Over tewerkstellingsvergunningen en welke rechter wanneer aan de beurt is

Artikel 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen1 (Wav) geeft aan dat het de werkgever is verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling
in het bezit is van een gecombineerde vergunning van verblijf en arbeid voor werkzaamheden bij die werkgever.
Artikel 1 onderdeel b onder 1° Wav bepaalt dat een werkgever degene is die in de uitoefening
van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten, waarna onderdeel c van het artikel
voor de betekenis van het begrip 'vreemdeling' verwijst naar de Vreemdelingenwet 20002 (Vw). Artikel 1 Vw omschrijft…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Over de Grens hebben toegang tot het hele artikel.
Over de Grens
Artikelnummer: 2021-0087

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Over de Grens? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan