Erfpachters geen rechtsgang tegen niet-afgeven WOZ-beschikkingen

De gemeente Amsterdam had een "Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017" (de overstapregeling) vastgesteld. Kern van de overstapregeling was dat de canon eeuwigdurend werd vastgesteld en dat deze eeuwigdurende
canon ook kon worden afgekocht. Erfpachters hadden de keuze om over te stappen of bij het voorheen
geldende systeem te blijven. Bij de berekening van de eeuwigdurende canon en de afkoop daarvan vormde de
WOZ-waarde per 1 januari 2014 dan wel 1 januari 2015 de basis. De erfpachters vroegen de gemeente
om een (in één geval een tweede) WOZ-beschikking over 2015 omdat deze WOZ-waarde van belang was bij…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2019-2049

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan