Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot eind maart 2019:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de linkjes direct de samenvatting uit FutD raadplegen.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

1. Ingestelde cassaties in april 2019

 

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/01484 WOZ-waarde in elke procesfase met nieuwe gegevens te onderbouwen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2019
belanghebbende 18/00146 2019-0927
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
belanghebbende 17/00474 2019-1365
19/01679 Op WOZ-waarde winkelpand gebaseerde aanslag reclamebelasting intact
Hof Den Bosch, 21-02-2019
belanghebbende 18/00030 2019-1384
19/01680 Door activa/passiva-koop niet voldaan aan bezitstermijn BOF
Rechtbank Noord-Holland, 19-02-2019
belanghebbende HAA17/4392 2019-0712*
19/01682 Niet-gedeclareerde medicijnen geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 22-02-2019
belanghebbende BK-18/00862 2019-1114
19/01750 Pensioenfonds kreeg BTW-aftrek transitiekosten na verwijzing niet bewezen
Hof Den Bosch, 28-02-2019
belanghebbende 17/00708 2019-1357
19/01758 Hof verbetert uitspraak op bezwaar en sluit de weg af voor een PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
belanghebbende 18/00164 2019-0763
19/01759 Eerder geregistreerde Mercedes met 79 km op de teller geen gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
belanghebbende 17/01356 2019-0768
19/01760 Hof verbetert uitspraak op bezwaar en sluit de weg af voor een PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
belanghebbende 18/00036 2019-0763
19/01769 Woonzorgcentrum dementerende ouderen voor OZB een woning
Hof Den Haag, 26-02-2019
bestuursorgaan BK-18/00836 2019-0614
19/01772 Woonpaviljoens woon/zorgcomplex geen woningen voor OZB-gebruikersdeel
Rechtbank Rotterdam, 26-02-2019
belanghebbende ROT16/8202 2019-0861
19/01789 Audi in privÚ onvoldoende bewijs voor niet-bijtellen over Lexus van de zaak
Hof Den Haag, 26-02-2019
belanghebbende BK-18/00656 2019-0744
19/01826 Naheffing afdrachtvermindering intact omdat POK’s niet aan eisen voldeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2019
belanghebbende 18/00206 2019-0594
19/01843 Onterecht geweigerde WOZ-wijzigingsbeschikking geen reden integrale PKV
Hof Den Haag, 26-02-2019
belanghebbende BK-18/00621 2019-0774
19/01846,
19/01848
Verzuimboeten van 100% na plaatsing geschorste auto’s langs openbare weg
Hof Amsterdam, 05-03-2019
belanghebbende 18/00551,
18/00552
2019-1186
19/01914 Schatting inspecteur van inkomen van auto- en oud-ijzerhandelaar redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
belanghebbende 18/00047 2018-2790
19/01916 Landelijke query erftaks nieuw feit voor navordering a.b.
Hof Den Bosch, 08-03-2019
belanghebbende 18/00045 2019-0805*
19/01921 Belang bij proces vervallen door per ongeluk verlaagde aanmaningskosten
Hof Den Haag, 01-03-2019
belanghebbende BK-18/00950 2019-0770
19/01924 Tijdige betaling MRB eigen verantwoordelijkheid: naheffing plus boete intact
Hof Den Haag, 01-03-2019
belanghebbende BK-18/00951 2019-0769
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
belanghebbende 18/00225 2019-0740
19/01964 Accijnsverhoging tabak per 1 april 2015 niet onrechtmatig
Rechtbank Noord-Nederland, 07-03-2019
belanghebbende LEE16/3431 2019-0773
19/02014,
19/02019
Nederlandse EOB-werknemer vrijgesteld van box III-heffing
Hof Den Haag, 13-03-2019
bestuursorgaan BK-18/00473,
BK-18/00690
2019-0804*
19/02021 Ook informatieplicht bij niet-vervulde eis 12 jaar navordering
Hof Den Bosch, 15-03-2019
belanghebbende 17/00741 2019-1343*
19/02038 Training tot life-coach geen aftrekbare scholingsuitgaven
Hof Den Haag, 13-03-2019
belanghebbende BK-18/00500 2019-0834
19/02042 Door verblijfsschema dochter geen recht op IACK voor vader
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
beiden 18/00744 2019-0922
19/02047 Verklaring penningmeester bewees contante giften aan kerkcollecte niet
Hof Den Haag, 13-03-2019
belanghebbende BK-18/00741 2019-0837
19/02093 Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn terecht afgewezen
Hof Amsterdam, 14-03-2019
belanghebbende 18/00139 2019-0917
19/02151 Contact met Belastingtelefoon leidde niet tot aftrek alimentatieverplichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-03-2019
belanghebbende 18/00270 2019-0920
19/02153 Door DGA behaald tbs-resultaat voor helft navorderbaar bij echtgenote
Hof Den Haag, 27-03-2019
belanghebbende BK-18/00808 2019-1157
19/02158 Niet-aangeven crisisheffing over maart 2013 pleitbaar: EUR 4.920 boete van tafel
Hof Amsterdam, 19-03-2019
bestuursorgaan 18/00228 2019-0904

2. Ingetrokken cassaties in april 2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/00073 Geschil over artikel 110 VWEU niet zonder meer reden voor integrale PKV
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00418 2018-3368
19/00988 Inkomen verlaagd door wijziging bankrekeningnummer door aanstaande ex
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
bestuursorgaan 18/00186 2019-0229
19/01082 Dreigende dijkverlegging al verwerkt in WOZ-waarde Zaltbommelse woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
belanghebbende 17/00878 2019-0256
19/01085 Italiaans loon van in Nederland wonende piloot van Easyjet in ItaliŮ belast
Hof Den Bosch, 18-01-2019
beiden 17/00733 2019-0819

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in april 2019

 

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
15/04545 Premiedeel heffingskorting bij remigratie tijdsevenredig
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1020*
17/01695 Prejudiciële vraag toepassing geschorst preferentieel douanetarief
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1095
17/01725 Prejudiciële vraag over BTW-tarief lustopwekkende middelen
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1081*
17/01956 Zaak terug naar Rechtbank voor omvang zekerheid door entrepothouder
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1094
17/05894 Fair balance aanwezig bij regeling Whk-premie vangnetters
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1080*
18/00241 Late toezending proces-verbaal van zitting aan Hoge Raad geen gevolgen
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0961
18/00309,
18/00310,
18/00311,
18/00317,
18/00318,
18/00320,
18/00321,
18/00322,
18/00323,
18/00324,
18/00325,
18/00326,
18/00328
Vele WOZ-zaken verwezen door onbehandeld gebleven IMSV-verzoeken
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0962
18/01266 Bestuursaansprakelijkheid bij bedrijfsbeŲindiging verruimd
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1019*
18/01623 Beslissing over IMSV niet door andere rechter dan die in hoofdzaak beslist
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1093
18/01700 Golfbaan en clubhuis voor BTW niet één, maar twee verschillende zaken
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1026
18/01924 Rechtsbescherming gefailleerde belastingplichtige verruimd
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1079*
18/01973 DGA kon BTW op advocaatkosten voor IB-procedures niet aftrekken
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1096
18/02160 Koel- en rijpingscellen in bedrijfsgebouw niet vrij van ODB
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0963
18/02591 Negeren verzoek om telefonisch hoorgesprek geen schending hoorplicht
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1029
18/02986,
18/02987
Hoge Raad akkoord met naheffing MRB buitenlandse kentekens
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0959*
18/03133 Uitblijven reactie op hoorverzoek geen afzien van horen
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0958*
18/03134 Bewijs hypotheekrente opvraagbaar zo lang aftrek loopt
Hoge Raad, 19-04-2019
2019-1078*
18/03266 Eigenaar schip in NL was exploitant: Rijnvarende premieplichtig in NL
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0964
18/03318 Uitspraak over aftrek onderhoudskosten monumentale tuin intact
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1028
18/03427 Door fouten in andere WOZ-waarden gelijkheidsbeginsel niet geschonden
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0968
18/04111 Inspecteur mocht NiNbi-beschikking geven en inkomensgegevens opvragen
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0965
18/04260 Verrekening buitenlandse bronbelasting beperkt tot 15%
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1027
18/04372 Door ziekenhuis betaalde beëindigingsvergoeding viel in winst cardioloog
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0966
18/04445 Luxe zorghotel en 44 woningen voor WOZ 45 aparte objecten
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1031
18/04938 Niet-vergoede fysiobehandelingen zonder betalingsbewijs niet-aftrekbaar
Hoge Raad, 12-04-2019
2019-1030
19/00538 Beroepschrift tegen Rotterdamse leges niet op tijd bij Hoge Raad
Hoge Raad, 05-04-2019
2019-0967

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 21-05-2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
19/01679 Op WOZ-waarde winkelpand gebaseerde aanslag reclamebelasting intact
Hof Den Bosch, 21-02-2019
18/00030 2019-1384
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
17/00474 2019-1365
19/01184 Nabetaling Duitse invaliditeitsuitkering onderdeel van wereldinkomen
Hof Den Bosch, 28-02-2019
18/00009 2019-1362
19/01750 Pensioenfonds bewijst BTW-aftrek transitiekosten niet
Hof Den Bosch, 28-02-2019
17/00708 2019-1357
19/02021 Informatieplicht ook bij mogelijke toepassing 12-jaars navorderingstermijn
Hof Den Bosch, 15-03-2019
17/00741 2019-1343*
19/01215 Autohandelaar geen recht op 0% BTW-tarief toe: EUR 430.000 naheffing intact
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00061 2019-1237
19/01594 Redelijke termijn bij terugwijzen naar inspecteur volgens Hof twee jaar
Hof Den Bosch, 15-02-2019
17/00834 2019-1229
19/01511 Aansprakelijkheid voor belastingschulden Vpb-f.e. bleef in stand
Hof Den Bosch, 15-02-2019
17/00399 2019-1224
19/01595 Verlaagd BTW-tarief voor diensten family entertainment center
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00346 2019-1211*
19/01846,
19/01848
Verzuimboeten van 100% na plaatsing geschorste auto’s langs openbare weg
Hof Amsterdam, 05-03-2019
18/00551,
18/00552
2019-1186
19/02153 Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap
Hof Den Haag, 27-03-2019
BK-18/00808 2019-1157
19/01682 Niet-gedeclareerde medicijnen niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 22-02-2019
BK-18/00862 2019-1114
19/01111,
19/01114
Naheffing MRB en vervolgrekeningen MRB na gebruik auto tijdens schorsing
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00518,
17/00519
2019-1068
19/01378 Door box III-nihil-inkomen geen belang bij beroep op eventuele schulden
Hof Den Bosch, 07-02-2019
18/00038 2019-1048
19/01458 Telefoonhandelaar mocht nultarief toepassen: EUR 175.640 BTW-teruggaaf
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00136 2019-1044
19/00300 Conversie van te laat opgelegde aanslag in navorderingsaanslag overeind
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00101 2019-0990
19/01216 BTW-naheffing van bij fraude betrokken autohandelaar na hoger beroep overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00457 2019-0983
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung transparant; geen teruggaaf dividendbelasting
Hof Den Bosch, 31-01-2019
18/00224 2019-0977
19/01484 WOZ-waarde in elke procesfase met nieuwe gegevens te onderbouwen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2019
18/00146 2019-0927
19/00875 Erfgename kreeg niet alsnog eigen WOZ-beschikkingen voor geërfd pand
Hof Den Bosch, 11-01-2019
17/00685 2019-0926
19/02042 Door verblijfsschema dochter geen recht op IACK voor vader
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00744 2019-0922
19/02151 Contact met Belastingtelefoon leidde niet tot aftrek alimentatieverplichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-03-2019
18/00270 2019-0920
19/01352 Informatiebeschikking handelaar met diverse ondernemingen deels overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00755 2019-0918
19/02093 Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn terecht afgewezen
Hof Amsterdam, 14-03-2019
18/00139 2019-0917
19/00286,
19/00287
Naheffing BTW met 50% boete voor niet en verkeerd aangegeven autoverkopen
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00104,
17/00106
2019-0912
19/01176 Schenkbelasting na afstand van eerder geschonken erfpacht NSW-landgoed
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00565 2019-0907
19/02158 Niet-aangeven crisisheffing over maart 2013 pleitbaar: EUR 4.920 boete van tafel
Hof Amsterdam, 19-03-2019
18/00228 2019-0904
19/00972 Voorbelasting niet aftrekbaar bij gebrek aan overdrachtshandelingen
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00398 2019-0903
19/00976 Verzoek om BTW-teruggaaf op oninbare huur na faillissement veel te laat
Hof Den Bosch, 11-01-2019
17/00807 2019-0888*
19/00923 Wijziging toerekening partners onbeperkt navorderbaar
Hof Den Bosch, 11-01-2019
16/03945 2019-0887*
19/01068 Naheffing accijns voor facilitator van fraude met minerale oliën
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00554 2019-0854
19/00270 Beëindiging communicatie na uitspraak op bezwaar dwong niet tot beroep
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00163 2019-0849
19/01489 Hoog BTW-tarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
Hof Amsterdam, 07-02-2019
18/00098 2019-0843
19/02047 Opnamebewijs en verklaring bewezen contante giften aan kerkcollecte niet
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00741 2019-0837
19/02038 Training tot life-coach geen aftrekbare scholingsuitgaven
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00500 2019-0834
19/00779 BuZa-ambtenaar recht op hypotheekrenteaftrek tijdens 4-jarig verblijf in Rusland
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00814 2019-0830
19/02014,
19/02019
Nederlandse EOB-werknemer vrijgesteld van box III-heffing
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00473,
BK-18/00690
2019-0804*
19/01843 Onterechte weigering WOZ-wijzigingsbeschikking geen reden integrale PKV
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00621 2019-0774
19/00240 Luxemburgse tabak niet voor eigen gebruik, maar toch geen accijnsnaheffing
Hof Den Bosch, 06-12-2018
16/00190 2019-0772
19/01921 Belang bij procedure vervallen door per abuis verlaagde aanmaningskosten
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00950 2019-0770
19/01924 Tijdige betaling MRB eigen verantwoordelijkheid: naheffing plus boete intact
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00951 2019-0769
19/01759 Eerder geregistreerde Mercedes met 79 km op de teller geen gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
17/01356 2019-0768
19/00245 BMW met 72 km op teller en inbraakschade voor BPM toch een nieuwe auto
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00104 2019-0765
19/00249 Scandinavische rekenmethode niet toepasbaar voor CO2-berekening Maserati
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00105 2019-0764
19/01758,
19/01760
Hof verbetert uitspraak op bezwaar en sluit de weg af voor een PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
18/00164,
18/00036
2019-0763
19/00208 EU-recht niet aan de orde bij bijtelling over auto’s in zuiver binnenlandse situatie
Hof Den Bosch, 20-12-2018
18/00380 2019-0751
19/01789 Bewijs onvoldoende om bijtelling voor Lexus van zaak achterwege te laten
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00656 2019-0744
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
18/00225 2019-0740
19/00471 Ambtshalve teruggegeven BTW niet meer na te heffen
Hof Den Bosch, 20-12-2018
17/00579 2019-0717*
18/05523 Bagger- en onderhoudskosten oevers en vaarwegen wel via rioolheffing
Hof Den Bosch, 15-11-2018
16/03867 2019-0699
19/01440 Kentekenparkeren in Amsterdam niet in strijd met EVRM
Hof Amsterdam, 05-02-2019
17/00577 2019-0623
18/05559 Garageboxen elk apart naar vast tarief aangeslagen voor rioolheffing
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00140 2019-0621
19/00838 Naheffing BPM voor buitenlandse schadeauto met WOK-status
Hof Amsterdam, 08-01-2019
18/00337 2019-0617
18/05139 Zelf naar Nederland gereden nieuwe BMW voor BPM een gebruikte BMW
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00716 2019-0615
19/01769 Woonzorgcentrum dementerende ouderen voor OZB een woning
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00836 2019-0614
19/01299 Verkoopprijs woning in bewoonde staat aan zoon was niet de WOZ-waarde
Hof Den Haag, 30-01-2019
BK-18/00689 2019-0612
19/01106,
19/01107
Verhuurderheffing voor exploitanten hofjeswoningen overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
16/01335,
16/01340
2019-0604
18/05386 Uitzendkrachten feitelijk korter dan 1 jaar in dienst: hogere sectorpremie
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00671 2019-0602
19/00864 PKV voor bestuurder van stichting die ook als bijstandsverlener optrad
Hof Amsterdam, 22-01-2019
17/00465 2019-0600
19/00149 Redelijke termijn met 5 jaar verlengd door complexe en verknochte beroepen
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00452 2019-0599
19/00551 Namens professionele gemachtigde te laat bezwaar kon zonder horen worden afgedaan
Hof Amsterdam, 03-01-2019
17/00609 2019-0598
19/00151 Digitale bezorging aanslag bij belastingconsulent zonder instemming fataal
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00395 2019-0597
19/00130 Zwarte meel-inkopen deden Turkse broodbakker de das om
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00434 2019-0595
19/01826 Afdrachtvermindering nageheven omdat POK’s niet aan eisen voldeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2019
18/00206 2019-0594
18/05553 Vervallen fiscale voordelen niet-EU-inwoners niet in strijd met artikel 1 EP
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00585 2019-0591
19/01369 Winkelier/webshophouder, en niet een CV, ondernemer voor IB en BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
17/00921 2019-0584
19/01198 Legesaanslag voor wijziging parkeervergunning nieuwe auto
Hof Amsterdam, 22-01-2019
18/00111 2019-0542
19/00924 Machtiging vermeende foutparkeerder niet in orde: beroep niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 17-01-2019
18/00079 2019-0538
19/00328 Verkoopbrochures vergelijkingspanden geen onderbouwing van WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 11-12-2018
16/00545 2019-0532
19/00633 Na verwijzingsarrest ingebrachte stukken tardief terzijde gesteld
Hof Amsterdam, 27-12-2018
17/00380 2019-0531
19/00911 IMSV en rentevergoedingen in BPM-zaak over ingevoerde Tsjechische BMW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00446 2019-0526
19/00634 Verzonnen bezwaar alleen bedoeld voor succesvolle ingebrekestelling
Hof Den Haag, 11-01-2019
BK-18/00835 2019-0523
19/00983 Bij gegrond verzet moest worden gewezen op bevoegdheid meteen uitspraak te doen
Hof Amsterdam, 14-02-2019
18/00540 2019-0522
19/00441 Bij naheffing BTW berekende heffings- en belastingrente EU-proof
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00561 2019-0514
19/01109 Dakloze bewees aftrekbaarheid ambulance, Chinese medicijnen en gistenaftrek niet
Hof Amsterdam, 17-01-2019
18/00120 2019-0511
19/01555 Verkrijging zendmasten geen “net” en daarom geen ODB-netwerkvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
18/00303 2019-0500
19/00458 Leges stadsdeel West Amsterdam van ruim EUR 0,5 mln verminderd tot EUR 550
Hof Amsterdam, 20-12-2018
16/00105 2019-0474*
19/01561 Sluitpost geen bewijs van onderhoudsreserve voor Verordening rioolheffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00033 2019-0452
19/01427 BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/01335 2019-0438
19/01324 Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/00898 2019-0437
19/01430 Verlies na borgstelling voor lening van stichting niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
18/00128 2019-0436
19/01553 Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00980 2019-0435
19/00550 Voorstel in kader van compromis nog geen toezegging over WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
18/00168 2019-0397
19/01245 Dwangsomverzoek bij verrekening aanslag bij civiele, en niet fiscale rechter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
17/00627 2019-0396
19/01244 Jaar van toekenning uitkering bepalend voor aangiften IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
17/00622 2019-0395
19/01172,
19/01174
CV-constructie tussen echtelieden mislukt; winst echtpaar fifty-fifty verdeeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
16/01078,
16/01081
2019-0382
19/01110 Inspecteur kon waardedruk zelfbewoning met foutenleer corrigeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
17/00981 2019-0380
18/04792 Splitsing vrij van overdrachtsbelasting ondanks verkoop aandelen
Hof Den Haag, 05-10-2018
BK-18/00425 2019-0357*
19/01061 Modelmatige WOZ-waardering geen begunstigend beleid
Hof Den Haag, 15-01-2019
BK-18/00557 2019-0327
19/00230 Pas op zitting in hoger beroep gedaan bewijsaanbod te laat
Hof Amsterdam, 29-11-2018
17/00516 2019-0323
19/00442 Door afwijzing voorstel voor PKV, uiteindelijk in het geheel geen PKV
Hof Den Haag, 16-01-2019
BK-18/00588 2019-0320
19/00910 Niet-ontvankelijk verklaard bezwaar leidde wel tot IMSV van in totaal EUR 2.500
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00639 2019-0319
19/00488 Beslistermijn inspecteur door tijdige verzending verdaging niet verstreken
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00333 2019-0315
18/05035 Nederlandse fiscus niet gebonden aan standpunt Belgische fiscus over omzet
Hof Den Haag, 24-10-2018
BK-18/00379 2019-0310
19/00438 Huwelijksgemeenschap nieuw feit: a.b.-winst na overlijden eega navorderbaar
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00484 2019-0302
19/01167,
19/01181
Herzieningsverzoek bij boeten nooit te laat, maar niet voor bekende feiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
17/01121,
17/01229
2019-0295
19/01199 Toch geen dwaling bij schenking door oudtante: aanslag intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
18/00126 2019-0293
19/00743,
19/00744,
19/00745,
19/00748
In BPM-zaken rentevergoedingen over IMSV en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
16/00867,
16/00877,
16/00879,
16/00443
2019-0283*
19/01201 Belgische pensioenpremie door gelijkheid met grensarbeider toch aftrekbaar
Hof Den Bosch, 25-01-2019
17/00633 2019-0276*
19/01242 Bijna EUR 35.000 aan vergrijpboeten voor niet-controleren van adviseur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
18/00370 2019-0275*
18/05142 Verschillende tarieven voor verschillende Valkenburgse terrassen geoorloofd
Hof Den Bosch, 01-11-2018
17/00599 2019-0259
18/05493 Matige staat van onderhoud voldoende meegenomen in WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 15-11-2018
17/00563 2019-0257
19/01082 Dreigende dijkverlegging al verdisconteerd in WOZ Zaltbommelse woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
17/00878 2019-0256
18/04907 IMSV in BPM-zaak mocht later uitbetaald door ontbreken bankinfo
Hof Den Bosch, 25-10-2018
18/00077 2019-0244
18/05106 In Portugal gedetineerde Nederlander had geen VSO met inspecteur
Hof Den Bosch, 01-11-2018
17/00393 2019-0235
18/05286 Forfaitair berekend inkomen ook “genoten”; 75% box-III niet buitensporig
Hof Den Bosch, 09-11-2018
17/00217 2019-0234
18/05331 Ook belastingrente bij naheffing wegens per abuis toepassen laag BTW-tarief
Hof Amsterdam, 13-11-2018
17/00506 2019-0231
19/00862 Onbekend buitenlands tegoed tegen nominale waarde 12 jaar navorderbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
17/01389 2019-0226
19/01054 Eigenrisicodrager WGA vervallen door 1,5 maand te late garantieverklaring
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
18/00906 2019-0225
18/04962 Bouwleges Tilburg op basis van normbedrag niet onredelijk of willekeurig
Hof Den Bosch, 18-10-2018
17/00641 2019-0189
19/00837,
19/00839
Auto’s niet op basis van ingetrokken Leidraad BPM 2006 gebruikte auto’s
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00601,
16/00700
2019-0172
19/00703 Rentevergoedingen over immateriële schadevergoeding en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00876 2019-0170
18/04604 Auto zonder huurverleden geen recht op BPM-waardedruk wegens ex-rental
Hof Den Bosch, 04-10-2018
18/00073 2019-0168
18/04689 Vier jaar oude uit USA ingevoerde demonstratieauto voor BPM nieuwe auto
Hof Amsterdam, 27-09-2018
17/00335 2019-0167
19/00925 Bezwaar tegen aanslag IB voor verzilveringsregeling kennelijk ongegrond
Hof Den Haag, 09-01-2019
BK-18/00548 2019-0159
19/00705 Proefslapen, cadeaubonnen en matrassen één naar algemeen BTW-tarief belaste prestatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01119 2019-0150
19/00817 Erfbelasting niet evenredig verminderen bij 180-dagenregel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
18/00027 2019-0132*
19/00778 Hof verrekent voor KSB deel pokerverliezen met winsten buiten de EU
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00335 2019-0103
19/00892 Identiteitsfraude met KB-Luxrekening niet aannemelijk: navordering in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01359 2019-0101
19/00417 Redelijke termijn voor IMSV verlengd door veelheid aan verknochte zaken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
16/00794 2019-0100
19/00668 Geen partnervrijstelling SW door ontbreken mantelzorgcompliment in 2014
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
18/00045 2019-0096
19/00104 Prejudiciële vragen over teruggaaf dividendtax Amerikaans beleggingsfonds
Hof Den Bosch, 04-01-2019
18/00178 2019-0091
19/00769,
19/00771,
19/00772,
19/00773
Plaats van vestiging initiatiefnemer online pokerspel bepalend voor KSB
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00139,
16/03507,
17/00087,
18/00150
2019-0075*
19/00667 Schuldigerkenning tijdens huwelijk was belaste schenking van EUR 10 mln van man aan vrouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
17/00952 2019-0074*
18/03791 Beroep tegen verrekeningsbeslissingen ontvanger alleen bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00221 2019-0027
19/00439 Gebruik lening voor woning maakte van lening nog geen eigenwoningschuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-12-2018
18/00068 2019-0024
19/00074,
19/00075
Ook bij geheel gehonoreerd bezwaar nog een procesbelang door besluit over IMSV bezwaarfase
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00401,
BK-18/00402
2019-0020
19/00217 Lening van kinderen uit schenking van ex was afkoop alimentatie
Hof Den Haag, 18-12-2018
BK-18/00493 2019-0004*
19/00191 Moeder-BV aansprakelijk voor schulden leeggetrokken dochter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
18/00023 2019-0003*
19/00436 VAR-WUO thuiszorgverleenster wekte vertrouwen tot moment van herziening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-12-2018
17/01291 2018-3375
19/00068 Koop seniorenwoningen door Utrechtse woningcorporatie niet vrij van ODB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
17/00979 2018-3365
18/05589 Bij verkeerde instantie indienen van bezwaar misbruik van procesrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00884 2018-3343*
19/00184 Geen omkering bewijslast voor man zonder internet die geen aangifte deed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-12-2018
17/01146 2018-3294
19/00202 Behandelingen Duitse heilpraktiker geen aftrekbare zorgkosten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-12-2018
17/00933 2018-3292
19/00101 Op Duits circuit gebruikte Jaguar F-type met 883 km op teller: niet nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
15/01588 2018-3239
18/05301 Schadevergoeding voor zaken over hetzelfde onderwerp terecht gematigd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/01438 2018-3238
18/05512 Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00423 2018-3234
19/00166 Aanslagen hasjhandelaar door onschuldpresumptie fors verlaagd
Hof Amsterdam, 27-11-2018
16/00578 2018-3214*
18/04593 Appartement in voormalig kantoorgebouw: 2% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag, 21-09-2018
BK-18/00020 2018-3212*
18/05336,
18/05338
Bijstand van dezelfde gemachtigde geen reden voor beperking immateriële SV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/00755,
16/00780
2018-3181
19/00006 Nijmegen mocht hoog OZB-tarief heffen van eigenaar bedrijfspand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
18/00197 2018-3180
18/05337 BPM-naheffing voor uit Spanje overgebrachte gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/00014 2018-3179
19/00033 ZW-uitkering terecht belast omdat van terugbetaling (nog) geen sprake was
Hof Den Haag, 20-11-2018
BK-17/00652 2018-3167
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen dubbele bestraffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
17/01105 2018-3163
19/00032 Afvalstoffen- en rioolheffing op 1 aanslag: voor PKV 1 bezwaar en 1 beroep
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
18/00202 2018-3128
18/04728 Gemeente geen BTW-ondernemer voor ter beschikking stellen tennispark
Hof Den Bosch, 04-10-2018
17/00150 2018-3112
18/04732 Illegale inkomsten zonder nieuw feit navorderbaar
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03939 2018-3109
18/04506 Ten onrechte geclaimde verliezen stucadoorsbedrijf feitelijk toch verrekend
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03720 2018-3105
18/04664 Bestuurdersaansprakelijkheid van EUR 850.709 door Hof verlaagd naar EUR 67.579
Hof Den Bosch, 27-09-2018
16/03488 2018-3102
18/05272 Wettelijke rente viel niet onder begrip rentedragend in art. 3.146 Wet IB 2001
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-11-2018
18/00149 2018-3047
18/05108 Verzoek om informatie over woning uit strafdossier geen fishing expedition
Hof Den Haag, 07-11-2018
BK-18/00329 2018-3045
18/04333 Publicatie van NEN-normbladen voor zuiveringsheffing geen vereiste
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00743 2018-2989
18/04267 Ontploffing schuur geen reden navorderingen hennep-elektricien te verlagen
Hof Den Bosch, 31-08-2018
17/00289 2018-2969
18/03680 Performance fee vermogensbeheerder toch BTW-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 10-07-2018
17/00347 2018-2964
18/04396 Navordering na inbreng in APV die in Nederland gevestigd bleek
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00690 2018-2963
18/04340 Aftrek dubbele belasting door opgewekt vertrouwen in oude correspondentie
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00352 2018-2962
18/04097,
18/04098
Geen BOF op geërfde aandelen omdat niet was voldaan aan bezitseis
Hof Den Bosch, 31-08-2018
17/00720,
17/00722
2018-2935*
18/04148 Erfgenamen terecht aangeslagen voor watersysteemheffing geërfd terrein
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00629 2018-2914
18/04153 BPM-teruggaaf bij export tijdelijk gebruikte auto niet in strijd met EU-recht
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00358 2018-2913
18/04155 Vergoeding belastingrente na onjuiste postcode op verzoek teruggaaf BPM
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00852 2018-2910
18/05119 Kosten studie en onderzoek in eigen beheer niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-10-2018
18/00475 2018-2903
18/04850 Hof bevestigt beperkte uitleg overgangsmaatregel overheidspensioen uit VK
Hof Amsterdam, 09-10-2018
17/00553 2018-2895
18/04777 Bewijslast niet omgekeerd en verzwaard vanwege complexiteit BPM-zaak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
16/00963 2018-2857
18/04902 Overkapping op laadruimte bestelauto leidde tot BPM-naheffing van EUR 51.605
Hof Amsterdam, 11-10-2018
17/00512 2018-2856
18/04855 Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/01401 2018-2848
18/04901 Geen BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/00406 2018-2838*
18/04686 Deelnemingsvrijstelling niet bij short cum/ex-transactie
Hof Amsterdam, 02-10-2018
17/00317 2018-2836*
18/04864 Verwijzing naar WOZ-waardeloket leidde niet tot lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00747 2018-2800
18/04650,
18/04653
Rechtbank kon voorbijgaan aan schending hoorplicht bezwaarfase
Hof Den Haag, 12-10-2018
BK-18/00482,
BK-18/00484
2018-2793
18/04893 Statenlidmaatschap stond te ver van onderneming: geen zelfstandigenaftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
16/01026 2018-2792
19/01914 Schatting inspecteur van inkomen van auto- en oudijzerhandelaar redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00047 2018-2790
18/04507 Bezwaar na rekken termijn door professionele gemachtigde niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00107 2018-2779
18/04667 Activiteiten beeldend kunstenaar geen bron van inkomen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00773 2018-2777
18/04241 Uitgaven zelfgekweekte wiet ook voor crohn-patiënte niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-08-2018
17/00270 2018-2776
18/04853,
18/04854
Winstuitdeling van EUR 12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste
Hof Amsterdam, 04-10-2018
17/00579,
17/00581
2018-2764
18/04603 Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00356 2018-2730
18/04612 Belastingplichtige kon niet afdwingen dat zitting werd beperkt tot één jaar
Hof Amsterdam, 18-09-2018
17/00293 2018-2719
18/04600 Laatste uiterste termijn van 2 weken om bezwaar te motiveren redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
17/00774 2018-2717
18/04500 Rijnvarende kreeg geen schadevergoeding na overschrijding bezwaartermijn
Hof Den Haag, 02-10-2018
BK-18/00534 2018-2716
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
18/03472 Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03517 2018-2709
18/03569 Naheffing fictieve voorbelasting overeind; boete van tafel
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03736 2018-2708
18/03582 Op singulier wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling erfenis
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00403 2018-2706
18/03729 Naheffing BTW bleef in stand omdat vof in Nederland was gevestigd
Hof Den Bosch, 19-07-2018
16/03912 2018-2705
18/04730 Kosten binnenschilderwerk, tapijt en gordijnen van rijksmonument niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00968 2018-2702
18/03677,
18/03702
Appartementen in B&B aangemerkt als woning: geen willekeurige afschrijving
Hof Den Bosch, 19-07-2018
16/03775,
16/03773
2018-2692
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/04586,
18/04587,
18/04588,
18/04589
Aanslagen rioolheffing Drechtsteden toch bevoegd opgelegd
Hof Den Haag, 19-09-2018
BK-17/00898,
BK-17/00899,
BK-17/00897,
BK-17/00900
2018-2601
18/04601 Herziening niet bedoeld voor heropening debat; zonder nova geen herziening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
18/00172 2018-2589
18/03614 Japans pensioenfonds bewees dividendgerechtigdheid niet: geen teruggaaf DB
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00296 2018-2568
18/03269 Afrekenen over waardestijging bloot eigendom na einde tbs door overlijden vader
Hof Den Bosch, 21-06-2018
17/00135 2018-2563
18/04508 Lening oude woning kon na drie jaar mee toch nog mee naar nieuwe woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00009 2018-2543*
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/04245 Aanslagen rioolheffing 2013 gemeente Nijmegen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-08-2018
17/00022 2018-2469
18/03829 Naheffing MRB met 100% boete voor bank in laadruimte bestelauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
18/00056 2018-2468
18/04360 Onhaalbaarheid van 4%-rendement op vermogen niet aannemelijk gemaakt
Hof Den Haag, 04-09-2018
BK-18/00411 2018-2451
18/04370 Lijfrente-uitkeringen belast omdat premies eerder wél waren afgetrokken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01321 2018-2448
18/04315 Geen getuigenverhoren over op klikbrief gebaseerde naheffing zwart loon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00567 2018-2440
18/03132 DGA niet aansprakelijk voor Vpb-schuld verkochte BV
Hof Den Bosch, 08-06-2018
17/00004 2018-2377
18/04202 Eigenrisicodragerschap WGA ondanks te laat ingediende garantieverklaring
Hof Den Haag, 28-08-2018
BK-18/00504 2018-2374
18/04258 Verklaring van cafébaas bewees tijdige terpostbezorging beroepschrift
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01281 2018-2372
18/03938 Paardenactiviteit voor de BTW geen economische activiteit maar hobby
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00833 2018-2371
18/04243 Rioolheffing voor gehuurde garagebox 1 km van woning intact
Hof Amsterdam, 21-08-2018
17/00111 2018-2332
18/04085 Beroep op schending verdedigingsbeginsel na compromis tevergeefs
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-08-2018
16/00395 2018-2323
18/03450 Gemachtigde stuurde volgens Hof juist aan op schending hoorplicht
Hof Den Haag, 29-06-2018
BK-18/00512 2018-2296
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/02954 Waardevermindering van 100% voor schadeauto’s niet bewezen
Hof Den Haag, 01-06-2018
BK-18/00157 2018-2294
18/03891,
18/03892
Forfaitaire PKV beperkt omdat gemachtigde optrad in duizenden BPM-zaken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
16/00630,
16/00458
2018-2282
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/03982 Schenking dvd’s aan kringloopwinkel niet aannemelijk: naheffing BTW
Hof Den Haag, 15-08-2018
BK-18/00349 2018-2278
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/03131 Informatiebeschikking rechtmatig op moment van nemen beschikking
Hof Amsterdam, 05-06-2018
17/00229 2018-2262
18/02775 Opzet bij niet-voldoen BTW-schuld niet voor volle bedrag aannemelijk
Hof Den Bosch, 18-05-2018
17/00517 2018-2256*
18/03521 Hoge UTB’s voor douane-expediteur door fraude van opdrachtgever
Hof Amsterdam, 28-06-2018
16/00536 2018-2239
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03849,
18/03850
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
Hof Den Haag, 07-08-2018
BK-18/00503,
BK-18/00502
2018-2195
18/03772 BPM-naheffing verlaagd door terechte keuze voor historisch tarief 2012
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
16/01468 2018-2170
18/03720 Datum van registratie volgens Hof potentieel middel voor manipulatie BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-07-2018
17/00465 2018-2169
18/03623 Franchisegever in fastservicefoodmarket ingedeeld in sector 44 en niet in 45
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00695 2018-2168
18/03750 Geen overgangsregeling BTW-integratieheffing voor woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00846 2018-2162
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03556 Koopsom vakantiehuis door risico BTW-herziening niet de WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00967 2018-2128
18/03243 Immateriële schadevergoeding van EUR 2.500 in zaak over EUR 31 BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
16/00097 2018-2127
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/03554 Inflatie irrelevant bij toets individuele buitensporige last box III-heffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00875 2018-2070
18/03518 Afzijdige bestuurder aansprakelijk voor LB-schulden re-integratiestichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00920 2018-2051
18/02339 Naheffing MRB van EUR 6.801 voor auto met Duits kenteken vernietigd
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00649 2018-2013
18/02552 Saldomethode voor onzuiver pensioen Wereldbank vanaf pensioendatum
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00165 2018-1991
18/03662 Niet-berekende rente op r/c-stand leidde tot uitdeling aan DGA
Hof Den Haag, 11-07-2018
BK-17/00934 2018-1987
18/03272 Holding met alleen doorbelastingen aan dochters geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00847 2018-1857
18/03377 Bouwbedrijf bewees voorgenomen belast gebruik loods na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00704 2018-1851
18/03178 Perpetual securities geen kapitaalverstrekking: EUR 3,4 mln rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-06-2018
17/00203 2018-1850
18/02732 Gewezen Italmoda-vennoot hoofdelijk aansprakelijk
Hof Amsterdam, 14-06-2018
08/00599 2018-1826*
18/03268 Door causaliteit toch recht op deelnemingsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00475 2018-1825*
18/02384 Liquidatie-uitkering meer dan 10 jaar na emigratie in Nederland belast
Hof Den Bosch, 19-04-2018
16/03902 2018-1771
18/03224 BTW-aftrek voor gemeente voor terbeschikkingstellen sportvelden
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-17/00961 2018-1742*
18/02941 Gecompenseerde BTW behoorde tot kostprijs voor toetsing opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00957 2018-1724
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/01939 In hoger beroep over Irimie-rente eerst beschikking invorderingsrente vereist
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00907 2018-1712
18/02684 Werkzaamheden bezwaaradviescommissies ministeries met BTW belast
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00346 2018-1701
18/03217 Verlaging heffingskorting voor vrijgesteld salaris in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00404 2018-1699
18/02355 Verliesverrekeningsbeschikking ook mogelijk bij navorderingsaanslag Vpb
Hof Den Haag, 18-04-2018
BK-17/00709 2018-1693
18/02470 Immateriële SV verhoogd omdat zaak niet onder procedure-afspraak viel
Hof Amsterdam, 08-05-2018
17/00280 2018-1692
18/02575 Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00432 2018-1681
18/02421 Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos
Hof Den Bosch, 26-04-2018
17/00329 2018-1680
18/03223 Gemeente kon BTW op outplacementkosten oud-wethouder compenseren
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00004 2018-1662*
18/02841 BTW tijdens leegstand niet aftrekbaar, maar geen boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00895 2018-1626
18/01975 Omzet wedkantoor paardenraces belast met BTW
Hof Amsterdam, 13-03-2018
17/00343 2018-1605*
18/03125,
18/03128
Hof Den Bosch: 2% box III rendement haalbaar, maar geen buitensporige last
Hof Den Bosch, 15-06-2018
17/00166,
17/00167
2018-1602*
18/02894 BTW-compensatie en naheffing volgens Hof gezamenlijk af te handelen
Hof Den Haag, 25-05-2018
18/00334 2018-1574
18/02880 In GBA ingeschreven weggebruiker bewees hoofdverblijf in Frankrijk niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00882 2018-1508
18/02827 Strafvonnis leidend voor belastingrechter bij vermeende hennepinkomsten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/01147 2018-1482
18/02843 BTW-aftrek op leegstand monumentpand onjuist, maar wel pleitbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00915 2018-1474
18/02895 Appartementsrecht in verbouwd kantoorpand belast met 2% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag, 25-05-2018
BK-18/00021 2018-1456*
18/02522 Gemeente geen recht op laag MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Hof Den Haag, 01-05-2018
BK-17/00787 2018-1436
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02168,
18/02169
PKV van EUR 500 omdat inspecteur in BPM-zaken verweerschrift weer niet indiende
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03914,
17/00068
2018-1422
18/02471 BPM voor auto met Spaans kenteken: kortstondig gebruik niet aannemelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/00908 2018-1352
18/02437 Forse schade jonge auto kwam volledig op waarde voor BPM in mindering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/01510 2018-1351
18/02690 Wijziging MRB-oldtimerregeling geen individuele buitensporige last
Hof Amsterdam, 08-05-2018
17/00282 2018-1347
18/02375 SV ondanks niet-ontvankelijkverklaring beroep inclusief rentevergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2018
16/01288 2018-1279
18/01717 Brief- in plaats van woonadres voldoende voor alleenstaandeouderkorting
Hof Den Bosch, 22-03-2018
17/00186 2018-1269*
18/02204 Uitpondingsstrategie doorgewinterde vastgoed-BV niet per se grove schuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
16/01101 2018-1248
18/02332 Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00469 2018-1247
18/02266 Manager kinderopvangconcern nagevorderd voor goedkoop verkregen aandelen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00343 2018-1241
18/02268 Doorcertificering voorkwam aanmerkelijk belang
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00398 2018-1224*
18/02353 Lagere WOZ-waarden voor Cruiseschip van DUO en fiscus in Groningen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00215 2018-1204
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa EUR 400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/01495 UTB voor Bengaals porselein te laat uitgereikt, douaneschuld verjaard
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00489 2018-1147
18/01938 Hof kent PKV toe in met honderden BPM-zaken verknochte procedure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
15/01321 2018-1140
18/01687 Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00319 2018-1111
18/01389 BPM-naheffing voor door TÜV berekende CO2-uitstoot Ford Mustang intact
Hof Den Haag, 23-02-2018
BK-17/00748 2018-0998
18/00086 Inspecteur bewees tijdigheid naheffingsaanslag BTW met uitdraai en rapport
Hof Den Haag, 08-12-2017
BK-17/00498 2018-0992
18/01964 Inspecteur belastte terecht EUR 505.000 niet aangegeven a.b.-dividend
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00716 2018-0989
18/01961 Verzendrapport aanslagbiljet bewees te late indiening bezwaarschrift
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00715 2018-0988
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01694 Geen strijd met verdediging door zonder voorprocedure afgegeven UTB’s
Hof Amsterdam, 08-03-2018
16/00153 2018-0919
18/01960 Geen BTW over privégebruik van een niet zakelijk gebruikt bouwwerk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
16/01256 2018-0905
18/01686 Woningcorporatie kon fout op openingsbalans met foutenleer herstellen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-03-2018
17/00666 2018-0903
18/01645 Lagere PKV en SV in BPM-zaak door duizenden verknochte zaken zelfde gemachtigde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-03-2018
15/00930 2018-0852
18/01310 Rioolverordening Steenwijkerland na hoger beroep toch volledig verbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00514 2018-0690
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01450 Geen f.e.-BTW voor onderwijsinstelling met gelieerde BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00277 2018-0642*
18/01352 Negatieve waarde van renteswaps niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-02-2018
BK-17/00749 2018-0641*
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01103 Verhuur kajuitjachten door zeilschool belast met 6% BTW
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/00332 2018-0607
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
18/01347 Bewijs in tipgeverszaak onbruikbaar: navordering van tafel
Hof Den Bosch, 20-02-2018
16/00009 2018-0525*
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
18/01048,
18/01081,
18/01082
Melkproduct voor kinderen geen kindervoeding
Hof Amsterdam, 01-02-2018
17/00191,
17/00193,
17/00192
2018-0505
18/00689 Ambtshalve kennisgeving geen uitspraak op bezwaar: dwangsom toegekend
Hof Amsterdam, 21-12-2017
16/00566 2018-0491
18/01184 BTW op advocaatkosten terecht nageheven door gebrek aan verband met activiteiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
16/00905 2018-0481
18/00246 CO2-uitstoot bleef beperkt tot wettelijke maximum in Wet BPM
Hof Den Bosch, 07-12-2017
17/00171 2018-0317
18/00274 Overheadvergoeding van zorgverzekeraars bij zorggroep belast met BTW
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00318 2018-0294
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00873 Voor coöperaties werkende belastingadviseur geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
17/00270 2018-0263*
18/00480 Box III-heffing volgens Hof A’dam ook al voor 2013 te hoog
Hof Amsterdam, 23-01-2018
17/00202 2018-0262*
18/00956 Bonusaandelen voor directie oneigenlijk gebruik voor werkkostenregeling
Hof Amsterdam, 25-01-2018
16/00421 2018-0257*
18/00405 Alcoholhoudende drank bij restaurantdiensten belast met 21% BTW
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/03807 2018-0235
18/00806 Bezwaar naar verkeerd faxnummer sturen: onredelijk gebruik procesrecht
Hof Amsterdam, 11-01-2018
16/00538 2018-0234
18/00690 Vermogensrendementsheffing 2014 volgens Hof A’dam te hoog
Hof Amsterdam, 16-01-2018
17/00112 2018-0211*
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
18/00350 Bij pre-prorata sportzaal gemeente gebruik in uren passende verdeelsleutel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-12-2017
17/00563 2018-0109*
17/05809 Koreaans boorschip geen v.i.: stuurman geen aftrek elders belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-12-2017
16/01250 2017-3161
18/00219 EUR 24 mln dividend belast als a.b.-winst verzekerings-BV
Hof Den Haag, 05-12-2017
17/00403 2017-3144*
18/00087 Hogere BTW-aftrek door plaatsen zonnepanelen op woning met kantoor
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-11-2017
16/01522 2017-3104
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05803 Verlies uit middellijk lucratief belang niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-11-2017
16/01187 2017-2871*
17/05714 Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00468 2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/05587 BTW op opfokkosten voor jongvee niet te herzien
Hof Den Bosch, 19-10-2017
16/00275 2017-2677*
17/05606,
17/05609,
17/05610
Proefprocedures: box III-heffing niet in strijd met eigendomsrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-10-2017
17/00292,
17/00499,
17/00498
2017-2633
17/05223 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-09-2017
16/01174 2017-2465
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/03702 Onderwijsstichting vormde f.e. voor BTW met schoonmaak-BV
Hof Den Haag, 23-06-2017
BK-16/00444 2017-2161
17/03484 Box III-heffing inkeerders geen buitensporige last
Hof Den Haag, 07-06-2017
16/00558 2017-2160
17/04083 Teruggaafverzoek BTW op oninbare facturen te laat
Hof Den Bosch, 13-07-2017
16/00007 2017-2159
17/04516 Alleenstaande ouderkorting voor weduwnaar met kind in justitiële inrichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01369 2017-2123
17/04489 Geen teruggaaf herzienings-BTW voor als overheid handelende gemeente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01149 2017-2120
17/03159 UTB op datum dagtekening ter post bezorgd: douaneschuld niet verjaard
Hof Amsterdam, 23-05-2017
16/00204 2017-2030
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03824 Geen sociaal-culturele BTW-vrijstelling voor KNMG opleiding en registratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-07-2017
16/00483 2017-1892
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/04162 Naheffing BTW over door juwelier verzwegen omzet intact
Hof Amsterdam, 30-06-2016
15/00781 2016-1960
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van EUR 2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03857 Geen afdrachtvermindering voor training “Slimmer Produceren”
Hof Den Haag, 06-07-2016
BK-15/00973 2016-1801
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/01006 Ambtelijk verzuim van IB-inspecteur die aangifte stamrecht-BV niet bekeek
Hof Den Haag, 20-01-2016
BK14/01622 2016-0288
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van EUR 694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van EUR 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
15/01940 Ambtshalve aanslag van EUR 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur EUR 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met EUR 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00279 Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke boeten voor betalen van zwart loon
Hof Arnhem, 04-12-2012
12/00149 2013-0154
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van EUR 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759