Arrest Kik (C-266/13)

Nederlandse verzekeringsplicht voor een in Nederland wonende zeevarende die in dienst staat van een Zwitserse werkgever en werkzaam is aan boord van een pijpenlegger onder Panamese vlag. Op 19 maart jl. heeft het
Europese Hof van Justitie (hierna: EHvJ) de door de Hoge Raad gestelde vragen beantwoord in de zaak
Kik (C-266/13). Na de conclusie van Advocaat Generaal Cruz Villalón, die meende dat Kik alleen in de
woonstaat Nederland sociaal verzekerd kon zijn op grond van artikel 13, lid 2, sub f, van verordening
nr. 1408/71, oordeelde het EHvJ anders. Wat was het geval? De Nederlander Kik die in het jaar…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Over de Grens hebben toegang tot het hele artikel.
Over de Grens
Artikelnummer: 2015-0075

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Over de Grens? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan