Verlettarief voor PKV van zelfstandig jurist niet € 81 maar € 7 per uur

Jurist X bezat op 1 januari 2015 vastgoed waarvoor het waterschap hem een aanslag watersysteemheffing oplegde over 2015 van € 62,62. De gemeente Eindhoven verlaagde op 25 januari 2017 de WOZ-waarde 2015 van
de onroerende zaak. X vroeg vervolgens het waterschap om de aanslag aan te passen en om een
rentevergoeding te verstrekken. Het waterschap verminderde op 8 april 2017 de aanslag met € 1,56, maar wees het
verzoek om rentevergoeding af. X maakte op 19 mei 2017 per fax bezwaar tegen deze vermindering en
afwijzing. Het waterschap verklaarde op 12 juli 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding, maar verleende ambtshalve alsnog…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2019-2794

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan