Motivering was duidelijk en doorprocederen daarom onnodig: geen PKV

X ging in beroep tegen de tegelijk met de WOZ-beschikking 2017 opgelegde aanslagen riool- en afvalstoffenheffing. De gemeente verklaarde de bezwaren ongegrond en Rechtbank Noord-Nederland was het daarmee eens. X ging in
hoger beroep en stelde dat hij voor de procedures over de WOZ-beschikking en de rioolheffing recht had
op een proceskostenvergoeding (PKV) en dat de aanslag afvalstoffenheffing moest worden vernietigd omdat de opbrengstlimiet was overschreden.
Hof Arnhem-Leeuwarden vond dat X geen recht had op een PKV. Het Hof verwierp de stelling van
X dat het door de gemeente in de bezwaarfase verstrekte taxatieverslag te summier was en hij daarom…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2020-0131

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan