Geen teruggaaf ODB voor terugverkrijgingen economische eigendommen

De in Duitsland gevestigde X verkreeg op 31 mei 2000 een onroerende zaak voor € 13.673.778 (excl. BTW) in volle eigendom. De BTW die bij de levering in rekening werd gebracht (€ 2.392.911) bracht
zij in aftrek. Voor de overdrachtsbelasting (ODB) deed zij een beroep op de samenloopvrijstelling (art. 15, lid
1, onderdeel a, WBR). Op 15 september 2000 droeg X de economische eigendom van de onroerende zaak
over aan A. Op 16 oktober 2000 verkreeg X een tweede onroerende zaak, waarbij zij de BTW
ook aftrok en de samenloopvrijstelling voor de ODB claimde. Op 11 april 2001 droeg zij ook de…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2021-0912

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan