Cassatieoverzichten belastingkamer Hoge Raad

Hieronder vindt u cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad naar de stand van zaken tot maart 2021:

  1. De ingestelde cassaties
  2. De ingetrokken cassaties
  3. De uitspraken van de Hoge Raad
  4. De lopende cassatieprocedures

Deze overzichten bevatten zaken waarvan de uitspraak van de voorgaande instantie (Hof, Rechtbank) is opgenomen in het vakblad Fiscaal up to Date.
Abonnees van Fiscaal up to Date kunnen via de links direct de samenvatting uit FutD raadplegen. Dit dossier wordt binnenkort volledig bijgewerkt.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle en volledige nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

* Het FutD-artikel is voorzien van een redactioneel commentaar.

1. Ingestelde cassaties in maart 2021

Maand: 2021-03

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
21/00836 Inhoudingsplicht voor aandelentoekenning door private-equityfondsen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2021
belanghebbende 19/00974 2021-0335
21/00843 Ondanks procedureel gebrek in Verordening antidumpingrecht niet retour
Hof Amsterdam, 19-01-2021
belanghebbende 19/00863 2021-0431
21/00853 Parkeerbelasting door grotendeels binnen parkeervak parken van auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-01-2021
belanghebbende 19/01732 2021-0446
21/00881 Bijdragen wegens Wet langdurige zorg geen persoonsgebonden aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-01-2021
belanghebbende 19/00640 2021-0348
21/00915 Pensioenaanspraak belast door ongedekte leningen aan DGA
Hof Den Bosch, 21-01-2021
belanghebbende 20/00121 2021-0925
21/00933 Informatiebeschikking autohandelaar vernietigd omdat hij bewijslast al had
Hof Den Bosch, 21-01-2021
bestuursorgaan 19/00576 2021-0943
21/00948 Ook bij doorlopende discussie over WOZ-waarde tijdig bezwaar verplicht
Hof Amsterdam, 28-01-2021
belanghebbende 19/00841 2021-0719
21/00962 Zonder onderzoek vaststellen voorlopige aanslag politicus niet onzorgvuldig
Hof Den Haag, 26-01-2021
belanghebbende BK-20/00406 2021-0411
21/01009 Geen aftrek kosten extra gezinshulp voor gratis verzorging door ouders
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00555 2021-0255
21/01010 Beroep niet gericht tegen niet-ontvankelijkheid: beroep niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 02-02-2021
belanghebbende 19/00722 2021-1272
21/01035 Pas op zitting aanhalen van waardedrukkende factoren te laat: WOZ intact
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 20/00058 2021-0718
21/01036 Pandemie geen reden voor verlaging WOZ-waarde 2017 horecabedrijf
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 19/00563 2021-0722
21/01039 Zonder machtiging geen beroepsrecht tegen WOZ-beschikking ontbonden BV
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 20/00062 2021-0720
21/01043 Hof geloofde niet dat te weinig griffierecht was betaald door intoetsfout
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-01-2021
belanghebbende 19/01137 2021-0423
21/01068 Ontbreken objectadres op nota griffierecht geen excuus voor te late betaling
Rechtbank Oost-Brabant, 08-02-2021
belanghebbende SHE19/3013V 2021-0629
21/01073 WOZ-beroepen om (proces)strategische overwegingen afgewezen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-11-2020
belanghebbende 19/01110 2020-3402
21/01134 Naheffing EUR 13,5 mln KSB voor internetcasino’s in Nederland
Hof Den Bosch, 29-01-2021
belanghebbende 15/01170 2021-0389*
21/01135 Acteurs ook niet op grond van gelijkheidsbeginsel ondernemers
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 19/00729 2021-0622
21/01136,
21/01137,
21/01138,
21/01140
Acteurs ook niet op grond van gelijkheidsbeginsel ondernemers
Hof Amsterdam, 21-01-2021
belanghebbende 19/00323,
19/00589,
19/00727,
19/01635
2021-0700
21/01141,
21/01142
Acteurs ook niet op grond van gelijkheidsbeginsel ondernemers
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 19/00730,
19/00728
2021-0622
21/01143 Schadevergoeding na ongeval was belast loon van brandweerman
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-01-2021
belanghebbende 19/01322 2021-0341
21/01144 Voor rioolheffing geen onderscheid vereist naar mate van gebruik
Hof Amsterdam, 28-01-2021
belanghebbende 20/00020 2021-0533
21/01146 Scheidingsregeling eigen woning ook zonder mede-eigendom
Hof Den Bosch, 04-02-2021
bestuursorgaan 20/00122 2021-0815*
21/01162 Verzoek om uitleg berekening belastingrente geen herzieningsverzoek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-02-2021
belanghebbende 20/00003 2021-0625
21/01168 Nijmeegse verhoging OZBE-tarieven 2016 en 2017 redelijk en rechtvaardig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-02-2021
belanghebbende 19/01420 2021-0644
21/01170 Ontgaan ODB was enige doel van splitsing: geen vrijstelling
Hof Amsterdam, 26-01-2021
belanghebbende 18/00109 2021-0582*
21/01172,
21/01174,
21/01176
Omvang financieel belang in BPM-zaken niet griffierecht-verlagend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-02-2021
belanghebbende 19/00214,
19/00211,
19/00217
2021-0714
21/01205 Met omkeringsregel aangeslagen autohandelaar gaf onvoldoende tegengas
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-02-2021
belanghebbende 19/00785 2021-0494
21/01207 Ook kooprijs van onder tijdsdruk gekochte woning basis voor WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-02-2021
belanghebbende 20/00339 2021-0638
21/01208 Gering financieel belang verhinderde IMSV in WOZ-procedure huurder
Hof Amsterdam, 02-02-2021
belanghebbende 18/00692 2021-0634
21/01243 Box 3-heffing 2017 en 2018 niet in strijd met artikel 1 EP EVRM
Rechtbank Gelderland, 10-02-2021
belanghebbende AWB20/3028 2021-0479
21/01259 Niet voor zorg gebruikt PGB-potje bij moeder belast als ROW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-02-2021
belanghebbende 20/00064 2021-0623
21/01277 Tweede informatiebeschikking geen willekeur van inspecteur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-02-2021
belanghebbende 19/01155 2021-0495
21/01281 Lening niet af te waarderen door niet aannemelijk gemaakte oninbaarheid
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-02-2021
belanghebbende 19/01237 2021-0609
21/01294 Bestuursrechter onbevoegd ondanks geldgebrek voor dure civiele procedure
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 18/00406 2021-1271
21/01297 Balanspost BTW: geen 10a, wel fors verlaagde 67 AWR-boete
Hof Den Haag, 12-11-2020
belanghebbende BK-20/00495 2021-1312*
21/01319 Belastingplichtige veroordeeld tot betaling PKV aan fiscus
Hof Den Bosch, 19-02-2021
belanghebbende 19/00639 2021-0838
21/01321 Uitgezonden ambtenaar geen renteaftrek na terugkeer zoon in ouderlijk huis
Hof Den Haag, 03-02-2021
belanghebbende BK-20/00405 2021-0695
21/01322 Geen dwangsom omdat duidelijk was dat bezwaarfase was beŮindigd
Hof Amsterdam, 09-02-2021
belanghebbende 19/01345 2021-1023
21/01397 Eenmanszaak met veel verschillende verlieslatende activiteiten geen bron
Hof Den Bosch, 19-02-2021
belanghebbende 20/00255 2021-0847
21/01422 Duits Certificaat van Overeenstemming bepaalde CO2-uitstoot voor BPM
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-02-2021
19/00821 2021-0715

2. Ingetrokken cassaties in maart 2021

Er zijn geen ingetrokken cassaties in maart 2021.

3. Uitgesproken door de Hoge Raad in maart 2021

Maand: 2021-03

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
19/01427 Prejudiciële vragen over herziening niet-afgetrokken BTW
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-0991*
19/01458 BTW-nultarief ook zonder BTW-ID-nummer van afnemer
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-0992*
19/01595 21% BTW voor toegang tot family entertainment center
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-0994*
19/01678 Vent-opbrengst rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hoge Raad, 12-03-2021
2021-0823
19/02658 BTW op isolatiekosten jongerencentrum voor gemeente niet compensabel
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0910
19/02848 Projectmatig jongerenwerk voor Hervormde Kerk niet vrijgesteld van BTW
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-1003
19/03168 AOW-uitkering door afzien van interne compensatie door inspecteur onbelast
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0906
19/03671,
19/03672,
19/03673,
19/03674
Vermogen Liechtensteinse Stiftung in box 3 belast APV
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-0993*
19/04389 Grootschalig karakter BTW-fraude ten onrechte meegewogen in strafmaat
Hoge Raad, 02-03-2021
2021-0755
19/05224 Later in begroting opgenomen lasten telden niet mee bij opbrengstlimiet
Hoge Raad, 12-03-2021
2021-0820
19/05441 Reisbureau-eigenaar niet aangifteplichtige voor valse IB’s van derden
Hoge Raad, 02-03-2021
2021-0754
19/05809 Gevangenisstraf voor niet-aangeven van belang in SPF
Hoge Raad, 09-03-2021
2021-0825
20/00706 BPM-regeling voor ingevoerde gebruikte auto met WOK-status EU-proof
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-1000
20/01221 Miljoenenleningen op Belizaanse vennootschappen niet af te waarderen
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-1001
20/01352 Rechtbank verlangde terecht machtiging van veelprocedeerder in BPM-zaken
Hoge Raad, 12-03-2021
2021-0822
20/01736 Niet-inbrengen strafdossier onjuist, maar zonder gevolg: navordering intact
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0911
20/01820 Akkoord met overschrijding beslistermijn op bezwaar verhinderde IMSV niet
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0907
20/01835 Hoger beroep inspecteur tegen IMSV volgens Hoge Raad niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0908
20/01881 In hoger beroep kon niet worden teruggekomen op keuze voor terugwijzing
Hoge Raad, 12-03-2021
2021-0824
20/01885 Vier dagen oude uit ingevoerde Duitsland Peugeot voor BPM nieuwe auto
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0913
20/02041

20/02071

Geen teruggaaf ODB voor terugverkrijgingen economische eigendommen
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0912
20/02066,
20/02067
Niet-reageren op betalingsherinnering griffierecht: beroep niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 12-03-2021
2021-0821
20/02218 Informatiebeschikking voor onverklaard inkomen overeind
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-1002
20/02701,
20/02702
Cassatieberoepen door niet-betalen van griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0909
20/03183 Eigen koopsom vrij-op-naam WOZ-waarde van nieuwbouwwoning
Hoge Raad, 19-03-2021
2021-0914
20/03364 In goede justitie bepaalde WOZ-waarde tot woning verbouwd klooster intact
Hoge Raad, 26-03-2021
2021-1004

4. Lopende cassatieprocedures | d.d. 06-05-2021

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Zaaknummer FutD-nummer
21/00041 Lening aan DGA en opnamen in r/c: belaste winstuitdelingen

Hof Den Haag, 01-12-2020

BK-19/00493 2021-0587*
21/00177 Rechtbank kon 269 BPM-zaken van belanghebbende in één geschrift afdoen
Hof Amsterdam, 17-12-2020
19/00959 2021-0958
20/03705 Voorbelasting op facturen van failliete zuster-BV terecht nageheven
Hof Amsterdam, 29-09-2020
18/00663 2021-0942
20/04304 Gladskin-producten geen geneesmiddelen: algemeen BTW -tarief
Hof Den Haag, 19-11-2020
BK-20/00512 2021-0840
21/00833 Loonbetaling zonder arbeid wel in Nederland belast
Hof Amsterdam, 28-01-2021
19/01361 2021-0696
21/00752 Unierecht niet geschonden door niet-horen bij volledig honoreren bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-02-2021
19/00151 2021-0633
21/00533 Vertraging door onfatsoenlijke adviseur verlengde redelijke termijn IMSV
Hof Den Bosch, 31-12-2020
18/00674 2021-0632
20/02576 Inwerkingtreding WAB met terugwerkende kracht niet in strijd met EVRM
Hof Den Bosch, 09-07-2020
19/00136 2021-0621
21/00145 Naar Thailand geëmigreerde adviseur in Nederland belastingplichtig
Hof Den Haag, 08-12-2020
BK-19/00617 2021-0619
21/00038,
21/00039,
21/00040
Lening aan DGA en opnamen in r/c: belaste winstuitdelingen
Hof Den Haag, 01-12-2020
BK-19/00482,
BK-19/00489,
BK-19/00486
2021-0587*
20/02904 € 17 mln naheffing voor BTW-ketenfraude met elektronica
Hof Amsterdam, 23-07-2020
17/00357 2021-0586*
20/04218 Beheer middelloonregeling bedrijfstakpensioenfonds BTW-belast
Hof Amsterdam, 27-10-2020
19/00635 2021-0343
20/03857 Afwijking van gasolie in tanks van binnenvaartschipper geen reden voor weigering bunkervrijstelling
Hof Den Haag, 15-10-2020
BK-20/00449 2021-0273
21/00235 Navorderingen wegens valse giftkwitanties contante giften overeind
Hof Den Haag, 05-01-2021
BK-20/00398 2021-0254
21/00247 Advocaatkosten ter verkrijging van bijstand beeldend kunstenaar aftrekbaar
Hof Amsterdam, 12-01-2021
18/00568 2021-0252
20/03777 Schuldbewindvoering volgens Hof Den Haag vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 08-10-2020
BK-20/00452 2021-0217*
21/00201 Aanslag rioolheffing door compensabele BTW bij gemeente 3,6% lager
Hof Den Bosch, 31-12-2020
19/00575 2021-0194
21/00303,
21/00304
Rechtbank moest ook beslissen over verzoek om rente over griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
19/00108,
19/00107
2021-0189
21/00300 Bezwaar tegen aangifte BPM zonder voldoening BPM niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
19/00065 2021-0187
21/00325 Beroep met argumenten tegen verzuimboete niet ook meteen beroep tegen aanslag
Hof Amsterdam, 08-12-2020
19/01301 2021-0176
21/00232 Navordering erfbelasting tijdig aan “nieuwe” erfgenaam opgelegd
Hof Amsterdam, 22-12-2020
19/01732 2021-0173
21/00299 Rente lening om concernvennootschap van beurs te halen deels aftrekbaar
Hof Den Bosch, 18-12-2020
14/00547 2021-0159
21/00157 Hoger beroep watersysteemheffing tijdig ontvangen, maar tevergeefs
Hof Amsterdam, 02-12-2020
19/01248 2021-0125
20/04194 Drie dagen reactietermijn bij verduisteringsvrees voor carrouselfraude met bloemen niet te kort
Hof Amsterdam, 27-10-2020
19/00681 2021-0102
21/00307 Bestuurder aansprakelijk voor opzettelijk te lage aangiften BTW door BV
Hof Amsterdam, 15-12-2020
18/00401 2021-0100
20/04414 Onbetaalde schulden failliete f.e.-kleindochters nagevorderd bij moeder
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-12-2020
20/00457 2021-0087
21/00268 Roemeense bronbelasting uit eerdere jaren niet meer te verrekenen
Hof Amsterdam, 15-12-2020
19/00189 2021-0085
20/03239 Veilinghuis BTW verschuldigd over opgeld én commissie
Hof Amsterdam, 11-08-2020
18/00480 2021-0067*
20/03691 UTB’s voor fraude met bevroren en verse knoflook bijna allemaal overeind
Hof Amsterdam, 29-09-2020
18/00494 2021-0040
20/03257 Voorschot op koopsom geen lening: BTW-naheffing projectontwikkelaar overeind
Hof Amsterdam, 20-08-2020
18/00579 2021-0011
20/03879 BTW-correctie HT-gemeente mét belastingrente, maar zonder verzuimboeten
Hof Den Haag, 15-10-2020
BK-20/00301 2020-3864*
20/03826 Door Zwitserse aandeelhouder aan Nederlandse BV op Malta verschuldigde rente belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
19/01740 2020-3529
20/03955 Tbs-verlies afwaardering regresvordering voor DGA niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
19/01192 2020-3522
20/03312 Hof Amsterdam legt beleid voor correctie aangifte beperkt uit
Hof Amsterdam, 26-08-2020
19/00821 2020-3372
20/03178 Inspecteur niet onzorgvuldig bij opleggen tweede VA: belastingrente terecht
Hof Den Haag, 11-08-2020
BK-19/00550 2020-3364
20/03348 Monumentenstatus boerderij niet zonder meer waardedrukkend voor WOZ
Hof Den Haag, 15-09-2020
BK-19/00500 2020-3306
20/03402 Naheffing accijns terecht opgelegd aan vergunninghouder AGP
Hof Amsterdam, 22-09-2020
19/01761 2020-3289
20/03412 Voetballer kon kasverschillen niet verklaren: navordering in stand
Hof Den Haag, 22-09-2020
BK-20/0001 2020-3268
20/02895 LLP niet transparant: verlies niet aftrekbaar, betaling voor borgstelling wel
Hof Den Haag, 11-08-2020
BK-19/00265 2020-3265
20/03251 Investeringen voor afboeking op HIR niet juist: vrijval HIR terecht
Hof Amsterdam, 18-08-2020
19/00054 2020-3193
20/03432 Jarenlang in Nederland rijden met auto met Bulgaars kenteken: EUR 6.567 MRB plus EUR 528 boete
Hof Den Haag, 10-09-2020
BK-20/00277 2020-3156
20/03360 Ten overvloede: te laat bezwaar niet verschoonbaar bij misbruik procesrecht
Hof Amsterdam, 06-10-2020
19/01693 2020-3144
19/05852 Informatiebeschikkingen voor niet-bewaarde kassadetailgegevens intact
Hof Den Haag, 27-11-2019
BK-18/00919 2020-3126
20/03463 Saneringsakkoord verhinderde navordering heffingskorting bij vennoot niet
Hof Den Haag, 29-09-2020
BK-19/00524 2020-2947
20/03558 Herstelbeleid informatieplicht gold niet: hypotheekrente op onderhandse geldlening van vader niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-09-2020
20/00086 2020-2911*
20/03371 Termijn van 13 weken voor BPM-teruggaaf bij export EU-proof
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-09-2020
18/00597 2020-2865
20/03487 Monteur met één opdrachtgever resultaatgenieter, geen ondernemer
Hof Den Haag, 22-09-2020
BK-19/00398 2020-2844
20/03243 Taxichauffeur alleen als feitelijk parkeerder beroepsrecht tegen parkeerboete
Hof Amsterdam, 18-08-2020
1800384 2020-2797
20/03359 Snijbloemenkweker in ruste BTW-ondernemer voor levering bouwgrond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-09-2020
19/01184 2020-2759
20/03338,
20/03339,
20/03340
EUR 12.197 betekeningskosten juweliersgroothandel overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-09-2020
20/00345,
20/00346,
20/00344
2020-2737*
20/03424 Minderheidsaandeelhouders wél verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-09-2020
19/00360 2020-2734*
20/03364 Voor PKV in WOZ-proces voormalig klooster wegingsfactor 1 en niet 1,5
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-09-2020
19/01144 2020-2717
20/03462 Bezwaar tegen navorderingsaanslag ook gericht tegen verliesbeschikkingen
Hof Den Haag, 15-09-2020
BK-20/00346 2020-2703
20/03451 Tegen weigering ambtshalve vermindering IB 2009 geen bezwaar mogelijk
Hof Den Bosch, 10-09-2020
20/00279 2020-2698
20/03362 Herinvesteringsvoornemen door gebrek aan liquiditeiten niet aannemelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-09-2020
18/00745 2020-2685
20/03173 Info op website fiscus wekte vertrouwen dat afkoop zonder revisierente kon
Hof Den Haag, 04-08-2020
BK-19/00528 2020-2684
20/03099 72%-regeling voor berekening BPM van importauto met schade EU-proof
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-09-2020
18/00354 2020-2615
20/02830 Hof eens met heffing griffierecht zonder rekeninghouden met (proces)belang
Hof Den Bosch, 20-08-2020
19/00595 2020-2590
20/01852 Geen wijziging historische nieuwprijs BPM met fictieve fabrieksopties
Hof Amsterdam, 16-06-2020
19/00647 2020-2527
20/02604 Niet-horen importeur Bentley Bentayga vóór naheffen geen gevolgen
Hof Den Bosch, 23-07-2020
19/00334 2020-2526
20/03183 Eigen koopsom vrij-op-naam was WOZ-waarde van nieuwbouwwoning
Hof Den Haag, 04-08-2020
BK-19/00399 2020-2524
20/02229 Large format LCD-schermen voor tariefindeling geen computermonitoren
Hof Amsterdam, 16-06-2020
19/00940 2020-2507
20/02674 Inspecteur hoefde belastingplichtige niet via e-mail op aanslag te attenderen
Hof Den Bosch, 23-07-2020
19/00356 2020-2497
20/03236 Werkelijk waarde van participaties in teakplantages belast in box III
Hof Den Haag, 18-08-2020
BK-19/00681 2020-2496
20/02550 Hof handhaaft navorderingen en boeten onzuiver pensioen van Nederbelg
Hof Den Bosch, 23-07-2020
19/00664 2020-2495
20/02893 Niet inleveren aangiften na aanslagtermijn kwade trouw
Hof Den Bosch, 23-07-2020
18/00414 2020-2486*
20/02399 Pre pro rata coffeeshops op basis van omzetverhoudingen
Hof Amsterdam, 23-06-2020
18/00251 2020-2484*
20/03226,
20/03227,
20/03228
Pijpenlegger in Nederland belast, maar wél WKR-vrijstelling
Hof Den Haag, 11-08-2020
BK-19/00610,
BK-19/00950,
BK-19/00592
2020-2483*
20/02897 Informatie uit Hong Kong onrechtmatig verkregen: navordering van de baan
Hof Den Bosch, 23-07-2020
17/00214 2020-2479*
20/02752 Bezwaar tegen mededeling verrekening ontvanger kennelijk niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 11-08-2020
19/00719 2020-2443
20/03329 Rechtstreekse betaling aan gemachtigde geen reden voor weigeren PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-08-2020
19/00703 2020-2439
20/03252 Door onzekerheid over waardedaling geen afschrijving erfpachtrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-08-2020
19/00801 2020-2429
20/03313 Modelspoorbaanwerkzaamheden voor Catawiki geen onderneming
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-08-2020
18/01254 2020-2428
20/03175 Box III-heffing 2017 voor Zwitserse woning niet in strijd met verdragstrouw
Hof Den Haag, 11-08-2020
BK-19/00604 2020-2427
20/02816 Hof Den Haag weigert scheldende en beledigende gemachtigde juist niet
Hof Den Haag, 14-08-2020
BK-20/00028 2020-2417*
20/03229 Aandelenplan groepsraadleden ongebruikelijk: geen WKR
Hof Den Haag, 11-08-2020
BK-19/00463 2020-2414*
20/03241 Navordering omdat gemachtigde wist dat aftrek weekenduitgaven niet kon
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-08-2020
18/01242 2020-2376
20/02571 Project met rijtjeshuizen in aanbouw voor WOZ-waardering een complex
Hof Den Bosch, 16-07-2020
20/00055 2020-2351
20/02620 Rente op restschuld van met verlies verkochte woning niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 16-07-2020
19/00656 2020-2342
20/02647 Gewonnen BTW-procedure acupuncturist zag niet op latere tijdvakken
Hof Den Bosch, 16-07-2020
19/00054 2020-2340
20/02611 Te late bezwaren tegen BTW-vergrijpboeten veilinghuis tóch ontvankelijk
Hof Den Bosch, 16-07-2020
16/03552 2020-2330*
20/02609 Verzuimboeten bij balanspost BTW door fout fiscus van tafel
Hof Den Bosch, 16-07-2020
19/00179 2020-2327*
20/02660 WOZ-waarde van woonboerderij omgeven door slootjes niet te hoog
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-07-2020
19/00488 2020-2313
20/02630 WOZ-waardeloket wekte geen vertrouwen over objectafbakening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-07-2020
18/00886 2020-2310
20/02901 Belastingrechter bevoegd in zaak Rijnvarende ondanks later besluit SVB
Hof Den Haag, 21-07-2020
BK-19/00573 2020-2293
20/02734 Beroep 2013 specifieke zorgkosten wekte geen vertrouwen voor 2014/2015
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2020
19/00642 2020-2292
20/02701,
20/02702
Ook bij chronische ziekte vervoerskosten voor ziekte aannemelijk maken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-07-2020
19/00458,
19/00459
2020-2287
20/03216,
20/03318,
20/03319
BTW over forfaitair doorberekende waterschapslasten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2020
19/00808,
19/00804,
19/00811
2020-2277*
20/02644 Lagere marktrente dan fiscale rekenrente geen reden voor actuariële waardering pensioen
Hof Amsterdam, 07-07-2020
19/00060 2020-2275*
20/02902 Hof kon Luxemburgse premies van Rijnvarende niet verrekenen
Hof Den Haag, 21-07-2020
BK-19/00568 2020-2245
20/03035 Bestuursrechter niet bevoegd over kosten dwangbevel bij derdenbeslag
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-07-2020
20/00453 2020-2209
20/03036 Ingebrekestelling na verzoek om ambtshalve vermindering voortijdig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-07-2020
20/00409 2020-2203
20/02619 Geestesgesteldheid gemachtigde geen reden om aangifteplicht te verzaken
Hof Den Haag, 15-07-2020
BK19/00595 2020-2202
20/03322 Toezegging medewerker Belastingdienst over aangiften niet aannemelijk
Hof Den Haag, 14-07-2020
BK19/00708 2020-2197
20/02469 Woonwerkverkeer privé-km’s voor BTW-correctie auto van de zaak
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-07-2020
19/01202 2020-2183
20/02592 Bewijslast vestigingsplaats houder internetpokerspel lag bij pokerspeler
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-07-2020
19/00462 2020-2182
20/02581,
20/02590
Budgetbegeleiding- en -advisering door strikte uitleg schuldpreventie niet vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-07-2020
19/00283,
18/01029
2020-2171*
20/02456 Taxatieverslag op site Belastingsamenwerking geen toezegging WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-06-2020
19/00543 2020-2151
20/02600 Opbrengstlimiet met 10% overschreden: leges voor 35 windturbines van de baan
Hof Den Bosch, 09-07-2020
18/00488 2020-2148
20/02220 Veenendaal overgangsregeling precariobelasting gold niet: aanslag van EUR 1,9 mln van tafel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-06-2020
19/00607 2020-2147
20/02445 Leges voor in behandeling nemen aanvraagformulier omgevingsvergunning
Hof Den Bosch, 09-07-2020
20/00004 2020-2146
20/02578 Oliemonstername kon niet zonder hulp van scheepsbemanning: accijnsnaheffing intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-07-2020
19/01063 2020-2145
20/02572 Terugwerkende kracht WAB niet in strijd met artikel 1 EP EVRM
Hof Den Bosch, 09-07-2020
19/00135 2020-2134
20/02277 Tweede informatiebeschikking kon eerste met formele gebreken vervangen
Hof Den Bosch, 09-07-2020
19/00359 2020-2131
20/02496 Vernietiging nagevorderde MIA in 2012 leidde niet tot MIA in 2013 en 2014
Hof Den Haag, 07-07-2020
BK-19/00622 2020-2130
20/02528 A.b.-heffing door gebondenheid DGA aan VSO over uitdeling r/c-schuld
Hof Den Bosch, 09-07-2020
19/00787 2020-2128
20/02453 Box III-heffing 2016 en 2017 hoogbejaarde spaarster geen buitensporige last
Hof Den Bosch, 02-07-2020
19/00781 2020-2069
20/00816 Naheffingsaanslag voor BTW op courtagekosten voldoende gemotiveerd
Hof Den Haag, 10-01-2020
BK-19/00530 2020-2068
20/03460 Gedeeltelijke vrijval stamrecht door 4% rekenrente niet in strijd met EVRM of Grondwet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-06-2020
19/00905 2020-2067
20/02510 Ook Hof Den Bosch akkoord met erfbelasting verzwegen Zwitsers vermogen
Hof Den Bosch, 02-07-2020
18/00614 2020-2065
20/02459 Verzuimboete bij naheffing ODB voor verkrijging erfpachtrecht door ANBI
Hof Amsterdam, 23-06-2020
19/00946 2020-2063
20/01878 Door inspecteur ambtshalve toegepaste zelfstandigenaftrek niet in rechte te bestrijden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2020
19/00751 2020-2046*
20/02395 Inbreng panden vanuit maatschap in BV met ODB belaste verkrijging
Hof Den Bosch, 29-06-2020
19/00610 2020-2000
20/02259 In coöperatie werkende huisarts geen ondernemer voor de IB
Hof Den Haag, 24-06-2020
BK-19/00418 2020-1999
20/02393 Accountant maximaal beboet wegens stelselmatig verzaken aangifteplicht
Hof Den Bosch, 19-06-2020
19/00734 2020-1933
20/02384 Zetelverplaatsing BV naar Malta niet succesvol: navordering bleef in stand
Hof Den Haag, 24-06-2020
BK-19/00301 2020-1927*
20/02073 Bezwaarschrift in Duits zonder vertalingen in Nederlands niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 26-05-2020
19/00809 2020-1870
20/02218 Informatiebeschikking door valse leningen en onverklaard inkomen
Hof Den Bosch, 12-06-2020
17/00493 2020-1869
20/02077 Opheffen g-mail-account geen overmacht: informatiebeschikking intact
Hof Den Bosch, 12-06-2020
19/00709 2020-1868
20/00817 Inspecteur kreeg bewijs voor schrappen TWA op schepen niet rond
Hof Amsterdam, 14-01-2020
18/00317 2020-1866
20/02096 Aandeelhouderslening onzakelijk: rente deels aftrekbaar
Hof Amsterdam, 26-05-2020
18/00727 2020-1857*
20/01248,
20/01249,
20/01250
Nieuw afgegeven A1-verklaring leidend: geen premievrijstelling Rijnvarenden
Hof Amsterdam, 20-02-2020
18/00606,
18/00605,
18/00607
2020-1814
20/02087 In procedures over 2013/2014 kon inkomen 2010 niet worden meegenomen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-06-2020
19/01023 2020-1804
20/02079 Niet-onderzoeken overlijdensaangifte geen ambtelijk verzuim
Hof Amsterdam, 02-06-2020
18/00619 2020-1800
20/02119 Niet gezamenlijk verkregen woning samenwoners niet vrijgesteld van ODB
Hof Den Bosch, 05-06-2020
20/00119 2020-1797
20/01875 Bij BV niet-verrekenbare bronbelasting, niet verrekenbaar met IB van DJ
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-06-2020
19/01073 2020-1795
20/02121,
20/02123
Teruggaaf van ruim EUR 1 mln door taxi- en politievrijstelling met terugwerkende kracht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-06-2020
19/00760,
19/00762
2020-1784*
20/01923 Aansprakelijkheid voor schulden in verband met doorlenen werknemers
Hof Den Haag, 19-05-2020
BK18/01084 2020-1783*
19/05224 Oostzaanse rioolheffing 2013 en 2014 deels onverbindend
Hof Amsterdam, 15-10-2019
18/00268 2020-1762
20/01545 Vergelijkingsmethode voor WOZ-waarde van pand met dubbele bestemming
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00744 2020-1757
20/01885 Week oude Peugeot uit Duitsland voor BPM nieuwe auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2020
18/00565 2020-1752
20/01981 Nieuwe auto met 217 km door schade van EUR 1.470 voor BPM gebruikte auto
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-05-2020
18/00472 2020-1750
20/01527 Na administratief beroep tegen uitstel betaling alleen burgerlijke rechter
Hof Amsterdam, 31-03-2020
19/00277 2020-1746
20/02066,
20/02067
Verzoek om uitstel zitting: zo spoedig mogelijk én met opgaaf van redenen
Hof Den Bosch, 28-05-2020
19/00156,
19/00155
2020-1745
20/02011 Posten beroepschrift vóór afstempeling niet bewezen: verzet ongegrond
Hof Den Bosch, 28-05-2020
18/00717 2020-1744
20/02111 Nederland mocht heffen over eenmalige pensioenuitkering uit België
Hof Den Bosch, 28-05-2020
19/00773 2020-1730
20/02005 Beroep op inkeerregeling na groepsverzoek UBS Zwitserland te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-05-2020
19/00156 2020-1725
20/01671 Echtpaar leefde duurzaam gescheiden: bijdragen levensonderhoud belast
Hof Amsterdam, 16-04-2020
19/00838 2020-1720
20/01881 Bestuursrechter beslist over vooronderzoek, niet belanghebbende
Hof Amsterdam, 12-05-2020
18/00184 2020-1664
20/00851 Verdedigingsbeginsel niet geschonden bij BTW-naheffing transportbedrijf
Hof Den Haag, 24-01-2020
BK-19/00559 2020-1654
20/01868 Voormalig defensiemedewerker geen arbeidskorting voor ABP-pensioen
Hof Den Bosch, 14-05-2020
19/00711 2020-1652
20/01596 Belastingadviseur bleef winstgenieter na gedeeltelijke praktijkverkoop en emigratie naar Thailand
Hof Amsterdam, 28-04-2020
19/01302 2020-1642
20/01606 EUR 45.000 boete voor oud-controller wegens ingenieus omkatten privékosten naar zakelijke loodshuur
Hof Amsterdam, 07-04-2020
18/00614 2020-1641
20/01391 Vastgoed-BV bewees kwalificatie O/G voor HIR in 10 grensgevallen
Hof Amsterdam, 27-02-2020
18/00657 2020-1609*
19/01550 Boete voor niet-suppleren BTW niet verlaagd door eigen vertragingsgedrag
Hof Den Haag, 15-02-2019
BK-18/00821 2020-1568
20/01817,
20/01818,
20/01820,
20/01824,
20/01835
Hof Den Bosch komt Rijnvarenden tegemoet
Hof Den Bosch, 07-05-2020
19/00392,
19/00121,
19/00265,
19/00355,
19/00266
2020-1559*
20/01884 Geen verrekening dividendtax voor bank na dividendstripping
Hof Amsterdam, 12-05-2020
18/00318 2020-1558*
20/01856 Bijna 5 jaar oude bestelauto voor BPM niet 100% afgeschreven
Hof Den Bosch, 07-05-2020
19/00361 2020-1534
20/01638 Wetgever mocht spaarders en beleggers in 2015 in box III gelijk behandelen
Hof Den Bosch, 07-05-2020
17/00687 2020-1523
20/01611 Privégebruik woning door vennoten van vof zonder BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00731 2020-1499*
20/01605 Met twee wielen op stoep wegzetten van auto óók parkeren: naheffing intact
Hof Den Haag, 01-05-2020
BK-19/00781 2020-1476
20/02081 Gemachtigde bewees tijdige verzending bezwaarschrift niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
18/00455 2020-1465
20/01256 Nederbelg geen recht op teruggaaf van dividendbelasting over dividend van zijn in Nederland gevestigde BV
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00297 2020-1443
20/01740 BTW-verleggingsregeling ondanks onbekende afnemer
Hof Den Bosch, 23-04-2020
19/00319 2020-1434*
20/01559 Aantal objecten voor rioolheffing niet baseren op BAG-administratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00903 2020-1417
20/01477 Rechtbank vergat parkeernaheffing te vernietigen: alsnog PKV voor beroep
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
18/00876 2020-1416
20/01138 Inkeerder door zijn aanvullende verklaring over 12 jaar nagevorderd
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00288 2020-1392
20/01736 Niet-overleggen van bij FIOD ingeziene stukken zonder gevolgen
Hof Den Bosch, 23-04-2020
18/00512 2020-1377
20/01660 Sepot noch vrijspraak beletsel voor naheffing LB vof-constructie stukadoors
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-04-2020
19/00277 2020-1370
20/01702 Vennoot aansprakelijk voor BTW-schuld ondanks uitschrijving uit KvK
Hof Den Haag, 21-04-2020
BK-19/00523 2020-1369
20/01706,
20/01707,
20/01709
Omvangrijke vastgoedportefeuille geen onderneming: terugkeer uit BV niet geruisloos en schenking niet vrijgesteld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-04-2020
19/00061,
19/00059,
19/00060
2020-1367
20/01486 Verhuurd O/G in vastgoedportefeuille geen BOF-onderneming
Hof Amsterdam, 12-03-2020
18/00446 2020-1351*
20/01639 WOZ-waarde onverkoopbaar agrarisch perceel volgens Hof EUR 100.000
Hof Den Bosch, 17-04-2020
19/00333 2020-1328
20/01135 Twee weken reactietermijn voor informatiebeschikking kort, maar niet onredelijk kort
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00170 2020-1308
19/05155 Woonplaats in Nederland; aanslag verlaagd met loon Poolse landarbeiders
Hof Den Bosch, 03-10-2019
15/01152 2020-1298
20/01457,
20/01460,
20/01461,
20/01462,
20/01463
Door Rechtbank vernietigde winst- en omzetcorrecties juwelierszaak na hoger beroep inspecteur intact
Hof Amsterdam, 19-03-2020
18/00217,
18/00198,
18/00214,
18/00211,
18/00197
2020-1291
20/01619,
20/01622,
20/01623
Bij inbreng in BV gestorte lijfrentepremies door meteen daarna verstrekte lening niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 07-04-2020
19/00204,
19/00205,
19/00207
2020-1282
20/01571 Opeisen dagafschriften buitenlandse bankrekening legitiem en proportioneel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01048 2020-1281
20/01590 Te laat beroep tegen boete met oude bewijsregels tóch ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00179 2020-1280
20/01589 Uitdeling en forse boete voor oplopende r/c-stand plastisch chirurg
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00178 2020-1279
20/01566 Kenbaarheidseis bij aanslag conform aangifte met pleitbaar standpunt niet vervuld: navordering van tafel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
18/00676 2020-1261*
20/01437 Ommense forensenbelasting voor gemeubileerde recreatiewoning te hoog
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/00646 2020-1248
20/01561 Autobezitter en niet deurwaarder verantwoordelijk voor schorsing kenteken
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00520 2020-1245
20/01397 Beroep taxichauffeur niet-ontvankelijk: geen PKV noch griffierecht
Hof Amsterdam, 10-03-2020
18/00748 2020-1240
20/01560 Chinese zonnepanelen door vervallen verbinteniscertificaat niet vrijgesteld
Hof Amsterdam, 31-03-2020
19/00614 2020-1222
20/01506,
20/01507
Ambtshalve aanslagen belastingadvies-BV fors verlaagd door detentie DGA
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
18/01057,
18/01055
2020-1210
20/01466 Op toetsingsinkomen gebaseerde ambtshalve aanslag IB redelijk
Hof Den Haag, 17-03-2020
BK-19/00279 2020-1204
20/01625 Van filmparticipaties buiten fiscale voordelen geen voordeel te verwachten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00298 2020-1195
20/01200,
20/01594,
20/01601
Melding UBS-rekening ná Zwitsers groepsverzoek boetevrije inkeer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-04-2020
19/00882,
19/00662,
19/00892
2020-1193
20/01501 BTW-aftrek voor gemeente op bouwkosten aan stichting overgedragen multifunctionele accommodatie
Hof Den Haag, 31-03-2020
BK-19/00261 2020-1189
20/01618 Meerwaarde van EUR 2,2 mln op verbouwd postkantoor bij DGA belast
Hof Den Bosch, 09-04-2020
19/00417 2020-1185
20/01121 Negeren uitworpreden tbs-verlies geen ambtelijk verzuim: navordering intact
Hof Den Bosch, 13-02-2020
17/00643 2020-1184
20/01186 Aanbiedingsplicht woning aan verkoper drukte eigenwoningforfait niet
Hof Den Bosch, 13-02-2020
19/00271 2020-1170*
20/01549 BTW-vrijstelling voor diensten van medisch pedicure
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-03-2020
19/00845 2020-1169*
20/01419 Boeteverlaging voor via bewijsvermoeden berekende naheffing MRB
Hof Den Bosch, 02-04-2020
19/00515 2020-1148
20/01536 Personenauto voor gratis gehandicaptenvervoer niet MRB-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 31-03-2020
18/00550 2020-1145
20/01572 Leges voor aanleg glasvezelkabelnetwerk toch conform Machtigingsrichtlijn
Hof Den Bosch, 02-04-2020
18/00680 2020-1144
20/01434 Kenbaarheidseisen legesverordening golden ook vóór 2014
Hof Amsterdam, 12-03-2020
19/00222 2020-1140
20/01569 Gemeente mocht door almaar niet-reageren door adviseur afzien van horen
Hof Den Haag, 24-03-2020
BK-19/00538 2020-1128
20/01390 Vrijstelling energiebelasting alleen voor zink-spray installatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
19/00242 2020-1123
20/01522 Pro forma bezwaar geen tijdig gedaan verzoek ambtshalve vermindering
Hof Den Bosch, 27-03-2020
19/00544 2020-1118
20/01353 Herstelverzuimbrief zonder waarschuwing van gevolgen onduidelijk
Hof Den Haag, 24-03-2020
BK-19/00652 2020-1116
20/01469,
20/01470,
20/01473
Te late toestemming voor gebruik strafrechtelijke informatie geen gevolgen
Hof Den Bosch, 19-03-2020
17/00541,
17/00542,
17/00545
2020-1114
20/01515,
20/01523,
20/01524,
20/01525
Informatiebeschikking voor man wegens UBS-rekening vrouw overeind
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-19/00231,
BK-19/00232,
BK-18/00772,
BK-18/00771
2020-1112
20/01617 Aanvullende 10%-a.b.-heffing bij DGA na VSO over aflossen r/c-schuld
Hof Den Haag, 25-03-2020
BK-18/01093 2020-1102
20/01587 Vereiste IB-aangifte niet gedaan met niet-invullen vakje 37
Hof Den Haag, 01-04-2020
BK-19/00736 2020-1083*
20/01223 Precariobelastingaanslag voor bijna 70 jaar oude luifel van winkelpand
Hof Den Bosch, 13-03-2020
19/00321 2020-1057
20/01331 Vervoer in slobtanks schip nog geen onttrekking van accijnsgoed
Hof Den Bosch, 27-02-2020
18/00392 2020-1048
20/01377,
20/01378,
20/01379,
20/01380
Sectorindeling bij concernregeling op basis van de grootste loonsom
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
18/00411,
18/00412,
18/00413,
18/00414
2020-1046
20/00173 Onduidelijkheid over PKV bij verworpen legaat was eenvoudig: geen PKV
Hof Den Haag, 26-11-2019
BK-19/00431 2020-1045
20/01435 Inspecteur gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire PKV
Hof Den Bosch, 13-03-2020
19/00401 2020-1044
20/01384 Geen vergoedingen voor alleen formele klachten na vernietiging naheffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-03-2020
19/00015 2020-1042
20/01307 Verkoopopbrengst antieke inventaris ontruimd klooster belast
Hof Den Bosch, 27-03-2020
19/00314 2020-1032
20/01098 Onverklaarde toename van banksaldo met maximale verzuimboete nagevorderd
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00647 2020-1030
20/01296 Door intermediair verzonnen aftrekposten via toerekenbare kwade trouw bij cliënten na te vorderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
18/00669 2020-1026
20/01297 Verzonnen aftrekposten door kwade trouw adviseur bij klant adviseur navorderbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
18/00538 2020-1025
20/01521 Private bank bewees afwijkend werkelijk gebruik BTW-pro-rata
Hof Den Bosch, 27-03-2020
18/00313 2020-1020
20/01464 Vermindering verhuurderheffing niet aftrekbaar van winst woningcorporatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2020
19/00062 2020-1019
20/01344 Levering verbouwde oude wollenstoffenfabriek ODB-belast
Hof Den Bosch, 05-03-2020
19/00177 2020-1001*
20/01103 Bestuurder bij naderend bedrijfseinde niet aansprakelijk voor betalen van bank vóór betalen van belastingschulden
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00280 2020-0997*
20/01383 Geen rente over te laat betaalde PKV omdat daar niet eerder om was verzocht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-03-2020
19/00014 2020-0966
20/01275 Van BV ontvangen bedragen ondanks bestaan vof geen winst maar loon
Hof Den Haag, 18-02-2020
BK-19/00136 2020-0957
20/01140 Ambtshalve aanslag met maximale boete van EUR 4.920 na 5 aangifteverzuimen
Hof Den Haag, 07-02-2020
BK-19/00546 2020-0954
20/01371 PSP- en BCP-rechten bij vertrek CFO in grondslag pseudo-eindheffing CFO
Hof Den Bosch, 05-03-2020
19/00223 2020-0950
20/01049 Bijtelling dienstwoning en bestelauto voor werknemers recreatiepark intact
Hof Den Bosch, 05-03-2020
19/00299 2020-0947
20/01261 Geen PKV voor rechtsbijstand door echtgenoot met eigen advieskantoor
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00120 2020-0925
20/01369 Fiod-informatie verzwegen: informatiebeschikking van tafel
Hof Den Haag, 10-03-2020
BK-19/00517 2020-0921*
20/00081 Self storage-bedrijf “goederenhotel”: naheffing overdrachtsbelasting voor overname vernietigd
Hof Den Haag, 22-11-2019
BK-19/00313 2020-0917*
20/01412 Schiermonnikoog mocht geen afvalstoffenheffing heffen van hotel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
19/00706 2020-0895
20/01260 Tijdig bezwaar pas in hoger beroep aangetoond: PKV gematigd
Hof Den Bosch, 20-02-2020
19/00267 2020-0880
20/01381 Concern van thuiszorgwinkels voor sectorpremies een grootwinkelbedrijf
Hof Den Haag, 06-03-2020
20/00269 2020-0878
20/01392 Verlof- en compensatie-uren voor verzorging echtgenote niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 05-03-2020
19/00191 2020-0867
20/01427 Verblijfseis voor IACK niet alleen aaneengesloten periode van 24 uur
Hof Den Haag, 10-03-2020
BK-19/00503 2020-0859
20/01023 Box III-heffing 2014 geen individuele buitensporige last
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00195 2020-0857
20/00863 Toerekenen box III-vermogen minderjarig kind aan ouder geen discriminatie
Hof Den Bosch, 06-02-2020
16/03572 2020-0856
20/01356 Uitspraak Rechtbank juist bekendgemaakt: hoger beroep niet-ontvankelijk:
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-03-2020
19/00383 2020-0799
20/01081 Verzending uitspraak op bezwaar aan gemachtigde hoefde niet te worden bevestigd aan cliënt
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00084 2020-0793
20/01396 Uitkering voor arbeidsongeschikte geen onbelaste letselschadevergoedingen
Hof Den Haag, 28-02-2020
19/00362 2020-0792
20/00925 Zelfontwikkelde softwaretool 22,1,b Wet IB 1964-arbeid: afschrijvingscorrectie intact
Hof Den Bosch, 30-01-2020
19/00001 2020-0791
20/00921 Kroegbaas bewees hogere aftrekbare water- en energiekosten niet
Hof Den Bosch, 06-02-2020
19/00017 2020-0783
20/01221 Leningen Belizaanse vennootschappen niet af te waarderen
Hof Den Haag, 19-02-2020
18/00615 2020-0765*
20/00977 Accepteren BTW-facturen zonder verleggingsregeling bouw onzorgvuldig
Hof Den Bosch, 30-01-2020
18/00562 2020-0721
20/01265 Geen arbeidskorting voor ontbindingsvergoeding van werkgever
Hof Amsterdam, 18-02-2020
19/00559 2020-0714
20/01295 Verkoop campingterrein was staking en maar voor héél klein deel verkoop bos
Hof Arnhem/Leeuwarden, 25-02-2020
19/00083 2020-0713
20/01206 Naheffing accijns voor gasolie met te laag Solvent Yellow-gehalte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-02-2020
19/00766 2020-0659
20/01212 Nederlandse DB over EUR 34 mln dividend Singapore-BV aan DGA op Antillen
Hof Den Haag, 19-02-2020
BK-18/00981 2020-0639
20/00794 Inkomenscorrectie van EUR 4,3 mln met 50% boete voor handel in vlees en paarden
Hof Den Bosch, 24-01-2020
19/00238 2020-0543
20/00796 Gepubliceerde, maar online onvindbare Verordening wel rechtsgeldig
Hof Den Bosch, 24-01-2020
18/00552 2020-0501
20/00972 Ommense forensenbelasting in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2020
18/00550 2020-0497
18/00860 Lage sectorpremiepercentages voor meer/minder-urencontracten
Hof Den Haag, 21-01-2020
BK-19/00219 2020-0470
20/00872,
20/00880
Informatiebeschikking voor trainerende maat belastingadviespraktijk intact
Hof Den Haag, 21-01-2020
BK-19/00404,
BK-19/00408
2020-0463
19/05593,
19/05595
Informatiebeschikking Hong Kong-Ltd’s ondanks privacyregels AVG intact
Hof Den Bosch, 31-10-2019
18/00366,
18/00365
2020-0446*
20/00162 Bunkerbonnen bewijs voor gasolie in schip: accijnsnaheffing van de baan
Hof Den Haag, 29-11-2019
BK-19/00277 2020-0411
20/00814 Over 8 jaar elk jaar afzonderlijke aangifteboete voor stelselmatig niet-doen van aangifte
Hof Amsterdam, 21-01-2020
1900843 2020-0397
20/00076 Hof bevestigt HIR-vrijval na uitspraak door onbevoegde Rechtbank
Hof Den Bosch, 28-11-2019
15/01010 2020-0395
20/00894 Duo-Bouw-woningen niet één eigen woning, tweede woning belast in box III
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01215 2020-0394
20/00892 Informatiebeschikking beperkt tot in inkeerbrief genoemde Zwitserse en Spaanse bank
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/00910 2020-0389
20/00799 Costa Ricaans loon niet meetellen: arbeidskorting hoger
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
18/00939 2020-0370*
20/00952 Schuur bij einde tbs aan BV voor boekwaarde door naar vof
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01226 2020-0369*
20/00599,
20/00601
Afwaardering van lening van echtpaar aan eigen Ltd niet aftrekbaar
Hof Amsterdam, 07-01-2020
18/00622,
18/00623
2020-0336
20/00781,
20/00786
Omzet- en winstcorrecties kozijnenbedrijf ook zonder omkeringsregel intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
18/01241,
18/01239
2020-0334
20/00922 Loonadministratie pizzeria met flexibel ingezet personeel verworpen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-01-2020
19/00149 2020-0332
20/00772 Winstgrens VPB-vrijstelling vereniging naar rato bepaald
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
18/01080 2020-0314*
20/00780 Verliesbeschikking Vpb geen onvoorwaardelijk recht op verliesverrekening
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-01-2020
19/00100 2020-0276
20/00248 In eigen beheer uitgeven van boek geen bron van inkomen
Hof Den Bosch, 16-01-2020
18/00607 2020-0272
20/00236 Aluminium wielen niet afkomstig uit Maleisië, maar uit China: UTB’s overeind
Hof Amsterdam, 17-12-2019
18/00134 2020-0137
20/00295 Motivering gemeente was duidelijk; geen noodzaak tot doorprocederen en daarom geen PKV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01250 2020-0131
20/00058 Vergoeding van EUR 1.500 voor meewerkende echtgenote niet aftrekbaar
Hof Den Haag, 18-12-2019
BK-19/00348 2020-0122
19/04923 Naar Engels recht ontbonden en niet-heringeschreven Ltd geen beroepsrecht
Hof Amsterdam, 19-09-2019
16/00023 2020-0120
19/05845,
19/05851
Informatiebeschikking tijdens niet-afgeronde controle niet prematuur
Hof Den Haag, 27-11-2019
BK-18/00931,
BK-18/00918
2020-0116
20/00269,
20/00271
Pand geen bedrijfsvermogen: geen BTW over privégebruik voor vof-echtpaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01236,
19/00076
2020-0089*
20/00288 Notariële akte geen factuur – bij fraude geen recht op BTW-aftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/01072 2020-0019
20/00146 Gebruik van niet-gecertificeerd hout verhinderde MIA en Vamil bij bouw van tennis- en golfaccommodatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
18/00997 2020-0017
20/00199 Ruziesplitsing door passief vermogensbeheer onzakelijk: verkrijging niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-12-2019
19/00225 2020-0003*
20/00160 Beheerdiensten voor start-ups niet vrijgesteld van BTW
Hof Amsterdam, 05-12-2019
18/00332 2019-3367
20/00171 Helft van storting van EUR 10 mln op en/of-rekening geen schenking aan eega
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/01036 2019-3338*
20/00200 Oplopen r/c-vordering informele kapitaalstorting: geen afwaarderingsverlies
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00087 2019-3272
20/00201 Vordering op debiteur met eigen vermogen van EUR 6 mln niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00100 2019-3271
20/00202 Vordering op CV die vordering op dochter-BV prijsgaf niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-12-2019
18/00099 2019-3270
20/00128 Belastingrente beperkt tot periode dat Belastingdienst niet over belastinggeld beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-12-2019
18/00960 2019-3248*
19/04055 Oud-topman zorgboerderij belast voor verrijking met AWBZ-gelden
Hof Den Bosch, 01-08-2019
15/00889 2019-3247*
19/05503 Mule Pro DXT naar objectieve kenmerken ontworpen voor personenvervoer
Hof Amsterdam, 19-11-2019
18/00543 2019-3222
19/05759 In hoger beroep rente over griffierecht plus griffierecht voor hoger beroep
Hof Den Bosch, 21-11-2019
18/00528 2019-3211
19/05853 Brandstofcontrole op schip wél correct verlopen: naheffing accijns intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01125 2019-3152
19/05453 Onbelast deel schade-uitkering garagehouder volgens Hof 30,18%
Hof Den Bosch, 24-10-2019
19/00262 2019-3136
19/05926 Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/01052 2019-3129
19/05322 Rentevergoedingen over teruggaaf, over IMSV en over PKV in BPM-zaken
Hof Den Bosch, 24-10-2019
18/00194 2019-3075
19/05531 Teruggaafregeling BPM bij export schade-auto’s niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
17/01357 2019-3071
19/05968 Toch geen BTW-teruggaaf voor gemeente Haren bij bouw school
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00771 2019-3050
19/05929 Leegstaand vakantiehuis: voor BTW beschikbaar voor privé- én zakelijk gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
18/00712 2019-3045
19/04782 Na overlijden betaalde eigenwoningrente niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 26-09-2019
18/00564 2019-3026*
19/05112 Cassatie tegen door Hof geaccepteerde triple-dip-structuur
Hof Den Haag, 02-10-2019
BK-17/00943 2019-3023*
19/05533 Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet van toepassing op naheffing MRB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00355 2019-2997
19/05532 Wel rente over griffierecht maar uitspraak Rechtbank bleef toch in stand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
18/00463 2019-2992
19/04637 Op kasopstelling van hennepteler gebaseerde navorderingsaanslagen intact
Hof Den Bosch, 30-08-2019
18/00437 2019-2979
19/05647 BTW-teruggaaf voor vof omdat woning privévermogen firmanten was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
18/01238 2019-2973
19/05684 Bouwleges niet verminderd bij wijziging project na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
19/00010 2019-2931
19/04408 Inkomsten naast dienstbetrekking van kaakchirurg in opleiding geen WUO
Hof Den Bosch, 22-08-2019
18/00679 2019-2915
19/05613 Hogere verkrijgingsprijs van lidmaatschapscertificaat niet aannemelijk
Hof Den Haag, 30-10-2019
BK-18/00859 2019-2907
19/05435 Herziene aangiften na aanpassing jaarstukken niet-verschoonbaar te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
18/00829 2019-2851
19/04395 Ruim EUR 10 mln navordering met EUR 1 mln boete voor hennephandelaar intact
Hof Den Bosch, 15-08-2019
18/00325 2019-2850
19/04081 Voor BTW-aftrek gemengd gebruikt ICT-platform geen aparte verdeelsleutel
Hof Den Bosch, 25-07-2019
18/00489 2019-2847
19/03603 Parkeerder kon niet vertrouwen op informatie in parkeerapp
Hof Den Bosch, 21-06-2019
18/00115 2019-2811
19/03615 Hof schoot inspecteur te hulp bij belasten winst pand volgens VSO
Hof Den Bosch, 21-06-2019
17/00480 2019-2781
20/03420 Proceskostenvergoeding voor eega na jarenlang a.b.-dispuut van partner
Hof Den Bosch, 07-06-2019
18/00356 2019-2768
19/03492 Oorzaak niet-betalen BTW niet onderzocht: boete van tafel
Hof Den Bosch, 14-06-2019
18/00203 2019-2745*
19/03178,
19/03179,
19/03180
Bewijsaanbod met leugendetector na gebruik afroommodule Chinees restaurant afgewezen
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00512,
17/00514,
17/00506
2019-2698
19/03617,
19/03626,
19/03628
Eerdere controle belette EUR 12 mln BTW-naheffing Loterijclub
Hof Den Bosch, 21-06-2019
14/00263,
14/00261,
14/00262
2019-2669*
19/02967 Naheffing eurovignet met ANPR-camera’s niet in strijd met EVRM
Hof Den Bosch, 17-05-2019
18/00472 2019-2648
19/05002 Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
Hof Amsterdam, 24-09-2019
1800603 2019-2622*
19/05003 Restant persoonsgebonden aftrek niet meer aan echtgenote toerekenbaar
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01095 2019-2584
19/05004,
19/05006
Kwijtschelding rente op EUR 5 mln-lening van BV belast voordeel uit a.b.
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-18/01096,
BK-18/01097
2019-2583
19/04790 Onderzoeksvoorstel box III-heffing parlementair advocaat toegelicht
Hof Den Haag, 04-09-2019
BK-18/00572 2019-2559*
20/01474 Rijnvarenden premieplichtig door onherroepelijk vaststaande A1-verklaring
Hof Den Haag, 18-09-2019
BK-17/00492 2019-2529
19/04950 Voordeligste BPM 2012 tarief voor heringevoerde Volkswagen Transporter
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-09-2019
17/01298 2019-2462
19/04563 In hoger beroep terugkomen op akkoord in strijd met goede procesorde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
17/01396 2019-2329
19/04412,
19/04448
Regeling voor vergoeden invorderingsrente niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00114,
18/00031
2019-2280
19/04441,
19/04443
Vertrouwensbeginsel verhinderde interne compensatie box II-correctie niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-08-2019
18/00693,
18/00695
2019-2263
19/03387 Tegen wil omgezette teakplantagerechten gewoon belast in box III
Hof Den Haag, 12-06-2019
BK-18/00785 2019-2217
19/04138 Herzienings-BTW van verkoper nageheven na vrijgestelde levering pand
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-08-2019
18/00551 2019-2213
19/03749 Hof handhaaft forfaitaire accijnskorting uit ingetrokken dampretourregeling
Hof Den Haag, 28-06-2019
BK-18/01075 2019-2192
19/03950 Houder van internetpoker op Isle of Man gevestigd: KSB-naheffingen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00748 2019-2187
19/03945,
19/03949
Aanbieders internetpokerspelen buiten EU gevestigd, naheffingen KSB intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00682,
17/00698
2019-2184
19/03185 Geen vertrouwen op onterecht afgegeven beschikking BTW-f.e.
Hof Den Bosch, 24-05-2019
17/00806 2019-2182
19/03890,
19/03891,
19/03892
Terugkoop winkelruimten: uitdeling overeind, maar boete van BV vervallen en van aandeelhouders verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-07-2019
17/00532,
17/00530,
17/00529
2019-2132
19/03442 Inbrengwaarde appartement alsnog gecorrigeerd wegens zelfbewoning
Hof Amsterdam, 02-07-2019
18/00559 2019-2084
19/04003 Vordering op moeder na overlijden vader fictieve verkrijging
Hof Den Haag, 09-07-2019
BK-18/00878 2019-2018
19/03745 Textielvezels op deurmat doorslaggevend voor GN-indeling
Hof Amsterdam, 04-07-2019
18/00307 2019-1980
19/03648 In hoger beroep lager inkomensgegeven ex-partner voor toeslagen
Hof Amsterdam, 25-06-2019
17/00278 2019-1979
19/04383 Verhuurderheffing niet voor lege, te koop staande voormalige huurwoningen
Hof Den Haag, 03-07-2019
BK-18/00635 2019-1890
19/03671 Vermogen van Zwitserse Stiftung belast APV-vermogen
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00920 2019-1847*
19/02658 Geen BCF-bijdrage gemeente voor isoleren pand jongerencentrum
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00847 2019-1808
19/01869 Gemeente leverde brede school niet tegen vergoeding: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 05-03-2019
17/00951 2019-1792
19/00699 Sale-and-lease-back seniorencomplex geen BTW-belaste handeling
Hof Den Haag, 04-01-2019
18/00822 2019-1788
19/03029 Bedrijfsmatige activiteiten aannemelijk: informatiebeschikking bleef in stand
Hof Den Haag, 07-05-2019
18/00613 2019-1784
19/03791 Belastingrente door begunstigd beleid verlaagd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-07-2019
18/00836 2019-1778
19/02610 Verlaagd BTW-tarief voor parkeren bij attractiepark
Hof Den Bosch, 25-04-2019
18/00102 2019-1776
19/02508 Correspondentie met advocaat niet bruikbaar voor heffing
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00005 2019-1759*
19/03530 Afvalstoffenheffing over gevaarlijke afvalstoffen niet in strijd met EU-recht
Hof Den Haag, 18-06-2019
BK-18/00762 2019-1735
19/02704,
19/02705
Negatieve kas van EUR 294.554 autohandel niet verklaard met lening van derde
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00613,
17/00614
2019-1726
19/02708 Onverklaarde herkomst bankstorting EUR 45.170 belast inkomen autohandelaar
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00615 2019-1725
19/02699,
19/02701,
19/02703
Inspecteur moest bij infobeschikkingen vermogensvergelijkingen overleggen
Hof Den Bosch, 25-04-2019
17/00609,
17/00610,
17/00612
2019-1724
19/03320 Te late BTW-bezwaren acupuncturist niet verschoonbaar
Hof Den Haag, 28-05-2019
BK-18/00692 2019-1587*
19/03060 Naheffing BTW voor leveringen van auto’s aan Ests bedrijf deels onterecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
18/00144 2019-1562
19/03081 Examendiensten deelden niet in BTW-onderwijsvrijstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00880 2019-1558
19/02990 Inspecteur mocht verzoek om integrale PKV zonder horen afwijzen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00948 2019-1497
19/03033 Navorderingen en boeten voor toeslagenfraude door gastouderbureau intact
Hof Den Haag, 15-05-2019
BK-18/00802 2019-1494
19/03063 ICBC-bank in New York verrichter van broking-activiteiten: geen BTW-aftrek
Hof Den Haag, 14-05-2019
BK-18/00999 2019-1477
19/02837 Door zonnepanelen 3,1% BTW-aftrek op bouwgrond en bouwkosten woning
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2019
18/00445 2019-1473
19/02346 Informatiebeschikking voor trustkantoor en aandeelhouder intact
Hof Den Bosch, 12-04-2019
17/00238 2019-1469
19/03169 Gibraltarese Ltd gevestigd waar UBO feitelijk leiding uitoefende
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00490 2019-1424
19/03168 Binnenlandse belastingplicht ondanks inschrijving op Guernsey
Hof Arnhem/Leeuwarden, 21-05-2019
17/00485 2019-1423
19/02848 Jongerenwerk voor Hervormde Kerk niet vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 03-05-2019
BK-18/01085 2019-1368
19/01678 Ventopbrengsten rondreizende woonwagenbewoner in Nederland belast
Hof Den Bosch, 21-02-2019
17/00474 2019-1365
19/02596 Fraus legis: geen renteaftrek convertible instruments
Hof Amsterdam, 18-04-2019
18/00018 2019-1342*
19/02681 Aan arbeidsmigranten verhuurde chalets niet vrijgesteld van Ommense toeristentaks
Hof Arnhem/Leeuwarden, 30-04-2019
17/00891 2019-1333
19/02640 Tussenplaatsen stichting geen misbruik: aftrek van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00358 2019-1271*
19/02641 BTW beschikbaar stellen gymlokalen aan basisscholen niet-compensabel
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00456 2019-1234
19/02639 Sportmakelaar Nederlandse volleyballers niet BTW-plichtig in Nederland
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-04-2019
18/00675 2019-1225
19/01595 Verlaagd BTW-tarief voor diensten family entertainment center
Hof Den Bosch, 15-02-2019
18/00346 2019-1211*
19/02504 BPM voor in 2015 geproduceerde Land Rover berekend naar tarief 2016
Hof Den Haag, 19-04-2019
BK-18/01133 2019-1183
19/02227 Wifi-omzet los van verhuuromzet vakantiehuisjes belast met 21% BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-04-2019
18/00204 2019-1046
19/01458 Telefoonhandelaar mocht nultarief toepassen: EUR 175.640 BTW-teruggaaf
Hof Den Bosch, 07-02-2019
17/00136 2019-1044
19/01216 BTW-naheffing van bij fraude betrokken autohandelaar na hoger beroep overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00457 2019-0983
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung transparant; geen teruggaaf dividendbelasting
Hof Den Bosch, 31-01-2019
18/00224 2019-0977
19/01352 Informatiebeschikking handelaar met diverse ondernemingen deels overeind
Hof Den Bosch, 31-01-2019
17/00755 2019-0918
19/01068 Naheffing accijns voor facilitator van fraude met minerale oliën
Hof Den Bosch, 18-01-2019
17/00554 2019-0854
19/01489 Hoog BTW-tarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
Hof Amsterdam, 07-02-2019
18/00098 2019-0843
19/00240 Luxemburgse tabak niet voor eigen gebruik, maar toch geen accijnsnaheffing
Hof Den Bosch, 06-12-2018
16/00190 2019-0772
19/01961 Landbouwgrond door ontvangen subsidie niet af te waarderen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-03-2019
18/00225 2019-0740
19/00838 Naheffing BPM voor buitenlandse schadeauto met WOK-status
Hof Amsterdam, 08-01-2019
18/00337 2019-0617
19/01369 Winkelier/webshophouder, en niet een CV, ondernemer voor IB en BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-02-2019
17/00921 2019-0584
19/01427 BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/01335 2019-0438
19/01324 Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2019
17/00898 2019-0437
19/01553 Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-02-2019
17/00980 2019-0435
19/01201 Belgische pensioenpremie door gelijkheid met grensarbeider toch aftrekbaar
Hof Den Bosch, 25-01-2019
17/00633 2019-0276*
19/00703 Rentevergoedingen over immateriële schadevergoeding en griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-01-2019
16/00876 2019-0170
19/00104 Prejudiciële vragen over teruggaaf dividendtax Amerikaans beleggingsfonds
Hof Den Bosch, 04-01-2019
18/00178 2019-0091
18/03791 Beroep tegen verrekeningsbeslissingen ontvanger alleen bij civiele rechter
Hof Amsterdam, 04-09-2018
17/00221 2019-0027
18/05512 Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-11-2018
17/00423 2018-3234
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen dubbele bestraffing
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-11-2018
17/01105 2018-3163
18/04732 Illegale inkomsten zonder nieuw feit navorderbaar
Hof Den Bosch, 04-10-2018
16/03939 2018-3109
18/03680 Performance fee vermogensbeheerder toch BTW-vrijgesteld
Hof Amsterdam, 10-07-2018
17/00347 2018-2964
19/02885 Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-10-2018
17/01401 2018-2848
18/04864 Verwijzing naar WOZ-waardeloket leidde niet tot lagere WOZ-waarde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-10-2018
17/00747 2018-2800
18/04853 Winstuitdeling van EUR 12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste
Hof Amsterdam, 04-10-2018
17/00579 2018-2764
18/03497 Forfaitair rendement van 4% in NiNbi-beschikking bleef in stand
Hof Den Bosch, 06-07-2018
17/00225 2018-2714
18/03609 Gepensioneerde arbeidsongeschikte in Nederland premieplichtig voor Zvw
Hof Den Bosch, 12-07-2018
17/00710 2018-2650
18/03303 Bijtelling voor auto DGA omdat 17 van de 79 ritten naar golfclub privé waren
Hof Den Bosch, 21-06-2018
16/03337 2018-2542*
18/02702 Navordering na pogingen om te komen tot strafvervolging voortvarend
Hof Den Bosch, 18-05-2018
15/00968 2018-2295
18/03584 Ambtshalve aanslag IB na uitblijven aangifte niet naar willekeur opgelegd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 14-08-2018
18/00108 2018-2280
18/02889 Verzoek teruggaaf invoer-BTW voor gestolen nikkel te laat ingediend
Hof Den Bosch, 25-05-2018
16/03893 2018-2268
18/03857 Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 01-08-2018
BK-18/00538 2018-2196*
18/03192 Bekend zijnde specificatie legesbedrag hoefde niet op legesfactuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-07-2018
17/00966 2018-2132
18/03723 Implantaat en traplift geen aftrekbare specifieke zorgkosten
Hof Den Haag, 17-07-2018
BK-17/00963 2018-2072
18/02715 Binnenhavengeld niet voor deel van boot dat op provinciewater lag
Hof Amsterdam, 15-05-2018
17/00341 2018-1723
18/02759 Gemeente hoefde niet stukken te verstrekken waarover zij zelf niet beschikte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-05-2018
17/00640 2018-1429
18/02332 Nog meer verwijzingsuitspraken over schuldparallellie Credit Suisse-concern
Hof Den Haag, 17-04-2018
BK-17/00469 2018-1247
18/01712 Gemeente was voor begraafplaatsactiviteiten geen BTW-ondernemer
Hof Den Haag, 16-03-2018
BK-17/00742 2018-1199
18/01156 Legesaanslag circa EUR 400.000 vernietigd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Hof Amsterdam, 06-02-2018
16/00371 2018-1183*
18/01393 Onbeschadigde auto met 1 km op de teller voor BPM geen gebruikte auto
Hof Den Bosch, 22-02-2018
16/03957 2018-0923
18/01157 Koerslijst X-Ray niet toepasbaar voor BPM van niet in de lijst staande auto’s
Hof Den Bosch, 09-02-2018
17/00357 2018-0683
18/01249 Legessanctie gold voor Nijmeegse vaststelling postzegelbestemmingsplan
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01093 2018-0626
18/01282 Niet-wachten op eindrapport verhinderde 1 jaar navordering bij autohandelaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-02-2018
16/01405 2018-0618
18/01052 Schots beleggingsvehikel kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
Hof Den Bosch, 01-02-2018
16/03374 2018-0599
18/00902 Groningse legesverordening 2013 toch niet onverbindend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-02-2018
16/01372 2018-0508
16/02719 Door BV na ontbinding door KvK ingediend beroep niet-ontvankelijk
Hof Den Bosch, 07-12-2017
16/00324 2018-0286
18/00428 Ziekenverzorgster bewees schade door ontbreken VAR-WUO niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-12-2017
16/01442 2018-0120
17/06076 Geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor beleggingsfonds in VK
Hof Den Bosch, 24-11-2017
16/03761 2017-3033
13/06389 Standstillbepaling gold ook voor openen Zwitserse (effecten)rekening
Hof Den Bosch, 03-11-2017
13/01233 2017-2911
17/05714 Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek niet
Hof Den Bosch, 26-10-2017
15/00468 2017-2869*
17/05806 Belastingschulden niet verjaard: aanmaningskosten intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 31-10-2017
16/01045 2017-2847
17/05223 Herzieningsbeschikking VAR 2014 niet rechtsgeldig voor 2015 en 2016
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-09-2017
16/01174 2017-2465
17/05154 Vernietiging bankafschriften ontsloeg KB Lux’er niet van informatieverstrekking
Hof Den Bosch, 22-09-2017
14/01101 2017-2429
17/00375 Hof: Rechtbank moest in uitspraak op verzet opnieuw PKV toekennen
Hof Amsterdam, 27-06-2017
17/00033 2017-1901
17/03370 Sectorindeling door aard van werk herzien van bouwbedrijf naar agrarisch
Hof Den Bosch, 02-06-2017
15/01128 2017-1737
17/03482 Buitensporige last door vermogensrendementsheffing was niet aannemelijk
Hof Den Haag, 07-06-2017
BK-16/00546 2017-1562
15/02938 Bijzondere omstandigheden voor lening niet aannemelijk: afwaardering onmogelijk
Hof Den Bosch, 03-02-2017
15/00908 2017-0870
15/05026 Swap was onderdeel eigenwoningschuld: kosten aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-11-2016
BK-16/00037 2017-0302*
16/03766 Tweede pand van psychotherapeut geen praktijkpand maar privévermogen
Hof Amsterdam, 31-05-2016
14/00123 2016-2768
16/04576 Inkomsten uit vastgoed terecht belast als winst uit onderneming
Hof Den Haag, 05-08-2016
BK-14/00089 2016-2616
16/05094 BTW op verbouwing van voorgenomen vrijgestelde verhuur niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-09-2016
14/01197 2016-2263
16/04542 Werknemer kon in bezwaar en beroep tegen aan werkgever opgelegde naheffingen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-08-2016
15/01206 2016-2137*
16/03929 Geen aftrek van alimentatie voor van zoon gebruikte kapitaalverzekering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-07-2016
15/01210 2016-1913
16/03809 Toezicht op renovatie geen reden voor heffing over voordeel O/G-transacties
Hof Den Haag, 07-06-2016
BK-15/1043 2016-1852
16/02958 Verzuimboete van EUR 2.500 voor bij herhaling niet doen van aangifte
Hof Den Haag, 27-04-2016
BK-15/00816 2016-1850
16/03857 Geen afdrachtvermindering voor training “Slimmer Produceren”
Hof Den Haag, 06-07-2016
BK-15/00973 2016-1801
16/03225 Op grond van beleid alleen juridisch eigenaar speelautomaten KSB-plichtig
Hof Amsterdam, 17-05-2016
15/00253 2016-1763*
16/03635 Verzuimboete van 500% van verschuldigde MRB gematigd tot 207%
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01267 2016-1547
16/02949 Eerder in Italië geregistreerde auto’s waren volgens Hof nieuwe auto’s
Hof Den Haag, 13-05-2016
BK-15/01035 2016-1537
16/03642 Goedkopere huisvesting reden voor fusievrijstelling onderwijsinstelling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-06-2016
15/01395 2016-1492*
16/03397 Belanghebbende zelf en niet postvervoerder had schuld van te laat bezwaar
Hof Amsterdam, 25-05-2016
15/00591 2016-1461
16/01572 Vergrijpboeten voor bijtelling bestelauto’s Chinees restaurant van de baan
Hof Amsterdam, 11-02-2016
15/00023 2016-1310
15/03808 Antedatering door ontvanger bij dwangsomvordering niet bewezen
Hof Den Haag, 08-07-2015
BK-14/01696 2016-1309
16/03025 Aftrek voorbelasting voor stichting “Eén voor voedsel”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-05-2016
15/01549 2016-1207
16/03532 Recht op PKV omdat ontvanger afweek van bestendige gedragslijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-04-2016
15/00060 2016-1157
16/00803,
16/00814
Overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00850,
14/00851
2016-0990
16/02258 Toch correctie in aftrek kosten slaap-apneu na jarenlang volgen van aangifte
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-03-2016
15/00751 2016-0872
16/02117 Precariobelasting voor netbeheerder ondanks oude regeling met dochter-NV
Hof Amsterdam, 03-03-2016
15/00560 2016-0755
16/01569 Teruggaaf overdrachtsbelasting voor BTW-constructie ondanks misbruik
Hof Den Haag, 12-02-2016
BK-15/00199 2016-0700*
16/01937 Geen werknemersverzekeringspremies voor twee DGA’s met 40%-belang
Hof Amsterdam, 01-03-2016
14/00883 2016-0699*
15/00185 Naheffingen van tafel omdat inspecteur geen open kaart speelde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2016
15/00185 2016-0290
16/01006 Ambtelijk verzuim van IB-inspecteur die aangifte stamrecht-BV niet bekeek
Hof Den Haag, 20-01-2016
BK14/01622 2016-0288
16/00579 Woondelenvrijstelling OZB gold niet voor behandelcentrum jongeren
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2015
15/00074 2016-0230
16/00882 Ingebrekestelling inspecteur omvatte aanmaning om uitspraak te doen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2015
14/00872 2016-0146
16/00427,
16/00429
Nijmeegse rioolheffing niet willekeurig en opbrengstlimiet niet overschreden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2015
11/00800,
12/00465
2016-0080
15/05887 Teruggave KSB omdat internetpokeraanbieder op Malta was gevestigd, niet op Man
Hof Amsterdam, 19-11-2015
14/00638 2015-3058
15/05633 Hof nam een dag te laat ingediend tiendagenstuk toch mee in beoordeling
Hof Den Bosch, 23-10-2015
14/00001 2015-2757
15/04800 Navordering bij erven van KB Lux’er voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 11-09-2015
14/00730 2015-2622
15/05142 Uitkering arbeidsongeschikte werknemer EOB niet in Nederland belast
Hof Den Haag, 23-09-2015
BK-15/00280 2015-2543
15/03596 Diensten voor handelsplatform voor aandelen en opties niet vrij van BTW
Hof Amsterdam, 23-06-2015
14/00325 2015-2246
15/04086 Gemeente had niet toegezegd de WOZ-waarde te verlagen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 28-07-2015
14/00778 2015-2022
15/04264 Schatting belastbaar bedrag voor Vpb van beherend vennoot was redelijk
Hof Amsterdam, 23-07-2015
14/00776 2015-1983
15/03748 Verkoopopbrengst uit RVR-regeling was nagekomen bedrijfsbate noch ROW
Hof Den Bosch, 02-07-2015
14/00061 2015-1957*
15/04164,
15/04187
Fiscus moet ruim EUR 1,3 mln betalen voor buitensporige last KSB
Hof Den Haag, 29-07-2015
BK-14/00768,
BK-14/00769
2015-1952*
15/03526 Scholenconstructie gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Den Bosch, 19-06-2015
14/00527 2015-1848
15/03133 Exploitatie van bessenplantopstand was geen bron van inkomen
Hof Den Haag, 30-06-2015
BK-14/01418 2015-1784
15/02778 Terugkooprecht was geen reden om een voorziening te vormen
Hof Den Bosch, 21-05-2015
14/00381 2015-1772
15/03606 Latere versobering van bouwkosten loods verlaagden leges niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-06-2015
14/01114 2015-1614
16/01939 Verzet na verwarring over betaling griffierecht succesvol
Hof Den Bosch, 07-05-2015
14/00280 2015-1551
15/02408 Zoutgehalte doorslaggevend voor tariefindeling bevroren kippenvlees
Hof Amsterdam, 16-04-2015
13/00037 2015-1481
15/02500 Goochelen met kassaldo van wintercircus was bij bestuur belaste truc
Hof Den Bosch, 23-04-2015
14/00059 2015-1380
15/02764 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00896 2015-1328
15/02762 Belang van EUR 694 niet te gering voor ontstaan spanning en frustratie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-05-2015
14/00129 2015-1275
15/02654 Geen aftrek levensonderhoud voor studerende dochter die in VS model was
Hof Amsterdam, 16-04-2015
14/00346 2015-1223
15/02749 Grens van EUR 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid was discriminatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-05-2015
14/00314 2015-1205*
15/01940 Ambtshalve aanslag van EUR 25.000 en verzuimboete voor te late aangifte intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-03-2015
14/00544 2015-0888
15/01771 Teruggaaf douanerechten na opgewekt vertrouwen door vergissing Douane
Hof Amsterdam, 05-03-2015
14/00490 2015-0878
15/01380 Vermoeden van bezit van rekening bij Deutsche Bank niet ontzenuwd
Hof Amsterdam, 12-02-2015
12/00055 2015-0863
15/01838 Navordering voortvarend omdat inspecteur gegevens eerst mocht onderzoeken
Hof Den Bosch, 20-03-2015
10/00499 2015-0800
15/02023 Terbeschikkingstelling ambulante begeleiders slechts deels vrij van BTW
Hof Den Bosch, 20-03-2015
13/01100 2015-0796
15/01818 Stelling was tardief bij Rechtbank, maar kwam in hoger beroep wel aan de orde
Hof Den Bosch, 05-03-2015
14/00509 2015-0724
15/01769 Inspecteur hoefde kopie van (pen)aanslag niet aan gemachtigde te sturen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-03-2015
14/00515 2015-0650
15/00351 Hof vond geen bewijs dat KB Lux-saldo schuld aan derde was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-02-2015
13/00521 2015-0391
15/00781 Inspecteur moest gelegenheid geven om aanvraag ERD ZW te completeren
Hof Den Haag, 07-01-2015
BK-14/01487 2015-0275
15/00694 Navorderingen en boeten verzwegen banktegoeden deels verminderd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-12-2014
13/00350 2015-0213
15/00566,
15/00721
Bezwaar importeur niet-ontvankelijk omdat BPM niet van hem was geheven
Hof Arnhem/Leeuwarden, 06-01-2015
14/00053,
13/01180
2015-0175*
15/00353 Navordering Van Lanschot-tegoeden was toch voldoende voortvarend
Hof Den Bosch, 19-12-2014
14/00390 2015-0093
15/00132,
15/00665
Rekeninghouderschap door unieke tenaamstelling voldoende aannemelijk
Hof Den Haag, 26-11-2014
BK-14/00116,
14/00070
2015-0091
15/00663 Inspecteur kon voor boeten KB Lux’er deels volstaan met bewijsvermoeden
Hof Amsterdam, 18-12-2014
14/00068 2015-0090
15/00040 Aanwijzingen Vpb-plicht te beperkt voor rechtsgeldige informatiebeschikking
Hof Den Bosch, 28-11-2014
14/00436 2015-0021
15/00182 Niet-overleggen van aangiften te compenseren door ander bewijs
Hof Den Bosch, 04-12-2014
13/01176 2015-0013
15/00133 Leningen vastgoedconcern onzakelijk, maar vervallen rente wel aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
13/00256 2015-0001*
14/06543 Bestuurdersaansprakelijkheid van de baan door inhuren financiële experts
Hof Den Bosch, 21-11-2014
13/01057 2014-2999
15/00011 BTW-verlegging terecht omdat contract met onderaannemer ongewijzigd was
Hof Amsterdam, 27-11-2014
13/00741 2014-2932
14/06532 Alleen bij beschikking vastgestelde verliezen te verrekenen met winst
Hof Amsterdam, 13-11-2014
13/00804 2014-2931
14/06343 Informatiebeschikking niet bij niet-voldoen aan aangifteplicht
Hof Den Bosch, 06-11-2014
13/00299 2014-2870
14/06275 Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 18-11-2014
14/00209 2014-2764*
14/05687 Gemeente waardeerde bosgrond met erfdienstbaarheid voor WOZ te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
14/00192 2014-2678
14/05580 WOZ-waarden in VSO golden slechts tot en met 2004 en niet voor latere jaren
Hof Den Haag, 24-09-2014
BK-13/01388 2014-2563
14/05029 Rekeninghouderschap KB Lux kon in hoger beroep niet meer worden betwist
Hof Den Haag, 03-09-2014
BK-13/01440 2014-2496
14/05718 Precariobelasting voor netbeheerder was terecht maar wel te hoog
Hof Amsterdam, 02-10-2014
13/00611 2014-2442
14/05780 In hoger beroep bleek dat Baarn wel voldeed aan opbrengstlimiet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 07-10-2014
13/01031 2014-2424
14/05265 Almaar verlies lijdende stuntvlieger maakte voordeelverwachting niet waar
Hof Amsterdam, 11-09-2014
13/00613 2014-2421
14/05307 Bewijs beboetbare feiten geleverd met niet-ontzenuwd bewijsvermoeden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01056 2014-2236
14/05305 Verklaring advocaat relevant voor bewijs beboetbaar feit KB Lux’er
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-09-2014
13/01055 2014-2235
14/04129 Aan inspecteurs verstrekt gastouderbestand leverde geen nieuw feit op
Hof Den Bosch, 07-08-2014
13/00897 2014-2216
14/04973 Boete van 25% voor onverklaarbare privéstortingen passend en geboden
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01064 2014-2048
14/04970 Hogere huisvestingskosten dan aangegeven bedrag niet aangetoond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01063 2014-2045
14/05123 Aanleg kunstgrasveld via stichting geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-08-2014
13/01305 2014-2036*
14/04105 Gratis wonen in huis van zoon geen belaste schenking van dag tot dag
Hof Amsterdam, 24-07-2014
N13/00336 2014-1958
14/04116 Contante betalingen waren deel van koopsom woning en geen belast resultaat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-07-2014
13/01299 2014-1908
14/03634 Compromis stond in de weg aan hoger beroep tegen te verminderen aanslag
Hof Amsterdam, 12-06-2014
13/00252 2014-1876
14/03300 Bezwaar te laat omdat aanslagen terecht waren verstuurd naar Nederlands adres
Hof Den Haag, 04-06-2014
BK-12/00768 2014-1502
14/03575 Bestuurder kon zich bij aansprakelijkstelling beroepen op aanwezigheid f.e.
Hof Den Bosch, 06-06-2014
13/00563 2014-1494
14/03287 Niet vastgesteld verlies kon niet worden verrekend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 11-06-2014
13/00661 2014-1448
14/03156 Geen bezwaar mogelijk tegen aanwijzing betaaldparkerengebied
Hof Den Haag, 09-05-2014
BK-13/01771 2014-1339
14/03007 Champignonbedrijf kon BTW op bouw van pand van maten niet verrekenen
Hof Amsterdam, 22-05-2014
13/00464 2014-1318
14/03306 Landbouwvrijstelling alleen voor erfpachtaandeel in WEVAB grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-05-2014
13/00037 2014-1291*
14/02892 Vertrouwenbeginsel leidde tot indeling dranken als tussenproduct
Hof Den Bosch, 25-04-2014
12/00623 2014-1237
14/03212 Op gezamenlijke rekening gestort pensioen en AOW was geen alimentatie
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-05-2014
13/01030 2014-1222
14/02810 Leges voor monumentwoning niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 17-04-2014
13/00807 2014-1170
14/02922 Oma’s gastouderinkomsten navorderbaar met nieuw feit of kwade trouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00709 2014-1048
14/02896 Regeling voor vergrijpboeten bij naheffing privégebruik auto willekeurig
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2014
13/00877 2014-1047
14/02638 Zelfstandig werkzame operatieassistent vrijgesteld van BTW
Hof Den Haag, 11-04-2014
BK-13/00690 2014-1018*
14/01960 Bezwaar tegen in gezamenlijke brievenbus bezorgde aanslag was te laat
Hof Amsterdam, 26-02-2014
12/01102 2014-0870
14/02615 Glasvezelproducent kon BTW op kosten van pensioenfonds toch aftrekken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
11/00010 2014-0866
14/02219,
14/02255
Woonruimteaanduiding op aanslagen was voldoende kenbaar
Hof Amsterdam, 13-03-2014
13/00456,
12/00698
2014-0813
14/02495 Renteschade vergoed na heffing in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-04-2014
12/00049 2014-0774*
14/01690 Koper betaalde niet méér voor de grond dan de beste koper: winst onbelast
Hof Amsterdam, 20-02-2014
12/00030 2014-0615
14/01338 Holding van kapsalonconcern behoorde toch tot fiscale eenheid voor BTW
Hof Den Haag, 31-01-2014
BK-13/00010 2014-0543
14/01179 Achteraf instemmen met lagere rente was onzakelijk: rente belast
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/00625 2014-0465*
14/01295 Omzet resultaatgenieter belast in jaar van facturering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 04-02-2014
13/00022 2014-0305
14/01178 Aanbiedingen van panden aan het concern verhinderden vrijval HIR niet
Hof Amsterdam, 23-01-2014
12/01156 2014-0251
14/00824 BOF voor verkrijging a.b.-aandelen in vastgoed-nv’s
Hof Den Haag, 20-12-2013
BK12/00757 2014-0221*
14/00479 Handel in waterscooters was onderneming
Hof Den Bosch, 12-12-2013
10/00212 2014-0028
13/06383 Auto met steenslag, gebruikte banden en 1.723 km was een gebruikte auto
Hof Amsterdam, 21-11-2013
13/00067 2013-2994
13/06203 Wachten met navorderen op uitkomst strafrechtelijk onderzoek was geoorloofd
Hof Den Bosch, 07-11-2013
11/00483 2013-2924
13/06260 Binnenlandse noch buitenlandse belastingplicht maffialid was aannemelijk
Hof Amsterdam, 14-11-2013
13/00153 2013-2921
13/06299 Medische verklaring voor bouw garage kon voor aftrek kosten ook achteraf
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2013
12/00162 2013-2870
13/06126 Alleen degene die BPM voldeed, kon bezwaar maken tegen aangifte
Hof Den Bosch, 29-10-2013
12/00823 2013-2695
13/06036 Op betaalbericht en aangiftebiljet BPM geen rechtsmiddelverwijzing vereist
Hof Den Bosch, 29-10-2013
13/00067 2013-2692
13/05918 Termijnoverschrijding tegen voldoening van BPM niet verschoonbaar
Hof Amsterdam, 17-10-2013
BK/BK-AMS 12/01134 2013-2636
13/05639 Hoger resultaat uit werkzaamheid omdat gemeente belangstelling had voor grond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2013
12/00498 2013-2634
13/05551 Beroep ontvankelijk door onjuiste rechtsmiddelverwijzing maar onsuccesvol
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-10-2013
12/00638 2013-2520
13/04800 Rente voor appartement op Bonaire was niet aftrekbaar
Hof Den Bosch, 23-08-2013
11/00677 2013-2405
13/05221 Duitse tandarts had door tekort recht op toepassing 30%-regeling
Hof Den Bosch, 20-09-2013
12/00811 2013-2372*
13/04053 Hogere werktuigenvrijstelling voor tankterminal niet bewezen
Hof Amsterdam, 25-07-2013
12/00144bis 2013-2252
13/04360 Erfpachtconstructie met GWP was in strijd met doel en strekking van de wet
Hof Den Haag, 24-07-2013
BK-11/00631 2013-2224
13/04018 Inrichting en feitelijk beheer maakten van percelen laagbelast natuurterrein
Hof Den Haag, 25-06-2013
BK-12/00589 2013-2123
13/03883 Loyaliteitsprogramma met geldprijzen voor vaste klanten was kansspel
Hof Amsterdam, 27-06-2013
11/00974 2013-1989
13/04067 Inspecteur kreeg omzetcorrecties Chinees-Indisch restaurant niet rond
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-07-2013
12/00549 2013-1985
13/03847 Lening voor Hongaars vastgoedproject was geen onzakelijke lening
Hof Amsterdam, 27-06-2013
12/00435 2013-1914
13/03392 Afgewezen verzoek om herziening Hof-uitspraak kostte inspecteur EUR 7.260
Hof Den Bosch, 30-05-2013
12/00713 2013-1573
13/02950 Koopsom voor pensioenoverdracht hoeft niet tegen 4% rekenrente
Hof Den Haag, 08-05-2013
BK-12/00387 2013-1376*
13/02766 In Nederland verzwegen en in Luxemburg gestalde winst niet navorderbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00099 2013-1332
13/02106 Samenwoning niet op commerciële grond: geen alleenstaande-ouderkorting
Hof Den Haag, 15-03-2013
BK-12/00334 2013-1251
14/03622 “Automatisch” verkregen aandelen telden mee voor vertrekvergoeding
Hof Amsterdam, 18-04-2013
12/00431 2013-1205
13/02585 Hof wilde niet zelf prejudiciële vragen stellen over standstill-bepaling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16-04-2013
12/00650 2013-1146
13/02553 Onverplichte dotatie door BV van DGA aan pensioen-BV was onttrekking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 23-04-2013
12/00119 2013-1137
13/02253 Gemeente kon aanslag opleggen aan gebruiker mét betalingscapaciteit
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00369 2013-1089
13/02435 BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Hof Amsterdam, 04-04-2013
12/00096 2013-1050*
13/01620 Inspecteur kreeg alleen boeten KB Lux’er voor IB bewezen, niet voor VB
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00535 2013-1019
13/02042 In cassatie verworpen stellingen konden niet opnieuw aan de orde komen
Hof Amsterdam, 07-03-2013
12/00289 2013-1016
13/01410 Kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing op lijfrenteverplichting
Hof Den Haag, 06-02-2013
BK-12/00210 2013-1000
13/02287 Woning viel door langdurig verblijf in instelling in box III
Hof Den Bosch, 27-03-2013
12/00143 2013-0944
13/01873 Kans op woningbouw op bedrijfsgrond door inspecteur te hoog ingeschat
Hof Den Haag, 26-02-2013
BK-12/00203 2013-0933
13/02263 Twee jaar tussen gegevensuitwisseling en BZN-draaiboek was niet voortvarend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-03-2013
12/00127 2013-0924*
13/00371 Niet gemotiveerd beroepschrift zonder machtiging was niet-ontvankelijk
Hof Amsterdam, 14-02-2013
10/00913 2013-0891
13/01816 Arbeidskorting in LB voor 65-plusser werd niet teruggenomen in de IB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-02-2013
12/00447 2013-0751
13/01238 Precariobelasting voor mantelbuizen telecomaanbieder vernietigd
Hof Den Haag, 25-01-2013
BK-12/00216 2013-0698
13/01940 Bewust onbetaald laten van belastingschulden was onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-03-2013
11/00181 2013-0683
13/01874 Naheffing MRB voor ontbreken handelaarskenteken is ‘criminal charge’
Hof Den Bosch, 01-03-2013
12/00196 2013-0681
13/00859 Correctie van nihilaangifte in aangifte met EUR 400.0000 aan IB was navorderbaar
Hof Den Bosch, 10-01-2013
12/00141 2013-0667
13/01644 Onderdekking stamrecht-BV met Spaanse woning was geen afkoop
Hof Amsterdam, 21-02-2013
11/00519 2013-0665
13/01407 Voormalige boerderij voor WOZ niet te waarderen als agrarische woning
Hof Amsterdam, 07-02-2013
12/00270 2013-0551
13/00978 Woning en aangekochte woning waren één eigen woning: renteaftrek voor beide
Hof Den Haag, 15-01-2013
BK-12/00194 2013-0527
13/01201 Navordering Duits banksaldo toch voortvarend genoeg afgehandeld
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-02-2013
11/00185 2013-0449*
13/01155 In cassatie aangevoerde stellingen in verwijzingszaak niet meer van belang
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00533 2013-0417
13/01156 Geen boete voor niet-aangegeven KB Lux-rekening echtgenoot
Hof Amsterdam, 24-01-2013
12/00537 2013-0416
13/00959 BTW op verbouwscholen gemeente Aalten was geen misbruik van recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-01-2013
11/00301 2013-0397
13/00501,
13/00688
BV liet verkoopwinst op pand ten goede komen aan aandeelhouders
Hof Amsterdam, 17-01-2013
11/00837,
11/00855
2013-0255
13/00473 Schoolconstructie gemeente Gemert-Brakel geen misbruik van recht
Hof Arnhem, 11-12-2012
12/00103 2013-0145
13/00143 Inlichtingen van KvK konden geen vertrouwen wekken
Hof Amsterdam, 29-11-2012
11/00504 2012-3094
13/00150 Onjuist dictum Rechtbank leidde tot vernietiging uitspraak en bezwaarschrift
Hof Arnhem, 27-11-2012
12/00234 2012-3087
13/00116 Verwijzingshof kon door Hoge Raad verworpen stelling niet opnieuw toetsen
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00218 2012-3032
13/00057 Geen BTW over korting opwaardeerkaarten verkocht via detailhandel
Hof Amsterdam, 22-11-2012
11/00848 2012-3023
15/03523 Niet-onderbouwde immateriële schade van EUR 93,6 mln werd niet vergoed
Hof Den Bosch, 13-01-2012
11/00418 2012-0759