De Tokio Leer in het kader van de Covid-19 crisis en het hybride werken

Bij het werken over de grens wordt aan het land waar de werkzaamheden fysiek worden uitgeoefend, het heffingsrecht toegekend om belasting te heffen over deze inkomsten. In het betreffende belastingverdrag is op
deze hoofdregel een uitzondering geformuleerd. Het woonland is uitsluitend heffingsbevoegd, ook als de werkzaamheden (deels) fysiek in
de werkstaat worden uitgeoefend, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: de werknemer verblijft minder dan
183 dagen per twaalfmaandstijdvak in de werkstaat1; de beloning wordt niet betaald door of namens (= ten
laste komen) van een in de werkstaat gevestigde werkgever; en de beloning komt niet ten laste van…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Over de Grens hebben toegang tot het hele artikel.
Over de Grens
Artikelnummer: 2021-0085

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Over de Grens? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan