Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot eind maart 2019:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de linkjes direct de samenvatting uit FutD raadplegen.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

1. Ingestelde cassaties in juni 2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/02637 Tweede zelfde infobeschikking ongeldig na verval van eerste
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
bestuursorgaan 18/00513 2019-1151*
19/02639 Sportmakelaar Nederlandse volleyballers niet BTW-plichtig in Nederland
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
bestuursorgaan 18/00675 2019-1225
19/02640 Stichting-structuur sport geen misbruik: BTW aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
bestuursorgaan 18/00358 2019-1271*
19/02641 BTW beschikbaar stellen gymlokalen aan basisscholen niet-compensabel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
bestuursorgaan 18/00456 2019-1234
19/02658 Geen BCF-bijdrage gemeente voor isoleren pand jongerencentrum
Hof Den Bosch, 25-04-2019
belanghebbende 17/00847 2019-1808
19/02677 Complexe exercitie over tijdigheid beroep leidde tot niet-ontvankelijkheid
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
belanghebbende 18/00673 2019-1245
19/02681 Toeristenbelasting over aan arbeidsmigranten verhuurde stacaravans
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
belanghebbende 17/00891 2019-1333
19/02699,
19/02701,
19/02703
Inspecteur moest vermogensvergelijkingen overleggen bij infobeschikkingen
Hof Den Bosch, 25-04-2019
belanghebbende 17/00609,
17/00610,
17/00612
2019-1724
19/02704,
19/02705
Negatieve kas van EUR 294.554 autohandel niet verklaard met lening van derde
Hof Den Bosch, 25-04-2019
belanghebbende 17/00613,
17/00614
2019-1726
19/02708 Onverklaarde herkomst bankstorting EUR 45.170 belast inkomen autohandelaar
Hof Den Bosch, 25-04-2019
belanghebbende 17/00615 2019-1725
19/02717 Kosten dwangbevel bij dwanginvordering niet onrechtmatig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
belanghebbende 18/00302 2019-1207*
19/02763 Bouwwerk dienstbaar aan agrarisch bedrijf: aanhorigheid
Hof Den Bosch, 02-05-2019
belanghebbende 18/00191 2019-1272*
19/02838 Schatting inkomen door inspecteur in jaar van staking onderneming redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
belanghebbende 17/00738 2019-1297
19/02839 Schatting winst doorstond redelijkheidstoets door twijfel aan bronvraag niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
belanghebbende 17/01406 2019-1307
19/02841,
19/02842
Schatting inkomen door inspecteur in jaar van staking onderneming redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
belanghebbende 16/01323,
17/01313
2019-1297
19/02845 Ondernemer mocht ook zonder akkoord vertrouwen op brief inspecteur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
belanghebbende 17/00958 2019-1306
19/02848 Jongerenwerk voor Hervormde Kerk niet vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 03-05-2019
belanghebbende BK-18/01085 2019-1368
19/02862 Kosten dwangbevel intact ondanks verzoeken om kwijtschelding of uitstel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
belanghebbende 18/00435 2019-1318
19/02863 Onderneming al eerder gestaakt: ondernemersfaciliteiten navorderbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
belanghebbende 18/00001 2019-1296
19/02881,
19/02882
Fijnstof intensieve veehouderij drukte WOZ-waarde arbeiderswoninkjes niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
belanghebbende 18/00626,
18/00625
2019-1328
19/02886 Mislukte omslachtige wijze van indienen bezwaar voor risico bezwaarmaker
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
belanghebbende 18/00621 2019-1440
19/02898,
19/02899
Niet-bewezen schulden verlaagden erfbelastingaanslag niet
Hof Den Haag, 03-05-2019
belanghebbende BK-18/00947,
BK-18/00946
2019-1370
19/02935 Oudere circulaire Sociale Verzekeringsraad bepalend voor sectorindeling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-05-2019
belanghebbende 18/00417 2019-1439
19/02965 Hof akkoord met Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 09-05-2019
belanghebbende 19/00071 2019-1379
19/02971 Aanspraak op jonggehandicaptenkorting bij Hoge Raad tevergeefs
Hoge Raad, 16-11-2018
belanghebbende 18/03236 2018-3027
19/02980 Melding notaris in elektronisch aangiftebericht ODB geen geldig bezwaar
Hof Amsterdam, 14-05-2019
belanghebbende 17/00401 2019-1867
19/02984 Units etages kantoorgebouw apart te gebruiken: samenloopvrijstelling ODB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-05-2019
belanghebbende 18/00617 2019-1421
19/02991 Rechter zonder beschikking onbevoegd om te beslissen over art. 30 IW-rente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
beiden 17/00919 2019-1441
19/03028 Aftrek voor gebruik privÚpanden in onderneming beperkt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-05-2019
belanghebbende 18/00715 2019-1402*
19/03029 Bedrijfsmatige activiteiten aannemelijk: informatiebeschikking intact
Hof Den Haag, 07-05-2019
belanghebbende 18/00613 2019-1784
19/03032 Beroep tegen niet-toepassen hardheidsclausule terecht niet-ontvankelijk
Hof Den Haag, 07-05-2019
belanghebbende BK-18/00636 2019-1887
19/03071 Door witwasvermoeden bezit van miljoenen: geen kwijtschelding griffierecht
Hof Amsterdam, 14-05-2019
belanghebbende 17/00526 2019-1888
19/03089 Rechter zonder beschikking onbevoegd om te beslissen over art. 30 IW-rente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
beiden 17/00928 2019-1441

2. Ingetrokken cassaties in juni 2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
18/02204 Doorgewinterdheid O/G-handelaar geen reden voor 25% boete bij HIR-vrijval
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
16/01101 2018-1248

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in juni 2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
17/03482,
17/03484
Individuele buitensporige last box III-heffing inkeerders niet aannemelijk
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1593
17/05606,
17/05609,
17/05610,
18/00690
Box III-heffing in strijd met 1 EP EVRM, maar geen rechtsherstel
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1585*
18/02690 Cassatieberoep tegen wijzing MRB-oldtimerregeling niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1590
18/03125,
18/03128
Box III-heffing in strijd met 1 EP EVRM, maar geen rechtsherstel
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1585*
18/03554 Box III-heffing van 46% over genoten opbrengsten niet buitensporig
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1592
18/03729 BTW-naheffing in Nederland gevestigde vof intact
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1594
18/03891,
18/03892
Cassatieberoep door ontbreken geldige machtiging niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1588
18/04370 Lijfrente-uitkeringen belast omdat premies waren afgetrokken
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1595
18/04500 Rijnvarende sociaal verzekerd door geldige E-101 verklaring SVB
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1600
18/04893 Geen zelfstandigenaftrek voor uren besteed aan statenlidmaatschap
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1596
18/05108 Informatieverzoek uit strafdossier ex-partner geen fishing expedition
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1597
18/05208 Geen PKV voor pas in bezwaarfase en niet eerder verstrekte informatie
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1599
18/05553 Vervallen fiscale voordelen Brazilië-inwoner niet in strijd met artikel 1 EP
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1598
19/00032 Afvalstoffen/rioolheffing op zelfde aanslag: voor PKV 1 bezwaar en 1 beroep
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1601
19/00439 Cassatie door niet-bewezen betalingsonmacht griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 14-06-2019
2019-1589

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 18-07-2019

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
19/01896 Verrekening met belastingschulden alleen aan te vechten bij civiele rechter
Hof Den Haag, 05-03-2019
18/00667 2019-1813
19/00552 Rechtbankuitspraak ondanks ontbreken uitnodiging voor zitting intact
Hof Den Haag, 15-01-2019
18/00519 2019-1812
19/01869 Gemeente leverde brede school niet tegen vergoeding: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 05-03-2019
17/00951 2019-1792
19/00699 Sale-and-lease-back seniorencomplex geen BTW-belaste handeling
Hof Den Haag, 04-01-2019
18/00822 2019-1788
19/02149 Naheffing MRB voor één dag gebruik van geschorste Audi met kapot alarm terecht
Hof Den Bosch, 04-04-2019
18/00131 2019-1676
19/01700 In 2014 ontvangen achterstallig loon over eerdere jaren geheel in 2014 belast
Hof Amsterdam, 19-02-2019
17/00586 2019-1554
19/00550 Bezwaar niet-ontvankelijk ondanks ontbreken waarschuwing in herstelverzuimbrief
Hof Amsterdam, 29-01-2019
18/00166 2019-1498
19/01787 Hof kon niet afwijken van door Rijnvarende betwiste A1-verklaring
Hof Amsterdam, 26-02-2019
18/00178 2019-1492
19/02013 Hof verwerpt pro rata verrekening pokerverliezen voor kansspelbelasting
Hof Den Bosch, 08-03-2019
17/00735 2019-1491
19/00535 Woonplaats in Nederland; buitenlandse banden bewezen tegendeel niet
Hof Amsterdam, 20-12-2018
18/00013 2019-1481
19/01099 Boete bij verzekeringsfraude en autohandel door gemeenteambtenaar van 40% naar 10%
Hof Amsterdam, 22-01-2019
18/00074 2019-1476
19/01322 Door DGA “geleende” ontslagvergoeding belaste afkoop stamrecht bij BV
Hof Amsterdam, 31-01-2019
18/00132 2019-1466
19/01548 Stamrechtuitkering plus door DGA betaalde LB door verrekening genoten
Hof Den Haag, 13-02-2019
BK-18/00660 2019-1465
19/01679 Op WOZ-waarde winkelpand gebaseerde aanslag reclamebelasting intact
Hof Den Bosch, 21-02-2019
18/00030 2019-1384
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
17/00474 2019-1365
19/01184 Nabetaling Duitse invaliditeitsuitkering onderdeel van wereldinkomen
Hof Den Bosch, 28-02-2019
18/00009 2019-1362
19/01750 Pensioenfonds bewijst BTW-aftrek transitiekosten niet
Hof Den Bosch, 28-02-2019
17/00708 2019-1357
19/02021 Informatieplicht ook bij mogelijke toepassing 12-jaars navorderingstermijn
Hof Den Bosch, 15-03-2019
17/00741 2019-1343*
19/01215 Autohandelaar geen recht op 0% BTW-tarief toe: EUR 430.000 naheffing intact
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00061 2019-1237
19/01594 Redelijke termijn bij terugwijzen naar inspecteur volgens Hof twee jaar
Hof Den Bosch, 15-02-2019
17/00834 2019-1229
19/01511 Aansprakelijkheid voor belastingschulden Vpb-f.e. bleef in stand
Hof Den Bosch, 15-02-2019
17/00399 2019-1224
19/01595 Verlaagd BTW-tarief voor diensten family entertainment center
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00346 2019-1211*
19/01846,
19/01848
Verzuimboeten van 100% na plaatsing geschorste auto’s langs openbare weg
Hof Amsterdam, 05-03-2019
18/00551,
18/00552
2019-1186
19/02153 Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap
Hof Den Haag, 27-03-2019
BK-18/00808 2019-1157
19/01682 Niet-gedeclareerde medicijnen niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 22-02-2019
BK-18/00862 2019-1114
19/01111,
19/01114
Naheffing MRB en vervolgrekeningen MRB na gebruik auto tijdens schorsing
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00518,
17/00519
2019-1068
19/01378 Door box III-nihil-inkomen geen belang bij beroep op eventuele schulden
Hof Den Bosch, 07-02-2019
18/00038 2019-1048
19/01458 Telefoonhandelaar mocht nultarief toepassen: EUR 175.640 BTW-teruggaaf
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00136 2019-1044
19/00300 Conversie van te laat opgelegde aanslag in navorderingsaanslag overeind
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00101 2019-0990
19/01216 BTW-naheffing van bij fraude betrokken autohandelaar na hoger beroep overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00457 2019-0983
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung transparant; geen teruggaaf dividendbelasting
Hof Den Bosch, 31-01-2019
18/00224 2019-0977
19/01484 WOZ-waarde in elke procesfase met nieuwe gegevens te onderbouwen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2019
18/00146 2019-0927
19/00875 Erfgename kreeg niet alsnog eigen WOZ-beschikkingen voor geërfd pand
Hof Den Bosch, 11-01-2019
17/00685 2019-0926
19/02042 Door verblijfsschema dochter geen recht op IACK voor vader
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2019
18/00744 2019-0922
19/02151 Contact met Belastingtelefoon leidde niet tot aftrek alimentatieverplichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-03-2019
18/00270 2019-0920
19/01352 Informatiebeschikking handelaar met diverse ondernemingen deels overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00755 2019-0918
19/02093 Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn terecht afgewezen
Hof Amsterdam, 14-03-2019
18/00139 2019-0917
19/00286,
19/00287
Naheffing BTW met 50% boete voor niet en verkeerd aangegeven autoverkopen
Hof Den Bosch, 06-12-2018
17/00104,
17/00106
2019-0912
19/01176 Schenkbelasting na afstand van eerder geschonken erfpacht NSW-landgoed
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00565 2019-0907
19/02158 Niet-aangeven crisisheffing over maart 2013 pleitbaar: EUR 4.920 boete van tafel
Hof Amsterdam, 19-03-2019
18/00228 2019-0904
19/00972 Voorbelasting niet aftrekbaar bij gebrek aan overdrachtshandelingen
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00398 2019-0903
19/00976 Verzoek om BTW-teruggaaf op oninbare huur na faillissement veel te laat
Hof Den Bosch, 11-01-2019
17/00807 2019-0888*
19/00923 Wijziging toerekening partners onbeperkt navorderbaar
Hof Den Bosch, 11-01-2019
16/03945 2019-0887*
19/01068 Naheffing accijns voor facilitator van fraude met minerale oliën
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00554 2019-0854
19/00270 Beëindiging communicatie na uitspraak op bezwaar dwong niet tot beroep
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00163 2019-0849
19/01489 Hoog BTW-tarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
Hof Amsterdam, 07-02-2019
18/00098 2019-0843
19/02047 Opnamebewijs en verklaring bewezen contante giften aan kerkcollecte niet
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00741 2019-0837
19/02038 Training tot life-coach geen aftrekbare scholingsuitgaven
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00500 2019-0834
19/00779 BuZa-ambtenaar recht op hypotheekrenteaftrek tijdens 4-jarig verblijf in Rusland
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00814 2019-0830
19/01085 Italiaans loon van in Nederland wonende piloot van Britse Easyjet in Italië belast
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00733 2019-0819
19/01916 Navordering a.b. door draaien landelijke query erfbelasting intact
Hof Den Bosch, 08-03-2019
18/00045 2019-0805*
19/02014,
19/02019
Nederlandse EOB-werknemer vrijgesteld van box III-heffing
Hof Den Haag, 13-03-2019
BK-18/00473,
BK-18/00690
2019-0804*
19/01843 Onterechte weigering WOZ-wijzigingsbeschikking geen reden integrale PKV
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00621 2019-0774
19/00240 Luxemburgse tabak niet voor eigen gebruik, maar toch geen accijnsnaheffing
Hof Den Bosch, 06-12-2018
16/00190 2019-0772
19/01921 Belang bij procedure vervallen door per abuis verlaagde aanmaningskosten
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00950 2019-0770
19/01924 Tijdige betaling MRB eigen verantwoordelijkheid: naheffing plus boete intact
Hof Den Haag, 01-03-2019
BK-18/00951 2019-0769
19/01759 Eerder geregistreerde Mercedes met 79 km op de teller geen gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
17/01356 2019-0768
19/00248 Mitsubishi met 145 km op teller én eerder Duits kenteken nieuw voor BPM
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00108 2019-0766
19/00245 BMW met 72 km op teller en inbraakschade voor BPM toch een nieuwe auto
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00104 2019-0765
19/00249 Scandinavische rekenmethode niet toepasbaar voor CO2-berekening Maserati
Hof Den Bosch, 06-12-2018
18/00105 2019-0764
19/01758,
19/01760
Hof verbetert uitspraak op bezwaar en sluit de weg af voor een PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2019
18/00164,
18/00036
2019-0763
19/00208 EU-recht niet aan de orde bij bijtelling over auto’s in zuiver binnenlandse situatie
Hof Den Bosch, 20-12-2018
18/00380 2019-0751
19/01789 Bewijs onvoldoende om bijtelling voor Lexus van zaak achterwege te laten
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00656 2019-0744
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
18/00225 2019-0740
19/00471 Ambtshalve teruggegeven BTW niet meer na te heffen
Hof Den Bosch, 20-12-2018
17/00579 2019-0717*
18/05523 Bagger- en onderhoudskosten oevers en vaarwegen wel via rioolheffing
Hof Den Bosch, 15-11-2018
16/03867 2019-0699
19/01440 Kentekenparkeren in Amsterdam niet in strijd met EVRM
Hof Amsterdam, 05-02-2019
17/00577 2019-0623
18/05559 Garageboxen elk apart naar vast tarief aangeslagen voor rioolheffing
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00140 2019-0621
19/00838 Naheffing BPM voor buitenlandse schadeauto met WOK-status
Hof Amsterdam, 08-01-2019
18/00337 2019-0617
18/05139 Zelf naar Nederland gereden nieuwe BMW voor BPM een gebruikte BMW
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00716 2019-0615
19/01769 Woonzorgcentrum dementerende ouderen voor OZB een woning
Hof Den Haag, 26-02-2019
BK-18/00836 2019-0614
19/01299 Verkoopprijs woning in bewoonde staat aan zoon was niet de WOZ-waarde
Hof Den Haag, 30-01-2019
BK-18/00689 2019-0612
19/01106,
19/01107
Verhuurderheffing voor exploitanten hofjeswoningen overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
16/01335,
16/01340
2019-0604
18/05386 Uitzendkrachten feitelijk korter dan 1 jaar in dienst: hogere sectorpremie
Hof Den Bosch, 15-11-2018
17/00671 2019-0602
19/00864 PKV voor bestuurder van stichting die ook als bijstandsverlener optrad
Hof Amsterdam, 22-01-2019
17/00465 2019-0600
19/00149 Redelijke termijn met 5 jaar verlengd door complexe en verknochte beroepen
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00452 2019-0599
19/00551 Namens professionele gemachtigde te laat bezwaar kon zonder horen worden afgedaan
Hof Amsterdam, 03-01-2019
17/00609 2019-0598
19/00151 Digitale bezorging aanslag bij belastingconsulent zonder instemming fataal
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00395 2019-0597
19/00130 Zwarte meel-inkopen deden Turkse broodbakker de das om
Hof Den Bosch, 29-11-2018
17/00434 2019-0595
19/01826 Afdrachtvermindering nageheven omdat POK’s niet aan eisen voldeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2019
18/00206 2019-0594
19/01369 Winkelier/webshophouder, en niet een CV, ondernemer voor IB en BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
17/00921 2019-0584
19/01613 Ná indiening aangifte verleend uitstel niet navorderingstermijnverlengend
Hof Amsterdam, 26-02-2019
18/00583 2019-0567*
19/01198 Legesaanslag voor wijziging parkeervergunning nieuwe auto
Hof Amsterdam, 22-01-2019
18/00111 2019-0542
19/00924 Machtiging vermeende foutparkeerder niet in orde: beroep niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 17-01-2019
18/00079 2019-0538
19/00328 Verkoopbrochures vergelijkingspanden geen onderbouwing van WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 11-12-2018
16/00545 2019-0532
19/00633 Na verwijzingsarrest ingebrachte stukken tardief terzijde gesteld
Hof Amsterdam, 27-12-2018
17/00380 2019-0531
19/00911 IMSV en rentevergoedingen in BPM-zaak over ingevoerde Tsjechische BMW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00446 2019-0526
19/00634 Verzonnen bezwaar alleen bedoeld voor succesvolle ingebrekestelling
Hof Den Haag, 11-01-2019
BK-18/00835 2019-0523
19/00983 Bij gegrond verzet moest worden gewezen op bevoegdheid meteen uitspraak te doen
Hof Amsterdam, 14-02-2019
18/00540 2019-0522
19/00441 Bij naheffing BTW berekende heffings- en belastingrente EU-proof
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00561 2019-0514
19/01109 Dakloze bewees aftrekbaarheid ambulance, Chinese medicijnen en gistenaftrek niet
Hof Amsterdam, 17-01-2019
18/00120 2019-0511
19/01555 Verkrijging zendmasten geen “net” en daarom geen ODB-netwerkvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
18/00303 2019-0500
19/00458 Leges stadsdeel West Amsterdam van ruim EUR 0,5 mln verminderd tot EUR 550
Hof Amsterdam, 20-12-2018
16/00105 2019-0474*
19/01561 Sluitpost geen bewijs van onderhoudsreserve voor Verordening rioolheffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00033 2019-0452
19/01427 BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/01335 2019-0438
19/01324 Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/00898 2019-0437
19/01430 Verlies na borgstelling voor lening van stichting niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
18/00128 2019-0436
19/01553 Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00980 2019-0435
19/00550 Voorstel in kader van compromis nog geen toezegging over WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
18/00168 2019-0397
19/01245 Dwangsomverzoek bij verrekening aanslag bij civiele, en niet fiscale rechter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
17/00627 2019-0396
19/01244 Jaar van toekenning uitkering bepalend voor aangiften IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
17/00622 2019-0395
19/01172,
19/01174
CV-constructie tussen echtelieden mislukt; winst echtpaar fifty-fifty verdeeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
16/01078,
16/01081
2019-0382
19/01110 Inspecteur kon waardedruk zelfbewoning met foutenleer corrigeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
17/00981 2019-0380
18/04792 Splitsing vrij van overdrachtsbelasting ondanks verkoop aandelen
Hof Den Haag, 05-10-2018
BK-18/00425 2019-0357*
19/01061 Modelmatige WOZ-waardering geen begunstigend beleid
Hof Den Haag, 15-01-2019
BK-18/00557 2019-0327
19/00230 Pas op zitting in hoger beroep gedaan bewijsaanbod te laat
Hof Amsterdam, 29-11-2018
17/00516 2019-0323
19/00442 Door afwijzing voorstel voor PKV, uiteindelijk in het geheel geen PKV
Hof Den Haag, 16-01-2019
BK-18/00588 2019-0320
19/00910 Niet-ontvankelijk verklaard bezwaar leidde wel tot IMSV van in totaal EUR 2.500
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
16/00639 2019-0319
19/00488 Beslistermijn inspecteur door tijdige verzending verdaging niet verstreken
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00333 2019-0315
18/05035 Nederlandse fiscus niet gebonden aan standpunt Belgische fiscus over omzet
Hof Den Haag, 24-10-2018
BK-18/00379 2019-0310
19/00438 Huwelijksgemeenschap nieuw feit: a.b.-winst na overlijden eega navorderbaar
Hof Amsterdam, 18-12-2018
17/00484 2019-0302
19/01167,
19/01181
Herzieningsverzoek bij boeten nooit te laat, maar niet voor bekende feiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
17/01121,
17/01229
2019-0295
19/01199 Toch geen dwaling bij schenking door oudtante: aanslag intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-01-2019
18/00126 2019-0293
19/00743,
19/00744,
19/00745,
19/00748
In BPM-zaken rentevergoedingen over IMSV en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
16/00867,
16/00877,
16/00879,
16/00443
2019-0283*
19/01201 Belgische pensioenpremie door gelijkheid met grensarbeider toch aftrekbaar
Hof Den Bosch, 25-01-2019
17/00633 2019-0276*
19/01242 Bijna EUR 35.000 aan vergrijpboeten voor niet-controleren van adviseur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-01-2019
18/00370 2019-0275*
18/05142 Verschillende tarieven voor verschillende Valkenburgse terrassen geoorloofd
Hof Den Bosch, 01-11-2018
17/00599 2019-0259
18/05493 Matige staat van onderhoud voldoende meegenomen in WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 15-11-2018
17/00563 2019-0257
19/01082 Dreigende dijkverlegging al verdisconteerd in WOZ Zaltbommelse woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
17/00878 2019-0256
18/04907 IMSV in BPM-zaak mocht later uitbetaald door ontbreken bankinfo
Hof Den Bosch, 25-10-2018
18/00077 2019-0244
18/05106 In Portugal gedetineerde Nederlander had geen VSO met inspecteur
Hof Den Bosch, 01-11-2018
17/00393 2019-0235
18/05286 Forfaitair berekend inkomen ook “genoten”; 75% box-III niet buitensporig
Hof Den Bosch, 09-11-2018
17/00217 2019-0234
18/05331 Ook belastingrente bij naheffing wegens per abuis toepassen laag BTW-tarief
Hof Amsterdam, 13-11-2018
17/00506 2019-0231
19/00988 Inkomen verlaagd door wijziging bankrekeningnummer door aanstaande ex
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
18/00186 2019-0229
19/00862 Onbekend buitenlands tegoed tegen nominale waarde 12 jaar navorderbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
17/01389 2019-0226
19/01054 Eigenrisicodrager WGA vervallen door 1,5 maand te late garantieverklaring
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2019
18/00906 2019-0225
18/05328 Geen BTW over verkoop verhuurd mobiel chalet
Hof Den Bosch, 09-11-2018
17/00647 2019-0203*
18/04661 Apeldoornse netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting
Hof Amsterdam, 25-09-2018
18/00161 2019-0191
19/00837,
19/00839
Auto’s niet op basis van ingetrokken Leidraad BPM 2006 gebruikte auto’s
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00601,
16/00700
2019-0172
19/00703 Rentevergoedingen over immateriële schadevergoeding en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00876 2019-0170
18/04604 Auto zonder huurverleden geen recht op BPM-waardedruk wegens ex-rental
Hof Den Bosch, 04-10-2018
18/00073 2019-0168
18/04689 Vier jaar oude uit USA ingevoerde demonstratieauto voor BPM nieuwe auto
Hof Amsterdam, 27-09-2018
17/00335 2019-0167
19/00925 Bezwaar tegen aanslag IB voor verzilveringsregeling kennelijk ongegrond
Hof Den Haag, 09-01-2019
BK-18/00548 2019-0159
19/00705 Proefslapen, cadeaubonnen en matrassen één naar algemeen BTW-tarief belaste prestatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01119 2019-0150
19/00817 Erfbelasting niet evenredig verminderen bij 180-dagenregel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
18/00027 2019-0132*
19/00778 Hof verrekent voor KSB deel pokerverliezen met winsten buiten de EU
Hof Den Bosch, 31-12-2018
17/00335 2019-0103
19/00892 Identiteitsfraude met KB-Luxrekening niet aannemelijk: navordering in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
17/01359 2019-0101
19/00417 Redelijke termijn voor IMSV verlengd door veelheid aan verknochte zaken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
16/00794 2019-0100
19/00668 Geen partnervrijstelling SW door ontbreken mantelzorgcompliment in 2014
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
18/00045 2019-0096
19/00104 Prejudiciële vragen over teruggaaf dividendtax Amerikaans beleggingsfonds
Hof Den Bosch, 04-01-2019
18/00178 2019-0091
19/00769,
19/00771,
19/00772,
19/00773
Plaats van vestiging initiatiefnemer online pokerspel bepalend voor KSB
Hof Den Bosch, 31-12-2018
18/00139,
16/03507,
17/00087,
18/00150
2019-0075*
19/00667 Schuldigerkenning tijdens huwelijk was belaste schenking van EUR 10 mln van man aan vrouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-01-2019
17/00952 2019-0074*
19/00409 Vermogen van stichting niet toe te rekenen aan bestuurder
Hof Den Haag, 18-12-2018
BK-18/00559 2019-0069*
18/03792 Wachten op correspondentie gemeente geen excuus voor te laat beroep
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00220 2019-0031
18/03791,
18/04142,
18/04143,
18/04144
Beroep tegen verrekeningsbeslissingen ontvanger alleen bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00221,
17/00219,
17/00218,
17/00217
2019-0027
18/04051 IB moest zijn betaald voordat recht bestond op teruggaaf
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00216 2019-0025
19/00074,
19/00075
Ook bij geheel gehonoreerd bezwaar nog een procesbelang door besluit over IMSV bezwaarfase
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00401,
BK-18/00402
2019-0020
19/00217 Lening van kinderen uit schenking van ex was afkoop alimentatie
Hof Den Haag, 18-12-2018
BK-18/00493 2019-0004*
19/00191 Moeder-BV aansprakelijk voor schulden leeggetrokken dochter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
18/00023 2019-0003*
19/00073 Geschil over artikel 110 VWEU niet zonder meer reden voor integrale PKV
Hof Den Haag, 27-11-2018
BK-18/00418 2018-3368
19/00068 Koop seniorenwoningen door Utrechtse woningcorporatie niet vrij van ODB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-12-2018
17/00979 2018-3365
18/05589 Bij verkeerde instantie indienen van bezwaar misbruik van procesrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00884 2018-3343*
19/00184 Geen omkering bewijslast voor man zonder internet die geen aangifte deed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-12-2018
17/01146 2018-3294
19/00202 Behandelingen Duitse heilpraktiker geen aftrekbare zorgkosten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-12-2018
17/00933 2018-3292
19/00101 Op Duits circuit gebruikte Jaguar F-type met 883 km op teller: niet nieuw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
15/01588 2018-3239
18/05301 Schadevergoeding voor zaken over hetzelfde onderwerp terecht gematigd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/01438 2018-3238
18/05512 Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00423 2018-3234
19/00166 Aanslagen hasjhandelaar door onschuldpresumptie fors verlaagd
Hof Amsterdam, 27-11-2018
16/00578 2018-3214*
18/04593 Appartement in voormalig kantoorgebouw: 2% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag, 21-09-2018
BK-18/00020 2018-3212*
18/05336,
18/05338
Bijstand van dezelfde gemachtigde geen reden voor beperking immateriële SV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/00755,
16/00780
2018-3181
19/00006 Nijmegen mocht hoog OZB-tarief heffen van eigenaar bedrijfspand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
18/00197 2018-3180
18/05337 BPM-naheffing voor uit Spanje overgebrachte gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
16/00014 2018-3179
19/00033 ZW-uitkering terecht belast omdat van terugbetaling (nog) geen sprake was
Hof Den Haag, 20-11-2018
BK-17/00652 2018-3167
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen dubbele bestraffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
17/01105 2018-3163
18/04728 Gemeente geen BTW-ondernemer voor ter beschikking stellen tennispark
Hof Den Bosch, 04-10-2018
17/00150 2018-3112
18/04732 Illegale inkomsten zonder nieuw feit navorderbaar
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03939 2018-3109
18/04506 Ten onrechte geclaimde verliezen stucadoorsbedrijf feitelijk toch verrekend
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03720 2018-3105
18/04664 Bestuurdersaansprakelijkheid van EUR 850.709 door Hof verlaagd naar EUR 67.579
Hof Den Bosch, 27-09-2018
16/03488 2018-3102
18/05329 Belastingrente niet over periode dat geld al bij fiscus was
Hof Den Haag, 14-11-2018
BK-18/00644 2018-3083*
18/05272 Wettelijke rente viel niet onder begrip rentedragend in art. 3.146 Wet IB 2001
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-11-2018
18/00149 2018-3047
18/04267 Ontploffing schuur geen reden navorderingen hennep-elektricien te verlagen
Hof Den Bosch, 31-08-2018
17/00289 2018-2969
18/03680 Performance fee vermogensbeheerder toch BTW-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 10-07-2018
17/00347 2018-2964
18/04396 Navordering na inbreng in APV die in Nederland gevestigd bleek
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00690 2018-2963
18/04340 Aftrek dubbele belasting door opgewekt vertrouwen in oude correspondentie
Hof Den Bosch, 06-09-2018
17/00352 2018-2962
18/04266 Verkopers niet aansprakelijk voor onbetaald gebleven Vpb-schulden
Hof Den Bosch, 31-08-2018
16/03841 2018-2937*
18/04098 Niet verplichte agiostorting behoorde tot box III-vermogen
Hof Den Bosch, 31-08-2018
17/00722 2018-2935*
18/04153 BPM-teruggaaf bij export tijdelijk gebruikte auto niet in strijd met EU-recht
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00358 2018-2913
18/04155 Vergoeding belastingrente na onjuiste postcode op verzoek teruggaaf BPM
Hof Den Bosch, 23-08-2018
17/00852 2018-2910
18/05119 Kosten studie en onderzoek in eigen beheer niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-10-2018
18/00475 2018-2903
18/04850 Hof bevestigt beperkte uitleg overgangsmaatregel overheidspensioen uit VK
Hof Amsterdam, 09-10-2018
17/00553 2018-2895
18/04777 Bewijslast niet omgekeerd en verzwaard vanwege complexiteit BPM-zaak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
16/00963 2018-2857
18/04902 Overkapping op laadruimte bestelauto leidde tot BPM-naheffing van EUR 51.605
Hof Amsterdam, 11-10-2018
17/00512 2018-2856
18/04901 Geen BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/00406 2018-2838*
18/04686 Deelnemingsvrijstelling niet bij short cum/ex-transactie
Hof Amsterdam, 02-10-2018
17/00317 2018-2836*
18/04864 Verwijzing naar WOZ-waardeloket leidde niet tot lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00747 2018-2800
18/04650,
18/04653
Rechtbank kon voorbijgaan aan schending hoorplicht bezwaarfase
Hof Den Haag, 12-10-2018
BK-18/00482,
BK-18/00484
2018-2793
19/01914 Schatting inspecteur van inkomen van auto- en oudijzerhandelaar redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00047 2018-2790
18/04507 Bezwaar na rekken termijn door professionele gemachtigde niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
18/00107 2018-2779
18/04241 Uitgaven zelfgekweekte wiet ook voor crohn-patiënte niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 23-08-2018
17/00270 2018-2776
18/04853,
18/04854
Winstuitdeling van EUR 12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste
Hof Amsterdam, 04-10-2018
17/00579,
17/00581
2018-2764
18/04603 Door vorige eigenaar niet-betaalde BPM bij export niet terug te vragen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00356 2018-2730
18/04612 Belastingplichtige kon niet afdwingen dat zitting werd beperkt tot één jaar
Hof Amsterdam, 18-09-2018
17/00293 2018-2719
18/04600 Laatste uiterste termijn van 2 weken om bezwaar te motiveren redelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
17/00774 2018-2717
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
18/03472 Alsnog terugverwijzen zaak naar inspecteur in strijd met goede procesorde
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03517 2018-2709
18/03569 Naheffing fictieve voorbelasting overeind; boete van tafel
Hof Den Bosch, 06-07-2018
16/03736 2018-2708
18/03582 Op singulier wijze gesloten huwelijk onvoldoende voor partnervrijstelling erfenis
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00403 2018-2706
18/04730 Kosten binnenschilderwerk, tapijt en gordijnen van rijksmonument niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-10-2018
17/00968 2018-2702
18/04720 Dwangsom voor politieambtenaar na bezwaar tegen loonkorting onbelast
Hof Den Haag, 02-10-2018
BK-18/00646 2018-2700
18/03677,
18/03702
Appartementen in B&B aangemerkt als woning: geen willekeurige afschrijving
Hof Den Bosch, 19-07-2018
16/03775,
16/03773
2018-2692
18/04212 Ondanks beperkende erfpachtvoorwaarden belastingplicht voor WOZ & OZB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00004 2018-2654
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/04586,
18/04587,
18/04588,
18/04589
Aanslagen rioolheffing Drechtsteden toch bevoegd opgelegd
Hof Den Haag, 19-09-2018
BK-17/00898,
BK-17/00899,
BK-17/00897,
BK-17/00900
2018-2601
18/04601 Herziening niet bedoeld voor heropening debat; zonder nova geen herziening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-09-2018
18/00172 2018-2589
18/03614 Japans pensioenfonds bewees dividendgerechtigdheid niet: geen teruggaaf DB
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00296 2018-2568
18/04508 Lening oude woning kon na drie jaar mee toch nog mee naar nieuwe woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-09-2018
18/00009 2018-2543*
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/03829 Naheffing MRB met 100% boete voor bank in laadruimte bestelauto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
18/00056 2018-2468
18/04360 Onhaalbaarheid van 4%-rendement op vermogen niet aannemelijk gemaakt
Hof Den Haag, 04-09-2018
BK-18/00411 2018-2451
18/04315 Geen getuigenverhoren over op klikbrief gebaseerde naheffing zwart loon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00567 2018-2440
18/03132 DGA niet aansprakelijk voor Vpb-schuld verkochte BV
Hof Den Bosch, 08-06-2018
17/00004 2018-2377
18/04202 Eigenrisicodragerschap WGA ondanks te laat ingediende garantieverklaring
Hof Den Haag, 28-08-2018
BK-18/00504 2018-2374
18/04258 Verklaring van cafébaas bewees tijdige terpostbezorging beroepschrift
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/01281 2018-2372
18/03938 Paardenactiviteit voor de BTW geen economische activiteit maar hobby
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-09-2018
17/00833 2018-2371
18/04092 Correctie voor privégebruik moest volgens Hof via naheffing LB
Hof Amsterdam, 14-08-2018
17/00194 2018-2357*
18/04243 Rioolheffing voor gehuurde garagebox 1 km van woning intact
Hof Amsterdam, 21-08-2018
17/00111 2018-2332
18/04085 Beroep op schending verdedigingsbeginsel na compromis tevergeefs
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-08-2018
16/00395 2018-2323
18/02661 Perceel terecht aangemerkt als niet-woning maar toerekening onjuist
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00434 2018-2297
18/03450 Gemachtigde stuurde volgens Hof juist aan op schending hoorplicht
Hof Den Haag, 29-06-2018
BK-18/00512 2018-2296
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/02954 Waardevermindering van 100% voor schadeauto’s niet bewezen
Hof Den Haag, 01-06-2018
BK-18/00157 2018-2294
18/03870 Belanghebbende kwam door hoger beroep niet in nadeliger positie
Hof Amsterdam, 14-08-2018
17/00607 2018-2287
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/03982 Schenking dvd’s aan kringloopwinkel niet aannemelijk: naheffing BTW
Hof Den Haag, 15-08-2018
BK-18/00349 2018-2278
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/03131 Informatiebeschikking rechtmatig op moment van nemen beschikking
Hof Amsterdam, 05-06-2018
17/00229 2018-2262
18/02775 Opzet bij niet-voldoen BTW-schuld niet voor volle bedrag aannemelijk
Hof Den Bosch, 18-05-2018
17/00517 2018-2256*
18/03521 Hoge UTB’s voor douane-expediteur door fraude van opdrachtgever
Hof Amsterdam, 28-06-2018
16/00536 2018-2239
18/03597 Vergrijpboeten BTW-naheffing van tafel door blindvaren DGA op boekhouder
Hof Den Haag, 10-07-2018
BK-17/00754 2018-2218
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03849,
18/03850
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
Hof Den Haag, 07-08-2018
BK-18/00503,
BK-18/00502
2018-2195
18/03468 Inspecteur wekte geen vertrouwen over afmetingen voor MRB-kwarttarief
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00995 2018-2177
18/03772 BPM-naheffing verlaagd door terechte keuze voor historisch tarief 2012
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
16/01468 2018-2170
18/03720 Datum van registratie volgens Hof potentieel middel voor manipulatie BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-07-2018
17/00465 2018-2169
18/03750 Geen overgangsregeling BTW-integratieheffing voor woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00846 2018-2162
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03556 Koopsom vakantiehuis door risico BTW-herziening niet de WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-07-2018
17/00967 2018-2128
18/03243 Immateriële schadevergoeding van EUR 2.500 in zaak over EUR 31 BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
16/00097 2018-2127
18/03392 51 km enkele reis niet te ver voor tonen auto voor BPM in Soesterberg
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
16/00365 2018-2126
18/03508 Uitdeling van EUR 5 mln wegens lening voor kostbare verbouwing woning DGA
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00684 2018-2100
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/03518 Afzijdige bestuurder aansprakelijk voor LB-schulden re-integratiestichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-07-2018
17/00920 2018-2051
18/02339 Naheffing MRB van EUR 6.801 voor auto met Duits kenteken vernietigd
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00649 2018-2013
18/02552 Saldomethode voor onzuiver pensioen Wereldbank vanaf pensioendatum
Hof Den Bosch, 03-05-2018
17/00165 2018-1991
18/03662 Niet-berekende rente op r/c-stand leidde tot uitdeling aan DGA
Hof Den Haag, 11-07-2018
BK-17/00934 2018-1987
18/02893 Heffing over pensioen volledig toegewezen aan Portugal
Hof Den Bosch, 25-05-2018
17/00200 2018-1947
18/03272 Holding met alleen doorbelastingen aan dochters geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00847 2018-1857
18/03377 Bouwbedrijf bewees voorgenomen belast gebruik loods na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-06-2018
17/00704 2018-1851
18/03178 Perpetual securities geen kapitaalverstrekking: EUR 3,4 mln rente aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-06-2018
17/00203 2018-1850
18/02732 Gewezen Italmoda-vennoot hoofdelijk aansprakelijk
Hof Amsterdam, 14-06-2018
08/00599 2018-1826*
18/03268 Door causaliteit toch recht op deelnemingsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00475 2018-1825*
18/03262 Nieuwe netbeheerder kon geen beroep doen op oud contract met gemeente
Hof Amsterdam, 12-06-2018
17/00265 2018-1806
18/02384 Liquidatie-uitkering meer dan 10 jaar na emigratie in Nederland belast
Hof Den Bosch, 19-04-2018
16/03902 2018-1771
18/03224 BTW-aftrek voor gemeente voor terbeschikkingstellen sportvelden
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-17/00961 2018-1742*
18/02941 Gecompenseerde BTW behoorde tot kostprijs voor toetsing opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-06-2018
16/00957 2018-1724
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/01939 In hoger beroep over Irimie-rente eerst beschikking invorderingsrente vereist
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00907 2018-1712
18/02684 Werkzaamheden bezwaaradviescommissies ministeries met BTW belast
Hof Amsterdam, 29-05-2018
17/00346 2018-1701
18/03217 Verlaging heffingskorting voor vrijgesteld salaris in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00404 2018-1699
18/02355 Verliesverrekeningsbeschikking ook mogelijk bij navorderingsaanslag Vpb
Hof Den Haag, 18-04-2018
BK-17/00709 2018-1693
18/02470 Immateriële SV verhoogd omdat zaak niet onder procedure-afspraak viel
Hof Amsterdam, 08-05-2018
17/00280 2018-1692
18/02575 Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht
Hof Amsterdam, 03-05-2018
17/00432 2018-1681
18/02421 Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos
Hof Den Bosch, 26-04-2018
17/00329 2018-1680
18/03223 Gemeente kon BTW op outplacementkosten oud-wethouder compenseren
Hof Den Haag, 15-06-2018
BK-18/00004 2018-1662*
18/02841 BTW tijdens leegstand niet aftrekbaar, maar geen boete
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00895 2018-1626
18/01975 Omzet wedkantoor paardenraces belast met BTW
Hof Amsterdam, 13-03-2018
17/00343 2018-1605*
18/02894 BTW-compensatie en naheffing volgens Hof gezamenlijk af te handelen
Hof Den Haag, 25-05-2018
18/00334 2018-1574
18/02880 In GBA ingeschreven weggebruiker bewees hoofdverblijf in Frankrijk niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/00882 2018-1508
18/02380 Voor in 2015 geproduceerde en 2016 ingevoerde auto gold BPM-tarief 2016
Hof Den Haag, 18-05-2018
BK-17/00931 2018-1506
18/02827 Strafvonnis leidend voor belastingrechter bij vermeende hennepinkomsten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
17/01147 2018-1482
18/02843 BTW-aftrek op leegstand monumentpand onjuist, maar wel pleitbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-05-2018
16/00915 2018-1474
18/02895 Appartementsrecht in verbouwd kantoorpand belast met 2% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag, 25-05-2018
BK-18/00021 2018-1456*
18/02522 Gemeente geen recht op laag MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Hof Den Haag, 01-05-2018
BK-17/00787 2018-1436
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02168,
18/02169
PKV van EUR 500 omdat inspecteur in BPM-zaken verweerschrift weer niet indiende
Hof Den Bosch, 05-04-2018
16/03914,
17/00068
2018-1422
18/02471 BPM voor auto met Spaans kenteken: kortstondig gebruik niet aannemelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/00908 2018-1352
18/02437 Forse schade jonge auto kwam volledig op waarde voor BPM in mindering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-05-2018
15/01510 2018-1351
18/02389 Sloopbesluit school genegeerd op WOZ-waardepeildatum
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2018
17/00847 2018-1295
18/02375 SV ondanks niet-ontvankelijkverklaring beroep inclusief rentevergoeding
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2018
16/01288 2018-1279
18/02434 Door vriendin gebruikte woning tijdens uitzending geen kraakwachtsituatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2018
17/00702 2018-1274
18/01717 Brief- in plaats van woonadres voldoende voor alleenstaandeouderkorting
Hof Den Bosch, 22-03-2018
17/00186 2018-1269*
18/02204 Uitpondingsstrategie doorgewinterde vastgoed-BV niet per se grove schuld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
16/01101 2018-1248
18/02332 Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00469 2018-1247
18/02266 Manager kinderopvangconcern nagevorderd voor goedkoop verkregen aandelen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00343 2018-1241
18/02268 Doorcertificering voorkwam aanmerkelijk belang
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00398 2018-1224*
18/02353 Lagere WOZ-waarden voor Cruiseschip van DUO en fiscus in Groningen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-04-2018
17/00215 2018-1204
18/02396 Naheffingsaanslagen KSB voor met Partypoker behaalde prijzen 60% verlaagd
Hof Den Haag, 20-04-2018
BK-17/00771 2018-1202
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa EUR 400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/02439 Zeer luxe tandartswoning van EUR 3,6 mln was ondernemingsvermogen
Hof Den Haag, 24-04-2018
BK-17/00874 2018-1181*
18/01495 UTB voor Bengaals porselein te laat uitgereikt, douaneschuld verjaard
Hof Amsterdam, 27-02-2018
17/00489 2018-1147
18/01938 Hof kent PKV toe in met honderden BPM-zaken verknochte procedure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
15/01321 2018-1140
18/01715 Apotheker kon BTW op afbouw gezondheidscentrum aftrekken
Hof Amsterdam, 13-03-2018
17/00091 2018-1120
18/01687 Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-04-2018
17/00319 2018-1111
18/02073 BOF van toepassing op schenking aandeel familie-vastgoed-BV
Hof Den Haag, 03-04-2018
BK-17/00030 2018-1099*
18/01389 BPM-naheffing voor door TÜV berekende CO2-uitstoot Ford Mustang intact
Hof Den Haag, 23-02-2018
BK-17/00748 2018-0998
18/01964 Inspecteur belastte terecht EUR 505.000 niet aangegeven a.b.-dividend
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00716 2018-0989
18/01961 Verzendrapport aanslagbiljet bewees te late indiening bezwaarschrift
Hof Den Haag, 30-03-2018
BK-17/00715 2018-0988
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01394 Eerder in Duitsland geregistreerde Landrover met 96 km op teller was nieuw
Hof Den Bosch, 22-02-2018
1700433 2018-0922
18/01694 Geen strijd met verdediging door zonder voorprocedure afgegeven UTB’s
Hof Amsterdam, 08-03-2018
16/00153 2018-0919
18/01960 Geen BTW over privégebruik van een niet zakelijk gebruikt bouwwerk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-03-2018
16/01256 2018-0905
18/01686 Woningcorporatie kon fout op openingsbalans met foutenleer herstellen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-03-2018
17/00666 2018-0903
18/01645 Lagere PKV en SV in BPM-zaak door duizenden verknochte zaken zelfde gemachtigde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-03-2018
15/00930 2018-0852
18/01310 Rioolverordening Steenwijkerland na hoger beroep toch volledig verbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00514 2018-0690
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01450 Geen f.e.-BTW voor onderwijsinstelling met gelieerde BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-02-2018
17/00277 2018-0642*
18/01352 Negatieve waarde van renteswaps niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 20-02-2018
BK-17/00749 2018-0641*
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01103 Verhuur kajuitjachten door zeilschool belast met 6% BTW
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/00332 2018-0607
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
18/01055 Vergoeding voor niet-uitoefenen optierecht grotendeels loon
Hof Den Bosch, 01-02-2018
11/00361 2018-0582*
18/01347 Bewijs in tipgeverszaak onbruikbaar: navordering van tafel
Hof Den Bosch, 20-02-2018
16/00009 2018-0525*
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
18/01048,
18/01081,
18/01082
Melkproduct voor kinderen geen kindervoeding
Hof Amsterdam, 01-02-2018
17/00191,
17/00193,
17/00192
2018-0505
18/01152 Naheffingen van bijna EUR 1 mln bij in- en uitvoer van makla van tafel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
15/01570 2018-0492
18/00689 Ambtshalve kennisgeving geen uitspraak op bezwaar: dwangsom toegekend
Hof Amsterdam, 21-12-2017
16/00566 2018-0491
18/01184 BTW op advocaatkosten terecht nageheven door gebrek aan verband met activiteiten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
16/00905 2018-0481
18/01121 Notaris niet aansprakelijk voor onterecht toegepaste reorganisatievrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-02-2018
17/00526 2018-0479
18/00246 CO2-uitstoot bleef beperkt tot wettelijke maximum in Wet BPM
Hof Den Bosch, 07-12-2017
17/00171 2018-0317
18/00274 Overheadvergoeding van zorgverzekeraars bij zorggroep belast met BTW
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00318 2018-0294
18/00355 Afdrachtvermindering voor volgen van beroepspraktijkvorming
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/03878 2018-0292
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00873 Voor coöperaties werkende belastingadviseur geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-01-2018
17/00270 2018-0263*
18/00956 Bonusaandelen voor directie oneigenlijk gebruik voor werkkostenregeling
Hof Amsterdam, 25-01-2018
16/00421 2018-0257*
18/00405 Alcoholhoudende drank bij restaurantdiensten belast met 21% BTW
Hof Den Bosch, 14-12-2017
16/03807 2018-0235
18/00806 Bezwaar naar verkeerd faxnummer sturen: onredelijk gebruik procesrecht
Hof Amsterdam, 11-01-2018
16/00538 2018-0234
18/00690 Vermogensrendementsheffing 2014 volgens Hof A’dam te hoog
Hof Amsterdam, 16-01-2018
17/00112 2018-0211*
18/00448 Balans en V&W-rekening geen aangifte: boete voor niet-doen aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
17/00611 2018-0142
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
18/00421 Verlenen van AWBZ-zorg door verpleegkundige vormde onderneming
Hof Den Haag, 19-12-2017
BK-17/00504 2018-0119
18/00350 Bij pre-prorata sportzaal gemeente gebruik in uren passende verdeelsleutel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-12-2017
17/00563 2018-0109*
18/00229 Door Zwitsers recht maar 60% van rente op Spaanse woning hier aftrekbaar
Hof Den Haag, 05-12-2017
BK-17/00505 2018-0025
18/01837 Cassatieberoep juweliers niet-ontvankelijk door niet-overleggen volmacht
Hof Den Haag, 06-12-2017
BK-16/00483 2017-3167
17/05809 Koreaans boorschip geen v.i.: stuurman geen aftrek elders belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-12-2017
16/01250 2017-3161
18/00219 EUR 24 mln dividend belast als a.b.-winst verzekerings-BV
Hof Den Haag, 05-12-2017
17/00403 2017-3144*
18/03233 Leningen voor inmiddels meerderjarige zoon geen tbs-leningen
Hof Amsterdam, 07-11-2017
16/00503 2017-3112
17/06071 Stichting ter bevordering beoefening transcendente meditatie was ANBI
Hof Den Bosch, 16-11-2017
16/03910 2017-3108
18/00087 Hogere BTW-aftrek door plaatsen zonnepanelen op woning met kantoor
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-11-2017
16/01522 2017-3104
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
17/06083 Laag BTW-tarief voor biertje en wedstrijdshirt bij obstacle run
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-11-2017
17/00405 2017-3007*
17/06026 Geen aftrek voor voorziening, afwaardering vordering en verlies effecten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-11-2017
16/00673 2017-2970
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05803 Verlies uit middellijk lucratief belang niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-11-2017
16/01187 2017-2871*
17/05714 Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00468 2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/06013 PKV door onrechtmatige WOZ-waardering woning in aardebevingsgebied
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-11-2017
16/01146 2017-2846
17/05665 Toeristenbelasting Veere niet discriminerend voor minicamping
Hof Den Bosch, 26-10-2017
16/00243 2017-2793
17/05678 Interne compensatie alleen van toepassing op IB, niet op premies
Hof Amsterdam, 24-10-2017
16/00471 2017-2762
17/05223 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-09-2017
16/01174 2017-2465
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/04710 Crisisheffing ondanks bijzondere omstandigheden geen buitensporige last
Hof Den Haag, 05-09-2017
BK-17/00036 2017-2307
17/04313,
17/04314
Hof volgt Hoge Raad met beslissing over terugwerkende kracht crisisheffing
Hof Den Bosch, 27-07-2017
15/01439,
15/01440
2017-2171
17/04085 Hof zag geen aanleiding om af te wijken van Hoge Raad over crisisheffing
Hof Den Haag, 27-06-2017
BK-17/00024 2017-2170
17/04315 Geen nieuw feit na beoordelingsfout inspecteur bij beschikking restant PGA
Hof Den Bosch, 27-07-2017
15/01035 2017-2167
17/03702 Onderwijsstichting vormde f.e. voor BTW met schoonmaak-BV
Hof Den Haag, 23-06-2017
BK-16/00444 2017-2161
17/04516 Alleenstaande ouderkorting voor weduwnaar met kind in justitiële inrichting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01369 2017-2123
17/04489 Geen teruggaaf herzienings-BTW voor als overheid handelende gemeente
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
16/01149 2017-2120
17/04519 Hof gaf WAO’er met hennepkwekerij op zolder voordeel van de twijfel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-08-2017
17/00010 2017-2119
17/03235 Verkoopprijs verkocht pand bewees waarde Amsterdamse tussenwoning
Hof Amsterdam, 08-06-2017
16/00322 2017-2037
17/03159 UTB op datum dagtekening ter post bezorgd: douaneschuld niet verjaard
Hof Amsterdam, 23-05-2017
16/00204 2017-2030
17/03920 Astma-inhalator met voorzetkamer in één verpakking was geneesmiddel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-07-2017
16/00261 2017-1949
18/01439 Door afwezigheid van bron van inkomen geen aftrek verlies voor kunstenaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-06-2017
16/00825 2017-1946
17/03816 Navorderingsaanslagen overleden zwartspaarder door loslippigheid chauffeur intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-06-2017
16/00820 2017-1942
17/03814 Bewijs over zwartspaarder door klikkende chauffeur niet onrechtmatig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-06-2017
15/01032 2017-1909
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03824 Geen sociaal-culturele BTW-vrijstelling voor KNMG opleiding en registratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-07-2017
16/00483 2017-1892
18/01576 Hof onbevoegd over vermeende fouten van inspecteur na intrekking beroep
Hof Den Bosch, 09-06-2017
16/03605 2017-1848
17/03370 Sectorindeling door aard van werk herzien van bouwbedrijf naar agrarisch
Hof Den Bosch, 02-06-2017
15/01128 2017-1737
17/02530 Verdrag VAE gold ook voor v.i.-winst uit boekjaar voor inwerkingtreding
Hof Amsterdam, 11-04-2017
16/00225 2017-1713
17/02810 Reeds gedane betalingen relevant bij beoordeling naheffingsaanslag BTW
Hof Den Bosch, 04-05-2017
15/00485 2017-1617
17/03643 Invoering baatbelasting voor riolering buitengebied De Ronde Venen te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-06-2017
15/01103 2017-1587
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
17/03552 Drie maal voetvrijstelling verhuurderheffing bij mede-eigendom 47 woningen
Hof Den Haag, 16-06-2017
BK-16/00336 2017-1555
18/00850 Door AWBZ-verzekering in Nederland Zvw-premies over Duits pensioen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2017
16/00619 2017-1485
17/02582 Levensonderhoud kinderen voor gescheiden moeder niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 30-03-2017
16/00046 2017-1295
17/01897 Rentevergoeding over immateriële SV moest binnen 4 weken na uitspraak Rechtbank
Hof Den Bosch, 17-03-2017
16/03490 2017-1261
17/02019 Van Lanschotter ontliep 60% boete door niet-ondertekenen van VSO
Hof Den Bosch, 10-03-2017
15/00164 2017-1169
17/01016 Navordering voortvarend, maar deels toegerekend aan echtgenote
Hof Den Bosch, 10-02-2017
15/00285 2017-1083
17/03354 Niet in gebruik zijnde klampmuur verlaagde WOZ-waarde met EUR 5.000
Hof Den Bosch, 17-02-2017
15/01247 2017-1044
17/02439 Hof verlaagde toetsingsinkomen 2014 ondanks hogere uitkering in dat jaar
Hof Den Haag, 05-04-2017
BK-16/00420 2017-1038
17/01074 Geen BTW op prestaties samenwerkingsverband van woningcorporaties
Hof Den Haag, 20-01-2017
BK-16/00273 2017-1009*
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
17/01296 Inspecteur belastte om niet verstrekte bijstandsuitkering in verkeerde jaar
Hof Amsterdam, 24-01-2017
15/00853 2017-0800
17/02028 Boete vernietigd omdat op advies van notaris mocht worden vertrouwd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-03-2017
16/00123 2017-0722
17/00996 Hoger beroep tegen nihilaanslag was niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 12-01-2017
15/00696 2017-0717*
16/06103 Uitstel van levering tot in nieuwe jaar bij tbs veranderde heffingsrecht niet
Hof Den Bosch, 24-11-2016
14/00540 2017-0623
17/05991 Beroep na sluiting lijst geldelijke regelingen bij belastingrechter tevergeefs
Hof Amsterdam, 10-01-2017
16/00120 2017-0462
17/01383 Afschrijving BPM na ombouw tot personenauto niet alleen forfaitair
Hof Den Haag, 27-01-2017
BK-14/01514 2017-0441
17/01605 V.o.f. met terugwerkende kracht geen opzetje om fiscaal voordeel te behalen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-02-2017
15/01532 2017-0436
17/01606 Verhuren 23 studentenpanden belast in box III; geen prejudiciële vragen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-02-2017
16/00538 2017-0433
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
16/05099 Pas bij Rechtbank gegeven motivering van bezwaar was te laat
Hof Den Bosch, 08-09-2016
14/00920 2017-0023
17/00010 Stacaravans en bungalows op recreatiepark voor OZB woningen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-11-2016
15/01317 2016-3051
17/00125 Maatschap die diensten verleende aan zorgboerderij vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-11-2016
15/01518 2016-3007*
17/00059 Gebreken in kasadministratie bij 95% banktransacties: geen infobeschikking
Hof Den Haag, 23-11-2016
BK-16/00105 2016-2951
16/05940 Hof wees zaak alsnog terug naar inspecteur voor nieuwe uitspraak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-11-2016
15/01412 2016-2780
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/04463 KSB voor speelautomaten was geen individuele buitensporige last
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-07-2016
15/00516 2016-2109
16/03922 Geen integrale PKV omdat “no cure no pay” rechtzoekende niet belemmerde
Hof Amsterdam, 14-07-2016
14/01031 2016-1968
16/04162 Naheffing BTW over door juwelier verzwegen omzet intact
Hof Amsterdam, 30-06-2016
15/00781 2016-1960
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van EUR 2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03857 Geen afdrachtvermindering voor training “Slimmer Produceren”
Hof Den Haag, 06-07-2016
BK-15/00973 2016-1801
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
17/00156 Bezwaar tegen forensenbelasting niet ook gericht tegen andere heffingen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
15/00653 2016-1742
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/01006 Ambtelijk verzuim van IB-inspecteur die aangifte stamrecht-BV niet bekeek
Hof Den Haag, 20-01-2016
BK14/01622 2016-0288
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van EUR 694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van EUR 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
18/00032 Nederland mocht heffen over Roemeens pensioen
Hof Den Bosch, 02-04-2015
14/00374 2015-1037
15/01940 Ambtshalve aanslag van EUR 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
16/02228 Hof vernietigt navorderingsaanslagen in tipgeverszaak; fiscus schendt rechtsorde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00748 2015-0301*
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
15/03244 Vrijstelling van NATO-salaris werkte niet door naar box III
Hof Den Bosch, 05-09-2014
12/00815 2014-2350
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
16/01520 Gebruikte BPM-rekenmethode in bezwaar of beroep niet meer te wijzigen
Hof Den Haag, 25-07-2014
SGR13/01190 2014-1849*
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03837 Stichting met goede bedoelingen maar zonder activiteiten was geen ANBI
Hof Den Haag, 26-03-2014
BK-13/01200 2014-1492
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
15/05077,
15/05079
Forse omzetcorrecties voor restaurant bleven in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2013
13/00213,
13/00209
2014-0037
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
14/02523 Onderneemster bewees niet dat aftrekbeperking voor werkruimte niet gold
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
11/00230 2013-2460
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
14/00848 Te laat betaalde MRB terecht nageheven, geen inbreuk op eigendomsrecht
Hof Den Haag, 28-06-2013
BK-12/00733 2013-2137
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/06077 Eigenwoningrente, ziektekosten en giften op geen enkele wijze aannemelijk
Hof Den Haag, 05-07-2013
BK-11/00885 2013-1942
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur EUR 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
14/04124 Structureel verliesgevende activiteiten waren geen bron van inkomen
Hof Amsterdam, 02-05-2013
12/00191 2013-1451
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met EUR 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/04881 Rente voor verbouwing eigen woning terecht niet in aftrek toegelaten
Hof Den Haag, 23-11-2012
BK-10/00594 2013-0428
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00279 Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke boeten voor betalen van zwart loon
Hof Arnhem, 04-12-2012
12/00149 2013-0154
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
13/05109,
13/05111,
13/05113,
13/05114
Navordering van verzwegen Amerikaanse optierechten gehandhaafd
Hof Den Bosch, 02-08-2012
12/00023,
12/00020,
12/00022,
12/00021
2012-2119*
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van EUR 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759
13/02582 Vrijstelling NATO-salaris werkte niet door naar box III
Hof Den Bosch, 14-07-2011
10/00503 2011-2575
14/01038 Belastingrechter niet bevoegd te beslissen over schadevergoedingsverzoek
Hof Den Haag, 01-06-2010
BK-09/00801 2010-1650