Na administratief beroep tegen betalingsuitstel restte alleen civiele rechter

X ontving van de gemeente Amsterdam een WOZ-beschikking en aanslagen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Hij maakte bezwaar en vroeg om uitstel van betaling. De Directeur Belastingen verleende daarop uitstel voor € 163,85. X
stelde op 18 mei 2016 administratief beroep in bij het College van B&W en verzocht om uitstel
van betaling voor € 549,75. Bij besluit van 22 juli 2016 verleende de Directeur Belastingen uitstel van betaling
voor dat bedrag, maar op 8 december 2016 stelde X het College van B&W in gebreke wegens
het niet-tijdig beslissen op het administratief beroep van 18 mei 2016. Op 14 juli 2017 tekende hij…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2020-1746

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan