Dossier: Aansprakelijkheid belastingschuld

De aansprakelijkheid voor belastingschulden is geregeld in hoofdstuk VI van de Invorderingswet (IW), dat meer dan 35 artikelen telt. Het is een belangrijk middel van de ontvanger van de Belastingdienst om te voorkomen dat belastingschulden van (rechts)personen niet (meer) kunnen worden geïnd. Meest bekende voorbeeld is de bestuurdersaansprakelijkheidsbepaling van artikel 36 van de IW, maar er zijn ook specifieke regelingen voor bijvoorbeeld:

  • lichamen zonder rechtspersoonlijkheid (art. 33 IW)
  • inlenersaansprakelijkheid bij inlening van personeel (art. 34 IW)
  • ketenaansprakelijkheid bij (onder)aanneming van werk (art. 35 IW)
  • aansprakelijkheidsschulden (art. 36b IW)
  • werknemers (art. 38 IW)
  • aandeelhouders (art. 40 IW)
  • geëmigreerde vennootschappen (art. 41 IW)
  • fiscale-eenheidsschulden (art. 39 IW voor de Vpb en 43 IW voor de BTW)
  • erfgenamen (artt. 46 en 48 IW) en executeurs (art. 47 IW)

Fiscaal up to Date volgt de jurisprudentie en publiceert regelmatig hierover. In dit dossier geven wij een overzicht van de (belangrijkste) publicaties sinds 2011, onderverdeeld naar soort aansprakelijkstelling. De link leidt naar het artikel zoals het in ons vakblad Fiscaal up to Date is opgenomen. De achterliggende brondocumenten kunt u in onze databank vinden met behulp van het Fidanummer.

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar de snelle, complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid – algemeen
2017-1459 RA en eega aansprakelijk voor BTW-naheffing en boete van f.e. Hof Den Bosch 13-4-2017, nrs. 13/01228 (Fida 20173943) en 13/01230 (Fida 20173945)
2015-1843 Bestuurder moest aanslagen in aansprakelijkheidsprocedure aanvechten Hof Arnhem-Leeuwarden 14-7-2015, nr. 200.156.649 (Fida 20154691)
2015-0199 Geen aansprakelijkstelling zonder ingebrekestelling belastingschuldige Hof Den Bosch 16-1-2015, nr. 12/00821 (Fida 20150434)
2015-0026 Ontvanger mocht kwijtscheldingsverzoek aansprakelijk gestelde weigeren Nationale Ombudsman 23-12-2014, nr. 2014/223 (Fida 20147725)
2013-2839 Curator kon bestuurder na VSO niet aansprakelijk stellen Hof Den Haag 16-7-2013, nr. 200/097.176/01 (Fida 20137172)
2013-2721 Ontvanger kon na curator niet meer aansprakelijk stellen Rechtbank Gelderland 24-10-2013, nr. 12/4321 (Fida 20136836)
2013-2374 Ontvanger hoefde bestuurders niet voor gelijke delen aan te spreken Hoge Raad 20-9-2013, nr. 12/02908 (Fida 20135961) en Advocaat-Generaal 28-6-2013, nr. 12/02908 (Fida 20135960)
2013-1770 Niet-betalen niet altijd schuld van aansprakelijkgestelde Hoge Raad 12-7-2013, nr. 13/01159 (Fida 20134285)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid bij lichamen zonder rechtspersoonlijkheid (art. 33 IW)
2017-1839 Directeur Ltd in VK aansprakelijk voor belastingschulden van CV in NL Hof Den Bosch 19-5-2017, nr. 15/01171 (Fida 20174492)
2016-0986 Echtscheidingsconvenant niet relevant voor aansprakelijkstelling firmant Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-2-2016, nr. 15/1514 (Fida 20162152)
2015-2176 Maat in maatschap hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden Hof Den Haag 26-8-2015, nr. 14/01006 (Fida 20155425)
2014-2261 Ontvanger mag zelf aansprakelijk te stellen partij kiezen Hoge Raad 3-10-2014, nr. 13/05364 (Fida 20145920)
2013-2513 Ontvanger hoefde keuze voor aansprakelijk gestelde partij niet te motiveren Hof Arnhem-Leeuwarden 1-10-2013, nr. 13/00083 (Fida 20136317)
2013-0413 Op non-actief gestelde bestuurder niet aansprakelijk voor latere schulden Hof Den Bosch 24-1-2013, nr. 12/00192 (Fida 20130889)
FutD Titel Bron
Inlenersaansprakelijkheid (art. 34 IW)
2017-0201 Doelmatigheidsmarge van € 500 bij inlenersaansprakelijkheid toegestaan Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1-12-2016, nr. 15/8090 (Fida 20170350)
2015-2602 Geen inlenersaansprakelijkheid voor inzetten nachtportiers in hotel Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-9-2015, nr. 14/2517 (Fida 20156279)
2015-2217 Geen aansprakelijkstelling bij verjaarde dwanginvordering Hoge Raad 11-9-2015, nr. 14/03908 (Fida 20155565)
2015-2106 Geen beleid doelmatigheidsgrenzen aansprakelijkstelling Ministerie van Financiën 29-7-2015, nr. DGB2015-3041 (Fida 20155379)
2015-1205 Grens van € 5.000 voor inlenersaansprakelijkheid discriminatie Hof Arnhem-Leeuwarden 7-5-2015, nr. 14/00314 (Fida 20153170)
2015-0776 Inlenende v.o.f. aansprakelijk voor LB Britse goudinkopers Rechtbank Gelderland 24-3-2015, nr. 14/1300 (Fida 20152061)
2014-2787 Inlening van personeel niet aannemelijk: aansprakelijkheid van de baan Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-10-2014, nr. 13/5975 (Fida 20147003)
2014-1995 Aansprakelijkstelling voor ingeleend personeel terecht Hof Den Haag 8-1-2014, nr. 11/00354 (Fida 20145321)
2014-1611 Ontvanger verzaakte onderzoekplicht niet Hof Den Haag 18-6-2014, nr. 12/00431 (Fida 20144163) en nr. 12/00432 (Fida 20144170)
2013-0785 Inlener aansprakelijk ondanks verklaring betalingsgedrag Hoge Raad 22-3-2013, nr. 11/05644 (Fida 20131917)
2013-0599 V.o.f. als eigenbouwer aansprakelijk voor LB-schuld schoonmaakbedrijf Rechtbank Breda 30-11-2012, nr. 11/4460 (Fida 20131400)
FutD Titel Bron
Ketenaansprakelijkheid (art. 35 IW)
2015-0203 Inlener door gebrekkige administratie terecht aansprakelijk gesteld Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-11-2014, nr. 14/847 (Fida 20150409)
2013-3088 Inlenersaansprakelijkheid voor BTW matcht met BTW-richtlijn Hoge Raad 20-12-2013, nr. 12/02985 (Fida 20137936) en nr. 12/02987 (Fida 20137937)
2013-1508 Inlener die wist dat niet zou worden betaald, volgens A-G aansprakelijk Advocaat-Generaal 28-5-2013, nr. 12/02985 (Fida 20133719) en nr. 12/02987 (Fida 20133720)
2013-0599 V.o.f. als eigenbouwer aansprakelijk voor LB-schuld schoonmaakbedrijf Rechtbank Breda 30-11-2012, nr. 11/4460 (Fida 20131400)
FutD Titel Bron
Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 36 IW)
2017-1161 Bestuurder aansprakelijk vanaf gebrekkige taakuitoefening accountant Hof Amsterdam 20-4-2017, nr. 16/00136 (Fida 20173116)
2017-0773 Bestuurder BV door inning van bank onmachtig naar fiscus Hoge Raad 31-3-2017, nr. 15/02939 (Fida 20171607)
2016-0780 Deskundigheid derde kan rol spelen bij aansprakelijkheid DGA Hoge Raad 25-3-2016, nr. 15/02764 (Fida 20161857)
2016-0559 Betalingsonmacht melden binnen 2 weken na betalingsonmacht Hoge Raad 4-3-2016, nr. 13/06404 (Fida 20161216) en nr. 14/00777 (Fida 20161217)
2016-0108 Hof moet alert zijn op plicht van ontvanger om stukken te verstrekken Hoge Raad 15-1-2015, nr. 14/03387 (Fida 20160200)
2016-0103 Uitgebreide verwijzingsles bij aansprakelijkheidsprocedure Hoge Raad 15-1-2015, nr. 14/02925 (Fida 20160199) en nr. 14/02924 (Fida 20160198)
2015-2009 Melding betalingsonmacht door werknemer geen excuus Rechtbank Den Haag 13-5-2015, nr. 14/8281 (Fida 20155061)
2015-1328 DGA aansprakelijk voor BTW door ontbreken van controle en toezicht Hof Arnhem-Leeuwarden 12-5-2015, nr. 14/00896 (Fida 20153473)
2015-1313 Bestuurder zonder meer aansprakelijk na opzettelijk onjuiste aangiften BV Hoge Raad 29-5-2015, nr. 14/02531 (Fida 20153485)
2015-0998 Betalingsonmacht kon niet pas in naheffingsfase worden gemeld Hoge Raad 17-4-2015, nr. 14/05924 (Fida 20152724)
2015-0662 Bestuurder met 5% aandelen aansprakelijk voor BTW-schuld Hof Arnhem-Leeuwarden 3-3-2015, nr. 13/01181 (Fida 20151747)
2014-2790 Betalingsonmacht was niet bekend geworden tijdens boekenonderzoek Hof Den Bosch 16-10-2014, nr. 13/00540 (Fida 20146938)
2014-2558 Rechtsgeldig betalingsonmacht melden in naheffingsfase niet mogelijk Hof Den Haag 14-10-2014, nr. 14/00067 (Fida 20146409)
2014-2305 Bestuurder van stichting aansprakelijk voor door stichting bestuurde BV Hof Den Haag 1-4-2014, nr. 13/01426 (Fida 20145890)
2014-1842 Toerekening schuld accountant aan BV niet op conto van DGA Hoge Raad 8-8-2014, nr. 12/05618 (Fida 20144898)
2014-1814 Ruimere meldingstermijn betalingsonmacht ondanks opzet of grove schuld Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-2-2013, nr. 11/1042 (Fida 20144650)
2014-1813 Ontvanger moest via inspecteur op de hoogte zijn van betalingsonmacht Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-2-2013, nr. 11/1039 (Fida 20144648), nr. 11/1041 (Fida 20144649), nr. 11/1042 (Fida 20144650), nr. 11/1044 (Fida 20144652) en nr. 11/1045 (Fida 20144653)
2014-1758 Bestuurder aansprakelijk na opzettelijk onjuiste aangiften van BV Hof Den Haag 2-4-2014, nr. 12/00171 (Fida 20144586)
2014-1561 Onvoldoende controle op administrateur die fouten maakte: BV aansprakelijk Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-5-2014, nr. 13/4464 (Fida 20144148)
2014-1481 Waarborgen continuïteit bedrijf geen onbehoorlijk bestuur Hof Den Haag 18-3-2014, nr. 13/00355 (Fida 20143911)
2014-1326 Lid van managementteam was als feitelijk bestuurder aansprakelijk Hof Arnhem-Leeuwarden 27-5-2014, nr. 13/00669 (Fida 20143404)
2014-1078 Betrokkenheid bestuurder bij valse facturen kennelijk onbehoorlijk bestuur Hof Arnhem-Leeuwarden 23-4-2014, nr. 13/00260 (Fida 20142894)
2014-0462 Betalingsonmacht niet melden als fiscus al op de hoogte was Hoge Raad 28-2-2014, nr. 13/03016 (Fida 20141219)
2014-0293 Aansprakelijkheid voor naheffingen na te late afdracht loonheffingen Hof Amsterdam 23-1-2014, nr. 12/00372 (Fida 20140585)
2014-0268 DGA aansprakelijk voor btw-naheffing door fout accountant? Advocaat-Generaal 31-1-2014, nr. 12/05618 (Fida 20140605)
2013-2955 Betalingsonmacht moest worden gemeld in afdrachtfase Hof Amsterdam 28-11-2013, nr. 12/00174 (Fida 20137570)
2013-2868 Inschrijving als bestuurder niet slechts formeel: aansprakelijkstelling juist Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-10-2013, nr. 12/2062 (Fida 20137274)
2012-0977 Melding betalingsonmacht liep niet door na onjuiste aangifte Hoge Raad 6-4-2012, nr. 11/01496 (Fida 20122288)
2011-3139 Melding betalingsonmacht bij onjuiste aangifte niet geldig Hoge Raad 23-12-2011, nr. 10/01211 (Fida 20116949)
2011-1881 Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld Hoge Raad 12-8-2011, nr. 10/02236 (Fida 20113942)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden (art. 36b IW)
2015-1768 Ontvanger moest attenderen op melding betalingsonmacht Rechtbank Gelderland 9-7-2015, nr. 14/5859 (Fida 20154445) en nr. 14/5858 (Fida 20154444)
2014-2261 Ontvanger mag zelf aansprakelijk te stellen partij kiezen Hoge Raad 3-10-2014, nr. 13/05364 (Fida 20145920)
2013-2513 Ontvanger hoefde keuze voor aansprakelijk gestelde partij niet te motiveren Hof Arnhem-Leeuwarden 1-10-2013, nr. 13/00083 (Fida 20136317)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid van werknemers (art. 38 IW)
2015-0702 Interne compensatie ook mogelijk bij aansprakelijkstelling Hoge Raad 20-3-2015, nr. 13/04344 (Fida 20151988)
2015-0185 Bestuurdersaansprakelijkheid te verrekenen met civiele loonvordering? Advocaat-Generaal 19-12-2014, nr. 13/04344 (Fida 20150485)
2013-2296 CEO als werknemer aansprakelijk voor niet-ingehouden loonheffing Hof Den Haag 23-7-2013, nr. 12/00390 (Fida 20135712)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid van aandeelhouders (art. 40 IW)
2017-1795 Raadplegen adviseur van naam disculpeerde aansprakelijkgestelde BV niet Hof Den Bosch 9-6-2017, nr. 16/00288 (Fida 20174634)
2016-0895 BV aansprakelijk voor Vpb-schuld van verkochte dochter? Hoge Raad 8-4-2016, nr. 14/06275 (Fida 20162069)
2015-2522 Niet alleen natuurlijke personen aansprakelijk ex art. 40 IW Hoge Raad 16-10-2015, nr. 14/02700 (Fida 20156184) en nr. 14/01684 (Fida 20156183)
2015-0488 Geen art. 40-aansprakelijkheid als BV zekerheid kon bieden Hoge Raad 27-2-2015, nr. 13/04128 (Fida 20151384) en nr. 13/04289 (Fida 20151385)
2015-0449 Erven ook aansprakelijk zonder aansprakelijkstelling overleden bestuurder Hof Amsterdam 5-2-2015, nr. 13/00423 (Fida 20151217)
2015-0325 Aansprakelijkstelling voormalige aandeelhouder HIR-lichaam vernietigd Rechtbank Gelderland 5-2-2015, nr. 14/1669 (Fida 20150896)
2014-1843 Ex-aandeelhouder aansprakelijk voor onterechte HIR? Hoge Raad 8-8-2014, nr. 13/04659 (Fida 20144903)
2014-1479 Aansprakelijkstelling ex-aandeelhouder volledig van tafel Hoge Raad 27-6-2014, nr. 13/03045 (Fida 20143966)
2014-1414 Ex-bestuurder aansprakelijk voor Vpb over vrijval HIR? Advocaat-Generaal 4-6-2014, nr. 13/04289 (Fida 20143790) en nr. 13/04128 (Fida 20143791)
2014-0464 Alleen natuurlijke personen aansprakelijk ex artikel 40 IW Hof Amsterdam 20-2-2014, nr. 12/00581 (Fida 20141155)
2014-0289 BV aansprakelijk voor belastingschuld van voormalige dochter-BV Rechtbank Gelderland 4-2-2014, nr. 13/165 (Fida 20140545)
2013-2293 Ex-bestuurder aansprakelijk voor niet-betaalde Vpb over vrijval HIR Hof Amsterdam 8-8-2013, nr. 11/00973 (Fida 20135706) en 18-7-2013, nr. 11/00937 (Fida 20135710)
2013-2283 Navordering en aansprakelijkstelling voor onterecht gevormde HIR Hof Arnhem-Leeuwarden 27-8-2013, nr. 12/00501 (Fida 20135666)
2013-1340 Geen verplichte volgorde voor aansprakelijkstelling van bestuurders Hof Arnhem 7-5-2013, nr. 12/00623 (Fida 20133153)
2012-2488 Verkeerde uitleg Hof van disculpatie bestuurdersaansprakelijkheid vrijval HIR Hoge Raad 5-10-2012, nr. 11/01555 (Fida 20125831)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid bij geëmigreerde vennootschappen (art. 41 IW)
2015-1706 Bestuurder aansprakelijk voor Vpb-schuld van naar Ohio verhuisde BV Hoge Raad 10-7-2015, nr. 14/04083 (Fida 20154516)
2015-1056 Bestuurders aansprakelijk na verplaatsing BV naar Israël Rechtbank Noord-Holland 4-3-2015, nr. 14/361 (Fida 20152459) nr. 14/370 (Fida 20152463) en nr. 14/371 (Fida 20152466)
2014-1636 Bestuurder aansprakelijk voor Vpb-schuld na vertrek van BV uit Nederland Hof Den Bosch 9-7-2014, nr. 13/00633 (Fida 20144381)
2013-1647 Bestuurder aansprakelijk voor vrijval HIR na vertrek van BV uit Nederland Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-4-2013, nr. 11/3145 (Fida 20133855)
FutD Titel Bron
Aansprakelijkheid van erfgenamen (art. 46 en 48 IW) en executeurs (art. 47 IW)
2016-1760 Erven niet aansprakelijk voor schenking aan onbekende Hof Den Bosch 25-3-2016, nr. 15/00673 (Fida 20164127)
2015-1057 Erven aansprakelijk voor aanslag door schenking aan N.N. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-3-2015, nr. 14/2217 (Fida 20152782)
2015-0449 Erven ook aansprakelijk zonder aansprakelijkstelling overleden bestuurder Hof Amsterdam 5-2-2015, nr. 13/00423 (Fida 20151217)