas bij Hof terecht gevraagd om rente over griffierecht: beroep ongegrond
Hof Den Bosch, 02-05-2019
18/00152 2019-2532
19/04526 Niet-indienen verweerschrift in hoger beroep bleef zonder gevolgen
Hof Amsterdam, 05-09-2019
18/00661 2019-2531
19/05000,
19/05047
Rijnvarenden premieplichtig door onherroepelijk vaststaande A1-verklaring
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-17/00492,
BK-17/00488
2019-2529
19/04833 Huurwoning zieke echtgenoot niet vergelijkbaar met ziekenhuis: geen aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
18/00864 2019-2528
19/04928 Beroep gegrond door ambtshalve vermindering van aanslag in beroepsfase
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
18/00611 2019-2527
19/02104 Waarde landbouwgrond hoger door voorgenomen projectontwikkeling
Hof Den Bosch, 22-03-2019
17/00113 2019-2519
19/04728,
19/04731,
19/04736
Vragen fiscus over aan- en verkoop woningen door DGA fishing expedition
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
17/00077,
17/00045,
17/00073
2019-2490*
19/02160 Liquidatieverlies tussenholding nihil, dus niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 22-03-2019
18/00029 2019-2487*
19/04950 Voordeligste BPM 2012 tarief voor heringevoerde Volkswagen Transporter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
17/01298 2019-2462
19/04898 Aangifteplicht geen zelfincriminatie: vergrijpboeten KB Lux’er in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
18/00851 2019-2452
19/04831 Aanslag forensenbelasting pas op te leggen na vaststelling belastingschuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
19/00180 2019-2408
19/04698,
19/04835
Luxemburgse premies Rijnvarenden niet verrekend met Nederlandse
Hof Den Haag, 03-09-2019
BK-18/00775,
BK-18/00810
2019-2392
19/04465 Buitenlandse premies Rijnvarende niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-08-2019
BK-17/00909 2019-2391
19/04405 Kostenvergoeding voor DGA van BV met Bollywood-evenementen belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-09-2019
18/01005 2019-2388
19/04922 Internethandel Hongaarse boilers met Nederlandse BTW belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-09-2019
18/00422 2019-2387
19/04563 In hoger beroep terugkomen op akkoord in strijd met goede procesorde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
17/01396 2019-2329
19/04627 Activiteiten voor BSO van echtgenote geen onderneming
Hof Den Haag, 28-08-2019
18/01063 2019-2321
19/04577 Forfaitaire PKV toereikend bij schending verdedigingsbeginsel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00082 2019-2291
19/04385 WOZ-waarde door ligging naast coffeeshop met  12.000 verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-08-2019
18/00862 2019-2290
19/04447 Hof stelt geen prejudiciële vragen over afschrijving BPM kampeerauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00285 2019-2288
19/04477 Onredelijk gebruik procesrecht leidt tot  20 PKV voor reiskosten van gemeente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-08-2019
18/00764 2019-2286
19/04565,
19/04566
E-101 verklaringen onder oude Rijnvarendenverdrag zonder betekenis
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00299,
18/00296
2019-2282
19/04393,
19/04412,
19/04448
Regeling voor vergoeden invorderingsrente niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00117,
18/00114,
18/00031
2019-2280
19/04464 PKV omdat gemeente niet integraal hoorverslag verstrekte
Hof Amsterdam, 15-08-2019
18/00153 2019-2266
19/04609 SVB moest premieplicht Rijnvarende vaststellen, niet belastingrechter
Hof Den Bosch, 28-08-2019
16/03797bis 2019-2265
19/04441,
19/04443
Vertrouwensbeginsel verhinderde interne compensatie box II-correctie niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00693,
18/00695
2019-2263
19/04423 Verhoging ontslagvergoeding geen onbelaste immateriële vergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-08-2019
18/00710 2019-2257
19/04564,
19/04567
Rijnvarenden: Luxemburgse premies in mindering op Nederlandse premies
Hof Den Bosch, 28-08-2019
17/00725,
17/00636bis
2019-2245*
19/04118 Afzonderlijke aanslag rioolheffing voor pipowagen bij B&B-boerderij
Hof Den Haag, 30-07-2019
BK-18/00734 2019-2233
19/04117 Taxatierapport bewees lagere WOZ-waarde Amsterdamse huurwoning niet
Hof Amsterdam, 23-07-2019
18/00532 2019-2232
19/03387 Tegen wil omgezette teakplantagerechten gewoon belast in box III
Hof Den Haag, 12-06-2019
BK-18/00785 2019-2217
19/04290 Betalingsonmacht bij tijdelijke betalingsmoeilijkheden te laat gemeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-08-2019
19/00001 2019-2214
19/04138 Herzienings-BTW van verkoper nageheven na vrijgestelde levering pand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-08-2019
18/00551 2019-2213
19/03806 Navorderingen door VSO terecht aan duikinstructeur opgelegd
Hof Den Haag, 10-07-2019
BK-18/01006 2019-2210
19/03998,
19/03999
Navordering na onderzoek bij malafide belastingconsulent bleef in stand
Hof Amsterdam, 09-07-2019
18/00149,
18/00145
2019-2208
19/04204 Rente van 9% op lening van ouders voor woning te hoog
Hof Den Haag, 06-08-2019
BK-18/01013 2019-2204*
19/03749 Hof handhaaft forfaitaire accijnskorting uit ingetrokken dampretourregeling
Hof Den Haag, 28-06-2019
BK-18/01075 2019-2192
19/03950 Houder van internetpoker op Isle of Man gevestigd: KSB-naheffingen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00748 2019-2187
19/03945,
19/03949
Aanbieders internetpokerspelen buiten EU gevestigd, naheffingen KSB intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00682,
17/00698
2019-2184
19/03185 Geen vertrouwen op onterecht afgegeven beschikking BTW-f.e.
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00806 2019-2182
19/04268 Verzuimboete voor te laat ingediende aangifte bleef in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-08-2019
18/00739 2019-2179
19/04223,
19/04244
Navordering door compromis niet mogelijk buiten vijfjaarstermijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-08-2019
18/00007,
18/00008
2019-2177
19/03986 Transactieoverzicht B/CLO bewees voortbestaan KB-Luxrekening: Hofuitspraak herzien
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2019
18/00453 2019-2166*
1903875 Audi A1 Sportback met alleen transportschade voor BPM nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
18/00281 2019-2150
19/03449 Navordering van te veel verrekende loonheffing zonder meer overeind
Hof Amsterdam, 11-06-2019
18/00119 2019-2147
19/03944 Rechtbank had naast IMSV in box III-procedure ook PKV moeten toekennen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2019
18/00775 2019-2145
19/03388 Pensioenuitkering door DGA via verrekening genoten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
18/00428 2019-2140
19/03890,
19/03891,
19/03892
Terugkoop winkelruimten: uitdeling overeind, maar boete van BV vervallen en van aandeelhouders verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00532,
17/00530,
17/00529
2019-2132
19/04134 Uitdeling voor DGA die zich niet hield aan VSO over aflossing aan BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-07-2019
18/00333 2019-2131
19/03758 Termijnverzekering uit 1993 was kapitaalverzekering: uitkering in 2013 belast
Hof Amsterdam, 16-07-2019
18/00403 2019-2092
19/03442 Inbrengwaarde appartement alsnog gecorrigeerd wegens zelfbewoning
Hof Amsterdam, 02-07-2019
18/00559 2019-2084
19/03727 Toepassing artikel 16a Wet BPM verhinderde status referentievoertuig niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
17/01416 2019-2057
19/03728 Toch BPM-tarief 2014 voor in oktober 2016 geregistreerde schadeauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00145 2019-2056
19/03803 Lagere correctie technische veroudering bijna 50 jaar oud nog in gebruik zijnd sportcomplex
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00369 2019-2055
19/03823 Ook huurder die WOZ-beschikking ontving procesbelang bij lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2019
18/00776 2019-2050
19/03952,
19/03957,
19/03965,
19/03966
Erfpachters geen rechtsgang tegen niet-afgeven WOZ-beschikkingen
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00698,
18/00696,
19/00034,
18/00697
2019-2049
19/02988 Rijnvarende moet dubbele premieheffing zelf in Luxemburg aankaarten
Hof Den Haag, 29-05-2019
BK-18/00549 2019-2044
19/03702 Niet-ophalen aangetekende post van griffie voor rekening belastingplichtige
Hof Den Haag, 10-07-2019
BK-18/01141 2019-2036
19/03129 Door Libanese rechter vastgestelde bedrag geen aftrekbare alimentatie
Hof Amsterdam, 16-05-2019
18/00284 2019-2029
19/03909 Beroepszaak over EPO-pensioen ná sluiten VSO EPO-pensioen tevergeefs
Hof Den Haag, 09-07-2019
BK-18/01052 2019-2022
19/03762 Slechts risico’s pensioenverplichting in buffer bij fictieve vervreemding a.b.
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00903 2019-2019
19/04003 Vordering op moeder na overlijden vader fictieve verkrijging
Hof Den Haag, 09-07-2019
BK-18/00878 2019-2018
19/03745 Textielvezels op deurmat doorslaggevend voor GN-indeling
Hof Amsterdam, 04-07-2019
18/00307 2019-1980
19/03648 In hoger beroep lager inkomensgegeven ex-partner voor toeslagen
Hof Amsterdam, 25-06-2019
17/00278 2019-1979
19/02835 Geen beroep mogelijk tegen weigering aanvullende PKV door inspecteur
Hof Amsterdam, 07-05-2019
18/00230 2019-1974
19/03593 Na 5 jaar ingediend bezwaar eigenrisicodragerschap WGA niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 20-06-2019
18/00029 2019-1969
19/03913 20 jaar oude uitspraak Hof Amsterdam niet herzien
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00576 2019-1968
19/02145,
19/02148
Kosten voor in Bulgarije studerende dochter niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 19-03-2019
18/00174,
18/00173
2019-1962
19/03059 Pseudo-eindheffing van  1,4 mln over incentive-fee na aandelenverkoop intact
Hof Amsterdam, 16-05-2019
18/00377 2019-1960
19/03302 Lening belastingadviseur aan cliënt geen ondernemingsvermogen
Hof Den Haag, 29-05-2019
BK-18/00788 2019-1948
19/03974 Huurinkomsten tuinhuis niet belast in box I, maar wel in box III
Hof Amsterdam, 11-07-2019
18/00398 2019-1923*
19/04383 Verhuurderheffing niet voor lege, te koop staande voormalige huurwoningen
Hof Den Haag, 03-07-2019
BK-18/00635 2019-1890
19/03226 Leidraad IW bij douanebeschikking adequate waarborg verdedigingsbeginsel
Hof Amsterdam, 21-05-2019
18/00102 2019-1889
19/03032 Beroep tegen niet-toepassen hardheidsclausule terecht niet-ontvankelijk
Hof Den Haag, 07-05-2019
BK-18/00636 2019-1887
19/03705 Overdracht pensioenaanspraken aan eigen BV bij DGA met IB belaste afkoop
Hof Den Haag, 03-07-2019
BK-18/00851 2019-1880
19/03451 Nieuwe keuken en parket monumentpand deels beperkt aftrekbaar
Hof Den Haag, 25-06-2019
BK-18/00916 2019-1877
19/02980 Melding van notaris in elektronisch aangiftebericht ODB geen geldig bezwaar
Hof Amsterdam, 14-05-2019
17/00401 2019-1867
19/03671 Vermogen van Zwitserse Stiftung belast APV-vermogen
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00920 2019-1847*
19/03725 Trappenhuizen en gangen verzorgingstehuis niet voor woondoeleinden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-06-2019
18/00314 2019-1816
19/01896 Verrekening met belastingschulden alleen aan te vechten bij civiele rechter
Hof Den Haag, 05-03-2019
18/00667 2019-1813
19/02658 Geen BCF-bijdrage gemeente voor isoleren pand jongerencentrum
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00847 2019-1808
19/01869 Gemeente leverde brede school niet tegen vergoeding: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 05-03-2019
17/00951 2019-1792
19/00699 Sale-and-lease-back seniorencomplex geen BTW-belaste handeling
Hof Den Haag, 04-01-2019
18/00822 2019-1788
19/03029 Bedrijfsmatige activiteiten aannemelijk: informatiebeschikking bleef in stand
Hof Den Haag, 07-05-2019
18/00613 2019-1784
19/03791 Belastingrente door begunstigd beleid verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00836 2019-1778
19/02610 Verlaagd BTW-tarief voor parkeren bij attractiepark
Hof Den Bosch, 25-04-2019
18/00102 2019-1776
19/02508 Correspondentie met advocaat niet bruikbaar voor heffing
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00005 2019-1759*
19/03530 Afvalstoffenheffing over gevaarlijke afvalstoffen niet in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00762 2019-1735
19/03504 Summiere verlies- en winstrekening onvoldoende om aanslag te betwisten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00474 2019-1727
19/02704,
19/02705
Negatieve kas van  294.554 autohandel niet verklaard met lening van derde
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00613,
17/00614
2019-1726
19/02708 Onverklaarde herkomst bankstorting  45.170 belast inkomen autohandelaar
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00615 2019-1725
19/02699,
19/02701,
19/02703
Inspecteur moest bij infobeschikkingen vermogensvergelijkingen overleggen
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00609,
17/00610,
17/00612
2019-1724
19/03520 Abonnementsgeld fitnesscentrum in jaar van vooruit ontvangst met BTW-belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00116 2019-1723
19/02427 Illegale lozing afvalwater via omkering bewijslast voor één jaar gecorrigeerd
Hof Den Bosch, 12-04-2019
17/00826 2019-1679
19/02282 MRB-naheffing met 10% boete voor geschorste auto in parkeerhaven intact
Hof Den Bosch, 12-04-2019
18/00161 2019-1677
19/02149 Naheffing MRB voor één dag gebruik van geschorste Audi met kapot alarm terecht
Hof Den Bosch, 04-04-2019
18/00131 2019-1676
19/03212 Nationaal lid Eurojust door diplomatieke status niet parkeerbelastingplichtig
Hof Den Haag, 28-05-2019
BK-18/00814 2019-1671
19/03604 Zorgverleenster kon niet vertrouwen op automatisch verlengde VAR-WUO
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-06-2019
18/00486 2019-1661
19/03389 Informatiebeschikking voor kringloophoudster met UBS-tegoed intact
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00860 2019-1659
19/02382,
19/02384
Navordering voor niet-aangegeven adviesinkomsten via omkering intact
Hof Den Bosch, 04-04-2019
18/00159,
18/00158
2019-1611
19/03319 Box III-heffing voormalige echtelijke woning geen buitensporige last
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-06-2019
18/00357 2019-1591
19/03320 Te late BTW-bezwaren acupuncturist niet verschoonbaar
Hof Den Haag, 28-05-2019
BK-18/00692 2019-1587*
19/02316,
19/02320
Champignonkwekerij toeristenbelasting verschuldigd voor arbeidsmigranten
Hof Den Bosch, 29-03-2019
18/00220,
18/00221
2019-1573
19/03202 Betaalde belastingen niet aftrekbaar als gift
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-05-2019
18/00253 2019-1567
19/03060 Naheffing BTW voor leveringen van auto’s aan Ests bedrijf deels onterecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
18/00144 2019-1562
19/03081 Examendiensten deelden niet in BTW-onderwijsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00880 2019-1558
19/03166 Niet bij beschikking vastgesteld verlies niet te verrekenen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-05-2019
18/00548 2019-1555
19/03186 Volgen IB-aangiften wekte geen vertrouwen over BTW-aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-05-2019
18/00658 2019-1552
19/03096 Parkeren in berm was gebruik van de weg: naheffing MRB met 100% boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
18/00121 2019-1516
19/02985 Kampeerauto voor afschrijving BPM niet vergelijkbaar met bestelauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/01308 2019-1512
19/02990 Inspecteur mocht verzoek om integrale PKV zonder horen afwijzen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00948 2019-1497
19/03033 Navorderingen en boeten voor toeslagenfraude door gastouderbureau intact
Hof Den Haag, 15-05-2019
BK-18/00802 2019-1494
19/02013 Hof verwerpt pro rata verrekening pokerverliezen voor kansspelbelasting
Hof Den Bosch, 08-03-2019
17/00735 2019-1491
19/02983 Rechtbank mocht tweede verzoek om uitstel zitting in WOZ-zaak afwijzen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/01332 2019-1483
19/00535 Woonplaats in Nederland; buitenlandse banden bewezen tegendeel niet
Hof Amsterdam, 20-12-2018
18/00013 2019-1481
19/02953 Nederlandse EOB-medewerker voor heffing in box III niet gediscrimineerd
Hof Den Haag, 08-05-2019
BK-18/00857 2019-1479
19/02577 Boekwinst op door echtgenote gebruikt winkelgedeelte belast
Hof Amsterdam, 16-04-2019
17/00351 2019-1478
19/03063 ICBC-bank in New York verrichter van broking-activiteiten: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 14-05-2019
BK-18/00999 2019-1477
19/02837 Door zonnepanelen 3,1% BTW-aftrek op bouwgrond en bouwkosten woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
18/00445 2019-1473
19/02346,
19/02347
Informatiebeschikking voor trustkantoor en aandeelhouder intact
Hof Den Bosch, 12-04-2019
17/00238,
17/00406
2019-1469
19/01548 Stamrechtuitkering plus door DGA betaalde LB door verrekening genoten
Hof Den Haag, 13-02-2019
BK-18/00660 2019-1465
19/02991,
19/03089
Rechter onbevoegd om zonder beschikking te beslissen over art. 30 IW-rente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00919,
17/00928
2019-1441
19/03169 Gibraltarese Ltd gevestigd waar UBO feitelijk leiding uitoefende
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00490 2019-1424
19/03168 Binnenlandse belastingplicht ondanks inschrijving op Guernsey
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00485 2019-1423
19/03028 Aftrek vergoeding voor gebruik privépanden beperkt tot voordeel box III
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-05-2019
18/00715 2019-1402*
19/01679 Op WOZ-waarde winkelpand gebaseerde aanslag reclamebelasting intact
Hof Den Bosch, 21-02-2019
18/00030 2019-1384
19/02965 Hof akkoord met Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 09-05-2019
19/00071 2019-1379
19/02848 Jongerenwerk voor Hervormde Kerk niet vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 03-05-2019
BK-18/01085 2019-1368
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
17/00474 2019-1365
19/01750 Pensioenfonds bewijst BTW-aftrek transitiekosten niet
Hof Den Bosch, 28-02-2019
17/00708 2019-1357
19/02021 Informatieplicht ook bij mogelijke toepassing 12-jaars navorderingstermijn
Hof Den Bosch, 15-03-2019
17/00741 2019-1343*
19/02596 Fraus legis: geen renteaftrek convertible instruments
Hof Amsterdam, 18-04-2019
18/00018 2019-1342*
19/02681 Aan arbeidsmigranten verhuurde chalets niet vrijgesteld van Ommense toeristentaks
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
17/00891 2019-1333
19/02881 Fijnstof intensieve veehouderij drukte WOZ-waarde arbeiderswoninkjes niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
18/00626 2019-1328
19/02845 Ondernemer mocht ook zonder akkoord vertrouwen op brief inspecteur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
17/00958 2019-1306
19/02863 Ondernemersfaciliteiten navorderbaar door al eerder gestaakte onderneming
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
18/00001 2019-1296
19/02640 Tussenplaatsen stichting geen misbruik: aftrek van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00358 2019-1271*
19/02677 Complexe exercitie over tijdigheid beroep leidde tot niet-ontvankelijkheid
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00673 2019-1245
19/01215 Autohandelaar geen recht op 0% BTW-tarief toe:  430.000 naheffing intact
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00061 2019-1237
19/02641 BTW beschikbaar stellen gymlokalen aan basisscholen niet-compensabel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00456 2019-1234
19/02639 Sportmakelaar Nederlandse volleyballers niet BTW-plichtig in Nederland
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00675 2019-1225
19/01595 Verlaagd BTW-tarief voor diensten family entertainment center
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00346 2019-1211*
19/02717 Kosten dwangbevel bij dwanginvordering niet onrechtmatig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00302 2019-1207*
19/02504 BPM voor in 2015 geproduceerde Land Rover berekend naar tarief 2016
Hof Den Haag, 19-04-2019
BK-18/01133 2019-1183
19/02419 Berekening van KIA bij samenwerkingsverband in vof met broer
Hof Den Haag, 03-04-2019
BK-18/01130 2019-1160
19/02153 Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap
Hof Den Haag, 27-03-2019
BK-18/00808 2019-1157
19/02216 Rente over BPM-teruggaaf zaak van ontvanger, niet van inspecteur
Hof Den Haag, 29-03-2019
BK-18/01080 2019-1116
19/02227 Wifi-omzet los van verhuuromzet vakantiehuisjes belast met 21% BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-04-2019
18/00204 2019-1046
19/02333 Bestuurder aansprakelijk door opzettelijk niet-inhouden/afdragen belasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-04-2019
18/00542 2019-1045
19/01458 Telefoonhandelaar mocht nultarief toepassen:  175.640 BTW-teruggaaf
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00136 2019-1044
19/01216 BTW-naheffing van bij fraude betrokken autohandelaar na hoger beroep overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00457 2019-0983
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung transparant; geen teruggaaf dividendbelasting
Hof Den Bosch, 31-01-2019
18/00224 2019-0977
19/02042 Door verblijfsschema dochter geen recht op IACK voor vader
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00744 2019-0922
19/02281 Rechtbank onbevoegd in zaak over dwangsom na geweigerde vermindering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00383 2019-0919
19/01352 Informatiebeschikking handelaar met diverse ondernemingen deels overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00755 2019-0918
19/00287 Naheffing BTW met 50% boete voor niet en verkeerd aangegeven autoverkopen
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00106 2019-0912
19/02177 Uitlatingen UWV wekten geen vertrouwen over premiepercentage
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00743 2019-0911
19/00972 Voorbelasting niet aftrekbaar bij gebrek aan overdrachtshandelingen
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00398 2019-0903
19/00923 Wijziging toerekening partners onbeperkt navorderbaar
Hof Den Bosch, 11-01-2019
16/03945 2019-0887*
19/01068 Naheffing accijns voor facilitator van fraude met minerale oliën
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00554 2019-0854
19/01489 Hoog BTW-tarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
Hof Amsterdam, 07-02-2019
18/00098 2019-0843
19/02047 Opnamebewijs en verklaring bewezen contante giften aan kerkcollecte niet
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00741 2019-0837
19/01916 Navordering a.b. door draaien landelijke query erfbelasting intact
Hof Den Bosch, 08-03-2019
18/00045 2019-0805*
19/02014,
19/02019
Nederlandse EOB-werknemer vrijgesteld van box III-heffing
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00473,
BK-18/00690
2019-0804*
19/00240 Luxemburgse tabak niet voor eigen gebruik, maar toch geen accijnsnaheffing
Hof Den Bosch, 06-12-2018
16/00190 2019-0772
19/01921 Belang bij procedure vervallen door per abuis verlaagde aanmaningskosten
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00950 2019-0770
19/01924 Tijdige betaling MRB eigen verantwoordelijkheid: naheffing plus boete intact
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00951 2019-0769
19/01759 Eerder geregistreerde Mercedes met 79 km op de teller geen gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
17/01356 2019-0768
19/00245 BMW met 72 km op teller en inbraakschade voor BPM toch een nieuwe auto
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00104 2019-0765
19/00249 Scandinavische rekenmethode niet toepasbaar voor CO2-berekening Maserati
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00105 2019-0764
19/01760 Hof verbetert uitspraak op bezwaar en sluit de weg af voor een PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
18/00036 2019-0763
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
18/00225 2019-0740
19/01440 Kentekenparkeren in Amsterdam niet in strijd met EVRM
Hof Amsterdam, 05-02-2019
17/00577 2019-0623
19/00838 Naheffing BPM voor buitenlandse schadeauto met WOK-status
Hof Amsterdam, 08-01-2019
18/00337 2019-0617
19/01769 Woonzorgcentrum dementerende ouderen voor OZB een woning
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00836 2019-0614
19/01369 Winkelier/webshophouder, en niet een CV, ondernemer voor IB en BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
17/00921 2019-0584
19/01613 Ná indiening aangifte verleend uitstel niet navorderingstermijnverlengend
Hof Amsterdam, 26-02-2019
18/00583 2019-0567*
19/00911 IMSV en rentevergoedingen in BPM-zaak over ingevoerde Tsjechische BMW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00446 2019-0526
19/00441 Bij naheffing BTW berekende heffings- en belastingrente EU-proof
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00561 2019-0514
19/01555 Verkrijging zendmasten geen “net” en daarom geen ODB-netwerkvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
18/00303 2019-0500
19/01427 BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/01335 2019-0438
19/01324 Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/00898 2019-0437
19/01430 Verlies na borgstelling voor lening van stichting niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
18/00128 2019-0436
19/01553 Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00980 2019-0435
19/00910 Niet-ontvankelijk verklaard bezwaar leidde wel tot IMSV van in totaal  2.500
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00639 2019-0319
19/00488 Beslistermijn inspecteur door tijdige verzending verdaging niet verstreken
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00333 2019-0315
19/00438 Huwelijksgemeenschap nieuw feit: a.b.-winst na overlijden eega navorderbaar
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00484 2019-0302
19/01167,
19/01181
Herzieningsverzoek bij boeten nooit te laat, maar niet voor bekende feiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
17/01121,
17/01229
2019-0295
19/00743,
19/00745,
19/00748
In BPM-zaken rentevergoedingen over IMSV en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
16/00867,
16/00879,
16/00443
2019-0283*
19/01201 Belgische pensioenpremie door gelijkheid met grensarbeider toch aftrekbaar
Hof Den Bosch, 25-01-2019
17/00633 2019-0276*
19/01242 Bijna  35.000 aan vergrijpboeten voor niet-controleren van adviseur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
18/00370 2019-0275*
18/05331 Ook belastingrente bij naheffing wegens per abuis toepassen laag BTW-tarief
Hof Amsterdam, 13-11-2018
17/00506 2019-0231
19/01054 Eigenrisicodrager WGA vervallen door 1,5 maand te late garantieverklaring
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
18/00906 2019-0225
19/00839 Auto’s niet op basis van ingetrokken Leidraad BPM 2006 gebruikte auto’s
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00700 2019-0172
19/00703 Rentevergoedingen over immateriële schadevergoeding en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00876 2019-0170
18/04604 Auto zonder huurverleden geen recht op BPM-waardedruk wegens ex-rental
Hof Den Bosch, 04-10-2018
18/00073 2019-0168
18/04689 Vier jaar oude uit USA ingevoerde demonstratieauto voor BPM nieuwe auto
Hof Amsterdam, 27-09-2018
17/00335 2019-0167
19/00705 Proefslapen, cadeaubonnen en matrassen één naar algemeen BTW-tarief belaste prestatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01119 2019-0150
19/00817 Erfbelasting niet evenredig verminderen bij 180-dagenregel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
18/00027 2019-0132*
19/00778 Hof verrekent voor KSB deel pokerverliezen met winsten buiten de EU
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00335 2019-0103
19/00104 Prejudiciële vragen over teruggaaf dividendtax Amerikaans beleggingsfonds
Hof Den Bosch, 04-01-2019
18/00178 2019-0091
19/00769,
19/00771,
19/00772,
19/00773
Plaats van vestiging initiatiefnemer online pokerspel bepalend voor KSB
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00139,
16/03507,
17/00087,
18/00150
2019-0075*
18/03791 Beroep tegen verrekeningsbeslissingen ontvanger alleen bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00221 2019-0027
19/00074,
19/00075
Ook bij geheel gehonoreerd bezwaar nog een procesbelang door besluit over IMSV bezwaarfase
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00401,
BK-18/00402
2019-0020
19/00191 Moeder-BV aansprakelijk voor schulden leeggetrokken dochter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
18/00023 2019-0003*
19/00202 Behandelingen Duitse heilpraktiker geen aftrekbare zorgkosten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-12-2018
17/00933 2018-3292
19/00101 Op Duits circuit gebruikte Jaguar F-type met 883 km op teller: niet nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
15/01588 2018-3239
18/05512 Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00423 2018-3234
19/00166 Aanslagen hasjhandelaar door onschuldpresumptie fors verlaagd
Hof Amsterdam, 27-11-2018
16/00578 2018-3214*
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen dubbele bestraffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
17/01105 2018-3163
18/04728 Gemeente geen BTW-ondernemer voor ter beschikking stellen tennispark
Hof Den Bosch, 04-10-2018
17/00150 2018-3112
18/04732 Illegale inkomsten zonder nieuw feit navorderbaar
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03939 2018-3109
18/03680 Performance fee vermogensbeheerder toch BTW-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 10-07-2018
17/00347 2018-2964
18/04396 Navordering na inbreng in APV die in Nederland gevestigd bleek
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00690 2018-2963
18/04777 Bewijslast niet omgekeerd en verzwaard vanwege complexiteit BPM-zaak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
16/00963 2018-2857
18/04902 Overkapping op laadruimte bestelauto leidde tot BPM-naheffing van  51.605
Hof Amsterdam, 11-10-2018
17/00512 2018-2856
19/02885 Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/01401 2018-2848
18/04901 Geen BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/00406 2018-2838*
18/04686 Deelnemingsvrijstelling niet bij short cum/ex-transactie
Hof Amsterdam, 02-10-2018
17/00317 2018-2836*
18/04864 Verwijzing naar WOZ-waardeloket leidde niet tot lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00747 2018-2800
18/04650,
18/04653
Rechtbank kon voorbijgaan aan schending hoorplicht bezwaarfase
Hof Den Haag, 12-10-2018
BK-18/00482,
BK-18/00484
2018-2793
18/04853,
18/04854
Winstuitdeling van  12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste
Hof Amsterdam, 04-10-2018
17/00579,
17/00581
2018-2764
18/04603 Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00356 2018-2730
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
18/03582 Op singulier wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling erfenis
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00403 2018-2706
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/04202 Eigenrisicodragerschap WGA ondanks te laat ingediende garantieverklaring
Hof Den Haag, 28-08-2018
BK-18/00504 2018-2374
18/03938 Paardenactiviteit voor de BTW geen economische activiteit maar hobby
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00833 2018-2371
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/03982 Schenking dvd’s aan kringloopwinkel niet aannemelijk: naheffing BTW
Hof Den Haag, 15-08-2018
BK-18/00349 2018-2278
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/02775 Opzet bij niet-voldoen BTW-schuld niet voor volle bedrag aannemelijk
Hof Den Bosch, 18-05-2018
17/00517 2018-2256*
18/03521 Hoge UTB’s voor douane-expediteur door fraude van opdrachtgever
Hof Amsterdam, 28-06-2018
16/00536 2018-2239
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03849,
18/03850
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
Hof Den Haag, 07-08-2018
BK-18/00503,
BK-18/00502
2018-2195*
18/03772 BPM-naheffing verlaagd door terechte keuze voor historisch tarief 2012
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
16/01468 2018-2170
18/03720 Datum van registratie volgens Hof potentieel middel voor manipulatie BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-07-2018
17/00465 2018-2169
18/03750 Geen overgangsregeling BTW-integratieheffing voor woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00846 2018-2162
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/02339 Naheffing MRB van  6.801 voor auto met Duits kenteken vernietigd
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00649 2018-2013
18/03662 Niet-berekende rente op r/c-stand leidde tot uitdeling aan DGA
Hof Den Haag, 11-07-2018
BK-17/00934 2018-1987
18/03272 Holding met alleen doorbelastingen aan dochters geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00847 2018-1857
18/03178 Perpetual securities geen kapitaalverstrekking:  3,4 mln rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-06-2018
17/00203 2018-1850
18/02732 Gewezen Italmoda-vennoot hoofdelijk aansprakelijk
Hof Amsterdam, 14-06-2018
08/00599 2018-1826*
18/03268 Door causaliteit toch recht op deelnemingsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00475 2018-1825*
18/03224 BTW-aftrek voor gemeente voor terbeschikkingstellen sportvelden
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-17/00961 2018-1742*
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/02684 Werkzaamheden bezwaaradviescommissies ministeries met BTW belast
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00346 2018-1701
18/02355 Verliesverrekeningsbeschikking ook mogelijk bij navorderingsaanslag Vpb
Hof Den Haag, 18-04-2018
BK-17/00709 2018-1693
18/02575 Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00432 2018-1681
18/02421 Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos
Hof Den Bosch, 26-04-2018
17/00329 2018-1680
18/03223 Gemeente kon BTW op outplacementkosten oud-wethouder compenseren
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00004 2018-1662*
18/02841 BTW tijdens leegstand niet aftrekbaar, maar geen boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00895 2018-1626
18/01975 Omzet wedkantoor paardenraces belast met BTW
Hof Amsterdam, 13-03-2018
17/00343 2018-1605*
18/02880 In GBA ingeschreven weggebruiker bewees hoofdverblijf in Frankrijk niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00882 2018-1508
18/02843 BTW-aftrek op leegstand monumentpand onjuist, maar wel pleitbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00915 2018-1474
18/02522 Gemeente geen recht op laag MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Hof Den Haag, 01-05-2018
BK-17/00787 2018-1436
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02168,
18/02169
PKV van  500 omdat inspecteur in BPM-zaken verweerschrift weer niet indiende
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03914,
17/00068
2018-1422
18/02332 Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00469 2018-1247
18/02266 Manager kinderopvangconcern nagevorderd voor goedkoop verkregen aandelen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00343 2018-1241
18/02268 Doorcertificering voorkwam aanmerkelijk belang
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00398 2018-1224*
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa  400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/01495 UTB voor Bengaals porselein te laat uitgereikt, douaneschuld verjaard
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00489 2018-1147
18/01687 Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00319 2018-1111
18/01389 BPM-naheffing voor door TÜV berekende CO2-uitstoot Ford Mustang intact
Hof Den Haag, 23-02-2018
BK-17/00748 2018-0998
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01694,
18/01696
Geen strijd met verdediging door zonder voorprocedure afgegeven UTB’s
Hof Amsterdam, 08-03-2018
16/00153,
16/00162
2018-0919
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
19/05478 Objectafbakening: meerderjarige dochter in tweede woning andere gebruiker
Hof Amsterdam, 21-12-2017
16/00095 2018-0568
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
18/01184 BTW op advocaatkosten terecht nageheven door gebrek aan verband met activiteiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
16/00905 2018-0481
18/00274 Overheadvergoeding van zorgverzekeraars bij zorggroep belast met BTW
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00318 2018-0294
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00873 Voor coöperaties werkende belastingadviseur geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
17/00270 2018-0263*
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05714 Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00468 2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/05223 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-09-2017
16/01174 2017-2465
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/03159 UTB op datum dagtekening ter post bezorgd: douaneschuld niet verjaard
Hof Amsterdam, 23-05-2017
16/00204 2017-2030
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03370 Sectorindeling door aard van werk herzien van bouwbedrijf naar agrarisch
Hof Den Bosch, 02-06-2017
15/01128 2017-1737
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van  2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03857 Geen afdrachtvermindering voor training “Slimmer Produceren”
Hof Den Haag, 06-07-2016
BK-15/00973 2016-1801
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/01006 Ambtelijk verzuim van IB-inspecteur die aangifte stamrecht-BV niet bekeek
Hof Den Haag, 20-01-2016
BK14/01622 2016-0288
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/04164,
15/04187
Fiscus moet ruim  1,3 mln betalen voor buitensporige last KSB
Hof Den Haag, 29-07-2015
BK-14/00768,
BK-14/00769
2015-1952*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van  694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van  5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
15/01940 Ambtshalve aanslag van € 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur € 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met € 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van € 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759