Informatie-uitwisseling inspecteur aan UWV geen te overleggen zaakstukken

In de beroepsprocedure over zijn aanslag IB 2012 verzocht de WW-gerechtigde X om inzage van alle communicatie tussen de Belastingdienst en het UWV met betrekking tot zijn dossier. Hof Den Bosch besliste
echter dat hij hier geen recht op had. De inspecteur was op grond van artikel 8:42 Awb
verplicht de op de zaak betrekking hebbende stukken te overleggen aan de rechter en de belanghebbende. Tot
die zaakstukken behoorden alle stukken die de inspecteur ter raadpleging ter beschikking stonden of hadden gestaan en
die van belang konden zijn voor de beslechting van de (nog) bestaande geschilpunten. Onder de te verstrekken…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2019-2853

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan