Vrijstelling ODB bij taakoverdrachten tussen woningcorporaties

De staatssecretaris heeft het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer met ingang van 17 juli 2021 gewijzigd. Taakoverdrachten tussen woningcorporaties zijn met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2020 vrijgesteld van overdrachtsbelasting (ODB),
mits wordt voldaan aan de in artikel 5d Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer gestelde voorwaarden. Voor de activa
en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak mag geen koopsom of andere prestatie worden bedongen.
Als van overheidswege een overnamesom moet worden bedongen tot een voorgeschreven waarde van de overgedragen activa, mag
de totale waarde van de overgedragen passiva en een aanvullende koopsom of andere prestatie niet hoger zijn…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2021-2390

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan