Dossier: coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook bedrijven hebben het zwaar sinds het kabinet al vanaf maart maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to Date dagelijks en op weekbasis. Snel en overzichtelijk.

Hieronder vindt u een greep uit de artikelen en maatregelen vanwege de coronacrisis. Deze content kunt u nu ook als niet-abonnee lezen. Via het Fida-nummer krijgt u inzage in de brondocumenten waar onze berichten op gebaseerd zijn. Ook deze kunt u (tijdelijk) als niet-abonnee inzien.

BELASTINGRECHT

Titel Artikel
Fidanr. (bron)
COVID-19-Afspraken grensarbeiders Nederland-Duitsland verlengd FutD 2021-1074 20211726
Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld verlengd FutD 2021-1072 20211725
Gevolgen TOZO-uitkering voor belastingaangifte FutD 2021-1075 20211714
Besluit noodmaatregelen Coronacrisis geactualiseerd FutD 2021-0743 20211178
Kamervragen over TOZO en aangifte IB FutD 2021-0797 20211109
TOZO en TOFA in vooringevulde aangifte IB ondernemers, maar blijf alert FutD 2021-0795 20211103
Toelichting over corona-uitstel bij naheffingsaanslagen LB en BTW FutD 2021-0730 20210980
Kamervragen over aflopen goedkeuring vaste reiskostenvergoeding FutD 2021-0651 20210885
Vanwege nul-aangifte voor januari 2020 geen voorschot NOW 1.0 FutD 2021-0628 20210857
Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021 FutD 2021-0215 20210329
Vragen en antwoorden over de fiscale coronareserve FutD 2021-0062 20210100
Coronamaatregelen grensarbeiders NL-BE verder verlengd tot 1 april 2021 FutD 2021-0052 20207323
Afspraken met Duitsland over grensarbeiders verlengd tot 1 april 2021 FutD 2021-0051 20207322
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd en uitgebreid FutD 2021-0001 20207313
Specifieke aanpassingen in steun- en herstelpakket FutD 2020-3858 20207146
Uitstel zitting wegens coronamaatregelen niet redelijke termijn verlengend FutD 2020-3885 20207016
Hulp bij aangifte IB 2019 uitstel vanwege corona verlengd tot 31 mei 2021 FutD 2020-3746 20207018
Tweede Kamer akkoord met novelle BIK bij Belastingplan 2021 FutD 2020-3679 20206925
Uitstel van betaling voor belastingen verlengd tot 1 april 2021 FutD 2020-3676 20206898
BIK geldt tot goedkeuring Europese Commissie niet voor f.e. FutD 2020-3584 20206807
Verlenging versoepeld uitstelbeleid ondernemers tot 1 januari 2021 FutD 2020-3260 20206044
BIK volgens Belastingdienst en RVO uitvoerbaar FutD 2020-3325 20205975
Aanvulling op derde coronasteunpakket aangekondigd FutD 2020-3165 20205857
Aanvullende reactie op vragen over BIK bij Belastingplan 2021 FutD 2020-3083 20205732
Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19 verlengd FutD 2020-3060 20205597
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2020-2824 20205320
Uitstel van betaling voor ondernemers verlengd tot 1 juli 2021 FutD 2020-2825 20205309
Belastingrente 1 oktober 2020 naar 4% maar HUBA-situatie wordt bekeken FutD 2020-2805 20205212
Door maandaangifte LB voor NOW-uitkering geen verhoging 4-wekenloon FutD 2020-2772 20205219
COVID-19-pandemie ingrijpende gevolgen voor fiscaal verdragsbeleid FutD 2020-2810 20205198
BTW-kloof neemt door coronapandemie toe: hervorming noodzakelijk FutD 2020-2630 20204994
Kamervragen over niet-verlengen coronamaatregel verlaging belastingrente FutD 2020-2623 20204890
Kamervragen over kortere BTW-teruggaaftermijn oninbare vorderingen
FutD 2020-2635 20204779
Derde coronasteunpakket tot en met 2021
FutD 2020-2412 20204713
Afbouw tijdelijke versoepeling corona-uitstel van betaling
FutD 2020-2413 20204712
Aanvraag NOW 2.0 nog tot en met 31 augustus 2020 mogelijk
FutD 2020-2471 20204671
Aanslag met corona-uitstel van betaling geen steunvordering faillissement
FutD 2020-2383 20204496
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
FutD 2020-2400 20204482
Door coronacrisis verlenging behandeltermijn BTW-bezwaren van 28 mei 2020
FutD 2020-2321 20204388
Invoervrijstelling Corona-beschermingsmateriaal verlengd
FutD 2020-2271 20204291
Nieuwe BTW-regels e-commerce uitgesteld tot 1 juli 2021
FutD 2020-2272 20204320 en 20204321
TOFA-regeling verlengd tot 26 juli 2020
FutD 2020-2162 20204164
Kabinet wil geen tijdelijke verlaging BTW-tarief als coronategemoetkoming
FutD 2020-2094 20204022
Uitleg over betaalverzuimboeten ondanks corona-uitstel
FutD 2020-1971 20203916
Coronamaatregelen grensarbeiders NL-BE verlengd tot 1 september 2020
FutD 2020-1967 20203890
Terugbetaling toeslagen door overwerk niet te voorkomen
FutD 2020-1970 20203902
Inkomen uit corona-overwerk werkt door naar toeslagen
FutD 2020-1918 20203788
Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen
FutD 2020-1917 20203753
Besluit belasting- en invorderingsrente in Staatsblad
FutD 2020-1914 20203786
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
FutD 2020-1844 20203696
Tijdelijke BTW-verlaging op mondkapjes meestal doorberekend aan de klant
FutD 2020-1959 20203791
Betaalpauze eigenwoningschulden coronacrisis verlengd
FutD 2020-1845 20203697
Nadere voorwaarden voor corona-overheidssteun: verplichte afbouw fiscale constructies bij overheidssteun
FutD 2020-1849 20203725
Antwoord op vragen over fiscale maatregelen coronacrisis
FutD 2020-1850 20203666
Hoger belastingdeel in belasting- en invorderingsrente bij verdeelsleutel IB
FutD 2020-1840 20203505 en 20203513
Voortgang wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19
FutD 2020-1776 20203502
Compensatiepakket coronacrisis lagere overheden
FutD 2020-1594 20203330
Corona-noodpakket niet met drie maar vier maanden verlengd
FutD 2020-1593 20203327
9% btw steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doelen
FutD 2020-1602 20203329
Coronamaatregelen grensarbeiders NL/België verlengd
FutD 2020-1596 20203310
Vijlbrief betrekt Tweede Kamer bij toekomst belasting- en invorderingsrente
FutD 2020-1684 20203299
ZWiC-uitkeringen voor corona-zorgverleners onbelast
FutD 2020-1595 20203309
Naheffingsaanslagen BTW? Vraag betalingsuitstel!
Viditax 26 mei 20203282
Goedkeuring BTW-vrije levering mondkapjes
FutD 2020-1601 20203276
Termijnen voor verliesverrekening Vpb niet verruimd
FutD 2020-1599 20203269
Noodpakket coronamaatregelen uitgebreid en verlengd
FutD 2020-1547 20203186
Effecten coronacrisis op WOZ-waardering 2020 en 2021
FutD 2020-1553 20203148
Corona-beschermingsmateriaal bijna altijd invoerheffingvrij
FutD 2020-1552 20203112
NOB wil ook ná corona lagere belasting- en invorderingsrente
FutD 2020-1554 20203105
Tweede Kamer wil coronamaatregelen voor culturele sector
FutD 2020-1548 20203091
Voorwaarden voor overheidssteun in coronacrisis
FutD 2020-1493 20203100
Aandachtspunten bij de vorming van een coronareserve
FutD 2020-1490 20203076
Verkorting aanvraag S&O in verband met coronacrisis
FutD 2020-1489 20203082
Verlaging belasting- en invorderingsrente wegens coronavirus in spoedwet
FutD 2020-1483 20203042, 20203043 en 20203044
Mondkapjes wegens coronacrisis drie maanden vrij van BTW
FutD 2020-1485 20203047
Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19
FutD 2020-1487 20203026
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Futd 2020-1428 20202905
Betaalpauze eigenwoningschulden door coronacrisis
FutD 2020-1429 20202906
Coronamaatregelen thuiswerkende grensarbeiders NL/België
Viditax 11 mei 20202962
Corona-betekening volgens A-G De Bock niet rechtsgeldig FutD 2020-1438 20202878
Versoepeling van urencriterium tot en met 31 mei 2020 FutD 2020-1343 20202727
Toch verzuimboeten ondanks (corona-)uitstel van betaling? FutD 2020-1345 20202795
Nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers FutD 2020-1252 20202726
TOZO-regeling uitgebreid voor grenssituaties en AOW-ers FutD 2020-1255 20202607 en 20202741
Automatisch uitstel voor aangiften van mensen met DigiD-code FutD 2020-1254 20202661
Vragen over BTW op mondkapjes en andere bescherming FutD 2020-1256 20202562
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2020-1253 20202696
Onderzoek naar Tijdelijke verruiming verliesverrekening Vpb FutD 2020-1160 20202497
Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis FutD 2020-1157 20202458
Formulier uitstel van betaling wegens corona aangepast FutD 2020-1075 20202258
Beperkt aantal RDW-keuringen door corona FutD 2020-1080 20201988
Stand van zaken coronamaatregelen bij de rechtspraak FutD 2020-1077 20202124
Geen douanerechten en BTW op invoer medische uitrustingen FutD 2020-1078 20202114
Europese Commissie zet alle middelen in om levens en inkomens te beschermen 20202113
Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis FutD 2020-0986 20202010
Handleiding effecten coronacrisis bij WOZ-bezwaren FutD 2020-0992 20202001
Verlaging fictief loon 2020 door coronacrisis zonder verzoek FutD 2020-0987 20201991
Invordering bij Rijnvarenden door coronacrisis stopgezet FutD 2020-0988 20201983
Invoering vliegbelasting mogelijk ná 2021 door coronacrisis FutD 2020-0933 20201982
Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen FutD 2020-0985 20201990
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 20201963
TOZO – speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen FutD 2020-0990 20201952
Kamervragen over uitstel voor indiening IB-aangiften FutD 2020-0915 20201807
Suggesties NOB bij aanpak knelpunten coronamaatregelen FutD 2020-0912 20201827
Beroepsorganisaties vragen extra maatregelen coronacrisis FutD 2020-0911 20201806
NOB bepleit aanvullende maatregelen coronacrisis FutD 2020-0827 20201612
Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting door corona FutD 2020-0824 20201573
Maatregelen Hoge Raad in verband met coronavirus FutD 2020-0823 20201613
Uitstel van betaling voor ondernemers versoepeld Futd 2020-0822 20201698
Noodpakket tegemoetkomingen coronavirus FutD 2020-0821 20201614
Coronacrisis: betalingsuitstel en milder verzuimboetebeleid FutD 2020-0759 20201489 en 2020154

Bekijk ook de documenten op het gebied van:

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar dagelijks de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

Nog meer nieuws rondom de coronacrisis lezen?
Neem dan eens een kijkje op de speciale website van Rendement Uitgeverij.