Onduidelijkheid over PKV bij verworpen legaat was eenvoudig: geen PKV

In de aangifte erfbelasting was een legaat van € 5.000 aan mevrouw X niet aangegeven. De inspecteur corrigeerde dit. Er volgde een aanslag erfbelasting van € 2.908. De gemachtigde (A) van mevrouw X maakte
bezwaar en stelde dat in de aangifte abusievelijk niet was opgenomen dat het legaat was verworpen omdat
het aanvaarden van het legaat in het kader van de dienstbetrekking van mevrouw X niet was toegestaan.
A gaf daarbij aan gehoord te willen worden. De inspecteur kwam tegemoet aan het bezwaar en vernietigde
de aanslag. Ook meldde hij dat hij een proceskostenvergoeding (PKV) zou betalen, berekend naar 1 punt. In…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2020-1045

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan