Nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 2022

De staatssecretaris heeft de renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen in het UVBT IB 2001 aangepast. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft dit inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet
LB die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de
inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Daarnaast betreft dit zogenoemde collectieve beheersorganisaties (cbo's). Dit
zijn organisaties die namens een groep van rechthebbenden optreden om zonder winstoogmerk vergoedingen voor een auteursrecht of
naburig recht te innen en onder die rechthebbenden te verdelen. Door deze twee groepen administratieplichtigen aan te…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2021-2387

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan