Verzuimboeten bij balanspost BTW door fout fiscus van tafel

Hof Den Bosch heeft verzuimboeten bij naheffingsaanslagen BTW vernietigd omdat de inspecteur niet had voldaan aan de voor boeten geldende mededelingsplicht. In de aangiften Vpb over 2011, 2012 en 2013 van uitzendbureau
CV X waren balansposten BTW opgenomen van respectievelijk € 15.694, € 14.001 en € 23.789. Naar aanleiding van een signaal
uit het systeem Balansschulden omzetbelasting van de Belastingdienst vroeg de inspecteur CV X om opheldering over het
afdrachtsverschil over 2012. De boekhouder van CV X leverde vervolgens gegevens aan voor suppleties van BTW over
2011 tot en met 2014. De inspecteur legde op grond hiervan naheffingsaanslagen BTW op over 2011 tot…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2020-2327 (met annotatie)

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan